InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Antecontractul de vanzare-cumparare a unui imobil, cumparat in temeiul Legii nr.112/1995. Neindeplinirea obligatiei de catre promitenti-vanzatori. Oferta reala urmata de consemnatiune realizata de catre promitenti-cumparatori. Anularea antecontractul...

(Decizie nr. 427 din data de 10.03.2009 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Iresponsabilitatea | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

.Antecontractul de vanzare-cumparare a unui imobil, cumparat in temeiul Legii nr.112/1995. Neindeplinirea obligatiei de catre promitenti-vanzatori. Oferta reala urmata de consemnatiune realizata de catre promitenti-cumparatori. Anularea antecontractului pentru lipsa discernamantului. Obligatia dovedirii lipsei de discernamant la data incheierii antecontractului.

C.p.cv., art.304 pct.9,  art.585-595, art.1115 cod Civil

      a.Intre  reclamanti,  in calitate de  promitenti vanzatori  si parati  in calitate de  promitenti  cumparatori  s-a incheiat   antecontractul de vanzare-cumparare  autentificat reclamantii se obligau  sa vanda paratilor  dreptul de proprietate  asupra  apartamentului nr. 2  situat in Bucuresti , pe care  l-au dobandit  prin cumparare  in baza  Legii nr. 112/1995, urmand  a  se prezenta la notarul public pentru  autentificarea  actului  dupa incetarea   interdictiei  de vanzare  prevazuta  de Legea  nr.112/1994.
      Din antecontract izvoraste obligatia   reclamantilor   de a se fi prezentat la  notariat  pentru incheierea actului si obligatia  paratilor  de a plati restul de pret.
      Ca urmare a refuzului promitentilor-vanzatori, paratii au  procedat la consemnarea  la CEC a sumei   amintite, pe seama si la dispozitia reclamantului M.S.
       b. Cu privire la lipsa de discernamant , s-a retinut in cuprinsul raportului de expertiza medico legala ca M.C., la momentul examinarii, respectiv 19.05.2008,  prezinta dementa de tip Alzheimer  stadiul sever, afectiune ce a fost consemnata intr-un act medical la  nivelul anului 2004 si care putea fi stabilita de medicul de familie printr-o tomografie computerizata, care de altfel a fost efectuata de medicul psihiatru si neurolog, ce i-au instituit tratamentul de specialitate, pe care aceasta parte il continua si in prezent.
      In finalul acestui raport de expertiza, s-a retinut ca nici medicul de familie si nici comisia de prima expertiza medico-legala psihiatrica nu pot stabili capacitatea de dispozitie,respectiv discernamantul  numitei M.C., la nivelul anului 1999, deoarece debutul  acestei boli nu poate fi precizat cu exactitate in timp. nici medicul de familie si nici comisia de prima expertiza medico-legala psihiatrica nu pot stabili capacitatea de dispozitie,respectiv discernamantul  numitei M.C., la nivelul anului 1999, deoarece debutul  acestei boli nu poate fi precizat cu exactitate in timp. CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A IV A CIVILA
DECIZIA CIVILA NR. 427/10.03.2009, dosar nr. 23071/299/07

 
      Prin  sentinta civila nr. 870/22.01.2008  pronuntata de Judecatoria  Sectorului 1  Bucuresti a  fost respinsa  actiunea formulata de reclamantii  M.S. si M.C. in contradictoriu cu  R.M. si R.S.,   ca neintemeiata.  S-a luat act  ca paratii nu au cerut cheltuieli de judecata.
Pentru a   pronunta aceasta sentinta , instanta de fond a retinut  ca intre  reclamanti,  in calitate de  promitenti vanzatori  si parati  in calitate de  promitenti  cumparatori  s-a incheiat   antecontractul de vanzare-cumparare  autentificat  sub nr.488/4.03.1999.
Prin  aceasta conventie  reclamantii se obligau  sa vanda paratilor  dreptul de proprietate  asupra  apartamentului nr. 2  situat in Bucuresti , pe care  l-au dobandit  prin cumparare  in baza  Legii nr. 112/1995, urmand  a  se prezenta la notarul public pentru  autentificarea  actului  dupa incetarea   interdictiei  de vanzare  prevazuta  de Legea  nr.112/1994 , dar nu mai tarziu  de 20.12.2006.
Pretul  vanzarii  a fost stabilit  la suma  de 75000  USD,  din care s-a  achitat  cu titlu de avans  suma de  20.000 USD, restul de pret de  55.000 USD  urmand  a fi achitat  la incheierea actului de vanzare-cumparare in forma  autentica.
Instanta a retinut astfel ca din antecontract izvoraste obligatia   reclamantilor   de a se fi prezentat la  notariat  pentru incheierea actului si obligatia  paratilor  de a plati restul de pret.
In acest sens prin  notificarea nr.472/29.11.2007, facuta prin  BEJ A. B. Si B., paratii  in calitate de debitori  ai obligatiei  de plata a restului de pret de 55000  USD   au convocat pe reclamanti  pentru a se  prezenta la data de 17.12.2007,  ora 11,30, la sediul  BEJ   A. B.si B.   pentru a primi restul  de pret.
Din  procesul  verbal  incheiat  la data de  17.12.2007  de  BEJ A B.si B.   a  rezultat  ca reclamantul  M.S. a refuzat   primirea sumei  de 55000 USD.
Urmare   acestui refuz   paratii au  procedat la consemnarea  la CEC a sumei   amintite, pe seama si la dispozitia reclamantului M.S., potrivit  recipise  de consemnare  nr.1958981/1/12.2007.
Instanta a constatat ca paratii au respectat intru totul dispozitiile   art.596 -588  Cod procedura civila,   art. 1115  Cod civil, astfel incat  nu exista  nici un motiv  pentru a se constatat nulitatea acestei proceduri.
S-a mai retinut   ca  sustinerea  reclamantilor in sensul ca oferta de plata s-a  facut  unei persoane incapabile  a o primi  nu este relevanta  intrucat simpla  invocare a lipsei  de discernamant a reclamantei  ca si motiv  pentru anularea  antecontractului amintit,  nu poate constitui  o cauza de incapacitate.
Prin decizia  civila nr. 1516 A din 27.11.2008 pronuntata de  Tribunalul Bucuresti Sectia a  III-a Civila, s-a  respins   ca nefondat   apelul formulat  de apelantii-reclamanti  M.S. si M.Cimpotriva sentintei civile  nr. 870/22.01.2008 pronuntata de Judecatoria  Sectorului 1 Bucuresti si  au fost obligati  apelantii  la  1000 lei cheltuieli de judecata catre intimati.
Pentru a hotari astfel, s-a retinut ca instanta de fond, din analiza   tuturor probelor  a  pronuntat  o solutie legala si temeinica.
Cat priveste  apararea apelantilor  in sensul ca nu au capacitate  de a primi  avand discernamantul  abolit, tribunalul a constatat ca aceasta sustinere nu este probata.
Astfel, adeverinta medicala nr. 8041/17.12.2007 emisa de Cabinet Medicina de Familie  atesta ca M.S. este bolnav, insa nu rezulta ca are  discernamantul abolit.
Totodata, raportul de expertiza medico-legala efectuat la Institutul National de  Medicina  Legala "Mina Minovici" intr-un alt dosar  nu atesta lipsa   de   discernamant  a apelantei Mitrus  Cleopatra.
Impotriva acestei decizii, s-a declarat recurs la 05.01.2009, de catre M.S. si M.C  cu respectarea termenului prevazut de art. 301 Cod procedura civila.
In motivele de recurs, se critica decizia conform art. 304 pct. 7 Cod procedura civila,  aratandu-se ca hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina, sau cuprinde motive contradictorii,  retinand ca in conformitate cu raportul de expertiza medico legal de la INML Mina Minovici, M.C. are discernamant, desi in raport se retine ca aceasta nu are discernamant. De asemenea, in procesul verbal incheiat de BEJ Boambes Badea se mentioneaza ca R.M. si R.S.,nu au la ei suma oferta spre consemnare, iar decizia in mod gresit a retinut ca acestia au avut suma.
Analizand decizia civila recurata, in raport de criticile formulate, Curtea a respins recursul ca nefondat, conform art. 312 raportat la art. 304 pct. 7 Cod procedura civila pentru  urmatoarele considerente:
Astfel cum rezulta din decizia civila nr. 1516 din 27.11.2008 pronuntata in dosar nr. 23071/299/2007 aceasta cuprinde in considerente, analiza tuturor motivelor de apel si a probelor administrate in cauza. 
      Tribunalul a retinut ca din adeverinta  medicala nr. 8041/17.12.2007 emisa de Cabinet Medicina de Familie rezulta ca M.S. era bolnav avand o boala cardiaca cronica ischemica ce se poate agrava  in conditii de efort sau stari tensionale, dar care nu este de natura a afecta discernamantul acestei parti.
      In privinta raportului de expertiza medico legala efectuat  la Judecatoria sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. 335/299/2007, Curtea retine ca M.C. , la momentul examinarii, respectiv 19.05.2008,  prezinta dementa de tip Alzheimer  stadiul sever, afectiune ce a fost consemnata intr-un act medical la  nivelul anului 2004 si care putea fi stabilita de medicul de familie printr-o tomografie computerizata, care de altfel a fost efectuata de medicul psihiatru si neurolog, ce i-au instituit tratamentul de specialitate, pe care aceasta parte il continua si in prezent.
      In finalul acestui raport de expertiza, s-a retinut ca nici medicul de familie si nici comisia de prima expertiza medico-legala psihiatrica nu pot stabili capacitatea de dispozitie,respectiv discernamantul  numitei M.C., la nivelul anului 1999, deoarece debutul  acestei boli nu poate fi precizat cu exactitate in timp.
      Astfel, instanta de apel, in mod corect a retinut ca acest raport de expertiza nu atesta lipsa de discernamant al numitei M.C. la momentul incheierii antecontractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 488/4.03.1999. Concluziile acestui raport de expertiza au fost avute in vedere de Judecatoria sector 1 Bucuresti in dosar nr. 335/299/2007  care a admis actiunea formulata de  reclamantii R.M. si R.S. a constatat intervenita vanzarea cumpararea pentru imobilul situat in si a respins actiunea conexa formulata de M.S. si M.C prin care se solicita nulitatea absoluta a antecontractului de vanzare-cumparare incheiat intre parti in 1999 pentru lipsa de discernamant a lui M.C.
In raport de aceasta critica, rezulta ca hotararea recurata are o motivare coerenta si legala, in raport de actele si lucrarile dosarului.
In privinta celei de-a doua critici ce vizeaza o motivare contradictorie, in raport de procesul verbal de BEJ B.si B.,  Curtea a retinut ca instanta de apel a analizat in mod corect cuprinsul acestui document, notificatul M.S., care a fost insotit de fiul sau M.C. la ora 11,30 in ziua de 17.12.2007, a refuzat sa se prezinte la un notar public, pentru a semna o cerere de indisponibilizare a imobilului ce a facut obiectul antecontractului incheiat intre parti, iar petitionarii au adresat o invitatie expresa notificatului de a se deplasa la Banca Italo - Romena pentru i se inmana suma de bani, oferta refuzata atat in privinta deplasarii la banca, cat si in privinta prezentarii unui inscris din care sa rezulte consemnarea acestei sume pe numele sau. M.S. a mentionat ca refuza deplasarea datorita starii sale de sanatate, iar familia R. a mentionat ca fata de pozitia notificatilor, va consemna pe numele si la dispozitia acestora, suma de 55.000 USD. Familia R. a respectat procedura privind oferta reala urmata de consemnatiune si a depus suma indicata la dispozitia lui M. S. conform recipisei de consemnare nr. 1958981/1.
Sustinerile recurentului in sensul ca  in decizia recurata se mentioneaza alta situatie decat cea retinuta in procesul verbal incheiat la 17.12.2007 la BEJ Boambes si Badea sunt nefondate, neexistand in considerente vre-o mentiune in sensul ca intimatii s-au prezentat la 17.12.2007 avand asupra lor suma de 55.000 USD.   
Astfel cum rezulta din cele mentionate anterior, nu exista  considerente contradictorii in decizia recurata nici din punctul de vedere referitor la modul de consemnare a sumei , iar critica  formulata in acest sens este nefondata.
Prin urmare,  Curtea va mentine ca legala si temeinica decizia recurata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Iresponsabilitatea

Iresponsabilitatea - Rezolutie nr. 4/I din data de 09.04.2013
plangere impotriva solutiei procurorului - Sentinta penala nr. 260 din data de 13.05.2009
Legea nr. 571/2003, art. 140 alin. (2) lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e) - Decizie nr. 3496 din data de 20.09.2017
Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ - Decizie nr. 3302 din data de 11.09.2017
Prin obligatia autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate nu se intelege obligatia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfasurata. - Decizie nr. 3255 din data de 07.09.2017
O oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat. - Decizie nr. 3145 din data de 10.08.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3138 din data de 27.07.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3130 din data de 21.07.2017
Contencios administrativ. Conflict de competen?a, instan?a competenta sa solu?ioneze o cerere formulata de un magistrat, avand ca obiect obligarea paratilor la stabilirea unor drepturi salariale ?i plata acestor drepturi - Decizie nr. 1187 din data de 04.04.2017
Contencios administrativ, func?ionar public; Legea nr. 188/1999, Legea nr.554/2004, H.G. nr. l 185/2014, Ordinul MADR nr.321/06.02.2015, Ordinul MADR nr. 397/18.02.2015 - Decizie nr. 501 din data de 08.02.2017
Contencios administrativ ?i fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garantiei dispuse a fi constituita pentru antre - Decizie nr. 197 din data de 27.01.2017
Condi?iile prevazute de art. 214 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 pentru suspendarea contesta?iei administrative, justificarea conditionalita?ii ca infractiunile sesizate sa aiba o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in proc - Decizie nr. 196 din data de 27.09.2017
Societati. Constatarea legalitatii fuziunii. Necesitatea formei autentice a hotararii de aprobare a fuziunii prin absorbtie, in cazul terenurilor. - Decizie nr. 703A din data de 10.04.2017
Procedura de insolventa. Cesionarea creantei unui creditor. Nedobandirea calitatii de membru al comitetului creditorilor de catre creditorul cesionar. - Decizie nr. 871A din data de 10.05.2017
Cererea de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la despagubiri ca urmare a producerii unor riscuri acoperite de asigurarea RCA. Procedura speciala de reglementare a legii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 863A din data de 18.05.2017
Procedura de insolventa. Deschiderea procedurii generale. Cererea debitorului formulata in lipsa unei hotarari a asociatilor. - Decizie nr. 839A din data de 08.05.2017
Procedura de insolventa. Denuntarea contractelor in derulare de catre administratorul judiciar. Notificarea denun?arii. Termen de prescriptie. - Decizie nr. 805A din data de 27.04.2017
Litigiu de munca. Suspendare contract individual de munca. Aplicabilitatea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 279/2015. Natura juridica a drepturilor banesti aferente perioadei in care contractul individual de munca a fost suspendat. - Decizie nr. 1804 din data de 22.03.2017
Litigiu de munca. Incetare detasare. Inexistenta obligatiei de informare a angajatorului. - Decizie nr. 3175 din data de 24.05.2017
Litigiu de munca. Plata nedatorata. Modalitate de remunerare mai avantajoasa pentru salariat, respectiv plata in avans a unui numar de 6 salarii, mai inainte de executarea obligatiei corelative de a presta munca. - Decizie nr. 686 din data de 08.02.2017