InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Braila

Reziliere contract, uzufruct, pretentii

(Sentinta civila nr. 7605 din data de 24.10.2011 pronuntata de Judecatoria Braila)

Domeniu Contracte | Dosare Judecatoria Braila | Jurisprudenta Judecatoria Braila

Rezumatul spetei:      Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila reclamantul AA a solicitat in contradictoriu cu paratii BB si CC rezolutiunea contractului de constituire a dreptului de uzufruct autentificat de notarul public si repunerea partilor in situatia anterioara, obligarea paratilor la restituirea sumei de 30.000 lei reprezentand imprumut acordat pentru ridicarea unei case, a sumei de 8000 lei reprezentand imprumut pentru alte cheltuieli, obligarea paratilor la plata de daune interese pentru nerespectarea  dreptului de uzufruct, obligarea paratilor sa-i restituie bunurile aflate in posesia acestora si care ii apartin reclamantului, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a incheiat cu paratii contractul de constituire de uzufruct prin care acestia i-au constituit cu titlu gratuit un uzufruct viager asupra unei camere situate intr-un imobil din com. ST, acesta fiind inscris in Cartea Funciara. Arata reclamantul ca aceasta casa a fost ridicata in anul 2002,iar la edificarea acesteia, sustine ca el a contribuit in mod special din resurse proprii. A sustinut reclamantul ca pe parat il cunostea de mai multa vreme si ca pe parata a cunoscut-o cand aceasta a inceput cu paratul o relatie de concubinaj. Arata ca anterior dintr-o alta relatie de concubinaj, parata avea un copil, iar in urma relatiei cu paratul , aceasta a mai nascut un alt copil in 2001.
     Reclamantul arata in actiune ca datorita faptului ca era prieten cu paratul, a ajuns sa-i cunoasca familia, sa-i ajute cu diverse sume de bani, el neavand copii. A ajutat la ridicarea casei paratilor, suma cu care a contribuit ajungand la circa 30.000 lei. Arata reclamantul ca dupa terminarea constructiei, paratii i-au permis sa locuiasca o vreme in casa acestora moptiv pentru care si-a utilat imobilul cu diverse aparate de uz casnic, respectiv aragaz, butelie, frigider, televizor, aceste bunuri avand o valoare estimata de 5000 lei. De asemenea, arata reclamantul ca, pentru ajutorul ce l-a dat, paratii i-ai constituit un drept de uzufruct viager, incheindu-se contractul amintit.
     A mai aratat reclamantul ca deoarece paratii se descurcau greu, le-a dat in mai multe randuri, diverse sume de bani, in total circa 8000 lei, urmand ca acestia sa i-o restituie atunci cand vor avea posibilitatea.
     A sustinut reclamantul ca in anul 2006, relatia cu paratii s-a deteriorat brusc, el avea grija de copiii paratilor, iar mama paratei i-a facut o plangere penala la politie pentru un pretins viol asupra unuia dintre copii. Paratii au revenit din Italia la acel moment, interzicandu-i sa mai exercite dreptul de uzufruct, i-au folosit camera si bunurile aduce acolo. Arata ca nu mai exista nici o relatie de comunicare cu paratii astfel incat apararea intereselor sale legitime a apelat la calea justitiei. 
     Prin cererea depusa ulterior reclamantul a precizat ca daunele interese  reprezentand prejudiciul moral cauzat prin nerespectarea dreptului sau de uzufruct sunt in suma de 20.000 lei.
     Paratii, legal citati, au formulat intampinare si s-au prezentat in instanta.
     Prin intampinare paratii au aratat ca sunt de acord cu rezilierea contractului prin care a fost acordat uzufructul reclamantului, dar ca repunerea in situatia anterioara sa se faca strict in sensul  revenirii partii di n imobil, ce a facut obiectul uzufructului, in patrimoniul reclamantilor. Au motivat paratii prin aceea ca reclamantul are culpa exclusiva pentru aceasta situatie deoarece a savarsit o fapta de viol asupra unuia dintre copii lor, fiind condamnat definitiv pentru aceasta. De asemenea, reclamantul nu a contribuit la edificarea casei si nici cu privire la camera ce i-a fost acordata, drept dovada fiind ca uzufructul a fost constituit gratuit. Au mai aratat paratii ca au incheiat contractul cu reclamantul deoarece acesta avea o relatie buna cu copiii lor si credeau ca se puteau baza pe acesta si sa le supravegheze copiii cat timp ei erau la munca in Italia.
     In aceste conditii paratii solicita respingerea cererii de acordare de daune interese pentru nerespectarea dreptului de uzufruct, reclamantul fiind in culpa.
      In ceea ce priveste imprumuturile, paratii au aratat ca reclamantul le-a imprumutat la, inceputul relatiei mici sume de bani care insa au fost restituite integral acestuia. Arata paratii ca in acest mod reclamantul s-a folosit de pretextul acestor imprumuturi pentru a le castiga increderea si pentru a se putea apropia nefiresc de copiii lor.
     Cu privire la bunurile mobile pretinse de reclamant, paratii au aratat ca acest aspect nu corespunde realitatii deoarece aveau posibilitati sa-si achizitioneze aceste bunuri, iar reclamantul nu le-a utilat casa.
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :
     Intre parti s-a incheiat contractul de constituire de uzufruct autentificat de notarul public  prin care paratii au constituit cu titlu gratuit reclamantului un drept de uzufruct viager asupra unei camere de locuit avand o suprafata de 17 mp care face parte din constructia C1. S-a mentionat ca uzufructul se constituie si asupra terenului aferent incaperii.
     In contract s-a mentionat ca paratii se obliga sa asigure reclamantului uzufructuar pasnica folosinta a partii din imobil ce face obiectul dreptului acestuia.
     S-a mai prevazut ca partea din imobil asupra careia se constituie dreptul reclamantului este evaluat la suma de 470 lei RON, iar contractul isi inceteaza efectele la decesul uzufructuarului.

     Cu privire la cererea de rezolvire a contractului si obligarea paratilor sa restituie suma de 30.000 lei cu care reclamantul ar fi contribuit la ridicarea casei, instanta retine ca  rezolutiunea este o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic, constand in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea parttilor in situatia avuta anterior incheierii contractului.
     Potrivit art.1021 C.civ, rezolutiunea nu opereaza de drept, partea indreptatita trebuie sa se adreseze instantei judecatoresti cu o actiune in rezolutiune, aceasta actiune putand fi intentata numai de partea care a executat sau care se declara gata sa execute contractul, iar pentru a fi admisibila o asemenea actiune trebuie indeplinite urmatoarele conditii: una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile care ii revin, neexecutarea sa fie imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia, debitorul obligatiei sa fi fost pus in intarziere in conditiile prevazute de lege.
     In cauza de fata se retine ca paratii au instituit in favoarea reclamantului un drept de uzufruct, titlu gratuit, asupra unei camere din casa edificata de acestia pe un teren proprietatea lor, paratii asumandu-si obligatia de a asigura reclamantului uzufructuar pasnica folosinta a camerei in cauza.
     Din inscrisurile depuse la dosar a rezultat ca aceasta casa a fost edificata de parati, pe timpul casatoriei, in anul 2002, prin eforturi financiare proprii, perioade lungi de timp acestia, dar si mama paratei lucrand in Italia, iar banii obtinuti erau trimisi in tara, fie mamei paratei cand aceasta era in Romania fie paratului care ii dadea mamei paratei.
     In intampinare s-a aratat ca la inceput reclamantul le-a acordat sume mic cu titlu de imprumut, integral restituite, pentru a le castiga increderea. Aceasta incredere era intarita la acel moment de relatia buna a reclamantului cu fiii minori ai paratilor ceea ce a facut ca paratii sa-i incredinteze reclamantului pe anumite perioade ingrijirea copiilor.
     Din actele depuse la dosar nu a rezultat ca reclamantul ar fi contribuit financiar la ridicarea casei. Avand in vedre ca suma pretinsa de reclamant a-i fi restituita este de peste 250 lei, dovada se face prin inscris, dar reclamantul nu a produs o astfel de dovada.
     Analizand culpa paratilor invocata de reclamant in cererea introductiva,  instanta retine ca prin sentinta penala a ICCJ  pronuntata in recurs s-a dispus condamnarea reclamantului la o pedeapsa de 3 ani inchisoare cu suspendarea executarii si 3 ani interzicerea unor drepturi retinandu-se ca acesta a comis infractiunea de viol, parte vatamata fiind fiul minor al paratilor, fapta comisa la inceputul lunii august a anului 2006.
     In aceste conditii nu se poate retine o culpa a paratilor, insa acestia au aratat in intampinare ca sunt de acord cu rezolutiunea contractului, culpa apartinand reclamantului care le-a violat copilul minor.
     Probele administrate in cauza respectiv, cu inscrisuri, interogatoriile luate partilor si cea testimoniala nu duc la stabilirea unei culpe a paratilor, relevand doar ca de la acel moment s-au rupt relatiile dintre parti. Martora AS a relatat ca l-a vazut de cateva ori pe reclamant acasa la parati dar nu poate preciza frecventa acestor cazuri , daca a participat la edificarea casei sau cat a locuit la parati , dupa terminarea casei. Reclamantul a sustinut ca de la acel moment a fost impiedicat sa foloseasca imobilul, iar paratii au sustinut ca paratul a parasit imobilul.
     In ceea ce priveste invocarea de catre reclamant a recunoasterii de catre parati a sumelor imprumutate cu ocazia audierii in calitate de martori in dosarul penal in fata Curtii de Apel Galati, in sustinerea cererii de restituire a sumelor respective, instanta retine ca declaratiile date de parati in cadrul procesului penal nu au valoarea unei marturisiri extrajudiciare conform art.1025 C.civ., deoarece pretinzandu-se restituirea unei sume de bani, aceste prevederi legale se aplica prin coroborare cu dispozitiile art. 1191-1198 C.civ, neputandu-se face dovada decat cu act autentic sau sub semnatura privata.
     Conform art.1198 C.civ., daca reclamantul ar fi dorit sa acorde sume cu titlu de imprumut ar fi trebuit sa intocmeasca act scris.
     Nici extrasul in copie de pe agenda personala depus la dosar nu este suficient pentru dovedirea eventuala a pretentiei, cata vreme a rezultat din probe ca paratii fiind in strainatate trimiteau sume de bani in tara atat mamei paratei cat si reclamantului pentru a fi folositi la edificarea casei. 
     In consecinta nefiind posibil a se retine culpa paratilor, fata de faptul ca acestia au fost de acord cu rezolutiunea contractului, instanta va admite capatul de cerere privind rezoilutiunea contractului. Concomitent, va dispune repunerea partilor in situatia anterioara dar numai in sensul revenirii obiectului uzufructului in patrimoniul paratilor.
     Retinand ca nu se poate retine culpa paratilor pentru rezolutiunea contractului, instanta va respinge ca nefondat capatul de cerere privind obligarea paratilor la daune interese in suma de 20.000 lei retinandu-se ca in cauza nu s-a creat un  prejudiciul moral reclamantului.
     Avand in vedere ca din probe a rezultat ca paratii au edificat casa din resurse financiare proprii, va respinge si capatul de cerere privind obligarea acestora sa restituie reclamantului suma de 30.000 lei reprezentand participarea reclamantului la edificarea casei paratilor.
     In ceea ce priveste bunurile de uz gospodaresc solicitate de reclamant a-i fi restituite de catre parati, fata de raspunsurile paratei la interogatoriul administrat instanta gaseste intemeiat acest capat de cerere si va dispune obligarea paratilor sa restituie reclamantului bunurile mobile de uz gospodaresc aduse in imobil, iar in cazul in care nu mai este posibila restituirea acestora in natura, va dispune obligarea paratilor la plata catre reclamant a sumei de 5000 lei reprezentand contravaloarea acestora. Instanta retine ca paratii nu au contestat valoarea apreciata de reclamant a acestor bunuri.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 235 din data de 07.03.2012
Revendicare - Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011