Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 1


Spete afisate: de la 1 la 20 din 1301 pronuntate de Judecatoria Sectorului 1


rezolutiune contract - in cazul obligatiilor de rezultat sarcina probei se imparte intre creditor si debitor, in sensul ca dupa ce primul probeaza existenta obligatiei, revine celui de-al doilea sarcina de a dovedi executarea acesteia, neatingerea rezulta
Hotarare nr. 1597 din data de 13.03.2017 | Domeniu:
pretentii - pentru admiterea unei cereri intemeiate pe prevederile art.628 alin.4 C.proc.civ. trebuie indeplinite urmatoarele conditii: existenta unui titlu executoriu care sa nu stipuleze plata unor dobanzi ori penalitati, creditorul sa solicite plata un
Hotarare nr. 1357 din data de 06.03.2017 | Domeniu:
evacuare conform jurisprudentei CEDO se impune interpretarea OUG nr. 40/1999 si, pe cale de consecinta, si a art. 15 din Legea nr. 10/2001, in sensul in care aceste act normative nu mai instituie o prorogare tacita a contractelor de inchiriere, in lipsa
Hotarare nr. 1627 din data de 13.03.2017 | Domeniu:


pretentii - pentru a obtine despagubiri de la cel care detine paza juridica a lucrului, persoana vatamata trebuie sa probeze existenta prejudiciului si cauzarea prejudiciului de catre lucrul respectiv

Hotarare nr. 4022 din data de 22.05.2017 | Domeniu:
contestatie la executare se poate institui poprirea asupra partii din beneficii cuvenite asociatului dupa bilantul contabil doar in situatia in care debitorul este proprietarul actiunilor poprite, nu si atunci cand acesta este doar imputernicit cu admin
Hotarare nr. 1626 din data de 13.03.2017 | Domeniu:
reziliere contract pentru o opera rezilierea contractului este necesar sa exista o neindeplinire a obligatiilor contractuale asumate de catre parata, simpla mentiune conform careia parata a adaugat in sarcina reclamantei obligatii suplimentare care nu a
Hotarare nr. 1657 din data de 14.03.2017 | Domeniu:
pretentii nu este necesara dovedirea unei fapte ilicite cand actiunea este intemeiata pe raspunderea pentru lucruri si nu pe raspunderea delictuala pentru fapta proprie
Hotarare nr. 2780 din data de 11.04.2017 | Domeniu:
contestatie dare in plata Legea nr. 77/2016 - dreptul potestativ al consumatorului intemeiat pe aceeasi cauza juridica poate fi exercitat o singura data, in caz contrar transformandu-se intr-un abuz de drept procesual prin posibilitatea debitorului de a f
Hotarare nr. 2205 din data de 28.03.2017 | Domeniu:
pretentii exista doua elemente care conditioneaza acoperirea beneficiului nerealizat: prejudiciul sa fie cert in ceea ce priveste existenta sa si sa existe o reala posibilitatea de evaluare a acestuia; pentru dovedirea existentei beneficiului nereali
Hotarare nr. 2017 din data de 23.03.2017 | Domeniu:


aplicare amenda civila - Ceea ce sanctioneaza legiuitorul prin art. 627 alin. 2 si 3 Cod procedura civila este ascunderea de catre debitor a elementelor de activ, respectiv neaducerea la cunostinta executorului a bunurilor sau valorilor asupra carora se p

Hotarare nr. 2471 din data de 04.04.2017 | Domeniu:
contestatie la executare contestatorul poate invoca compensatia legala ca motiv de contestatie la executare, insa instanta investita cu solutionarea unei atare cereri este chemata, pe de o parte, sa analizeze conditiile de fond ale compensatiei legale,
Hotarare nr. 2467 din data de 04.04.2017 | Domeniu:
plangere impotriva incheierii de carte funciara nu se pot invoca prin actiunea avand ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara motive ce tine de executarea silita imobiliara, ce pot face numai obiectul contestatiei la executare
Hotarare nr. 493 din data de 17.01.2017 | Domeniu:
sechestru asigurator - Caracterul executoriu al unei hotarari este dobandit de la pronuntarea deciziei, fiind lipsit de relevanta juridica faptul ca hotararea a fost redactata sau nu, deoarece executorialitatea nu depinde nici de momentul redactarii
Hotarare nr. 0 din data de 11.11.2017 | Domeniu:
actiune in constatarea darii in plata intemeiata pe Legea nr. 77/2016 - comunicarea notificarii prevazute de art. 5 din Legea nr. 77/2016 este obligatorie si in situatia in care consumatorul a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat, respec
Hotarare nr. 475 din data de 17.01.2017 | Domeniu:
poprire asiguratorie - masura indisponibilizarii sumelor de bani datorate debitorului inainte de solutionarea pe fond a cauzei, este o masura exceptionala ce nu poate fi dispusa de fiecare data cand pe rolul instantei exista o actiune avand ca obiect plat
Hotarare nr. 0 din data de 01.09.2016 | Domeniu:
contestatie la executare - interdictia de instrainare este o interdictie cu caracter absolut, vizand atat actele de instrainare voluntara, cat si cele efectuate fara consimtamantul proprietarului imobilului, avand in vedere ca textul nu distinge intre mod
Hotarare nr. 3864 din data de 17.05.2017 | Domeniu:
contestatie la executare in situatia executarilor silite demarate in temeiul Codului de procedura civila de la 1865, perimarea executarii nu opereaza daca executarea se face prin poprire
Hotarare nr. 4008 din data de 22.05.2017 | Domeniu:


cerere valoare redusa caracterul abuziv al clauzei atributive de competenta in contractele cu consumatorii

Hotarare nr. 3668 din data de 11.05.2017 | Domeniu:
contestatie la executare in situatia in care nu exista o notificare a cesiunii de creanta dintre cedent si cesionar catre debitorul cedat, cesionarul nu are calitatea de creditor al debitorului cu privire la creanta urmarita.
Hotarare nr. 4026 din data de 22.05.2017 | Domeniu:
contestatie la executare - prescriptia dreptului de a cere executarea silita, in conformitate cu art. 201 din Legea nr. 71/2011, ramane supusa, in totalitate, dispozitiilor legale care au instituit-o, respectiv Decretului nr. 167/1958 sau Codului civil di
Hotarare nr. 2472 din data de 04.04.2017 | Domeniu:

Spete afisate: de la 1 la 20 din 1301 pronuntate de Judecatoria Sectorului 1
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]