Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Hirlau

Sentinta civila

(Sentinta civila nr. 1102 din data de 17.10.2011 pronuntata de Judecatoria Hirlau)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Hirlau | Jurisprudenta Judecatoria Hirlau

Dosar nr. 566/239/2009*

R O M A N I A
JUDECATORIA HARLAU
SENTINTA  CIVILA   NR. 1102
Sedinta publica de la 17 Octombrie 2011
Instanta  constituita  din :
Presedinte O.M.
Grefier M. D. Pe rol judecarea cauzei civile  privind pe reclamantul C. C., reclamantul  C. V., reclamantul C. S. si pe paratul C. I., avand ca obiect partaj judiciar succesoral - iesire din indiviziune.
Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 30/09/2011, cand in aceeasi componenta instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru data de 07/10/2011, 14/10/2011 si, ulterior,  pentru  astazi.

      INSTANTA,
      
      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:
      Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 10.04.2009 sub nr. de dosar 566/239/2009, reclamantii S. E., C. C., C. V. si C.C S. au solicitat instantei ca, in contradictoriu cu paratul C. I.sa dispuna sistarea starii de indiviziune dintre parti cu privire la suprafata de 2 ha. 8000 mp. teren conform titlului de proprietate nr. 53502/29.11.1994 situat pe raza com. F., jud. Iasi,  una casa de locuit in suprafata de 45 mp. si un grajd de 32 m., cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca la data de 21.12.1977 a decedat C. C. iar, in data de 05.01.1994 a decedat si C. D., mostenitori ramanand partile din prezenta cauza.
Cererea nu a fost motivata in drept.
      In dovedire s-a solicitat proba cu inscrisuri, proba testimoniala si proba cu expertiza.
Desi legal citat, paratul nu a depus intampinare si nici nu s-a prezentat in fata instantei.
Prin sentinta civila nr. 96/28.01.2010, instanta a admis in parte actiunea, si a dispus iesirea partilor din indiviziune, atribuind partilor loturi din masa partajabila avand in vedere concluziile raportului de expertiza.
Prin decizia civila nr. 2255/05.11.2010, Tribunalul Iasi, in solutionarea recursului declarat de recurentul parat, a casat hotararea contestata si a trimis cauza spre rejudecare primei instante, retinand ca se impune printre altele a se stabili in mod clar toti mostenitorii si calitatea acestora, precum si efectuarea unei expertize evaluatoare a intregului teren (extravilan cat si intravilan) pentru evaluarea intregii mase partajabile.
Cauza a fost reinregistrata pe rolul Judecatoriei Harlau la data de 27.01.2011, sub nr. de dosar 566/239/2009*.
Desi legal citat, paratul nu s-a prezentat in fata instantei si nici nu a formulat aparari in  scris.
      La termenul din 20.05.2011 instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, precum si proba cu expertiza evaluatorie (f. 76-80).
      
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Asa cum rezulta din copia certificatului de deces depusa la dosarul cauzei (fila 17), la data de 21.12.1977 a survenit decesul numitei C. C., astfel incat instanta va constata deschisa succesiunea acesteia.
      Din inscrisurile depuse la dosar, instanta va constata calitatea de mostenitori, dupa defuncta C. C. (avand in vedere si anexa nr. 24 dupa aceasta, f. 64 ds. Trib.), a sotului supravietuitor C. D. (copie certificat de casatorie, f. 6), cu o cota de 1/4 din masa succesorala, si a copiilor acestora, respectiv: C. C. (copie certificat de nastere f. 21), C. A. (copie certificat de nastere f, 36) si S. E., fiecare avand o cota de cate 3/12 din masa succesorala.
      In ceea ce priveste masa succesorala ramasa de pe urma defunctei C. C., instanta retine ca, in data de 1956 numitii C. D. si C. C. au construit una casa de locuit si un grajd (conform adeverintei eliberate de P. C. F., f. 94) si, prin urmare, dat fiind caracterul comun al imobilelor constructii mentionate (avand in vedere ca data incheierii casatoriei este 19.02.1947, certificat de casatorie f. 6, si conform art. 30 C. fam.), masa succesorala ramasa este constituita din cota de 1/2 casa de locuit si anexe, restul de 1/2 din imobilele mentionate reprezentand proprietatea sotului supravietuitor C. D.. Prin urmare, numitului C. D. i-a revenit o cota totala de 5/8 din casa de locuit (1/8 in calitate de mostenitor si 1/2 in calitate de proprietar).
      Instanta nu are in vedere, in acest moment, imobilul teren in suprafata de 2 ha 8000 mp. intrucat dreptul de proprietate asupra acestuia a fost reconstituit la data de 29.11.1994, conform titlului de proprietate nr. 53602 din aceeasi data (f. 5) si, deci, ulterior decesului numitei C. C..
      Intrucat la data de 05.01.1994 a decedat si numitul C. D. (copie certificat de deces, f. 11), instanta va constata deschisa si succesiunea acestuia.
      De asemenea, din inscrisurile depuse la dosar, se va constata ca au calitatea de mostenitori dupa acesta: reclamanta C. S. in calitate de sotie supravietuitoare (copie certificat de casatorie f. 64) cu o cota de 1/4 din masa succesorala,  si S. E. (fiica lui D. si C., certificat de nastere f. 58, certificat de casatorie f. 63), C. C. (fiul lui D. si C., copie certificat de nastere f. 21, carte de identitate f. 20), C. I. (fiul lui C. D. si M., nascut la data de 08.01.1937, cu aproximativ 10 ani inainte de incheierea casatoriei dintre C. D. si C. C., a se vedea mentiuni procura f. 13 coroborate cu anexa nr. 24 dupa defuncta C. C.) in calitate de descendenti de gr. I - fiecare cu o cota de 3/16 din masa succesorala (3/8 x 1/4)- iar mostenirea lui C. A. (descendent de gr. I predecedat la data de 24.09.1982, certificat de deces f. 44, certificat de nastere f. 36) urmand a fi culeasa prin reprezentare de catre C. M., sotie supravietuitoare (copie certificat de casatorie f. 39) cu o cota de 3/64 din masa succesorala (1/4 x 3/16) si de catre C. V. (certificat de nastere f. 37) si C. D. (certificat de nastere f. 38), in calitate de fii - fiecare avand cate o cota de 9/128 din masa succesorala (3/4 x 3/16 x 1/2).
      Mai retine instanta ca la data de 13.11.2009 (dupa data introducerii actiunii de 10.04.2009) a decedat reclamanta S. E. (copie certificat de deces f. 60, copie anexa 24 f. 61), in cauza fiind introdusi mostenitorii acesteia S. I., sot supravietuitor, si S. M. (certificat de nastere f. 59, certificat de casatorie f. 61), S. G. (certificat de nastere f. 53), S. G. (certificat de nastere f. 57), S. M. (certificat de nastere f. 47), V. M. (certificat de nastere si carte de identitate f. 46, certificat de casatorie f. 62), S. L. (certificat de nastere f. 55) si S. G. (certificat de nastere f. 56) in calitate de descendenti de gr. I.
      Cat priveste sustinerile paratului din cererea de recurs in sensul ca numita C. F. este fiica lui S. E. dintr-o alta casatorie instanta retine ca partea se afla in eroare cu privire la acest aspect, numita C. F. fiind fiica reclamantei C. S. dintr-o alta casatorie (mentiuni procura f. 62 coroborate cu Anexa 24 dupa S. E.) si, pe cale de consecinta, nu are calitate procesuala in cauza.
      De asemenea, fata de cele mentionate mai sus si in raport de inscrisurile depuse la dosar, instanta retine ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului C. D. este alcatuita din cota de 5/2 casa de locuit (1/2 ca proprietar si 1/8 ca mostenitor) in suprafata totala de 45 mp. (grajdul despre care se face vorbire in actiunea introductiva nemaiexistand in prezent, conform mentiunilor de la f. 93 din expertiza), precum si suprafata de 2 ha. 8000 mp. teren conform titlului de proprietate nr. 53502/29.11.1994 (f. 5).
      Prin urmare, avand in vedere cele expuse mai sus, se poate concluziona ca in ceea ce priveste imobilul casa de locuit, reclamantei C. S. ii revine o cota de 5/32 (1/4 x 5/8 cota defunctului), reclamantului C. C. ii revine o totala de 31/128 (15/128 dupa tata si 1/8 dupa mama), paratului C. I. ii revine o cota de 15/128 (doar dupa defunctul C. D.), mostenitorilor lui S. E. le revine o cota totala de 31/128 (15/128 dupa C. D. si 1/8 dupa C. C.), iar reclamantei C. S. ii revine o cota de 15/512 (15/128 x 1/4) dupa C. D. si o cota de 1/8 dupa C. C., in total o cota de 79/512, in timp ce reclamantilor C. V. si C. D. le revine cate o cota de 45/1024 (15/128 x 3/4 x 1/2) dupa C. D. si cate o cota de 3/64 (3/4 x 1/8 x 1/2) dupa C. C., in total o cota de 61/1024.
      Fata de cele mentionate in cuprinsul raportului de expertiza tehnica judiciara (f. 83 - 93), instanta retine ca imobilul casa de locuit nu este partajabil in natura si are o valoare de circulatie de 2.181 lei RON (f. 86 + tabel centralizator f. 92). In aceeasi expertiza se retine ca in prezent imobilul nu are anexe gospodaresti (desi la data construirii imobilului, pe langa casa de locuit a mai existat si un grajd), grajdul fiind demolat de catre numitul C. I..
      In ceea ce priveste suprafata de teren supusa partajului, din raportul de expertiza tehnica depus la f. 76-80 (intrucat intereseaza valoarea din momentul de fata a terenului si nu cea existenta la data efectuarii primei expertize) instanta retine ca valoarea totala a terenului este de 59.552 lei din care 48.630 lei este valoarea suprafetei din intravilan, iar suma de 10.992 lei este valoarea terenului din extravilan.
      Prin urmare, instanta constata ca masa partajabila este in valoare totala de 61.733 lei.
      Fata de acest aspect, instanta retine ca valoarea cotei cuvenite paratului C. i. este de 11.421,58 lei, valoarea cotei cuvenite mostenitorilor lui S. E. este de 11.694,21 lei, valoarea cotei cuvenite mostenitorilor lui C. A. este de 11.694,21 lei, valoarea cotei cuvenite lui C. C. este de 11.694,21 lei iar valoarea cotei cuvenite reclamantei C. S. este de 15.228,78 lei.
      In temeiul art. 728 C.civ. si art. 6735 C.p.civ., instanta urmeaza sa dispuna iesirea din indiviziune a partilor cu privire la masa succesorala si, avand in vedere criteriile prev. de art. 6739 C.p.civ. va proceda la efectuarea in concret a loturilor, avand in vedere atat loturile propuse prin expertiza topografica de la f. 76 - 81, valoarea acestora evidentiata in expertiza tehnica de la f. 76-80) precum si, pe cat posibil, vointa partilor.
      Prin urmare, instanta va atribui paratului C. I., in natura, lotul B teren intravilan conform Anexei nr. 1 la expertiza topo (f. 79) in suprafata de 1120,50 mp., parcela CC 1842/2, A 1843/2, invecinat la N cu M. Gh. I., la E cu C. S. si la S cu DS 1803 si casa de locuit situata pe acesta (plan saca de locuit Anexa nr. 2 expertiza tehnica f. 95), precum si loturile nr. 3 si 4 din Anexa 2 (respectiv T33/1, parcela 645/4 arabil, T 54/1, parcela 1478/345 arabil, T43/6, parcela 1018/186 arabil si T43/6 parcela 1478/344 fanete - lotul 3 si T 33/1, parcela 645/4 arabil, T54/1, parcela 1478/345 arabil, T 43/6, parcela 1018/186 arabil si T43/6, parcela 1478/344 fanete - lotul 4) in suprafata de cate 6.363,50 mp. fiecare lot.
      De asemenea, mostenitorilor lui S. E. atribuie in natura lotul A teren intravilan, parcela CC 1842/1 in suprafata de 1.120,5 mp. (f. 79), si loturile 1 si 2 extravilan (respectiv Lot 1 - T 43/6, parcela 1018/186 arabil si Lot 2 - T43/6, parcela 1018/186, arabil si T43/6, parcela 1018/158 arabil), in suprafata de 6.363,50 mp. fiecare lot.
      Instanta nu va avea in vedere solicitarea mostenitorilor lui S. E. de a li se atribui lor, in natura, casa de locuit si terenul aferent acesteia de vreme ce paratul C. I., astfel cum reiese si din raportul de expertiza topo, locuieste acolo din anul 1995, fiindu-i deci extrem de dificil sa se mute in alta parte mai ales in contextul in care acesta are 74 de ani.
      De asemenea nici sustinerile paratului din cererea de recurs in sensul ca suprafata de teren  din intravilan este mai mica decat ceea ce figureaza in actul de proprietate cu 305 mp. nu prezinta nicio relevanta in modul de stabilire a loturilor, expertizele efectuate avand in vedere situatia reala din teren si valoarea loturilor fata de dimensiunile concrete.
      Astfel, valoarea totala a loturilor atribuite paratului C. I. este de 31.818 lei, iar valoarea totala a loturilor atribuite mostenitorilor lui S. E. este de 29.915 lei.
      Pentru egalizarea loturilor partilor, va obliga pe paratul C. I. si pe mostenitorii reclamantei S. E. la plata in favoarea reclamantilor C. C., C. S. si a mostenitorilor lui C. A. a sumei de 38.617,2 lei, respectiv suma de 15.228,78 lei catre C. S., suma de 11.694,21 lei catre C. C., precum si suma de 11.694,21 lei catre mostenitorii lui C . A..
      In ceea ce priveste cheltuielile de judecata efectuate de parti, instanta constata ca reclamantii au efectuat cheltuieli in cuantum de 2430 lei, reprezentand taxa timbru, onorariu expert si onorariu avocat (filele 12, 88, 113,188 ds. fond I si 206 ds. fond II) iar paratii cheltuieli de 500 lei, reprezentand onorariu avocat (fila 187 ds. fond I).
      Prin urmare, instanta, in temeiul art. 276 C.p.civ. va compensa in parte cheltuielile de judecata in cuantum total de 7.220,3 lei (din care suma de 5000 lei cu titlul de onorariu avocat dovedit prin chitante depuse in original) si, in temeiul art. 274 C. pr. civ., va obliga paratul la plata in favoarea reclamantilor a sumei de 1.353,80 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, avand in vedere cotele partilor (respectiv cota de 3/16 a paratului).
      In acest context, instanta va respinge ca neintemeiata solicitarea reclamantilor ca cheltuielile de judecata din faza de rejudecare sa fie suportate in intregime de catre parat.
      De asemenea, va obliga partile la plata sumei de 450 lei in contul expertului C. C. reprezentand diferenta neachitata din onorariu expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE;

Admite in parte actiunea formulata de reclamantii C. C. domiciliat  in comuna F., sector 10, judetul I., C. V. domiciliat  in comuna Focuri, sector 10, jud. I, C. S. domiciliata in comuna  E., sat  B. , judetul Iasi si mostenitorii lui S. E. (S. I. domiciliat in comuna F., sector 10, j. I., S. M. domiciliata in localitatea A., str. D. , nr. 48, judetul A., S. G. domiciliat in localitatea A.,  S. G. domiciliata in  , S. M. domiciliat  in S., str. O. , nr. , judetul  S. domiciliata  in comuna F., judetul I., S. L. domiciliata in T., str. S.  cel M.,  judetul T. si S. G. domiciliat  in  comuna F., judetul I.) si mostenitorii lui C. A.: C. M.  domiciliata  in Iasi,  str. P. I S., judetul  I.,C. V. domiciliat in I.,  str.  judetul I. si C. D. domiciliata  in I., judetul I. in contradictoriu cu paratul C. I. domiciliat  in  comuna F., judetul I.
Constata deschisa succesiunea defunctei C. C., decedata la data de 21.12.1977.
Constata ca au calitatea de mostenitori legali ai defunctei C. C.: sotul supravietuitor C. D. cu o cota de 1/4 din masa succesorala si copii acestora, respectiv: C. C., C. A. si S. E., fiecare avand o cota de cate 3/12 din masa succesorala.
      Constata ca masa succesorala ramasa dupa defuncta C. C. se compune din urmatoarele bunuri: 1/2 casa de locuit si 1/2 grajd.
Constata deschisa succesiunea defunctului C. D., decedat la data de 05.01.1994, cu ultimul domiciliu in com. F., jud. Iasi.
      Constata ca au calitatea de mostenitori legali ai defunctului C. D.: reclamanta C. S. in calitate de sotie supravietuitoare cu o cota de 1/4 din masa succesorala, si S. E. (mostenirea lui S. E. urmand a fi culeasa, prin retransmitere, de catre S. I., sot supravietuitor, si S. M., S. G., S. G., S. M., V. M., S. L. si S. G. in calitate de descendenti de gr. I), reclamantul C. C., paratul C. I. si C. A. (mostenirea lui C. A. urmand a fi culeasa prin reprezentare de catre C. M., sotie supravietuitoare  si de catre C. V. si C. D. in calitate de fii) in calitate de descendenti de gr. I, fiecare cu o cota de 3/16 din masa succesorala.
      Constata ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului C. D. se compune din urmatoarele bunuri: cota de 5/2 casa de locuit din suprafata totala de 45 mp. si suprafata de 2 ha. 8000 mp. teren conform titlului de proprietate nr. 53502/29.11.1994, teren in valoare de 59.552 lei.
      Valoarea totala a masei partajabile este de 61.733 lei.
      Dispune iesirea partilor din indiviziune.
      Atribuie paratului C. I., in natura, lotul B teren intravilan conform Anexei nr. 1 la expertiza topo (f. 79) in suprafata de 1120,50 mp., parcela CC 1842/2, A 1843/2, invecinat la N cu Murgu Gh. I., la E cu C. S. si la S cu DS 1803 si casa de locuit situata pe acesta (plan casa de locuit Anexa nr. 2 expertiza tehnica f. 95), precum si loturile nr. 3 si 4 din Anexa 2 (respectiv T33/1, parcela 645/4 arabil, T 54/1, parcela 1478/345 arabil, T43/6, parcela 1018/186 arabil si T43/6 parcela 1478/344 fanete - lotul 3 si T 33/1, parcela 645/4 arabil, T54/1, parcela 1478/345 arabil, T 43/6, parcela 1018/186 arabil si T43/6, parcela 1478/344 fanete - lotul 4) in suprafata de cate 6.363,50 mp. fiecare lot.
      Atribuie mostenitorilor lui S. E. in natura lotul A teren intravilan, parcela CC 1842/1 in suprafata de 1.120,5 mp. (f. 79), si loturile 1 si 2 extravilan (respectiv Lot 1 - T 43/6, parcela 1018/186 arabil si Lot 2 - T43/6, parcela 1018/186, arabil si T43/6, parcela 1018/158 arabil), in suprafata de 6.363,50 mp. fiecare lot.
      Pentru egalizarea loturilor partilor, obliga pe paratul C. I. si pe mostenitorii reclamantei S. E. la plata in favoarea reclamantilor C. C., C. S. si a mostenitorilor lui C. A., a sumei de 38.617,2 lei, respectiv suma de 15.228,78 lei catre C. S., suma de 11.694,21 lei catre C. C., precum si suma de 11.694,21 lei catre mostenitorii lui C. A..
      In temeiul art. 276 C.p.civ. va compensa in parte cheltuielile de judecata in cuantum total de 7.220,3 lei (din care suma de 5000 lei cu titlul de onorariu avocat dovedit prin chitante depuse in original) si, in temeiul art. 274 C. pr. civ., va obliga paratul la plata in favoarea reclamantilor a sumei de 1.353,80 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, avand in vedere cotele partilor.
      Obliga partile la plata sumei de 450 lei in contul expertului C. C. reprezentand diferenta neachitata din onorariu expert.
      Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 17.10.2011.
      
                     PRESEDINTE,                                                           GREFIER
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 300 din data de 21.03.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 387 din data de 02.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1564 din data de 21.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1340 din data de 27.10.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 674 din data de 08.09.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 809 din data de 30.09.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 390 din data de 13.05.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 194 din data de 07.04.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 170 din data de 15.04.2009
Nulitate titlu proprietate - Sentinta civila nr. 71 din data de 25.02.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 625 din data de 02.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 619 din data de 02.12.2009
iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 605 din data de 18.11.2009
partaj succesoral - Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009