Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti


Spete afisate: de la 1 la 20 din 4165 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti


Legea nr. 571/2003, art. 140 alin. (2) lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e)
Decizie nr. 3496 din data de 20.09.2017 | Domeniu:
Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ
Decizie nr. 3302 din data de 11.09.2017 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Prin obligatia autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate nu se intelege obligatia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfasurata.
Decizie nr. 3255 din data de 07.09.2017 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice


O oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat.

Decizie nr. 3145 din data de 10.08.2017 | Domeniu: Proprietate publica
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice
Decizie nr. 3138 din data de 27.07.2017 | Domeniu: Proprietate publica
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice
Decizie nr. 3130 din data de 21.07.2017 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Contencios administrativ. Conflict de competen?a, instan?a competenta sa solu?ioneze o cerere formulata de un magistrat, avand ca obiect obligarea paratilor la stabilirea unor drepturi salariale ?i plata acestor drepturi
Decizie nr. 1187 din data de 04.04.2017 | Domeniu: Conflict negativ de competenta
Contencios administrativ, func?ionar public; Legea nr. 188/1999, Legea nr.554/2004, H.G. nr. l 185/2014, Ordinul MADR nr.321/06.02.2015, Ordinul MADR nr. 397/18.02.2015
Decizie nr. 501 din data de 08.02.2017 | Domeniu: Raporturi de munca
Contencios administrativ ?i fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garantiei dispuse a fi constituita pentru antre
Decizie nr. 197 din data de 27.01.2017 | Domeniu: Activitati economice (infractiuni privind regimul lor)


Condi?iile prevazute de art. 214 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 pentru suspendarea contesta?iei administrative, justificarea conditionalita?ii ca infractiunile sesizate sa aiba o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in proc

Decizie nr. 196 din data de 27.09.2017 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
Societati. Constatarea legalitatii fuziunii. Necesitatea formei autentice a hotararii de aprobare a fuziunii prin absorbtie, in cazul terenurilor.
Decizie nr. 703A din data de 10.04.2017 | Domeniu: Faliment
Procedura de insolventa. Cesionarea creantei unui creditor. Nedobandirea calitatii de membru al comitetului creditorilor de catre creditorul cesionar.
Decizie nr. 871A din data de 10.05.2017 | Domeniu: Faliment
Cererea de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la despagubiri ca urmare a producerii unor riscuri acoperite de asigurarea RCA. Procedura speciala de reglementare a legii. Inadmisibilitate.
Decizie nr. 863A din data de 18.05.2017 | Domeniu: Societati comerciale
Procedura de insolventa. Deschiderea procedurii generale. Cererea debitorului formulata in lipsa unei hotarari a asociatilor.
Decizie nr. 839A din data de 08.05.2017 | Domeniu: Faliment
Procedura de insolventa. Denuntarea contractelor in derulare de catre administratorul judiciar. Notificarea denun?arii. Termen de prescriptie.
Decizie nr. 805A din data de 27.04.2017 | Domeniu: Faliment
Litigiu de munca. Suspendare contract individual de munca. Aplicabilitatea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 279/2015. Natura juridica a drepturilor banesti aferente perioadei in care contractul individual de munca a fost suspendat.
Decizie nr. 1804 din data de 22.03.2017 | Domeniu: Raporturi de munca
Litigiu de munca. Incetare detasare. Inexistenta obligatiei de informare a angajatorului.
Decizie nr. 3175 din data de 24.05.2017 | Domeniu: Raporturi de munca


Litigiu de munca. Plata nedatorata. Modalitate de remunerare mai avantajoasa pentru salariat, respectiv plata in avans a unui numar de 6 salarii, mai inainte de executarea obligatiei corelative de a presta munca.

Decizie nr. 686 din data de 08.02.2017 | Domeniu: Raporturi de munca
Litigiu de munca. Constatare existenta raporturi de munca. Cumul de functii.
Decizie nr. 1109 din data de 23.02.2017 | Domeniu: Raporturi de munca
Litigiu de munca. Data nasterii drepturilor salariale si data scadenta a acestora raportat la dispozitiile dispozitiilor art. 3 1 alin. 1 2 din OUG nr. 57/2015 astfel cum a fost introdus prin OUG nr. 43/2016
Decizie nr. 3564 din data de 13.06.2017 | Domeniu:

Spete afisate: de la 1 la 20 din 4165 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]