InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

CIVIL-PARTAJ SUCCESORAL-NULITATE ABSOLUTA.CONTRACT DE INTRETINERE INCHEIAT SUB FORMA UNUI INSCRIS SUB NATURA PRIVATA

(Sentinta civila nr. din data de 25.02.2010 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau      Asupra prezentei actiuni civile de iesire din indiviziune si asupra cererilor de interventie in interes propriu, retine urmatoarele:
      A) PRIMUL CICLU PROCESUAL AL DOSARULUI
      I) SUSTINERILE PARTILOR
1. a) Prin cererea introdusa la aceasta instanta si inregistrata initial sub nr_../_.2005, reclamantul NN a chemat in judecata pe paratele DIC, SM, CI si OV  si a solicitat ca, prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta, sa se dispuna iesirea din indiviziune a partilor asupra averii succesorale ramase de pe urma defunctilor CV, al carei deces a survenit la data de 02.01.1999 si CN, al carui deces a survenit la data de 13.06.2005.
b) In motivarea actiunii sale, reclamantul a invederat instantei ca defunctii CV si CN nu au copii, casatoria acestora fiind incheiata la data de 15.07.1977, ca el si paratele DIC si SM sunt nepotii de sora ai defunctului CN , ca paratele CE si OV sunt fiicele defunctei CV dintr-o alta casatorie anterioara, ca, din masa succesorala ramasa de pe urma acestor defuncti fac parte toate bunurile comune ale defunctilor dobandite in timpul casatoriei lor, enumerate in petitul cererii si consemnate in procesul-verbal de inventariere nr_../...2005 incheiat de executorul judecatoresc Popescu Adrian Gabriel, aceste bunuri aflandu-se in custodia paratelor CE siOV, dar si bunurile proprii ale defunctilor CN, respectiv: imobilul casa de locuit construita in anii 1948-1954, suprafata de 2,79 ha teren, conform titlului de proprietate nr_.. si o masina de cusut marca SINGER, precum si ca bunurile proprii ale defunctului CN au fost dobandite de catre autorul sau prin mostenire de la parintii sai ori anterior incheierii casatoriei cu defuncta CV, asa cum rezulta din extrasele de rol agricol pentru perioadele 1956-1958 si 1959-1962 si adeverinta nr_./_ 2005.
c) In drept, au fost invocate prevederile art.673/1 Cod procedura civila.
d) In sustinerea cererii formulate reclamantul a depus la dosarul cauzei copiile urmatoarelor inscrisuri: certificatul de deces nr_., certificatul de casatorie nr_/...1977, certificatul de deces nr_./_.2005, fila registrului agricol privind pe CN, agricultor, corespunzatoare perioadei 1956-1958, fila registrului agricol privind pe CN, agricultor, corespunzatoare perioadei 1959-1962, titlul de proprietate nr_.. 996, adeverinta nr_..  eliberata de Primaria comunei_, judet Buzau, procesul-verbal de inventariere nr_.. intocmit de executor judecatoresc Popescu Adrian Gabriel, certificatul de nastere nr_., certificatul de nastere nr__, certificatul de deces nr__, certificatul de casatorie nr__, certificatul de nastere nr_.., certificatul de nastere nr_.., certificatul de deces nr_.., certificatul de nastere nr__, certificatul de deces nr_.., adresa nr__ emisa de C.E.C - Sucursala Judeteana Buzau, adeverinta nr_.. eliberata de Primaria comunei __..
2. La termenul de judecata din data de 02.11.2005, parata CE a precizat ca masina de cusut marca Singer este bun propriu al mamei sale, defuncta CV, dobandit prin mostenire, iar reclamantul a solicitat ca prin intermediul instantei, C.E.C. - Sucursala Judeteana Buzau sa comunice valoarea nominala a depozitelor constituite pe numele defunctului CN la data decesului acestuia, corespunzatoare unui numar de 7 carnete C.E.C ce au apartinut acestuia, precum si daca acestea au fost lichidate, la ce date si de catre cine, in vederea includerii sumelor de bani la masa succesorala ramasa de pe urma defunctului CN (fila 32-dosar nr. _/2005).
3. a) La acelasi termen de judecata - 02.11.2005 - in cauza a fost formulata cerere de interventie in interes propriu de catre intervenientii PND si PT (filele 35-36-dosar nr. 9597/2005).
      Prin aceasta cerere de interventie principala, intervenientii  PND si PT au solicitat instantei (1) a se constata dreptul lor de proprietate asupra bunurilor imobile- casa de locuit, situata in comuna_.., judet Buzau, terenul aferent acesteia, gradina, terenul agricol in suprafata totala de 2,79 ha, conform titlului de proprietate nr_.., asupra bunurilor mobile constand in depozite bancare de la B.R.D. si C.E.C. detinute la data incheierii contractului de intretinere (21.04.2005) de catre defunct, precum si ca, prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta, in urma admiterii cererii lor de interventie principala, (2) sa se constate ca bunurile enumerate nu fac parte din masa succesorala ramasa de pe urma defunctului CN, fiind instrainate anterior decesului acestuia     printr-un act oneros inter vivos si (3) sa fie obligat reclamantul la restituirea catre intervenienti a sumelor de bani ridicate in mod fraudulos de la B.R.D. Buzau si C.E.C. - Agentia_, in baza contractului de depozit nr__ si a libretului C.E.C. nr__, deoarece reprezinta in privinta reclamantului o imbogatire fara just temei.
De-asemenea, intervenientii PND si PT au formulat, in cadrul aceleiasi cereri de interventie principala, (4) cerere de prestatie tabulara, solicitand ca instanta sa dispuna inscrierea in evidentele de carte funciara a dreptului lor de proprietate asupra imobilelor aflate in proprietatea intretinutului - defunctul CN la data incheierii contractului de intretinere -21.04.2005.
b) In motivarea cererii de interventie in interes propriu formulata de intervenientii PND si PT, acestia au aratat ca, prin actul sub semnatura privata, intitulat "contract de intretinere", au incheiat la data de 21.04.2005 cu autorul CN o conventie conform careia, in schimbul intretinerii (a  asigurarii tuturor celor necesare traiului), pe durata vietii si inmormantarea dupa datina a intretinutului, acesta le-a transmis dreptul de proprietate asupra casei de locuit, formata din 5 camere, bucatarie, camara, pivnita, magazie, situata in comuna _. judet Buzau, cu terenul aferent acesteia (curte si gradina), terenurile arabil si vie-in suprafata de 2,79 ha, situate in aceiasi localitate, precum si sumele de bani reprezentand depozitele bancare la B.R.D. si C.E.C., pe care intretinutul le detinea la data incheierii contractului, in valoare totala de 9883,3 lei si dobanzile aferente.
S-a mai aratat ca, avand in vedere valabilitatea contractului de intretinere, ca si faptul ca ei, intervenientii, si-au indeplinit obligatiile stipulate in privinta defunctului CN, acestia au solicitat constatarea dreptului lor de proprietate asupra acestor bunuri, dar si inscrierea in evidentele de carte funciara a acestui drept de proprietate privind bunurile imobile, situate in comuna _.judet Buzau.
c) In drept, au fost invocate dispozitiile art.942, 943, 945, 948, 969, 970, 971, 973, 994 Cod civil, art.49 si urmatoarele Cod procedura civila, art.22-24 din Legea nr.115/1938 si art.274 Cod procedura civila.
d) In sustinerea cererii de interventie in interes propriu, intervenientii PN si PT au depus la dosarul cauzei copiile urmatoarelor inscrisuri: inscrisul sub semnatura privata, intitulat "contract de intretinere", incheiat la data de 21.04.2005 intre transmitatorul CN si dobanditorii PND si PT , contractul de depozit nr_. 1996 incheiat la B.R.D. SA_, libretul C.E.C. nr_.., lista cheltuielilor de spitalizare si inmormantare, factura fiscala nr__, 2 bonuri de casa din data de 14.06.2005, bon fiscal nr_.., alte 11 bonuri fiscale din 15.06.2005, lista cheltuielilor privind pomana defunctului CN de 40 zile, 2 bonuri fiscale din datele de 16.07.2005 si 20.07.2005, dovada de achizitii de la SC Plastor SA _din data de 19.07.2005, bon fiscal nr_.., factura fiscala nr__, bon fiscal nr__ eliberat de SC Petrom SA-Statia 4_., factura fiscala nt__, chitanta nr_.., factura fiscala nr__, chitanta nr__, factura fiscala nr__, factura fiscala nr__, chitanta nr__, chitanta nr__, chitanta nr__, contractul de depozit  nr__ incheiat la C.E.C. Unitatea _..certificatul fiscal nr_.. eliberat de Primaria comunei _...
4. a) La termenul de judecata din data de 16.11.2005, reclamantul NN a formulat cerere completatoare la actiunea introductiva si intampinare la cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenientii PND si PT (filele 65-68-dosar nr. _/2005), solicitand respingerea cererii de interventie formulate.
b) In motivarea cererii completatoare la actiunea introductiva, reclamantul a invederat ca trebuie a se constata nulitatea absoluta a inscrisului denumit "contract de intretinere", intrucat acesta are natura juridica a unui contract de donatie, ca acest inscris nu a fost semnat de catre defunctul CN, ca,  contesta validitatea inscrisului intitulat de catre intervenienti "contract de intretinere", pretins incheiat cu defunctul CN, precum si ca ceea ce se prezinta cu titlu de contract nu reflecta vointa defunctului, in conditiile in care reclamantul defaimeaza semnatura din cuprinsul inscrisului, pretinzand ca aceasta nu a apartinut defunctului CN.
A mai precizat reclamantul ca toate actele defunctului au ramas in locuinta sa, ca intervenientii sunt in posesia acestora de la data decesului autorului sau, reclamantul neavand acces in imobil, ca banuiala ce-i confirma temerile legate de cele sustinute in cererea completatoare este in legatura cu faptul ca in cuprinsul inscrisului sub semnatura privata este inclusa si suprafata de 6000 m.p. teren arabil ce fusese vanduta chiar de defunct mai inainte de data de 21.04.2005, astfel ca inscrisul incheiat cu intervenientii PND si PT este intocmit in totala necunostinta de cauza de catre intervenienti, precum si ca, in subsidiar, reclamantul solicita ca, in situatia in care se constata ca inscrisul intitulat de intervenientii PND si PT "contract de intretinere" a fost semnat de catre defunct, sa se constate nulitatea absoluta a acestuia, sub aspectul instrainarii suprafetelor de teren aferente constructiei si din extravilanul localitatii.
In continuare, reclamantul a mai aratat ca nu se afla in posesia libretului C.E.C. nr__ 1999, acesta aflandu-se la intervenienti, ca nu a ridicat nicio suma de bani din depozitele bancare ale defunctului CN, ca, in baza unei clauze de retragere, a incasat o suma de bani dupa decesul autorului sau, in considerarea intelegerii avute cu acesta din timpul vietii sale, ca intervenientilor le-a profitat in totalitate folosinta imobilului defunctului dupa decesul acestuia, ca inmormantarea si pomenirile ulterioare au fost organizate de intervenienti, dar cu banii defunctului si cei constand in ajutor de deces de la primarie si Casa Judeteana de Pensii, ca, de la data de 21.04.2005 si pana la decesul unchiului sau, intervenit la data de 13.06.2005, intervenientii nu si-au indeplinit obligatia de intretinere in favoarea acestuia, cata vreme acestia locuiau in Brasov, iar autorul sau s-a intretinut singur pana la deces gospodarindu-se singur, ca intervenientii l-au luat din domiciliu la data de 11.06.2005, cand se afla intr-o stare grava, situatie despre care a aflat dupa inmormantarea lui, precum si ca, referitor la natura juridica a inscrisului intitulat "contract de intretinere", opus de catre intervenientii PND si PT, reclamantul l-a calificat ca fiind un contract de donatie, in conditiile in care din cuprinsul textului rezulta fara putinta de tagada ca defunctul avea mijloace necesare pentru a se intretine si de fapt, dona sume de bani si proprietatea sa intervenientilor, invocand prevederile art.813 Cod civil, conform carora "toate donatiile se fac prin act autentic", forma autentica a contractului de donatie fiind ceruta de lege ad solemnitatem si un element esential al contractului.
c) In drept, reclamantul invoca dispozitiile art. 178 Cod procedura civila.
5. Prin precizarile formulate la data de 16.11.2005 la cererea de interventie in interes propriu (fila 72-dosar nr. _/2005), intervenientii au invederat instantei ca inscrisul sub semnatura privata incheiat la data de 21.04.2005 este o promisiune bilaterala, sinalagmatica de instrainare, un contract valabil in sensul dispozitiilor art.942 Cod civil, avand putere de lege intre partile contractante, conform art.969 Cod civil, precum si ca, la data incheierii contractului de intretinere, bunicul lor, defunctul CN le-a inmanat inscrisurile in original (titlul de proprietate nr_.., contractele de depozit si libretul C.E.C.), precum si un rand de chei al imobilului casa de locuit.
6. a) La acelasi termen de judecata -16.11.2005-, in conformitate cu dispozitiile art.115 si urmatoarele Cod procedura civila, parata CE a depus intampinare la actiunea principala formulata de reclamantul Neagu Nicolae (fila 80-dosar nr. _/2005).
      b) Prin aceasta intampinare, parata amintita a invederat instantei ca este mostenitoarea defunctei sale mame, CV, pentru cota de 3/8 din masa succesorala compusa din bunurile comune ale acesteia cu defunctul ei sot, CN, ca mama sa a locuit efectiv in gospodaria din comuna _., judet Buzau in perioada 1959-1999, ca, in timpul casatoriei sale cu defunctul CN , cei doi au extins imobilul casa de locuit de la 44 m.p. la aproximativ 120 m.p., ca, in aceasta situatie, o cota din imobil reprezinta bun comun al celor doi defuncti, ca bunurile mobile comune ale defunctilor au fost supraevaluate, avand o vechime de peste 40 ani si ca masina de cusut marca Singer este bun  propriu al defunctei CV, aceasta avand meseria de croitoreasa.
c) In sustinere, parata CE a depus la dosar o schita a imobilului casa de locuit si a celorlalte constructii din gospodaria defunctului CN (fila 81-dosar nr. _/2005).
d) Parata CE a mai solicitat, prin cererea reconventionala aflata la fila 97 din dosarul  nr. _/2005, ca, la masa succesorala ramasa de pe urma defunctilor CV si CN, sa fie incluse si certificatele de actionar ale acestora inregistrate sub nr__ -CN  si nr__ -CV, aceasta atasand cererii sale, in copii, cele doua certificate de actionar (filele 99-100-dosar nr. _./2005).

7. In temeiul dispozitiilor art.52 Cod procedura civila, instanta, in compunerea completului de judecata de la acel termen, prin incheierea interlocutorie pronuntata la termenul de judecata din data de 16.11.2005, a incuviintat in principiu, cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenientii PND si PT.
8. a) In sedinta publica din data de 30.11.2005, in cauza intervenientul VF a formulat cerere de interventie in interes propriu, solicitand ca, prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta, sa se constate ca este proprietarul suprafetei de 0,60 ha teren, situat in sola nr.116 din titlul de proprietate nr__, precum si ca, in consecinta, aceasta suprafata de teren nu face parte din masa succesorala ramasa de pe urma defunctului CN.
      b) In motivare, s-a invederat ca defunctul, prin inscrisul denumit "chitanta", i-a vandut acest teren, iar el, intervenientul, in prezenta martorilor, a cumparat si a platit terenul respectiv defunctului, precum si ca, in prezent, exploateaza acest teren.
c) In drept, intervenientul VF a invocat prevederile art.49-56 Cod procedura civila.
d) In sustinere, intervenientul VF a depus la dosarul cauzei copia inscrisului sub semnatura privata intitulat "chitanta", incheiat la data de 13.04.2005 (fila 87-dosar nr. _/2005).
9. Intervenientii PND si PT au depus precizare la petitul 3 din cererea de interventie in interes propriu pe care au promovat-o, precum si intampinare la cererea completatoare formulata de reclamant, in temeiul dispozitiilor art.115 si urmatoarele Cod procedura civila si art.132 Cod procedura civila (filele 101-102-dosar nr. _./2005), solicitand instantei a se dispune restituirea catre intervenienti de catre reclamant a sumei ridicate in mod fraudulos de la B.R.D. Buzau, in baza clauzei inscrise in contractul de depozit nr_../_ 1996.
      In motivare, intervenientii au invederat ca, reiterandu-si punctul de vedere referitor la natura juridica a inscrisului sub semnatura privata incheiat la data de 21.04.2005 cu defunctul CN , aceasta conventie este un contract de intretinere si nu un contract de donatie, ca Legea nr.54/1998 a fost abrogata prin Legea nr. 247/2005, care, in Titlul X, art.5 alin.2, stipuleaza ca, in situatia in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, una dintre parti refuza ulterior sa incheie contractul, partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract, precum si ca, in considerarea acestor prevederi legale, actul incheiat cu defunctul este un astfel de antecontract, iar publicitatea instrainarii nu putea fi efectuata atata timp cat antecontractul nu s-a finalizat prin incheierea unui act autentic apt de intabulare.
10. Intervenientii PND si PT depun, la termenul de judecata din data de 30.11.2005 (filele 114-116-dosar nr. _/2005), intampinare la cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenientuL VF , solicitand respingerea acesteia si constatarea nulitatii absolute a inscrisului sub semnatura privata intitulat "chitanta" incheiat intre acesta si defunctul CN la data de 13.04.2005, ca si contract de vanzare-cumparare.
      In motivare, se arata ca se impune a se avea in vedere ca, in cuprinsul acestuia, nu este stabilit obiectul prestatiei cumparatorului, respectiv pretul, ceea ce atrage nulitatea absoluta  a contractului de vanzare-cumparare.
      
      II) PROBELE ADMINISTRATE
11. In temeiul dispozitiilor art.129 alin.5 Cod procedura civila cu referire la art.175 Cod procedura civila, instanta a solicitat, la termenul de judecata din data de 11.01.2006, relatii in privinta depozitelor constituite pe numele defunctului CN la C.E.C. - Sucursala Buzau, in sensul daca pe carnetele C.E.C nr_., _., _., _.., _.. si _. existau sume de bani disponibile la data decesului acestuia, 13.06.2005, daca acestea au fost lichidate, de catre cine si la ce data.
Astfel, cu adresa nr. _..emisa de C.E.C. - Sucursala Judeteana Buzau (fila 133-dosar nr. _/2005) s-a dat curs solicitarii instantei, comunicandu-se ca, pe numele defunctului CN , exista activ la data decesului acestuia-13.06.2005- numai libretul nr_.., cu suma de 2448,67 lei, acesta fiind si la data comunicarii in stare activa, precizandu-se ca despre celelalte librete nu mai exista relatii in sensul solicitarii instantei, deoarece sunt lichidate inainte de data decesului titularului CN.
Pentru a fi obtinute relatii similare celor comunicate de C.E.C. - Sucursala Buzau la termenul de judecata din data de 15.03.2006, au fost emise doua adrese catre C.E.C. - Agentia _.. si B.R.D. - Sucursala Buzau in baza acelorasi dispozitii legale, respectiv art.129 alin.5 Cod procedura civila cu referire la art.175 Cod procedura civila.
Astfel, cu adresa nr__ emisa de C.E.C. - Sucursala Judeteana Buzau au fost transmise relatii despre contractul nr.1038/2532-12, pe numele defunctului CN, care la data respectiva se afla in stare activa avand un sold de 12798,12 lei. Aceiasi situatie a fost confirmata si in privinta libretului C.E.C nr_.. (cu doua depozite), care a fost lichidat la data de 15.06.2005 de catre intervenientul PND , in baza unei clauze, valoarea lichidarii fiind de 4591,81 lei - depozitul 1 si 4041,85 lei - depozitul 2 (fila 145-dosar nr. _/2005).
Cu adresa nr_.., emisa de C.E.C. Sucursala Judeteana Buzau (fila 175-dosar nr. _./2005), a fost precizata natura clauzei stipulate in favoarea intervenientului PND , care a lichidat la data de 15.06.2005 libretul C.E.C. nr_.., in sensul ca aceasta a fost o dispozitie testamentara, inscrisa pe baza certificatului de deces al titularului libretului, defunctul CN.
Prin adresa nr.5580/9.05.2006 emisa de B.R.D.-S.A. Sucursala Buzau (fila 164-dosar nr. _/2005) a fost comunicata situatia depozitului bancar nr_. /1996 al numitului CN, in sensul ca, la data decesului titularului-13.06.2005-, contractul de depozit nr_. /1996, cu clauza de retragere in favoarea reclamantului NN, era activ, in cont existand suma de 7580,01 lei, contul fiind lichidat la data de 11.07.2005 de catre imputernicit, intreaga suma, respectiv 7588,52 lei fiind transferata intr-un alt contract de depozit pe numele reclamantului NN.
12. In temeiul dispozitiilor art.167-168 Cod procedura civila, la termenul de judecata din data de 21.06.2006 au fost incuviintate probele solicitate de parti si de catre intervenienti, respectiv probele cu interogatoriu, martori, inscrisuri si cu expertiza grafica, avandu-se in vedere ca, atat semnatura defunctului CN din cuprinsul inscrisului sub semnatura privata intitulat "contract de intretinere" incheiat la data de 21.04.2005, cat si cea din cuprinsul inscrisului sub semnatura privata intitulat "chitanta" redactat la data de 13.04.2005 au fost contestate de parti si de intervenienti reciproc, in conditiile dispozitiilor art.177 alin.2 Cod procedura civila.
13. a) Astfel, conform art.218 si urmatoarele Cod procedura civila, la termenul de judecata din data de 20.09.2006 au fost consemnate raspunsurile partilor si intervenientilor la interogatoriile propuse reciproc: interogatoriul luat intervenientului in interes propriu PND la propunerea reclamantului NN(filele 227-230-dosar nr. _/2005), interogatoriul luat paratei DIC la propunerea intervenientilor PND si PT (filele 231-234-dosar nr. _/2005), interogatoriul luat paratei DIC la propunerea intervenientului in interes propriu VF (fila 235-dosar nr. _/2005), interogatoriul luat reclamantului NN la propunerea intervenientului VF (fila 236-dosar nr. _/2005), interogatoriul luat intervenientului PND la propunerea intervenientului VF (fila 237-dosar nr. _/2005), interogatoriul luat intervenientei PT la propunerea intervenientului VF (fila 238-dosar nr. _/2005), interogatoriul luat intervenientei PT la propunerea reclamantului NN (filele 241-244) -dosar nr. _/2005, interogatoriul luat paratei CE la propunerea reclamantului NN (fila 269-dosar nr. _/2005) si interogatoriul luat paratei CE la propunerea intervenientilor PND si PT (fila 270-dosar nr. _/2005).
Desi citate cu mentiunea personal la interogatoriu, paratele SM si OV nu s-au prezentat in instanta, iar, in privinta acestora instanta a facut aplicarea dispozitiilor art.225 Cod procedura civila in masura coroborarii tuturor probelor administrate in cauza de catre parti si intervenienti.
b) In aceeasi sedinta publica din data de 20.09.2006, au fost consemnate declaratiile martorilor audiati la propunerea partilor si intervenientilor, astfel: martorii AD (fila 260-dosar nr. 9597/2005) si BD (fila 261-dosar nr. _/2005) la propunerea reclamantului, martorul DM(filele 245-246-dosar nr. ../2005) la propunerea intervenientului in interes propriuVF , martorii MA(filele 251-255-dosar nr. _/2005), PMC (filele 256-258-dosar nr. _/2005) si MM  (fila 259-dosar nr. _/2005), la propunerea intervenientilor in interes propriu PND si PT si martorul VG (filele 247-250-dosar nr. _/2005), la propunerea intervenientului in interes propriu VF.
La termenul de judecata din data de 15.11.2006 a fost audiata, la propunerea reclamantului NN, si martora SM(fila 316-dosar nr. _/2005), caruia instanta i-a incuviintat suplimentarea probatoriului testimonial, in conditiile dispozitiilor art.138 alin.1 pct.1 Cod procedura civila.
c) La data de 30.01.2007, a fost inaintat la dosarul cauzei raportul de expertiza criminalistica nr_. intocmit de Institutul National de Expertize Criminalistice - Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Bucuresti (filele 356-366-dosar nr. _/2005). Concluziile raportului de expertiza grafica dispusa de instanta sunt in sensul ca:
1. Semnatura de la mentiunea "CN" de pe contractul de intretinere datat 21.04.2005 a fost executata de catre titularul acesteia;
2. Actul intitulat "chitanta" datat 13.04.2005 nu a fost scris de catreCN, dar semnatura de la mentiunea "CN" de pe acelasi inscris a fost executata de catre titularul acestuia.
d) Intervenientul PND a mai depus  la dosarul cauzei, la termenul de judecata din data de 20.09.2006 si in completarea probatoriului cu inscrisuri incuviintat, copiile urmatoarelor inscrisuri: procesul-verbal incheiat la data de 28.04.2005 intre SC Ringer Romania S.R.L si intervenient, la Bucuresti, ordinul de deplasare (delegatie) nr_.. emisa de SC Panificatie Postavaru SA Pentru intervenient pentru o deplasare pe ruta Pitesti - Bucuresti - Ploiesti si chitanta nr_...
e) In baza dispozitiilor art.175 alin.1 Cod procedura civila, instanta a solicitat Sucursalei Judetene C.E.C. relatii suplimentare in privinta libretului C.E.C. nr__ cu doua depozite, lichidat la data de 15.06.2005 de catre intervenientul PND , precum si documentul in temeiul caruia a fost inscrisa in contractul de depozit constituit de catre titular CN clauza de imputernicire in favoarea intervenientului.
Astfel, cu adresa nr_., emisa de C.E.C. - Sucursala _(fila 288-dosar nr. _/2005) a fost inaintata copia conforma cu originalul a libretului C.E.C. nr__, depozitul 1 si 2, titular CN (fila 289-291-dosar nr. _/2005), iar cu adresa nr_.., emisa de aceeasi institutie bancara, a fost depusa la dosarul cauzei copia cererii de introducere a dispozitiilor testamentare de catre titularul libretului C.E.C., respectiv cererea nr__ (filele 325-326-dosar nr. _./2005).
f) Dupa pronuntarea - la data de 23.02.2007- a incheierii de admitere in principiu a cererii de partaj, prin care s-au numit trei experti in specialitatile constructii, topo-cadastru si merceologie pentru identificare, evaluare si lotizare bunuri succesorale, la data de 17.04.2007, a fost depus raportul de expertiza intocmit de expert Velicu Tudorel in specialitatea topo-cadastru (filele 419-424-dosar nr. _./2005), la data de 24.05.2007 a fost depus raportul de expertiza in specialitatea constructii intocmit de expert Poncea-Andronescu Stroe (filele 441-448-dosar nr. _./2005), iar la data de 30.05.2007 a fost depus raportul de expertiza in specialitatea evaluari bunuri mobile intocmit de expert Radu Gabriela (filele 451-454-dosar nr. 9597/2005).
Partile au formulat obiectiuni la lucrarile de specialitate intocmite de expert Radu Gabriela si Poncea-Andronescu Stroe, carora li s-a dat raspuns prin inscrisul aflat la fila 471 de catre expert Radu Gabriela.

III) HOTARARILE PRONUNTATE DEJA IN CAUZA
14. Prin incheierea de admitere in principiu pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr_/2005 la data de 23.02.2007 (filele 408-416-dosar nr. _/2005), instanta a admis in principiu actiunea completata formulata de reclamant, a respins cererea reconventionala formulata de parata-reclamanta CE , a respins pretentiile formulate prin cererea de interventie in interes propriu promovata de intervenientii PND si PT, a respins pretentiile formulate prin cererea de interventie in interes propriu promovata de intervenientul VF, a declarat deschisa succesiunea defunctei CV , constatand ca, de pe urma acesteia, au ramas ca mostenitoare paratele CE si OV, in calitate de descendendenti de gradul I (fiice), cu o cota de ? din masa succesorala, cate 3/8 pentru fiecare si sotul supravietuitor CN (decedat la data de 13.06.2005), cu o cota de ? din masa succesorala, compusa din cota de ? din urmatoarele bunuri mobile (comune ale sotilor CV si CN ): un sifonier in 3 usi, 2 mese extensibile, o masa rotunda, o toaleta cu oglinda, 2 studiouri cu lada, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 si 3 brate), 3 plapumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibila, un bufet de bucatarie, 10 scaune din lemn cu spatar, 3 covoare iuta, un sifonier cu 2 usi, o traversa supraelastica, 2 dormeze cu tablie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 masute, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoana veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9x1,3 m), un instant de apa calda marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri "Carpati", 2 butelii de aragaz, o masina de spalat "Albalux 9", o pompa de stropit "VERMOREL", un zdrobitor de struguri actionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeana 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80 l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budana de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cada din lemn de brad de 150 l, o palnie de lemn, o cada metalica pentru baie, un cantar cu greutati, un cantar cu tas, 2 fierastraie de mana, 1535 l tuica tescovina, 1075 l vin alb, aflate in posesia intervenientilor PND si PT si certificatul de actionar nr_.., bun propriu al defunctei, a declarat deschisa succesiunea defunctului CN , constatand ca, de pe urma defunctului, au ramas ca mostenitori reclamantul NN si parata DIC , in calitate de colaterali privilegiati de gradul III (nepoti de sora buna), cu cate o cota de 5/12 fiecare din masa succesorala si parata SM, in calitate de colateral-privilegiat de gradul III (nepoata de sora uterina), cu o cota de 1/6 din masa succesorala compusa din: cota de 5/8 din toate bunurile mobile comune ale defunctilor soti CV si CN respectiv: un sifonier in 3 usi, 2 mese extensibile, o masa rotunda, o toaleta cu oglinda, 2 studiouri cu lada, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 si 3 brate), 3 plapumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibila, un bufet de bucatarie, 10 scaune din lemn cu spatar, 3 covoare iuta, un sifonier cu 2 usi, o traversa supraelastica, 2 dormeze cu tablie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 masute, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoana veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9x1,3 m), un instant de apa calda marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri "Carpati", 2 butelii de aragaz, o masina de spalat "Albalux 9", o pompa de stropit "VERMOREL", un zdrobitor de struguri actionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeana 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80 l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budana de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cada din lemn de brad de 150 l, o palnie de lemn, o cada metalica pentru baie, un cantar cu greutati, un cantar cu tas, 2 fierastraie de mana, 1535 l tuica tescovina, 1075 l vin alb, aflate in posesia intervenientilor PND si PT depozitul BRD, conform contractului de depozit nr_./ 1996 in valoare de 7580,01 lei lichidat de reclamant, precum si urmatoarele bunuri proprii ale defunctului CN : imobilul casa de locuit in suprafata de 80 m.p., situat in comuna_, judet Buzau, suprafata de 2,7900 ha teren situat in aceeasi localitate, conform titlului de proprietate nr__, o masina de cusut marca SINGER, sumele de bani aflate la data decesului in patrimoniul defunctului respectiv: suma de 2448,67 lei, conform libretului C.E.C__, suma de 12798,12 lei, conform contractului de depozit C.E.C. nr__, suma totala de 8606,66 lei, conform libretului C.E.C__, cu doua depozite active de 4591,81 lei si 4014,85 lei, lichidat la data de 15.06.2005 de catre intervenientul PND si certificatul de actionar nr_., a constatat nulitatea absoluta a inscrisului sub semnatura privata, intitulat "contract de intretinere", incheiat la data de 21.04.2005 si nulitatea absoluta a inscrisului sub semnatura privata intitulat "chitanta" din data de 13.04.2005, iar, in temeiul dispozitiilor art. 673 6 C.pr.civ.
       15.  Prin sentinta civila nr_../_...2008, pronuntata de Judecatoria Buzau-Sectia civila in dosarul nr. _//2005- hotarare mentinuta in apel, prin respingerea apelului declarat de intervenientii PND si PT, prin decizia civila nr_./_.2008, pronuntata de Tribunalul Buzau-Sectia civila in dosarul nr. _/114/2008-, s-a admis actiunea completata formulata de reclamantul NN, in contradictoriu cu paratii DIC, SM, CE si OV, s-a respins cererea reconventionala formulata de parata-reclamanta CE, s-a respins cererea de interventie in interes propriu promovata de intervenientii PND siPT, in contradictoriu cu partile, s-a respins cererea de interventie in interes propriu promovata de intervenientul VF, in contradictoriu cu partile, s-a dispus iesirea din indiviziune a partilor in privinta succesiunii defunctei CV, al carei deces a survenit la data de 02.01.1999, avand ultim domiciliu in comuna_., judet Buzau prin omologarea raportului de expertiza intocmit de expert Velicu Tudorel in varianta unica propusa, a raportului de expertiza intocmit de expert Poncea Andronache Stroe in varianta unica propusa si rectificata si a raportului de expertiza intocmit de expert Radu Gabriela completat in varianta unica propusa, s-au atribuit partilor loturile formate, in modalitatea descrisa in lucrarile de expertiza ce fac parte integranta din acea sentinta, s-a dispus iesirea din indiviziune a partilor in privinta succesiunii defunctului CN, al carui deces a survenit la data de 13.06.2005, avand ultimul domiciliu in comuna_, judet Buzau, s-a dispus iesirea din indiviziune a partilor in privinta succesiunii defunctului CN al carui deces a survenit la data de 13.06.2005, avand ultimul domiciliu in comuna _, judet Buzau prin omologarea raportului de expertiza intocmit de expert Velicu Tudorel in varianta unica propusa, a raportului de expertiza intocmit de expert Poncea Andronache Stroe in varianta unica propusa si rectificata si a raportului de expertiza intocmit de expert Radu Gabriela completat in varianta unica propusa, s-au atribuit partilor loturile formate conform respectivelor lucrari de expertiza, care fac parte integranta din prezenta sentinta, s-a constatat nulitatea absoluta a inscrisului sub semnatura privata intitulat "contract de intretinere", din data de 21.04.2005, s-a constatat nulitatea absoluta a inscrisului sub semnatura privata intitulat "chitanta" din data de 13.04.2005 si s-au compensat cheltuielile de judecata, obligandu-se pe parata DIC la plata sumei de 1 232,90 lei cu acest titlu catre reclamant si pe parata SM la plata sumei de 526,56 lei cu acelasi titlu catre reclamant. 
16. Prin decizia civila nr. _/_2008, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti-Sectia civila si pentru cauze cu minori si de familie in dosarul nr. _/114/2008, s-a admis recursul declarat de intervenientii PND si PT impotriva deciziei civile nr_/_.2008, pronuntata de Tribunalul Buzau-Sectia civila in dosarul nr. _/114/2008 si s-au casat in tot decizia, sentinta si incheierea interlocutorie, trimitandu-se cauza spre rejudecare la instanta de fond.

      B) AL DOILEA CICLU PROCESUAL AL DOSARULUI
I) SUSTINERI ALE PARTILOR SI PROBELE ADMINISTRATE
      17. Pe rolul Judecatoriei Buzau, in urma casarii cu trimitere spre rejudecare, dosarul a fost reinregistrat la data de 2.02.2009, sub nr. _/200/2009.
18.  a) Prin cererea precizatoare a actiunii principale, depuse la data de 6.04.2009 (filele 22-24), reclamantul NN a solicitat instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta a "contractului de intretinere", incheiat de catre defunctul CN cu intervenientii PND si PT, pentru o serie de motive de nulitate- lipsa formei autentice, lipsa elementului "risc", respectiv lipsa cauzei, a scopului imediat, fondarea conventiei pe o cauza ilicita si imorala, respectiv pe o cauza falsa, nereala-, precum si sa se constate nulitatea absoluta a "contractului de vanzare-cumparare", incheiat de catre defunctul CN cu intervenientul VF pentru lipsa formei autentice cerute ad-validitatem pentru instrainarea terenurilor.
b) Prin precizarile depuse la data de 2.11.2009 (fila 59), reclamantul NN a sustinut ca cererile de interventie, formulate in cauza sub forma unei actiuni in constatare, sunt inadmisibile, pentru ca intervenientii ar fi avut posibilitatea de a formula o actiune in realizare, prin care sa solicite pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de instrainare.
19. La data de 29.05.2009, intervenientii PND si PT au depus precizari, in care subliniaza ca, continutul cererii lor de interventie principala formulate este foarte clar, "romaneste scris", precum si ca nu se impune a se pune in discutie continutul acestei cereri.
20. La data de 1.06.2009, parata DIC a depus (fila 38) la randul ei precizari, reiterand sustinerile facute in cursul procesului in sensul ca proprietatea din comuna _a defunctului ei unchi, CN , respectiv casa de locuit si terenul, a fost proprietatea bunicului sau, CI , inca inainte de casatoria acestuia cu bunica paratei, CN, ca, de pe urma defunctilor CI si N, nu s-a dezbatut succesiunea, ca, prin urmare, unchiul paratei, defunctul CN, nu putea instraina decat o parte din aceasta proprietate si ca este inexplicabila atitudinea acestuia care, in decurs de o saptamana, a "instrainat" aceleasi bunuri catre doua persoane cu totul diferite.
21.  Instanta, prin incheierea din data de 6.07.2009 (fila 44), a respins solicitarea reclamantului in sensul de a se trimite cauza la completul initial investit, pentru considerentele aratate in cuprinsul acelei incheieri.
Prin aceeasi incheiere din data de 6 iulie 2009, instanta a incuviintat, pentru reclamant, probele cu inscrisuri, declaratia unui martor si interogatorii, pentru parata DIC, probele cu acte si declaratia unui martor, iar, pentru intervenientii PND si PT, probele cu inscrisuri, declaratia unui martor si interogatorii.
Probele incuviintate - cu exceptia martorului propus de parata DIC, la a carui audiere aceasta a renuntat- au fost administrate de catre instanta la termenul de judecata din data de 7.12.2009.
Reclamantul, respectiv intervenientii PND si PT au depus in cauza concluzii scrise, inregistrate la datele de 23.12.2009, respectiv de 18.12.2009.
II) RETINERILE INSTANTEI
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine, in fapt si in drept, urmatoarele:
22. Paratele CE si OV sunt fiicele defunctei CV(fosta B), rezultate din casatoria acesteia anterioara celei cu defunctul CN.
      Acest aspect reiese din sustinerile coroborate si necontestate ale reclamantului NN si paratei CE, mentionate in intampinare si cererea reconventionala formulate de aceasta din urma (filele 80 si 97 -dosar nr. _/2005).
23. La data de 15.07.1977, mama paratelor CE siOV , BV , se casatoreste cu unchiul reclamantului NN , CN, asa cum rezulta din continutul certificatului de casatorie  nr_.. (fila 8-dosar nr. _/2005), sotia luand numele sotului, acela de "C", potrivit art.27 alin.1 Cod familiei.
24. Din casatoria sotilor CV si CN nu a rezultat nasterea de urmasi directi (descendenti de gradul 1).
25. La data de 02.01.1999, casatoria sotilor CV si CN inceteaza, conform art. 37 C.fam., prin decesul sotiei, CV, asa cum rezulta din certificatul de deces nr_. (fila 8-dosar nr. _/2005).
26. Potrivit dispozitiilor art.651 Cod civil, "succesiunile se deschid prin moarte".
Asa fiind, instanta va constata deschisa succesiunea ramasa de pe urma defunctei CV, al carei deces a survenit la data de 02.01.1999, avand ultim domiciliu in comuna_, judet Buzau.
27. In temeiul dispozitiilor art.673 5 alin.1 Cod procedura civila, cu referire la art. 669 Cod civil si la art. 1 alin. 1 litera a din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, instanta va constata ca, de pe urma defunctei CV, au ramas ca mostenitoare:
      - paratele CE si OV, in calitate de descendenti de gradul I (fiice ale defunctei dintr-o alta casatorie), cu o cota de ? din masa succesorala, cate 3/8 pentru fiecare dintre acestea;
      - si sotul supravietuitor al defunctei CV, CN, cu o cota de ? din masa succesorala ramasa de pe urma defunctei.
      Trebuie subliniat ca sotul supravietuitor al defunctei CV, numitul CN, a decedat, la randul sau, la data de 13.06.2005, conform certificatului de deces nr_.. (fila 9- dosar nr. _ /2005).
28. Cat priveste componenta masei succesorale ramase de pe urma defunctei CV, instanta, avand in vedere recunoasterile reciproce ale reclamantului si paratei CE , recunoasterea implicita a paratei OV, apreciata astfel in conformitate cu dispozitiile art. 225 Cod procedura civila, dar si continutul adeverintei nr_.. eliberata de Primaria comunei_., judet Buzau (fila 373- dosar nr. _7/2005), procesul-verbal de inventariere nr_.. incheiat de executor judecatoresc Popescu Adrian Gabriel (filele 16-17- dosar nr. _/2005), dar si copia certificatului de actionar nr__ (fila 106- dosar nr. 9597/2005), va retine ca, in componenta averii succesorale a defunctei CV, sunt incluse bunurile comune dobandite de aceasta in timpul casatoriei sale cu defunctul CN(1977-1999), conform dispozitiilor art. 30 alin. 1 Cod familiei, ce vor fi retinute la masa in cota de ? , dar si bunul propriu - bun mobil incorporal- al defunctei CV, reprezentat de actiunile inscrise in certificatul de actionar mentionat anterior.
29. Instanta va inlatura sustinerea parate iCE, in sensul ca in timpul casatoriei lor, pana la decesul mamei sale, CV sotii au extins imobilul casa de locuit, situat in comuna_, judet Buzau de la 40 m.p. la aproximativ 120 m.p., ceea ce ar converge inspre retinerea unei cote din imobil ca fiind bun comun intr-o proportie covarsitoare.
      O asemenea solutie se impune, intrucat, din cuprinsul adeverintei nr_.., eliberata de Primaria comunei _(fila 373- dosar nr. _/2005), coroborata cu fila registrului agricol al defunctului CN pentru perioada 1956-1961 (anterioara casatoriei cu CV) - filele 10-13- dosar nr. _/2005 si adeverinta nr_. eliberata de Primaria comunei _ (fila 15- dosar nr. _/2005), rezulta fara putinta de tagada ca:
      - imobilul- casa de locuit, situat in comuna_, judet Buzau este construit inainte de casatoria acestora (15.07.1977), respectiv in anul 1948;
      - ca acest imobil a avut initial 44 m.p., fiind extins pana in anul 1974 (tot inainte de casatoria defunctei cu CN), pana la o suprafata de 70 m.p.;
      - ca, din anul 1992, imobilul este consemnat in evidentele registrului agricol de la Primaria comunei _cu o suprafata de 80 m.p.;
      - ca, asadar, extinderea preponderenta a constructiei a avut loc in perioada 1948-1974, perioada anterioara casatoriei proprietarului CN cu autoarea paratelor CE si OV, ce a fost incheiata in anul 1977.
30. Fata de imprejurarile retinute, astfel cum rezulta din inscrisurile aflate la dosarul cauzei, fata de faptul ca valoarea si configuratia imobilului nu a fost sporita substantial, respectiv nu a fost modificata in perioada de sfarsit a casatoriei autorilor partilor 1992-1999, avand in vedere dispozitiile art.30 alin.1 Cod familiei si art.31 alin.1 lit. a Cod familiei, instanta va constata ca, din masa succesorala ramasa de pe urma defunctei CV, fac parte si bunurile mobile comune in cota de ? dobandite in timpul casatoriei cu ultimul ei sot, CN, constand in bunuri de uz gospodaresc, obiecte casnice, de mobilier si electrocasnice respectiv: un sifonier in 3 usi, 2 mese extensibile, o masa rotunda, o toaleta cu oglinda, 2 studiouri cu lada, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 si 3 brate), 3 plapumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibila, un bufet de bucatarie, 10 scaune din lemn cu spatar, 3 covoare iuta, un sifonier cu 2 usi, o traversa supraelastica, 2 dormeze cu tablie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 masute, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoana veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9x1,3 m), un instant de apa calda marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri"Carpati", 2 butelii de aragaz, o masina de spalat"Albalux 9", o pompa de stropit "VERMOREL", un zdrobitor de struguri actionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeana 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80, l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budana de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cada din lemn de brad de 150 l, o palnie de lemn, o cada metalica pentru baie, un cantar cu greutati, un cantar cu tas, 2 fierastraie de mana, 1535 l tuica tescovina, 1075 l vin alb, aflate in posesia intervenientilor PND si PT, astfel cum acestia au recunoscut in cuprinsul precizarilor la cererea de interventie in interes propriu formulata la data de 16.11.2005 (fila 72- dosar nr. _/2005), recunoastere ce se coroboreaza cu sustinerile reclamantului NN si cele ale paratei CE , precum si bunul mobil incorporal, propriu al defunctei, respectiv actiunile mentionate in certificatul de actionar nr_..
31. Fata de dispozitiile art. 1169 Cod civil, conform carora "cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca" si avand in vedere declaratia martorului AD(fila 260- dosar nr. 9597/2005), potrivit careia defunctul CN se ocupa cu croitoria din vremea copilariei martorului in varsta de 73 ani, deci din perioada anterioara casatoriei acestuia cu defuncta CV, instanta va retine ca masina de cusut marca SINGER este bun propriu al defunctului CN ae, in conformitate cu dispozitiile art.31 alin.1 litera a si c Cod familiei si nu bun propriu al defunctei CV, asa cum sustine parata CE in cererea sa reconventionala.
      Asa fiind, se impune ca acest bun sa nu fie inclus in masa bunurilor succesorale ramase de pe urma defunctei CV , ci in masa succesorala ramasa de pe urma defunctului CN, ca bun propriu al acestuia dobandit inaintea casatoriei din data de 15.07.1977 si destinat exercitarii profesiunii, meseriei acestuia din urma, aceea de croitor.
32. Defunctul CN este fiul lui CI si N, fiind nascut la data de 18.05.1924, asa cum rezulta din certificatul de deces nr_. (fila 9- dosar nr. _/2005).
In temeiul dispozitiilor art. 651 Cod civil, instanta va declara deschisa succesiunea defunctului CN, al carui deces a survenit la data de 13.06.2005, avand ultim domiciliu in comuna_, judet Buzau, in circumscriptia teritoriala a Judecatoriei Buzau, asa cum rezulta din certificatul de deces nr. _.(fila 9-dosar nr. _./2005).
33. Defunctul CN nu are descendenti (copii) rezultati din casatoria cu CV, ci numai mostenitori legali din categoria colateralilor privilegiati, astfel:
- parintii defunctului CN , CI si CN, au impreuna trei copii: pe defunctul CN si surorile sale bune, NP si VE, asa cum rezulta din copiile urmatoarelor acte de stare civila: certificatul de deces nr_.. (fila 9 - dosar nr. ..005), certificatul de nastere nr__fila 18- dosar nr. _/2005), certificatul de deces nr_. (fila 19- dosar nr. _/2005), certificatul de nastere nr_. si certificatul de deces nr_. (fila 28- dosar nr. _/2005);
- surorile bune ale defunctului CN , decedat la data de 13.06.2005, NP si VE sunt predecedate fratelui lor bun, astfel: VE - la data de 13.06.1962, conform certificatului de deces nr_. (fila 28- dosar nr. _./2005) si NP la data de 15.03.1998, conform certificatului de deces nr_. (fila 19- dosar nr. _./2005);
- mama defunctului CN, CN (numita dupa celalalt sot,P) a avut cu acest sot, pe numele sau PN, inca o fiica, PF, nascuta la data de 11.07.1915, conform certificatului de nastere nr_. (fila 56- dosar nr. _/2005), care prin casatorie devine M;
- sora uterina (doar dupa mama) a defunctului CN, MF a decedat la data de 17.02.1991, asa cum rezulta din certificatul de deces nr_.. (fila 58- dosar nr. _/2005);
- defuncta C (prin casatorie N) P este mama reclamantului NN, conform certificatului de nastere nr_.  (fila 18- dosar nr. _/2005);
- defuncta VE este mama paratei DIC, conform certificatului de nastere nr_., coroborat cu certificatul de casatorie nr_.. (filele 27, 28-dosar nr. _/2005);
- defuncta MF este mama paratei SM, conform certificatului de nastere nr_. (fila 56- dosar nr. _/2005).
34. In conformitate cu dispozitiile art. 664 Cod civil, avand in vedere ca toate cele 3 surori ale defunctului CN sunt predecedate acestuia, fiicele lor, paratele DIC si SM, ca si reclamantul NN, vor veni la succesiunea unchiului lor, defunctul CN prin reprezentarea surorilor acestuia, mamele celor doua parate si a reclamantului.
35. Conform prevederilor art. 674 Cod civil, cu referire la art. 664 Cod civil si art. 669 Cod civil, instanta va constata ca, de pe urma defunctului CN, au ramas ca mostenitori reclamantul NN si parata DIC , in calitate de colaterali privilegiati de gradul III (nepoti de surori bune ale defunctului -CP si VE , prin reprezentarea acestora), cu o cota de cate 5/12 fiecare din masa succesorala, cota calculata potrivit privilegiului dublei legaturi (sangvine si uterine) cu defunctul (1/4+1/6=5/12) si parata SM, in calitate de colateral privilegiat de gradul III (nepoata de sora uterina a defunctului -MF, prin reprezentarea acesteia), cu o cota de 1/6 din masa succesorala ramasa de pe urma defunctului.
36. In privinta componentei masei succesorale ramase de pe urma defunctului CN, instanta va constata, pentru aceleasi considerente retinute pentru averea succesorala a defunctei CV si consemnate anterior -pct. 28 al acestor considerente-, referitoare la bunurile comune dobandite de defuncti in timpul casatoriei lor, ca acestea, in cota de 5/8 (1/2 cota ce revine sotului din bunurile comune, la care se adauga cota de ? ce a revenit acestuia in calitate de sot supravietuitor), fac parte si din masa succesorala lasata de defunctul CN.
      37. In consecinta, urmatoarele bunuri comune mobile in cota de 5/8 compun averea succesorala ramasa de pe urma defunctului  CN : un sifonier in 3 usi, 2 mese extensibile, o masa rotunda, o toaleta cu oglinda, 2 studiouri cu lada, 2 fotolii fixe, 3 lustre (cu 2 si 3 brate), 3 plapumi, 2 covoare model oltenesc, un cuier pom, o canapea extensibila, un bufet de bucatarie, 10 scaune din lemn cu spatar, 3 covoare iuta, un sifonier cu 2 usi, o traversa supraelastica, 2 dormeze cu tablie, un radiocasetofon Domotec model MS 7031DBL, 2 veioze, 2 masute, un cuier de pal melaminat, capitonat, o icoana veche (30/40/8 cm), un frigider ZIL, 2 mese de lemn (0,9x1,3 m), un instant de apa calda marca FISMAR, un radio VFF216, un aragaz cu 3 ochiuri"Carpati", 2 butelii de aragaz, o masina de spalat"Albalux 9", o pompa de stropit "VERMOREL", un zdrobitor de struguri actionat cu electromotor, 2 bidoane plastic 140 l, un butoi plastic 200 l, 5 bidoane plastic 60 l, 4 bidoane plastic 20 l, un bidon plastic 30 l, 5 damigene 50 l, o damigeana 25 l, 3 damigene 5 l, 2 damigene 10 l, 8 butoaie de lemn (550 l, 440 l, 50 l, 80 l, 80 l, 250 l, 500 l, 300 l), o budana de lemn 2000 l, 4 tocitori (1000 l, 500 l, 700 l, 800 l), o cada din lemn de brad de 150 l, o palnie de lemn, o cada metalica pentru baie, un cantar cu greutati, un cantar cu tas, 2 fierastraie de mana, 1535 l tuica tescovina, 1075 l vin alb.
      Aceste bunuri mobile se afla in posesia intervenientilor PND si PT pentru considerentele aratate cu privire la succesiunea defunctei CV(pct. 30).
38. Alaturi de aceste bunuri mobile comune, instanta va mai retine ca bun comun in aceeasi cota de 5/8 si depozitul B.R.D. constituit de catre defunct conform contractului de depozit nr.8591/1996, in timpul casatoriei sale cu defuncta CV, depozit ce reprezinta economiile celor doi soti si care s-a aflat in stare activa pana la data de 11.07.2005, dupa decesul titularului CN survenit la data de 13.06.2005, cand reclamantul a lichidat contul, asa cum rezulta din continutul coroborat al contractului de depozit nr_. (fila 38-dosar nr. _/2005) si al adresei nr_. emisa de B.R.D. -Sucursala _(fila 164-dosar nr. _/2005).
Intrucat la data de 13.06.2005, data decesului titularului contului, in patrimoniul acestuia pe contul deschis la B.R.D. - Sucursala ..exista suma de 7580,01 lei, aceasta suma va fi retinuta ca bun succesoral de pe urma defunctului CN, in cota de 5/8, diferenta pana la 7588,52 lei cat s-a retras la data de 11.07.2005 de catre reclamantul NN pe baza clauzei de imputernicire si retragere inserata la punctul 6 din contractul bancar (fila 38-dosar nr. _/2005), reprezentand dobanda aferenta depozitului, care, fiind ulterioara decesului titularului, apartine direct patrimoniului imputernicitului pe cont, respectiv reclamantului si nu face parte din masa succesorala a titularului contului.
39. a) In conditiile dispozitiilor art. 31 alin. 1 lit. e Codul familiei,  defunctul CN a dobandit- inaintea casatoriei sale cu defuncta CV
- ca:
      - bunuri imobile proprii urmatoarele:
       - imobilul casa de locuit in suprafata de 80 m.p. situat in comuna_, judet Buzau, conform adeverintei nr_..eliberata de Primaria comunei _(fila 373-dosar nr. _/2005), coroborata cu fila registrului agricol apartinand defunctului in perioada 1956-1961 (filele 10-13-dosar nr. ../2005) si cu adeverinta nr_.. eliberata de Primaria _ (fila 15-dosar nr. ../2005);
                                            - suprafata de 2,7900 ha- teren situat in aceeasi localitate asupra caruia defunctului i-a fost reconstituit dreptul de proprietate in temeiul Legii fondului funciar nr.18/1991, conform titlului de proprietate nr__ (fila 14-dosar nr. _/2005);
      - bunuri mobile proprii urmatoarele:
                                           - masina de cusut marca SINGER, pentru considerentele retinute anterior (vezi pct. 31 al prezentelor considerente);
                                               - si actiunile mentionate in certificatul de actionar nr_. (fila 105-dosar nr. _/2005), in conformitate cu dispozitiile art.31 alin.1 litera a si c Codul familiei.
b) De asemenea, din masa succesorala ramasa de pe urma defunctului CN, ca bunuri proprii dobandite dupa incetarea casatoriei sale cu CV, urmare a decesului acesteia din data de 02.01.1999, conform art. 37 Cod familiei, cu referire la art. 31 Cod familiei, fac parte si sumele de bani aflate la data decesului (13.06.2005) in patrimoniul defunctului CN, respectiv:
1. suma de 2448,67 lei, conform libretului CEC nr__., care se afla in stare activa la data decesului titularului cu suma respectiva in sold, conform adresei nr. _.emisa de CEC Sucursala Buzau (fila 133 -dosar nr. _/2005);
2. suma de 12798,12 lei, conform contractului de depozit CEC nr__, depozit constituit la termen cu rata fixa a dobanzii pe o perioada de 24 luni si care, conform adresei nr_.., emisa de CEC Sucursala_, se afla, cel putin la data respectiva (28.03.2006), in stare activa cu soldul indicat. Intrucat depozitul este la termen pe o perioada de 24 luni, pana la ultima scadenta din data de 16.03.2008, operatiunile efectuate beneficiaza mostenitorilor legali in cotele stabilite corespunzator fiecaruia conform prezentelor considerente;
3. suma totala de 8606,66 lei, conform libretului CEC _. depozitul 1 si 2 aflat in copie la filele 289-291 -dosar nr. _/2005 si care a fost lichidat de catre intervenientul PND la data de 15.06.2005 in baza dispozitiei testamentare - cerere nr. _..(fila 326-dosar nr. _./2005), asa cum rezulta din adresa nr_. emisa de C.E.C. - Sucursala _(fila 145-dosar nr. _/2005).
40. Instanta va retine, referitor la suma totala de 8606,66 lei, ce a fost incasata de catre intervenientul PND prin lichidarea celor doua depozite constituite pe libretul CEC nr_., ca a fost utilizata de acesta in scopul acoperirii cheltuielilor de inmormantare si cu pomenirile ulterioare pana la 40 zile ale defunctului CN partial, pana la concurenta sumei de 3032,47 lei, asa cum rezulta din nota de calcul aflata la filele 40,43,46 -dosar nr. 9597/2005, alcatuita de intervenientii PND si PT, care se coroboreaza cu recunoasterea reclamantului, in sensul ca aceste cheltuieli au fost sustinute de catre intervenienti, dar din chiar economiile defunctului, recunoastere consemnata la punctul VIII din completarea la actiunea introductiva (fila 67-dosar nr. _/2005), care, conform dispozitiilor art. 1204 Cod civil, are, sub aspect probatoriu, valoarea juridica a unei marturisiri. Situatia de fapt astfel retinuta cu privire la aceste sume de bani este confirmata si de catre parata DIC la raspunsul formulat de aceasta la intrebarea nr. 13 din interogatoriul luat la propunerea intervenientilor PND si PT (fila 230-dosar nr. _/2005).
Aceste doua recunoasteri exprese ale reclamantului si ale paratei DIC, in privinta faptului ca intervenientii au efectuat cheltuieli legate de inmormantarea defunctului CN  si datinile crestinesti corespunzatoare din economiile defunctului, sunt in concordanta si cu declaratia martorei PMC (fila 258-dosar nr. _/2005), care arata ca intervenientul PD a fost cel care a suportat cheltuielile (_) legate de inmormantare, haine, masina mortuara, precum si cu pomenirile ulterioare.
Coroborand toate aceste marturisiri si declaratii cu continutul bonului fiscal nr_.. (fila 41-dosar nr. _/2005), al bonului fiscal nr__, al bonului fiscal nr_.. (fila 42-dosar nr. _/2005) si al celorlalte bonuri fiscale aflate la filele 44, 45, 47, 48, 49-dosar nr. _/2005, instanta va retine ca totalul cheltuielilor de inmormantare si pomenirile ulterioare ale defunctului CN este in cuantum de 3032,47 lei, suma provenind din economiile facute de catre defunct in timpul vietii sale, conform libretului C.E.C. nr_. cu 2 depozite, lichidat de intervenientul PND.
41. Instanta va inlatura din totalul cheltuielilor prezentate de intervenientii PND si PT in nota de calcul (filele 40, 43 si 46-dosar nr. _/2005) sumele de 660 lei reprezentand cheltuieli spitalizare (doctor, anestezist, asistente, brancardieri), ca fiind sume platite de catre intervenient fara temei legal si care, in plus, nu au fost dovedite in conditiile  dispozitiilor art.1169 Cod civil si, respectiv, de 161,28 lei, reprezentand plata facturilor la utilitatile pentru imobilul din comuna _judet Buzau, apartinand defunctului CN , deoarece acestea au fost achitate dupa decesul proprietarului din banii provenind din depozitul CEC al carui titular a fost defunctul si care a fost lichidat de intervenientul PND, astfel cum rezulta din copiile facturilor fiscale si ale chitantelor aflate la filele 50-53-dosar nr. _/2005, conform carora aceste utilitati au fost platite in perioada 17.06.2005-19.09.2005, ulterior decesului intervenit la data de 13.06.2005.
42. Intrucat, din probele administrate in cauza, rezulta ca toate sumele de bani care ar fi constituit pasivul succesoral au fost suportate exclusiv din economiile defunctului, deci din activul succesoral ce a acoperit integral pasivul, instanta va constata ca din masa succesorala ramasa de pe urma defunctului CN nu se include pasivul succesoral, ci numai bunuri corporale si incorporale mobile si imobile apartinand activului succesoral.
43. Pe de alta parte, instanta retine ca, pentru diferenta de 5574,19 lei intervenientii PND si PT , care si-au insusit intreaga suma de 8606,66 lei de pe libretul CEC nr. _si din care au consumat suma de 3032,47 lei, conform celor expuse anterior, sunt sub incidenta de aplicare a principiului imbogatirii fara justa cauza, conform caruia se instituie o obligatie de restituie atunci cand se produce o marire a patrimoniului unei persoane pe seama patrimoniului altei persoane.
In cauza dedusa judecatii intervenientii PND si PT si-au marit patrimoniul pe seama patrimoniului defunctului CN prin insusirea sumelor consemnate ca depozit CEC de catre defunct din perioada vietii acestuia, dupa ce a intervenit evenimentul natural al mortii sale.
      Asa fiind si in virtutea principiului enuntat, intervenientilor PND si PT le incumba obligatia de aducere la masa de partaj a sumei de 8606,66 lei, din care vor fi deduse cheltuielile ulterioare decesului lui CN in cuantum de 3032,47 lei.
44. Referitor la pretentiile intervenientilor PND si PT in sensul constatarii dreptului lor de proprietate asupra bunurilor succesorale mobile si imobile ale defunctului CN intemeiate pe existenta unui contract de intretinere incheiat cu acesta si consemnat in cuprinsul inscrisului sub semnatura privata intitulat in acest fel (fila 37-dosar nr. _/2005), instanta retine urmatoarele aspecte, redate in considerentele de la punctele care succed.
      45. Din marturisirile coroborate ale intervenientilor PND si PT, consemnate la raspunsul la intrebarea nr.9 din interogatoriul propus de reclamantul NN (filele 229 si 243-dosar nr. 9597/2005) rezulta ca inscrisul sub semnatura privata intitulat "contract de intretinere" a fost redactat pe calculatorul personal al intervenientilor in perioada sarbatorilor de iarna 2004-2005, fiind conceput dupa un model gasit pe internet.
In aceasta privinta insesi marturisirile intervenientilor sunt contradictorii.
      Astfel, in vreme ce intervenientul PND sustine ca inscrisul a fost redactat "la initiativa bunicului dupa un model al unui nepot al sau luat de pe internet", model ce a ramas in memoria computerului si de Florii in anul 2005 a fost semnat, intervenienta PT declara ca inscrisul a fost redactat pe calculatorul personal in perioada sarbatorilor de iarna 2004-2005 dupa un model luat de pe internet.
      Inlaturand aceste neconcordante, instanta va retine ca inscrisul este redactat conform unui model adaptat luat de pe internet si ca, fiind stocat in iarna 2004-2005 in computerul intervenientilor, a fost semnat de catre defunctul CN in data de 21.04.2005, conform concluziilor clare pe acest aspect ale raportului de expertiza criminalistica efectuat in cauza.
46. Conform propriilor declaratii, intervenientii PND si PT ar fi nepoti ai defunctului CN , acestia numindu-l pe defunct "bunic", cu toate ca acesta nu are descendenti directi.
      Din declaratia martorului MAP (filele 251-255-dosar nr. _/2005), instanta va retine ca martorul asistent la semnarea inscrisului sub semnatura privata intitulat "contract de intretinere", CS este o ruda a defunctului, fiind sotul  avocatului ales al intervenientilor PND  si PT ,CC. Aceasta din urma nu a mai asistat pe intervenienti dupa consemnarea declaratiei martorului MAP de la termenul de judecata din data de 20.09.2006, ceea ce confirma interesul cel putin indirect al acesteia in prezenta cauza, ceea ce contravine codului deontologic al profesiei de avocat. De la termenul de judecata din 18.10.2006 intervenientii in interes propriu PND si PT au fost reprezentati si asistati de avocat TN, in baza imputernicirii avocatiale nr_. (fila 281-dosar nr. _/2005).
Asadar, pe baza propriilor recunoasteri ale intervenientilor, coroborate cu declaratia martorului MAP , audiat la propunerea acestora si in conditiile in care intervenientii au omis in mod vadit intentionat a depune la dosarul cauzei acte de stare civila, instanta retine ca atat intervenientii PND si PT, cat si martorul asistent CS sunt rude in linie descendenta colaterala ale defunctului CN.
47. Intrucat intervenientii in interes propriu PND  si PT sunt mostenitori in linie descendenta colaterala ai defunctului CN in grad mai indepartat decat nepotii de sora ai defunctului, respectiv paratele DIC , SM si reclamantul NN, instanta concluzioneaza in sensul ca, prin efectul dispozitiilor art. 663 Cod civil, cu referire la art.672 si urmatoarele Cod civil - care contureaza principiul dupa care in cadrul aceleiasi clase de mostenitori legali, mostenitorii cu grad de rudenie mai apropiat ii inlatura pe cei cu grad de rudenie mai indepartat-, acesti intervenienti sunt inlaturati de la succesiunea legala a defunctului CN de colateralii privilegiati in grad mai apropriat, respectiv de partile din proces, reclamantul NN si paratele DIC si SM.
48. Instanta constata ca, prin actul sub semnatura privata, intitulat "contract de intretinere", intervenientii PND si PT au incheiat la data de 21.04.2005 cu autorul CN o conventie
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 300 din data de 21.03.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 387 din data de 02.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1564 din data de 21.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1340 din data de 27.10.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 674 din data de 08.09.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 809 din data de 30.09.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 390 din data de 13.05.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 194 din data de 07.04.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 170 din data de 15.04.2009
Nulitate titlu proprietate - Sentinta civila nr. 71 din data de 25.02.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 625 din data de 02.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 619 din data de 02.12.2009
iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 605 din data de 18.11.2009
partaj succesoral - Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009