InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Partaj succesoral - respinge actiunea

(Sentinta civila nr. 370 din data de 14.05.2015 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil la data de ___...2014 sub nr............./259/2014, reclamanta D.E. a chemat in judecata paratii .............. pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna partajarea averii succesorale privind bunurile ramase la decesul defunctilor D.C. (cunoscut si sub numele de D.I.), decedat la data de 27.01.1972 si D.E., decedata la data de 02.12.1987, ambii cu ultimul domiciliu in comuna Gura Vadului, judetul Prahova, calitatea de mostenitor a partilor si iesirea din indiviziune prin atribuire de loturi in natura. De asemenea, a solicitat reclamanta ca instanta sa incuviinteze acordul de mediere incheiat la sediul mediatorului M.C. si sa pronunte o hotarare care sa consfinteasca cele mentionate in acord, conform vointei partilor.
In motivarea cererii de chemare in judecata, instanta a retinut ca reclamanta a aratat ca, in fapt, defunctii au avut sase copii.
A sustinut reclamanta ca masa succesorala ramasa la decesul defunctilor este compusa din suprafata totala de 42.700 m.p., teren intravilan si extravilan conform titlului de proprietate nr.211583/2013, dupa cum urmeaza: suprafata de 16.983 m.p. arabil extravilan situat in T.71, P 3390/3, suprafata de 1402 m.p. arabil extravilan din T.70, P.3373/1, suprafata de 8360 m.p. vie extravilan din T.57, P.2909/4/11, suprafata de 2015 m.p. vie extravilan din T.13/1, P.4, suprafata de 9601 m.p. pasune extravilan din T.14, P.503/6, suprafata de 589 m.p. arabil intravilan din T.16, P.592, suprafata de 402 m.p. arabil intravilan din T.16, P.604, suprafata de 760 m.p. vie intravilan din T.13, P.456. De asemenea, suprafata de 818 m.p. intravilan Cc din T.13, P.458, pe care se afla amplasate constructii - casa de locuit si anexe gospodaresti, situate in comuna Gura Vadului, sat Persunari nr.17, judetul Prahova, suprafata de 1038 m.p. intravilan Cc din T.13, P.528, pe care se afla edificate constructii - casa de locuit si anexe gospodaresti, situate in comuna Gura Vadului, sat Persunari nr.413, judetul Prahova si suprafata de 732 m.p. intravilan Cc din T.16, P.603, pe care se afla amplasate constructii - casa de locuit si anexe gospodaresti, situate in comuna Gura Vadului, sat Persunari nr. 399, judetul Prahova.
In drept, cererea a fost intemeiata pe disp. art.728 si urm. C.civ., art. 438 - 441 C.pr.civ.
In dovedirea cererii, reclamanta  a depus la dosar, in copii conform cu originalul, titlul de proprietate nr.211583/2013, certificatele de mostenitor nr. 408/1995, nr.121/2006, nr.1864/1988 si nr.1591/12.10.1978, certificatele fiscale nr.3766, nr.3768 si nr.3767, adeverinte de rol nr.3722, nr.3775 si nr.3778, certificatul nr.5276/2013 emis de O.C.P.I. Prahova, anexa 24, certificat pentru atestarea faptului ca petentul este cunoscut ca si proprietar, proces verbal de identificare a imobilului, acord de mediere incheiat la sediul Biroului Mediatorului M.C., arbore genealogic, acte de stare civila, declaratie de notorietate, nota timbraj si chitanta ce atesta plata taxei judiciare de timbru.
Prin intampinarea depusa la 18.06.2014 paratii au invederat instantei (fila 69) ca sunt de acord cu admiterea actiunii formulata de reclamanta, in sensul partajarii averii succesorale ramase la decesul defunctilor, calitatea de mostenitor a paratilor si iesirea din indiviziune prin atribuire de loturi in natura. De asemenea, au solicitat paratii incuviintarea acordului de mediere incheiat la sediul mediatorului M.C. si pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca cele mentionate in acord, conform vointei partilor.
La termenul din data de 27.10.2014 reclamanta, in contradictoriu cu aceiasi parati, a formulat completare la actiune (filele 96-97), solicitand ca instanta, pe cale incidentala, sa constate ca partile din prezenta cauza, in calitate de mostenitori ai autorilor lor, au dobandit prin accesiune imobiliara, conform art. 577 Cod civil vechi, dreptul de proprietate asupra imobilelor (case de locuit si anexe gospodaresti), dupa cum urmeaza:
- constructiile, respectiv casa de locuit si anexe gospodaresti, situate in com.Gura Vadului, sat Persunari nr.17, jud.Prahova, edificate pe suprafata de 818 m.p.intravilan Cc din T.13. P.458
- constructiile, respectiv casa de locuit si anexe gospodaresti, situate in com.Gura Vadului, sat Persunari nr.413, jud.Prahova, edificate pe suprafata de 1038 m.p. intravilan Cc din T. 13, P.528;
- constructiile, respectiv casa de locuit si anexe gospodaresti, situate in com.Gura Vadului, sat Persunari nr.399, jud.Prahova edificate pe suprafata de 732 m.p. intravilan Cc din T.16, P.603.
A mentionat reclamanta ca, aceste constructii mentionate mai sus, au fost realizate de catre autorii lor in regie proprie, in conditiile acelor vremuri, fara a detine autorizatie de construire, dar in toata aceasta perioada, respectiv de la data constructiei si pana in prezent, au stapanit, si ulterior mostenitorii, le stapanesc in mod continuu, public si sub nume de proprietar, motiv pentru care constructiile au fost inregistrate in registrul agricol al comunei Gura Vadului, au fost declarate la serviciul financiar in vederea impozitarii si s-au achitat impozitele la zi - dovada in acest fiind certificatele de atestare fiscala atasate.
La acelasi termen de judecata, fata de continutul cererii de chemare in judecata si avand in vedere completarea la actiune depusa de reclamanta, instanta a dispus disjungerea capatului de cerere privind consfintirea acordului de mediere, iar in dosarul privind partajarea averii succesorale ramase de pe urma defunctilor s-a procedat la citarea paratilor, cu cate un exemplar al cererii completatoare si cu mentiunea de a-si exprima expres, in fata instantei, punctul de vedere cu privire la aceasta completare. 
La termenul de judecata din 04.11.2014 paratii, prezenti personal, s-au declarat de acord cu privire la completarea la actiune, astfel cum a fost formulata de reclamanta D.E.
La termenul din 18.02.2015 instanta a admis cererea de acordare a ajutorului public judiciar, constand in esalonarea taxei judiciare de timbru in cinci rate lunare.
La data de 03.03.2015 reclamanta a formulat o precizare la actiune, prin care a dus la cunostinta instantei faptul ca sunt indeplinite conditiile accesiunii imobiliare si in speta, ale actiunii, astfel cum a fost formulata si precizata, avand in vedere ca:
- autorii partilor au edificat in regie proprie constructiile ce fac obiectul accesiunii imobiliare, respectiv a completarii la actiune depusa de reclamanta;
- autorii partilor si, ulterior, partile din prezenta cauza au stapanit, in calitate de mostenitori ai acestora, atat terenurile care fac obiectul prezentului partaj, cat si constructiile aferente, descrise in completarea la actiune;
- conform art.488 Cod civil vechi, tot ce se uneste si se incorporeaza cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului, iar in cazul dedus judecatii constructiile care sunt pe fiecare teren intravilan curti constructii se cuvin proprietarului terenului;
- conform art.492 Cod civil vechi, orice constructie, plantatie sau lucru facut in pamant sau asupra pamantului, sunt prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamant, cu cheltuiala sa si ca sunt ale lui, pana ce se dovedeste din contra;
- nu exista un termen special prevazut de lege pentru a fi posibila accesiunea imobiliara.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu doi martori, numita S.M. fiind audiata la termenul din 04.11.2014, declaratia sa fiind consemnata si atasata la dosar (filele 100-101).
Analizand  actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea 71/2011, mostenirile deschise inainte de intrarea in vigoare a noului Cod civil sunt supuse legii in vigoare la data deschiderii succesiunii. De asemenea, conform dispozitiilor art.728 din Codul civil de la 1864,  nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune, un coerede putand oricand cere imparteala succesiunii, chiar cand ar exista conventii sau prohibitii contrare.
In esenta, prin cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost completata si precizata, reclamanta a solicitat partajarea averii succesorale privind bunurile ramase la decesul defunctilor D.C. (cunoscut si sub numele de D.I.), decedat la data de 27.01.1972 si D.E., decedata la data de 02.12.1987 conform calitatii de mostenitor a partilor si cotelor ce le revin, urmand a se dispune iesirea din indiviziune prin atribuire de loturi in natura.
In acest sens, instanta constata ca, potrivit certificatului de deces seria DA nr.246696 eliberat de Primaria comunei G.V. la data de 25.11.2013 (fila 48) defunctul D.I. (cunoscut si ca D.C. - fila 51) a decedat la data de 27.01.1972 - aceasta fiind, potrivit art.651 C.civ., data deschiderii succesiunii - in cauza fiind aplicabile dispozitiile codului civil din anul 1864. Din acelasi certificat de deces rezulta ca ultimul domiciliu al defunctului a fost in comuna Gura Vadului, sat Persunari, judetul Prahova, astfel ca, potrivit art.14 din C.pr.civ., Judecatoria Mizil este competenta sa solutioneze prezenta cauza.
Certificatul de mostenitor nr.1591/12.10.1978, eliberat de Notariatul de Stat Judetean Prahova in dosarul nr.1591/1978 (fila 46) atesta faptul ca, de pe urma defunctului D.I., decedat la 27 ianuarie 1972, au ramas ca mostenitori D.E., in calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota de din masa succesorala si D.I., in calitate de fiu, cu o cota de . Acelasi certificat de mostenitor mentioneaza expres ca sunt straini de succesiunea defunctului D.I., decedat la 27.01.1972, C.M., conform declaratiei inregistrate sub nr.2046/1978, D.D., conform declaratiei inregistrate sub nr.2047/ 1978, D.G., conform declaratiei inregistrate sub nr.2048/1978, D.I., conform declaratiei inregistrate sub nr.2049/1978 si D.E., conform declaratiei inregistrate sub nr.2287/1978.
De asemenea, conform certificatului de deces seria D7 nr.527897 eliberat de Primaria comunei Gura Vadului la data de 25.11.2013 (fila 47) defuncta D.E., cu ultimul domiciliu in comuna Gura Vadului, sat Persunari, judetul Prahova a decedat la data de 02.12.1987 - si in aceast caz fiind aplicabile dispozitiile codului civil din anul 1864 (art.651 C.civ.).
Certificatul de mostenitor nr.1864/28.07.1988, eliberat de Notariatul de Stat Judetean Prahova in dosarul nr.1512/1987 (fila 44) atesta faptul ca, de pe urma defunctei D.E., decedata la 02 decembrie 1987, au ramas ca mostenitori D.I., in calitate de fiu, cu o cota de si D.C., in calitate de fiu, cu o cota de . Acelasi certificat de mostenitor mentioneaza expres ca sunt straini de succesiunea defunctei D.E., decedata la 02.12.1987, D.I., conform declaratiei inregistrate sub nr.906/1988, D.G., conform declaratiei inregistrate sub nr.904/1988, C.M., conform declaratiei inregistrate sub nr.905/1988 si D.E., conform declaratiei inregistrate sub nr.907/1988.
Instanta a retinut ca este unanim recunoscut faptul ca transmiterea mostenirii este indivizibila, in sensul ca acceptarea sau renuntarea la mostenire are caracter indivizibil si, drept urmare, succesibilii pot accepta mostenirea sau pot renunta la ea doar in intregul ei. Potrivit acestui caracter juridic al transmiterii mostenirii, patrimoniul succesoral este indivizibil, iar in cazul pluralitatii de mostenitori, el se transmite indivizibil si asa ramane pana la momentul iesirii din indiviziune.
Doua derogari exista de la acest principiu, una referitoare la creantele si datoriile defunctului, iar cealalta avand legatura cu Legile fondului funciar. Astfel, potrivit art.13 al.2 din Legea nr.18/1991, republicata, calitatea de mostenitor se recunoaste nu doar celor care au certificat de mostenitor sau hotarare judecatoreasca definitiva, ci si celor care nu au acceptat mostenirea in termenul legal (dar nici nu renuntasera expres la ea), insa au depus cerere in fata comisiei stabilite conform art.12 din Lege. Renuntarii la mostenire, insa, i se aplica principiul indivizibilitatii, Inalta Curte de Casatie si Justitie stabilind, prin decizia nr.XI/05.02.2007, ca beneficiaza de repunerea in termenul de acceptare a succesiunii numai mostenitorii care nu au acceptat succesiunea in termenul prevazut de art.700 din Codul civil, iar nu si cei care au renuntat la mostenire.
O derogare asemanatoare este prevazuta de art.4 al.3 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv, dar si in acest caz, prin HG nr.250/2007 s-a stabilit in mod clar ca succesibilii renuntatori nu beneficiaza de prevederile acestei legi - in privinta renuntatorilor aplicandu-se principiul indivizibilitatii.
Or, in prezenta cauza, reclamanta D.E. a renuntat expres atat la succesiunea defunctului D.I., decedat la 27.01.1972 (conform declaratiei inregistrate sub nr.2287/1978), cat si la succesiunea defunctei D.E., decedata la 02 decembrie 1987 (conform declaratiei inregistrate sub nr.907/1988). Mai mult decat atat, prin certificatele de mostenitor nr.1591/12.10.1978, eliberat de Notariatul de Stat Judetean Prahova in dosarul nr.1591/1978 si nr.1864/28.07.1988, eliberat de Notariatul de Stat Judetean Prahova in dosarul nr.1512/1987 s-a constatat deja deschisa succesiunea defunctilor D.C. (Ioan) si D.E., s-a stabilit masa succesorala ramasa de pe urma acestora, mostenitorii si cotele mostenitorilor.
Drept urmare, s-a retinut ca la acest moment reclamanta nu are calitate procesuala activa care sa-i permita sa solicite, asa cum a facut in sedinta publica din 12.03.2015 (fila 136) sa se constate deschisa succesiunea defunctilor D.C. si D.E., calitatea de mostenitor a partilor, cotele acestora si masa succesorala.
 Cu privire la cererea formulata de reclamanta, privind constatarea dreptului de proprietate al sau si al paratilor, in temeiul accesiunii imobiliare, pentru casa de locuit si anexele gospodaresti situate in comuna Gura Vadului, sat Persunari nr.17, judetul Prahova, edificate pe suprafata de 818 m.p.intravilan cc din T.13. P.458, pentru casa de locuit si anexele gospodaresti situate in comuna Gura Vadului, sat Persunari nr.413, judetul Prahova, edificate pe suprafata de 1038 m.p. intravilan cc din T. 13, P.528, precum si pentru casa de locuit si anexele gospodaresti situate in comuna Gura Vadului, sat Persunari nr.399, judetul Prahova,edificate pe suprafata de 732 m.p. intravilan Cc din T.16, P.603, instanta va retine ca, potrivit art.482 C.civ., proprietatea unui lucru imobil confera titularului dreptul asupra a tot ce se uneste cu lucrul, iar conform art. 488 C.civ. tot ceea ce se uneste cu lucrul se cuvine proprietarului acelui lucru.
Art. 492 C.civ. stipuleaza ca orice lucrare facuta de proprietarul unui teren pe acel teren este prezumata a fi a sa, in cauza fiind vorba despre o prezumtie de proprietate care opereaza in favoarea proprietarului terenului, prezumtie care nu este absoluta.
De asemenea, art. 494. C.civ. stipuleaza ca daca plantatiile, constructiile si lucrarile au fost facute de catre o a treia persoana cu materialele ei, proprietarul pamantului are dreptul de a le tine pentru dansul, sau de a indatora pe acea persoana sa le ridice.
Daca proprietarul voieste a pastra pentru dansul acele plantatii si cladiri, el este dator a plati valoarea materialelor si pretul muncii, fara ca sa se ia in consideratie sporirea valorii fondului, ocazionata prin afacerea unor asemenea plantatii si constructii. Cu toate acestea, daca plantatiile, cladirile si operele au fost facute de catre o a treia persoana de buna-credinta, proprietarul pamantului nu va putea cere ridicarea sus-ziselor plantatii, cladiri si lucrari, dar va avea dreptul sau de a inapoia valoarea materialelor si pretul muncii, sau de a plati o suma de bani egala cu aceea a cresterii valorii fondului.
Potrivit acestor texte, sunt doua situatii distincte - cea in care proprietarul terenului construieste el insusi pe terenul proprietatea sa, caz in care se aplica prezumtia de proprietate asupra constructiei - art. 492 C.civ. si cea in care un tert construieste pe terenul altuia - art. 494 C.civ., aceasta fiind accesiunea ca mod de dobandire a proprietatii.
In ambele situatii, insa, proprietarul terenului devine proprietarul constructiei edificata pe acesta - in primul caz in baza prezumtiei de proprietate, in al doilea caz, in baza acordului sau ca doreste sa pastreze constructia - daca constructorul a fost de rea-credinta - sau in temeiul legii - constructorul de buna-credinta cand nu are drept de optiune.
In cazul dedus judecatii, in conditiile in care comuna G.V., judetul Prahova nu este parte in proces, actele depuse la dosarul cauzei dovedesc faptul ca, in registrul agricol (tipul 1, vol.13, pozitia nr.024, respectiv tipul 1, vol.21, pozitia nr.26) defunctii D.C. si D.E. figureaza inscrisi cu casa de locuit si anexe construite in anul in anul 1960 (filele 36, 39). Pe de alta parte, insa, nici cu inscrisurile depuse, nici cu proba testimoniala administrata, reclamanta nu a facut dovada ca, la data edificarii imobilelor in litigiu, ea si ceilalti parati, ori autorii lor, defunctii D.C. si D.E., aveau in proprietate sau folosinta terenurile pe care s-au construit aceste imobile, dupa cum nu s-a facut nici dovada acordului acestora - nefiind, astfel, indeplinite conditiile accesiunii. De altfel, instanta observa si faptul ca terenurile pe care au fost edificate imobilele sunt cuprinse intr-un titlul de proprietate nr.211583/21.10.2013 eliberat pe numele reclamantei, renuntatoare expresa la mostenirea defunctilor sai parinti (fila 49).
Prin urmare, fata de aspectele analizate, instanta a admis excep?ia lipsei calita?ii procesuale active a reclamantei si a respins actiunea, astfel cum a fost formulata, completata si precizata de reclamanta D.E.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 300 din data de 21.03.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 387 din data de 02.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1564 din data de 21.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1340 din data de 27.10.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 674 din data de 08.09.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 809 din data de 30.09.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 390 din data de 13.05.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 194 din data de 07.04.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 170 din data de 15.04.2009
Nulitate titlu proprietate - Sentinta civila nr. 71 din data de 25.02.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 625 din data de 02.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 619 din data de 02.12.2009
iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 605 din data de 18.11.2009
partaj succesoral - Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009