InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Admisibilitate cerere intemeiata pe dispozitiile art. 2811 Cod procedura civila in conditiile in care se solicita in fapt modificarea dispozitivului hotararii.

(Decizie nr. 463 din data de 19.09.2012 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Solicitarea petentei vizeaza o modificare a dispozitivului deciziei  prin precizarea daca CJG este obligata sa o puna in posesie la SC A SA G sau nu deoarece pe raza comunei T nu exista nici o societate comerciala fosta IAS iar SC A  SA are terenuri pe raza UAT  G.
Admisibilitatea cererii nu este in concordanta cu prevederile art. 2811 Cod procedura civila care prevad posibilitatea partii de a se adresa instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice.
In speta prin admiterea cererii s-ar modifica dispozitivul deciziei ceea ce nu este in concordanta cu dispozitiile legale susmentionate.

Decizia civila nr. 463/R din 19.09.2012 a Curtii de Apel Galati - Sectia I civila

Prin incheierea din 07.03.2912 in dosarul nr.38/121/2003 a Tribunalului Galati a fost respinsa ca nefondata cererea de lamurire a dispozitivului deciziei civile nr.598/2003 pronuntata de Tribunalul Galati, formulata de petenta ZI.
S-a retinut ca prin cererea formulata la 27.09.2011, petenta ZI a solicitat in baza art. 2811 Cod procedura civila, in contradictoriu cu intimatele CJ de pe langa P judetului G si Cl T lamurirea intelesului si aplicarii dispozitivului deciziei civile nr. 598/A/25.06.2003 a Tribunalului Galati, deoarece pe raza com. T nu exista nici o societate comerciala fosta IAS, iar SC A SA are terenuri pe raza UAT Galati.
Se solicita ca instanta sa  clarifice daca CJ  este obligata sa o puna in posesie la SC A SA sau nu.
Cererea a fost respinsa cu motivarea ca textul disp.art.2811 Cod procedura civila nu este aplicabil, deoarece decizia civila 598/A/25.06.2003 nu cuprinde dispozitii ce trebuie lamurite, stabilind cu claritate ca  suprafata de teren de 15 ha reconstituita prin titlul de proprietate 1032- 40 din 26.07.2001 este amplasata pe raza com. T, jud. G, conform Hotararii CJ 190/2000 prin care s-au validat hotararile Comisiei  locale T.
Este numai o problema de  punere in aplicare a deciziei, deoarece cele doua comisii  au obligatia  sa identifice teren disponibil pe raza com. T.
Impotriva acestei incheieri a declarat recurs petenta ZI criticand-o pentru nelegalitate, intrucat in mod eronat instanta a considerat ca textul disp.art.2811 Cod procedura civila nu este aplicabil in speta.
S-a ignorat faptul ca in conformitate cu disp.art.48 alin.2 din Hotararea Guvernului  890/2005, in situatia in care li s-a stabilit calitatea de actionar la alte societati comerciale, foste IAS, decat acelea unde a fost situat terenul, punerea in posesie se face, in functie de optiune, pe vechiul amplasament daca este liber, iar in situatia in care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice indreptatite se stabileste un nou amplasament.
Astfel, se justifica solicitarea de punere in posesie la SC A SA G, deoarece UAT T este vecina cu UAT G.
Recursul declarat de petenta este nefondat.
Potrivit disp.art.2811 Cod procedura civila, in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii sau aceasta cuprinde dispozitii potrivnice, partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice.
Solicitarea petentei vizeaza in fapt o modificare a dispozitivului deciziei prin precizarea daca CJG este obligata sa o puna in posesie la SC A SA G  sau nu.
Dispozitivul deciziei mentionate prevede in mod expres ca se dispune anularea partiala a titlului de proprietate 1032-40/26.07.2001, in sensul ca suprafata de 15 ha este amplasata pe raza comunei T conform Hotararii CJG  190/2000 prin care s-au validat hotararile Comisiei locale T.
Opozitia primarului comunei T de punere in executare conform dispozitiilor deciziei nu justifica formularea cererii in temeiul art.2811 Cod procedura civila, existand mijloace prin care acesta sa fie obligat sa execute hotararea sub sanctiunea unor daune cominatorii. (R.J.)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012