Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bistrita-Nasaud

Nulitate contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995. Prescriptia dreptului la actiune. Aplicarea art. 45 alin. 5 din Legea nr. 10/2001

(Decizie nr. 431/R/2008 din data de 31.07.2009 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Bistrita-Nasaud | Jurisprudenta Tribunalul Bistrita-Nasaud

Drept civil
Contracte

3. Nulitate contract de vanzare-cumparare incheiat in baza Legii nr. 112/1995.  Prescriptia dreptului la actiune. Aplicarea art. 45 alin. 5 din Legea nr. 10/2001.

      Demersul juridic promovat de reclamanta S.C. "H." S.R.L. Bistrita este tardiv, exercitarea acestuia fiind circumscrisa termenului de prescriptie special instituit de art. 45 alin. 5 din Legea nr. 10/2001, potrivit caruia prin derogare de la dreptul comun "indiferent de cauza de nulitate" si de persoana care o invoca, dreptul la actiunea in nulitatea actelor de instrainare "se prescrie in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi", termen prelungit de legiuitor pana la 14 august 2002.

(Trib. Bistrita-Nasaud, sect. civ., dec. nr. 431/R/2008, nepublicata)

      Prin sentinta civila nr. 603 din 21 februarie 2008 pronuntata de Judecatoria Bistrita s-a respins exceptia autoritatii de lucru judecat cu privire la capatul de cerere in revendicare, invocata de paratii B. M., P. I., P. E., s.a. ca fiind neintemeiata.
S-au respins, ca neintemeiate, exceptiile lipsei de interes si lipsei calitatii procesuale active a reclamantei S.C. "H." S.R.L. Bistrita cu privire la petitul in constatarea nulitatii sau anularea partiala a contractelor de vanzare-cumparare incheiate in conditiile Legii nr. 112/1995 cu paratul Consiliul local al Municipiului Bistrita, invocate de aceeasi parati.
S-a admis exceptia prescriptiei extinctive a dreptului la actiunea in constatarea nulitatii sau anularea partiala a contractelor de vanzare-cumparare nr. 804/21.04.1999 si nr. 859/2.09.1999, ca intemeiata si in consecinta s-a respins acest capat de cerere formulat de reclamanta, ca fiind prescris.
      S-au respins celelalte petite formulate in cadrul actiunii de catre reclamanta S.C. H. S.R.L. Bistrita impotriva paratilor B. M., P. I.,  s.a. ca fiind neintemeiate.
      A fost obligata reclamanta sa plateasca paratilor suma de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
      Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta.
      Recursul declarat este nefondat.
      Solutia data de instanta de fond pretentiei dedusa judecatii intruneste concomitent atributele legalitatii si temeiniciei.
      Judicios s-a statuat ca demersul juridic promovat de reclamanta S.C. "H." S.R.L. Bistrita este tardiv, exercitarea acestuia fiind circumscrisa termenului de prescriptie special instituit de art. 45 alin. 5 din Legea nr. 10/2001, potrivit caruia prin derogare de la dreptul comun "indiferent de cauza de nulitate" si de persoana care o invoca, dreptul la actiunea in nulitatea actelor de instrainare "se prescrie in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi", termen prelungit de legiuitor pana la 14 august 2002. Contrar sustinerilor reclamantei recurente, nu este permisa realizarea de distinctii in interpretarea textului de lege decat in ipoteza instituirii lor de catre emitentul sau. In cauza pendinte, derogarea de la principiul imprescriptibilitatii actiunii in constatarea nulitatii absolute a fost instituita expres de legiuitor cu referire la actele juridice de instrainare a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, guvernate de dispozitiile Legii nr. 10/2001 (cum sunt cele in discutie), prin evocatul text legal. Legiuitorul nu face nicio distinctie in privinta titularului unei atari actiuni ori a motivelor de nulitate invocate in cuprinsul sau, reglementand unitar ca actiunile in nulitatea actelor juridice de instrainare a imobilelor preluate abuziv sunt prescriptibile in termenul special instituit. Ca atare, distinctia la care se refera reclamanta recurenta este prohibita.
      In acest sens, prin Decizia nr. 629/28.05.2008, Curtea Constitutionala a Romaniei statueaza ca exercitarea unui drept de catre titularul sau nu poate avea loc decat intr-un anumit cadru, stabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente carora li se subsumeaza si instituirea unor termene, dupa a caror expirare valorificarea pretinsului drept nu mai este posibila. "Art. 45 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 recunoaste dreptul titularului la exercitarea actiunii in constatarea nulitatii absolute a actelor juridice de instrainare a imobilelor preluate in mod abuziv si asigura posibilitatea de valorificare a acestuia in cadrul unui termen, impus de ratiuni sociale majore, respectiv de evitare a unei stari de incertitudine prelungite in ceea ce priveste raporturile juridice civile, precum si asigurarea stabilitatii si securitatii acestora, cu atat mai mult cu cat au ca obiect dreptul de proprietate".       
      Insusirea interpretarii data de recurenta textului legal examinat are semnificatia discriminarii fostilor proprietari, ale caror actiuni similare s-ar putea promova in termenul special instituit de legiuitor, fata de terti, carora acesta nu le-ar fi incident.
      Exercitarea dreptului la actiune de catre reclamanta recurenta, cu nerespectarea termenului de prescriptie special instituit de legiuitor, inlatura examinarea criticilor vizand fondul dreptului litigios.
Pentru considerentele expuse, recursul declarat va fi respins ca nefondat, in baza art. 312 Cod procedura civila, iar in temeiul art. 274 Cod procedura civila recurenta va fi obligata sa plateasca intimatilor suma de 2500 lei cheltuieli de judecata in recurs reprezentand onorar
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 235 din data de 07.03.2012
Revendicare - Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011