InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Exceptia prematuritatii actiunii

(Decizie nr. 45 din data de 04.09.2013 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Paratul a invocat exceptia prematuritatii cererii de chemare in judecata intrucat nu s-a efectuat in prealabil procedura concilierii sau a medierii asa cum rezulta din dispozitiile art. 7201 Cod procedura civila. Invocarea exceptiei prematuritatii actiunii nu poate fi retinuta in conformitate cu dispozitiile art. 7201 Cod procedura civila intrucat solutionarea litigiului prin conciliere directa este valabila in procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani. In speta, reclamanta a solicitat prin cererea de chemare in judecata rezolutiunea contractelor de vanzare-cumparare incheiate cu paratul pentru cele doua imobile si obligarea acestuia la restituirea lor pentru neindeplinirea obligatiilor de plata amanate. Ca atare, nefiind vorba de o cerere in materie comerciala evaluabila in bani procedura concilierii prevazuta de dispozitiile art. 7201 Cod procedura civila nu este obligatorie.

            Decizia civila nr. 45/A din 04.09.2013 a Curtii de Apel Galati      

Prin cererea inregistrata sub nr. 4390/121/2012 reclamantul SC ICMRS G prin administrator judiciar CI C.L. a chemat in judecata pe paratul S.N. solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna rezolutiunea contractelor de vanzare-cumparare autentificate sub nr_ si _/25.05.2009 la BNP C.M. si repunerea partilor in situatia anterioara incheierii lor in sensul revenirii in patrimoniul reclamantei a dreptului de proprietate.
In motivarea actiunii reclamantul arata ca intre reclamanta SC ICMRS G in calitate de vanzator si paratul S.N. in calitate de cumparator, au fost incheiate contractele de vanzare-cumparare nr. _ si _/25.05.2009 in forma autentica cu privire la transferul dreptului de proprietate a unor imobile ale societatii.
Astfel, prin contractul de vanzare-cumparare nr. _/25.05.2009 societatea a vandut paratului S.M. dreptul de proprietate asupra imobilelor situate in G, soseaua S nr_ compus din teren si constructii in suprafata de _ mp si constructiile in suprafata construita la sol de _ mp, avand numar cadastral _, intabulat in Cartea Funciara din G nr. ..., precum si aleea de acces in indiviziune in suprafata indiviza de 273,50 mp, drum in suprafata de 938,44 mp cu numar cadastral _ intabulata in Cartea Funciara din G nr _
Pretul acestei vanzari a fost stabilit in suma de 640.911 lei, inclusiv TVA, pe care cumparatorul s-a obligat sa il achite pana la data de 05.06.2009, vanzatorul rezervandu-si privilegiul vanzatorului, conform art.1737 Cod civil.
Prin contractul de vanzare-cumparare nr. _/25.05.2009 societatea noastra a vandut catre paratul S.M. dreptul de proprietate asupra imobilelor situate in G, soseaua S nr _ compus din teren curti constructii in suprafata de 3233.71 mp avand numar cadastral _, intabulat in Cartea Funciara din Galati nr. _, precum si aleea de acces in indiviziune in suprafata indiviza de 175,82 mp din totalul de 1.387, 63 mp din teren cu destinatia de drum acces in suprafata de 3.469,08 mp cu numar cadastral _, intabulat in Cartea Funciara din Galati nr. _
Pretul acestei vanzari a fost stabilit in suma de 113.328 lei, inclusiv TVA, pe care cumparatorul s-a obligat sa il achite pana la data de 05.06.2009,  vanzatorul rezervandu-si privilegiul vanzatorului, conform art.1737 Cod Civil.
Totodata cumparatorul s-a obligat pana la data de 01.06.2009 sa garanteze cu un numar de 810.000 actiuni, respectiv 150.000 actiuni pe care le detine la SC ICMRS G pentru ca, in caz de neplata la termen a pretului de vanzare, sa se poata recurge la executarea gajului fara a formula opozitie.
SC ICMRS G a emis in baza contractelor de vanzare-cumparare nr. _ si _/25.05.2009 facturile fiscale seria _ nr. _/28.05.2009 in valoare de 640.911 lei si factura fiscala seria _ nr. _/28.05.2009 in valoare de 113328 (Total: 754.239 lei) pentru vanzarea imobilelor mentionate mai sus.
Intrucat paratul S.N. nu si-a onorat obligatia principala de plata a pretului imobilelor, SC ICMRS G a fost notificat cu adresa nr _/22.03.2012 cu confirmare de primire, somandu-l ca pana la data de 18.04.2012 sa achite sumele reprezentand pretul stabilit, insa nici pana in prezent acesta nu s-a conformat.
De astfel, executarea garantiei nu este decat o optiune a vanzatorului de a recurge la aceasta modalitate de stingere a obligatiei, dupa cum acesta poate opta intre actiunea de obligare a cumparatorului la plata pretului care reprezinta principala sa obligatie cat si cea in rezolutiunea contractelor potrivit art.1020-1021 Cod civil.
Vanzatorul poate cere rezolutiunea contractele de vanzare-cumparare nr. _ si _/25.05.2009 incheiate in forma autentica la notarul public acestea constau in repunerea partilor in situatia anterioara, respectiv revenirea in patrimoniul reclamantei a dreptului de proprietate asupra imobilelor care implica obligatia de predare a lor de catre paratul S.N.
Considera ca, SC ICMRS G si-a executat si indeplinit propria obligatie din contractele de vanzare-cumparare nr. _ si _/25.05.2009, in speta a predat bunurile imobile care fac obiectul acestor contracte, in timp ce paratul S.N. nu si-a indeplinit obligatia asumata.
In dovedirea actiunii reclamantul a depus la dosar copie notificare nr _/22.03.2012, copii contractele de vanzare-cumparare nr. _ si _/25.05.2009, copie factura fiscala _ nr. _/28.05.2009, copie certificat de atestare a dreptului de proprietate seria _ nr ...
In aparare, paratul a solicitat proba cu inscrisuri si interogatoriu.
Prin intampinare, paratul solicita respingerea actiunii motivand ca cererea este abuziva.
In motivare arata ca este cumparator de buna credinta a imobilelor, a platit pretul stipulat in contracte.
Prin sentinta comerciala nr. 16 din 11.01.2013 Tribunalul Galati a dispus rezolutiunea contractelor de vanzare-cumparare autentificate sub nr. _ si _ din 25.05.2009 la BNP C.M.
A dispus repunerea partilor in situatia anterioara in sensul revenirii in patrimoniul reclamantei a celor doua imobile.
S-a retinut in motivarea sentintei ca intrucat paratul S.N. nu si-a onorat obligatia principala de plata a pretului imobilelor a fost somat cu adresa nr. _/22.03.2012 a SC ICMRS G ca pana la data de 18.04.2012 sa achite sumele reprezentand pretul stabilit.
Cum paratul nu s-a conformat, reclamanta l-a actionat in instanta pentru a se pronunta rezolutiunea celor doua contracte de vanzare-cumparare in temeiul dispozitiilor art. 1020-1021 Cod civila.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel paratul S.N. criticand-o pentru nelegalitate pentru urmatoarele motive:
- cererea de chemare in judecata este prematura intrucat nu s-a efectuat in prealabil
 procedura concilierii sau a medierii asa cum rezulta din dispozitiile art. 7201 Cod procedura civila;
- nu s-a procedat la punerea sa in intarziere intrucat prin adresa din 22.03.2012 SC
ICMRS G l-a notificat ca va fi actionat in justitie pentru obtinerea titlului executoriu pentru debitele restante si nu pentru rezolutiunea celor doua contracte de vanzare-cumparare;
- nu s-a respectat contractul de gaj pentru deposedarea sa de cele 950.000 actiuni pe
care le detinea la societate si rezolvarea pe cale amiabila a litigiului; nu s-au respectat drepturile sale decurgand din repunerea partilor in situatia anterioara ca urmare a dispunerii rezolutiunii contractelor de vanzare-cumparare.
Prin decizia civila nr. 45/A din 04.09.2013 a Curtii de apel Galati s-a respins ca nefondat apelul declarat de parat, retinandu-se urmatoarele:
In ceea ce priveste invocarea exceptiei prematuritatii actiunii nu pot fi retinute dispozitiile art. 7201 Cod procedura civila invocata de apelant intrucat solutionarea litigiului  prin conciliere directa este valabila in procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani.
In speta, reclamanta a solicitat prin cererea de chemare in judecata rezolutiunea contractelor de vanzare-cumparare incheiate cu paratul pentru cele doua imobile si obligarea acestuia la restituirea lor pentru neindeplinirea obligatiilor de plata asumate.
Ca atare, nefiind vorba de o cerere in materie comerciala evaluabila in bani procedura concilierii prevazuta de dispozitiile art. 7201 Cod procedura civila nu este obligatorie.
Procedura de punere in intarziere de asemenea nu era obligatorie cata vreme cumparatorul s-a obligat prin cele doua contracte de vanzare-cumparare autentificate sa achite pretul pentru cele doua imobile pana la data de 05.06.2009 vanzatorul rezervandu-si privilegiul in conformitate cu dispozitiile art. 1737 Cod civil.
Existenta contractelor de gaj nu constituie decat o garantie pentru vanzator acesta putand opta pentru actionarea cumparatorului in instanta in cazul neplatii pretului la data scadenta pentru rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare si repunerea partilor in situatia anterioara.
Mai mult, prin adresa nr. _/22.03.2012 SC ICMRS G il notifica pe paratul-cumparator sa achite in termen de 15 zile pretul datorat din contractele de vanzare-cumparare nr. _ si _ din 25.05.2009, in caz contrar urmand a fi actionat in judecata.
Fata de pasivitatea paratului actiunea reclamantei bazata pe dispozitiile art. 1020 si 1021 Cod civil are pe deplin temei asa cum corect a retinut instanta de fond.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012