InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Braila

Obligatia de intretinere

(Sentinta civila nr. 5530 din data de 06.07.2011 pronuntata de Judecatoria Braila)

Domeniu Contracte | Dosare Judecatoria Braila | Jurisprudenta Judecatoria Braila

Rezumatul spetei:

     Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante reclamantul-parat AA a solicitat instantei in contradictoriu cu paratii-reclamanti BB si CC rezolutiunea contractului de intretinere (novatie) autentificat de notarul public.
In fapt s-a aratat prin cererea de chemare in judecata ca a transmis paratilor-reclamanti dreptul de proprietate asupra cotei indivize de ? din apartamentul situat in mun. Braila conform contractului de intretinere autentificat de notarul public. Reclamantul-parat si-a rezervat un drept de uzufruct viager , paratii urmand a intra in posesie dupa incetarea din viata a reclamantului.  
         Paratii-reclamanti s-au obligat prin contractul partilor sa acorde reclamantului-parat intretinere si ingrijire pana la incetarea sa din viata, cu suportarea cheltuielilor de inmormantare si traditiilor privind slujbele de pomenire, fara insa ca aceste obligatii sa fie aduse la indeplinire. Taxele notariale au fost suportate de reclamant fara ca paratii sa le restituie reclamantului conform intelegerii initiale.
Reclamantul-parat a sustinut prin cerere ca pentru pregatitul mancarii aduse de paratii-reclamanti acestia au cerut si au primit de la reclamant suma de 100 lei lunar, reclamantul-parat fiind constrans sa dea aceasta suma de bani. In privinta mancarii aduse aceasta consta in doua oale pentru fiecare saptamana. Paratii-reclamanti nu au intretinut curatenia in apartamentul in care locuia, nu au platit utilitatile. Desi este divortat de fosta sotie locuieste impreuna cu aceasta care s-a ocupat de toate obligatiile pe care le aveau paratii iar in perioadele 14.10.2009-22.10.2009 in care a fost internat la spital paratii nu i-au asigurat medicamentele si nu au venit la spital sa il ajute. Desi i-a solicitat pe cei doi parati-reclamanti sa il ajute acestia au refuzat sa isi achite sarcinile asumate.
Paratii-reclamanti au formulat intampinare solicitand respingerea ca nefondata a cererii, cu cheltuieli de judecata.
         Pe cale de cerere reconventionala paratii-reclamanti au solicitat transformarea in bani a obligatiei de intretinere ce deriva din contractul partilor.
     S-a aratat prin intampinarea-reconventionala ca au fost respectate clauzele contractuale asumate pana  in luna februarie 2010 in care au acordat reclamantului-parat intretinere constand in alimente, medicamente, imbracaminte, incalzit, iluminat.
Ulterior nu a mai fost posibila acordarea intretinerii datorita atitudinii reclamantului care nu a mai permis accesul paratilor in imobil, acesta nedeschizand usa. Din discutiile purtate cu vecinii reclamantului-parat s-a stabilit ca acesta era influentat de fosta sa sotie care dorea desfiintarea contractului de intretinere dedus judecatii.
Paratii-reclamanti au aratat ca pentru a opera rezolutiunea contractului este necesara neindeplinirea culpabila a obligatiilor de una din parti iar aceasta neexecutare sa fie imputabila partii care nu isi indeplineste obligatiile asumate.
Neexecutarea nu este imputabila paratilor-reclamanti datorita atitudinii capricioase a creditorului obligatiei de intretinere care a refuzat primirea intretinerii.
          In privinta cererii reconventionale s-a aratat ca potrivit art. 1075 din Codul Civil orice obligatie se schimba in dezdaunari in caz de neexecutare din partea debitorului iar paratii-reclamanti sunt indreptatiti sa ceara instantei stabilirea obligatiei de intretinere in echivalent banesc.
Reclamantul-parat AA a decedat, actiunea fiind insusita de mostenitorii acestuia DD, EE si FF.
Paratul-reclamant BB a decedat, in cauza fiind introdusi mostenitorii acestuia GG si JJ. (fila 91 din dosar)
Analizand probatoriile administrate in cauza si sustinerile partilor instanta constata ca prin Contractul autentificat de notarul public a fost novat contractul de intretinere prin schimbarea debitorilor obligatiei de intretinere.
          Prin acest contract defunctul AA a transmis paratei-reclamante CC si defunctului BB dreptul de proprietate detinut asupra cotei indivize de ? din apartamentul situat in mun. Braila. In schimbul bunului transmis dobanditorii s-au obligat sa asigure defunctului intretinerea si ingrijire pana la incetarea sa din viata, cu suportarea cheltuielilor de inmormantare si traditiilor privind slujbele de pomenire.
Din declaratiile martorilor audiati AT si DS se constata de instanta ca, creditorii obligatiei de intretinere AA si BB si-au indeplinit obligatia de intretinere asumata prin contract. Martora AT a aratat ca ori de cate ori avea nevoie defunctul AA ii suna pe creditorii obligatiei care ii duceau alimente gatite, felul I si felul II si dulciuri. In schimb martora a aratat ca fosta sotie a defunctului nu permitea accesul in interior a altor persoane. Defunctului i-a fost asigurata o masina de spalat functionala pe care a utilizat-o personal refuzand ca hainele sa ii fie spalate de creditorii obligatiei de intretinere iar cheltuielile de intretinere au fost suportate in mod similar de defunctul BB si parata-reclamanta CC. Martorul DS a aratat de asemenea ca defunctul avea frigiderul legat cu un lant si incuiat cu lacat, motivand acest gest prin faptul ca cea mai mare parte a alimentelor aduse in contul intretinerii datorate ii sunt luate.
Asigurarea alimentelor necesare defunctului AA rezulta si din declaratia martorului BK ce a precizat ca saptamanal defunctul BB si parata-reclamanta CC ii aduceau mancare gatita. Mai mult, acest martor a relevat ca in ultima perioada a vietii defunctului AA defunctul BB si parata-reclamanta CC au venit acasa la reclamant si alarmati ca nu pot intra au facut scandal pe scara, afland cu aceasta ocazie ca paratul este internat in spital, manifestandu-si supararea ca nu au fost anuntati in acest sens.
Fata de aceste motive instanta apreciaza ca defunctul BB si parata-reclamanta CC si-au indeplinit in mod corespunzator obligatia de intretinere asumata conform contractului autentic de intretinere.
Instanta respinge ca nefondate sustinerile din cuprinsul cererii de chemare in judecata conform carora defunctul AA a imprumutat pe defunctul BB si parata-reclamanta CC suma de 3830 lei reprezentand cheltuielile legate de incheierea contractului de intretinere. Probatoriile administrate la dosar nu au relevat existenta acestei situatii de fapt.
In mod similar sunt nefondate sustinerile conform carora defunctul AA achita lunar defunctului BB si paratei-reclamante CC suma de 100 lei lunar pentru a-i fi adusa mancare calda. Martora DS care sustine acest aspect a aratat ca a aflat de acest lucru din discutiile cu defunctul AA, martora nefiind martor direct sau ocular la efectuarea unor astfel de plati, fiind in fapt o relatare a pozitiei procesuale a defunctului AA din cadrul cereri de chemare in judecata lipsita de valoarea probatorie concreta.
Instanta respinge ca nefondate sustinerile din cuprinsul cererii de chemare in judecata conform carora defunctul BB si parata-reclamanta CC nu i-au asigurat alimente. In fapt chiar defunctul arata ca saptamanal ii erau adusa mancare gatita. Sunt nefondate si sustinerile conform carora nu a fost efectuat menajul casei locuite de defunctul AA cata vreme nu era permis accesul acestora in imobilul in cauza, nefiind culpa debitorilor obligatiei de intretinere.
In mod similar sunt nefondate si sustinerile conform carora defunctul BB si parata-reclamanta CC nu au asigurat intretinere defunctului AA si sprijin material pe timpul cat acesta a fost internat in spital in ultima parte a vietii. Rezulta din declaratiile martorei CH ca defunctul BB si parata-reclamanta CC s-au deplasat la spital pentru a lua legatura cu defunctul AA dar au fost impiedicati de fosta sotie a defunctului AA care era prezenta. Declaratia martorei CH se coroboreaza cu declaratia martorei DS care a aratat ca paratii nu au fost nici macar anuntati cu privire la internarea in spital a defunctului, neexistand o culpa in acest sens.
          In privinta sustinerilor privind neindeplinirea obligatiilor legate de suportarea cheltuielilor de inmormantare martora DS care a fost propusa de reclamantii-parati pentru dovedirea culpei creditorilor obligatiei de intretinere, a aratat ca acestia nu au fost anuntati in privinta decesului numitului AA. Mai mult, acelasi martor a aratat ca nu au fost anuntati nici membrii familiei defunctului, din partea familiei acestuia participand un singur membru care locuieste in mediul rural (.  In aceste conditii nu se poate retine de instanta culpa  defunctului BB si a paratei-reclamante CC care nu au fost instiintati in acest sens.
Pentru aceste motive instanta apreciaza ca cererea de chemare in judecata  formulata in prezenta cauza este nefondata si va fi respinsa.
          In privinta cererii reconventionale prin care a fost solicitata transformarea in bani a obligatiei de intretinere instanta retine ca obligatiile asumate in cadrul unui contract de intretinere sunt intuitu-personae, nefiind transmisibile. Titularul obligatiei de intretinere AA a decedat in anul 2010, data de la care a incetat obligatia de intretinere a defunctului BB si a paratei-reclamante CC, acest drept nefiind transmisibil catre mostenitorii defunctului AA.
Prin incetarea obligatiei de intretinere cererea reconventionala privind transformarea acesteia a ramas fara obiect urmand a fi respinsa pentru acest motiv.      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 235 din data de 07.03.2012
Revendicare - Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011