InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Gherla

Divort

(Sentinta civila nr. 2529 din data de 05.01.2010 pronuntata de Judecatoria Gherla)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Gherla | Jurisprudenta Judecatoria Gherla

DOSAR NR.2529/2005 JUDECATORIA GHERLA
Sentinta civila nr.
Sedinta publica de la 02.03.2010
Instanta compusa din:
PRESEDINTE -
GREFIER -      Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulata de reclamantul O D V, in contradictoriu cu parata O A R, avand ca obiect divort.
     La apelul nominal facut in cauza se prezinta partile personal, prezenta fiind si martora C C V.
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei, dupa care:
     Se constata ca la dosarul cauzei s-a comunicat de catre S.C. _. S.A. Gherla, veniturile nete obtinute de reclamant pe ultimele sase luni.
     Reclamantul, intrebat fiind arata ca staruie in desfacerea casatoriei.
     Parata nu se opune actiunii formulate de reclamant si este de acord cu desfacerea casatoriei.
     Instanta procedeaza la administrarea probei cu audierea martorei C C V, care se legitimeaza in baza C.I. seria _.nr__, CNP:_.., cu domiciliul in_., declaratia data de catre aceasta sub prestare de juramant fiind depusa la dosarul cauzei (fila 19).
     Partile prezente arata ca nu mai au cereri de formulat in probatiune.
     Partile precizeaza in fata instantei de judecata ca doresc desfacerea casatoriei din culpa lor comuna si nu doresc motivarea hotararii.
     Reclamantul este identificat de catre instanta, acesta avand CNP: 1741118124032, acesta aratand ca este de acord cu incredintarea minorei spre crestere si educare mamei sale.
     Parata arata ca este de acord ca minora sa-i fie incredintata acesteia spre crestere si educare.
     Reclamantul intrebat de catre instanta, arata ca este de acord sa plateasca pensie de intretinere in favoarea minorei O E A, raportat la venitul pe care il detine conform adeverintei depuse la dosar.
     Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat in cauza, instanta incuviinteaza inscrisurile depuse la dosar, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
     Reclamantul solicita admiterea cererii de chemare in judecata, desfacerea casatoriei din culpa comuna a partilor, incredintarea minorei spre crestere si educare paratei, se obliga la plata pensiei de intretinere in favoarea minorei, fara cheltuieli de judecata.
     Parata este de acord cu cererea de chemare in judecata formulata de reclamant, solicita desfacerea casatoriei din culpa comuna, este de acord ca minora sa-i fie incredintata acesteia spre crestere si educare iar reclamantul sa plateasca pensia de intretinere in favoarea minorei, raportat la veniturile pe care reclamantul le obtine, conform adeverintei de venituri comunicata la dosar.
     Partile arata ca doresc ca hotararea ce va fi data in cauza sa nu fie motivata pe aspectele privitoare la divort.

I N S T A N T A,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele :
     Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 11.11.2009 sub nr. 3398/235/2009, reclamantul O D V a chemat in judecata pe parata O A R, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei incheiata intre parti.
     In ceea ce priveste cererile accesorii reclamantul a solicitat incredintarea spre crestere a minorei O A R paratei, obligandu-se sa plateasca pensie de intretinere in favoarea minorei. Reclamantul mai arata ca este de accord ca parata sa-si pastreze numele dobandit prin casatorie.
     Reclamantul a mai aratat faptul ca nu au nici un bun material de impartit.
     In motivarea actiunii, s-a aratat de catre reclamant ca motivul pentru care continuarea casatoriei nu mai este posibila il constituie nepotrivirea de character.
     In drept cererea nu a fost intemeiata.
     In dovedirea cererii, legal timbrate, au fost anexate certificatul de casatorie seria C.B nr.134313 eliberat de Primaria Orasului Gherla la data de 29.03.1999, inregistrat in registrul de stari civile sub nr. 23/29.03.1999, certificatul de nastere al minorei, seria N.Z nr. 284460 eliberat de Primaria Municipiului Gherla la data de 30.03.2001 cu nr. 88, in copie.
     Parata nu a formulat in cauza intampinare, prezentandu-se insa la termenul de judecata, din data de 02.03.2010, in care partile au invederat instantei ca s-au inteles in ceea ce priveste desfacerea casatoriei, din culpa comuna, cu incredintarea minorei paratei, cu contributia reclamantului la cheltuielile de intretinere ale minorei.
     Sub aspectul probatoriului, instanta a incuviintat pentru parti proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu un martor comun, C C V, audiat in sedinta publica din data de 02.03.2010.
     De asemenea, la dosar a fost depusa adeverinta de salarizare a reclamantului (f. 17).
     In cauza s-a dispus de catre instanta si efectuarea anchetei sociale de catre Primaria Municipiului Gherla - Serviciul Autoritate Tutelara, fiind depus la dosar referatul intocmit in acest sens, sub nr. 252/15.01.2010 (f. 11-13).
     Ambele parti au solicitat in sedinta publica din 02.03.2010 nemotivarea hotararii sub aspectul motivelor de divort.
     Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele :
     Partile in cauza, reclamantul O DV si parata O A R, s-au casatorit la data de 29.03.1999, fiind inregistrata casatoria acestora sub nr. 23 din 29.03.1999 in registrul starii civile al Primariei Orasului Gherla, astfel cum rezulta din certificatul depus la dosar (f. 4), din casatorie rezultand minora O E A, nascuta la data de 26.03.2001 (f.6).
     Avandu-se in vedere probele administrate in cauza, respectiv declaratia martorului comun audiat in cauza, C C V (f. 19), vazand si sustinerile partilor, instanta constata ca raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila, retinandu-se culpa ambilor soti in destramarea relatiilor de familie.
     Fata de solicitarea ambelor parti referitor la aplicarea dispozitiilor art. 617 al. 2 C.pr.civ., instanta nu va motiva solutia privind desfacerea casatoriei.
     Prin urmare, instanta va dispune in baza art. 38 al.1 C.fam. desfacerea casatoriei partilor inregistrata in registrul starii civile al Primariei Orasului Gherla, sub nr. 23 din 29.03.1999, din vina ambilor soti, admitand in acest sens actiunea formulata de reclamant.
     Fata de cererile partilor cu privire la nume, avand in vedere ca intre acestea a intervenit o intelegere cu privire la purtarea de catre parata pe viitor a numelui dobandit prin casatorie, in baza art. 40 al. 1 si 2 C.fam. instanta va lua act de aceasta invoiala, urmand ca parata sa pastreze pe viitor numele purtat in timpul casatoriei, acela de "_..".
     Cu privire la incredintarea minorei O E A nascuta la data de 26.03.2001, instanta va avea in vedere intelegerea invederata de catre parti in sensul ca aceasta sa fie incredintata spre crestere si educare mamei, precum si declaratia martorului audiat in cauza si referatul de ancheta sociala nr. 252/15.01.2010 intocmit de catre Primaria Municipiului Gherla -Serviciul Autoritate Tutelara (f.11-13.
     Astfel, retinand ca dispozitiile alineatului ultim al art.42 C.fam. ingaduie invoiala partilor sub acest aspect, instanta va dispune incredintarea minorei spre crestere si educare paratei.
     Se apreciaza de catre instanta ca in acest fel sunt protejate interesele minorei, faptul ca mama minorei s-a ocupat indeaproape si in permanenta de cresterea, educarea si pregatirea scolara a acesteia, impreuna cu reclamantul, aspecte retinute din declaratia martorei audiate, ce confirma sustinerile partilor, precum si din referatul de ancheta sociala efectuata in cauza.
     In temeiul art. 42 al. 3 si 4 raportat la art. 86 al. 1 si 3, instanta urmeaza ca, vazand sustinerile partilor, sa dispuna obligarea reclmantului la plata pensiei de intretinere in favoarea minorei. La stabilirea cuantumului acesteia instant va avea in vedere veniturile obtinute  de reclamant (f. 17) si interesul superior al copilului.
     Instanta are in vedere si dispozitiile art.101 din C. fam., care pun in sarcina parintilor obligatia de a veghea la cresterea copilului "ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, de educarea, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia (...)". Totodata, instanta va avea in vedere interesul superior al copilului, astfel cum acesta este definit de art. 2 alin. 3 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
La stabilirea cuantumului pensiei de intretinere la care urmeaza sa fie obligat reclamantul, instanta va tine cont de art. 94 alin.1 conform caruia intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati, precum si de prevederile alin. 3 ale aceluiasi articol din care rezulta ca, cand intretinerea este datorata de parinte, ea se stabileste pana la o patrime din castigul sau din munca pentru un copil.
     Din inscrisurile depuse la dosar in dovedirea veniturilor realizate de catre reclamant rezulta ca acesta a realizat un venit net, pe ultimele 6 luni, in cuantum de  963 lei.
     Fata de cele mentionate, avand in vedere mijloacele financiare ale reclamantului, in temeiul dispozitiilor art. 94 al. 1 si 4 din C. fam., instanta urmeaza sa stabileasca cuantumul pensiei de intretinere la suma de 240 lei lunar, incepand cu data pronuntarii hotararii, 02.03.2010 si pana la majoratul minorei
     Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata. PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :
      
      Admite actiunea civila formulata de reclamantul O D V domiciliat in__,  impotriva paratei O A R domiciliata in__...
      Desface casatoria incheiata intre parti si inregistrata in registrul starii civile al Municipiului Gherla, jud. Cluj, sub numarul 23 din data de 29.03.1999, din culpa comuna a partilor.
      Reclamanta isi va pastra numele dobandit prin casatorie, acela de "__".
      Incredinteaza paratei O A R spre crestere si educare pe minora O E A  nascuta la data de 26.03.2001.
      Obliga pe reclamant sa plateasca in favoarea minorei O E A, nascuta la data de 26.03.2001, suma de 240 lei lunar, cu titlu de pensie de intretinere, incepand cu data pronuntarii hotararii, 02.03.2010 si pana la majoratul minorei.
      Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
      Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica din data de 02.03.2010. PRESEDINTE,                                                                       GREFIER,

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 300 din data de 21.03.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 387 din data de 02.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1564 din data de 21.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1340 din data de 27.10.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 674 din data de 08.09.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 809 din data de 30.09.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 390 din data de 13.05.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 194 din data de 07.04.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 170 din data de 15.04.2009
Nulitate titlu proprietate - Sentinta civila nr. 71 din data de 25.02.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 625 din data de 02.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 619 din data de 02.12.2009
iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 605 din data de 18.11.2009
partaj succesoral - Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009