Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Oradea

pretentii

(Hotarare nr. 2641/2014 din data de 06.03.2014 pronuntata de Judecatoria Oradea)

Domeniu Circulatie rutiera | Dosare Judecatoria Oradea | Jurisprudenta Judecatoria Oradea

R O M A N I A

JUDECATORIA ORADEA
SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 2641/2014
Sedinta publica de la 06 Martie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE ___.
Grefier ___..

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant __..si pe parat ___., avand ca obiect pretentii.
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta pentru reclamanta av. _.., pentru paratul __ se prezinta av. ___., lipsa fiind paratii si chematii in garantie.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care:
Partile arata ca nu au alte cereri de formulat si solicita cuvantul pe fond.
Nemaifiind alte cereri de formulat,  in baza art. 244 C.pr.civ. declara incheiata  cercetarea procesului  si acorda cuvantul pe fond.
Reprezentantul reclamantei solicita admiterea actiunii, obligarea paratilor in solidar la plata sumei solicitate, cu cheltuieli de judecata. Arata ca nu se opune la  admiterea cererilor de chemare in garantie.
Reprezentantul paratului __.. solicita respingerea actiunii iar in cazul admiterii acesteia solicita admiterea cererii de chemare in garantie, fiind intrunite elementele constitutive ale raspunderii civile delictuale, cu cheltuieli de judecata.    

INSTANTA

Constata ca, prin cererea de chemare in judecata inregistrata sub dosar nr. 12439/271/2013 din 05.07.2013, timbrata cu 435 lei taxa judiciara de timbru , reclamanta S.C. __  S.R.L n contradictoriu cu paratii _.  si  _.. a solicitat instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa oblige paratii sa achite reclamantei suma de 6600 lei reprezentand  diferenta  reparatii auto BH _. cf. facturii fiscale nr. _..13.10.2011, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii s-a aratat ca, in cadrul raporturilor dintre parti, reclamanta a efectuat prestari servicii, constand in reparatii auto, in favoarea paratului de rand I, conform facturii sus mentionate, anexat cererii de chemare in judecata. S-a aratat ca paratul, in calitate de posesor al autoturismului avand numarul de inmatriculare sus mentionat, s-a prezentat la sediul reclamantei, in vederea efectuarii unor lucrari de reparatii curente la acest autoturism. S-a aratat ca societatea reclamanta a prestat serviciile solicitate, contravaloarea reparatiilor fiind consemnata in devizul de service si in factura eliberata. S-a aratat ca, asiguratorul a  deschis  si instrumentat dosarul de  daune    dar   a achitat doar o parte  din daune  respectiv suma de 6600 lei ramanand  diferenta  de achitat.  S-a aratat ca accidentul  rutier in care a fost avariat autoturismul  reparat a facut obiectul  unui dosar penal  finalizat prin sentinta penala nr. 647/2011  iar in temeiul  asigurarii  de raspundere civila   societatii reclamante i s-a virat suma de 6600 lei,  de catre societatea de asigurari.  Arata ca paratul de rand  2 s-a obligat personal, ca in cazul in care paratul de rand 1 nu va achita reparatiile  la autoturism, sa le suporte din patrimoniul sau.
  In drept a invocat prev. art. 1270 si urm. Cod civil,  art 1349 si ur. cod civil, art. 1345-1348  cod civil
Paratul  _.., legal citat,  prin intampinarea formulata a  solicitat respingerea cererii de chemare in judecata  ca neintemeiata precum si cerere de chemare in garantie a  chematilor in garantie  _. si ASIGURAREA _. _.SA  si in subsidiar a  chematului in garantie _.. solicitand a fi obligati  sa ii  achite  suma de 6600 lei reprezentand  diferenta  reparatii auto BH _.. cf. facturii fiscale nr. 5820/13.10.2011. (f 30 dosar).
 In motivare  arata  ca  prin sentinta penala ntr. 647/2011 pronuntata de Judecatoria Oradea s-a stabilit vinovatia chematului in garantie de randul 1 privind producerea evenimentului rutier care a avut ca urmare si avarierea autoturismului Audi cu numar de inmatriculare BH-_., proprietatea sa.  Arata ca dupa cum rezulta din actele depuse la dosar reparatia autovehiculului indicat a fost realizata de catre reclamanta dar tinand cont de plata efectuata de chematul in garantie de randul 2 in favoarea reclamantei, cu titlu de contravaloare a reparatiilor, considera ca se impune respingerea actiunii introductive. In situatia in care se va stabili veridicitatea prejudiciului pretins de reclamanta, arata ca chematul in garantie de rd. 1, vinovat de producerea prejudiciului trebuie obligat la repararea acestuia in solidar cu chemata in garantie de rd. 2 asigurator RCA. Intrucat prin declaratia pe propria raspundere cu data certa, chematul in garantie de rd. 3, parat in prezenta cauza, si-a asumat obligatia de a suporta creanta reclamantei se impune admiterea cererii de chemare in garantie.
In drept invoca art. 205 - 208, art. 72-74 NCPC si Lg. 136/1995.
Paratul  __., legal citat,  prin intampinarea formulata a  solicitat respingerea cererii de chemare in judecata  ca neintemeiata precum si cerere de chemare in garantie a  chematilor in garantie  .. si ASIGURAREA .. SA  solicitand a fi obligati  sa ii  achite  suma de 6600 lei reprezentand  diferenta  reparatii auto BH __ cf. facturii fiscale nr. 5820/13.10.2011. (f 30 dosar).
 In motivare  arata  ca  prin sentinta penala ntr. 647/2011 pronuntata de Judecatoria Oradea s-a stabilit vinovatia chematului in garantie de randul 1 privind producerea evenimentului rutier care a avut ca urmare si avarierea autoturismului Audi cu numar de inmatriculare BH-_.., proprietatea paratului __.  Arata ca dupa cum rezulta din actele depuse la dosar reparatia autovehiculului indicat a fost realizata de catre reclamanta dar tinand cont de plata efectuata de chematul in garantie de randul 2 in favoarea reclamantei, cu titlu de contravaloare a reparatiilor, considera ca se impune respingerea actiunii introductive. In situatia in care se va stabili veridicitatea prejudiciului pretins de reclamanta, arata ca chematul in garantie de rd. 1, vinovat de producerea prejudiciului trebuie obligat la repararea acestuia in solidar cu chemata in garantie de rd. 2 asigurator RCA.
Chemata in garantie  ASIGURAREA _.. SA  prin intampinarea formulata  a solicitat respingerea acesteia.
In motivare arata ca pretentiile formulate se situeaza in mod clar in afara contractului de asigurare emis si a raspunderii sale contractuale raportat la ansamblul clauzelor reglementate legal in cuprinsul ordinului 20/2008. Arata ca, prin sentinta penala 647/2011 pronuntata de catre Judecatoria Oradea, definitiva in acest moment, s-a stabilit cu privire la accidentul de circulatie, existenta unei culpe concurente comune in privinta incalcarii regulilor de circulatie de catre cei doi conducatori auto implicati, paratul .. si numitul __.. asiguratul sau. In considerarea acestei culpe comune a achitat reclamantei suma de 6600 lei reprezentand jumatate din valoarea facturii emise de reclamanta intrucat din acte nu a rezultat intinderea raspunderii fiecarei persoane, aceasta fiind stabilita in cote egale in conformitate cu prevederile art. 28 din Ordinul CSA 8/2008.
In drept invoca art. 200 C.pr.civ., Lg. 136/1995, Ordinul CSA 8/2008.
In cauza a fost incuviintata si administrata proba cu inscrisuri si interogatoriul paratului Dan Alin Ioan.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Reclamanta a efectuat reparatia autoturismului  Audi  cu nr. de inmatriculare BH _.. proprietatea   paratului  _.   iar  urmare reparatiilor efectuate la autoturismul mentionat, reclamanta a emis factura nr. 5820/13.10.2011in valoare totala de 13.200 lei (fila 6 dosar) .
Factura a fost achitata partial, prin virament bancar de catre  societatea  de  asigurare ASIGURAREA _.. SA  ramanand neachitat un debit de 6600 lei, pentru care reclamanta s-a indreptat impotriva paratului  __...
Aceasta din urma, la interogatoriul administrat a recunoscut efectuarea reparatiilor de catre reclamanta  si existenta debitului (f.50-51 dosar) .
 Paratul _.. , prin  declaratia pe proprie raspundere  cu data certa sub nr. 63 din data de 23.08.2010  s-a obligat a garanta  in numele   paratului __  Io_.creanta pe care o are fata de reclamanta   pana la concurenta sumei de 17.485,41 lei.  (fila 17 dosar).
Instanta constata astfel reclamanta a dovedit existenta unui contract, in sensul de acord de vointa al partilor cu intentia de a produce efecte juridice.
Art. 969 c.civ. vechi (aplicabil in temeiul art. 3 si art.102 din  legea 71/2011) consacra principiul fortei obligatorii a contractului intre parti, acestea fiind tinute sa-si execute obligatiile asumate. Obligativitatea contractului prezinta o deosebita importanta, nu numai pentru raporturile dintre parti dar si pentru certitudinea si eficienta raporturilor juridice in general. Ea nu decurge numai din vointele individuale ale partilor, ci constituie un adevarat imperativ social.
De aceea principiul pacta sunt servanda nu poate fi fundamentat numai pe cerintele morale ale respectarii cuvantului dat, ori pe cerintele juridice ale respectarii vointelor individuale exprimate, ci se inscrie in randul cerintelor societarii insesi, cerinte intarite cu puterea pe care dreptul le-o confera.
 Intrucat paratul __.. s-a obligat fata de reclamanta, in calitate de creditor  al paratului __. sa execute obligatia  acestuia daca el nu o va executa, se  constata incheierea unui contract  de fidejusiune, accesoriu  in cf cu prevederile art. 1655 cod  civil  vechi (aplicabil in temeiul art. 3 si art.102  din legea 71/2011 fata de data  incheierii  acestuia) in temeiul caruia  creditorul poate sa urmareasca direct pe fidejusor  pentru executarea creantei .
Pentru aceste considerente, instanta va admite cererea  formulata in contradictoriu cu paratii __.  si, in consecinta, va obliga paratii, in solidar, sa achite reclamantei suma de 6600 lei reprezentand  diferenta  reparatii auto BH 84 DAH cf. facturii fiscale nr. 5820/13.10.2011. 
Cu privire la cererea  de chemare in garantie  formulata de paratul  ___. se retin urmatoarele:
In  fapt, autoturismul paratei a  fost acrosat de  catre  autoturismul   numitului _, chemat in garantie,  suferind anumite avarii. Prin sentinta penala nr. 647/2011  s-a retinut vinovatia  acestuia in producerea  accidentului rutier  in urma caruia a fost avariat autoturismul cu nr. de inmatriculare BH _.., proprietatea paratului _.. iar in cf. cu art. 998-999 cod civil vechi (aplicabil fata de data producerii faptei ilicite in  cf. cu prevederile art. 3 din Legea 71/2011 coroborat cu art. 6 alin 2 din legea 287/2009 )  orice fapta  a omului, care cauzeaza altuia  prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara.  In baza politei de asigurare  RCA    incheiata  de chemata in garantie  pentru autovehiculul  implicat in eveniment, acesta a  deschis dosarul de daune si a  achitat la data de 07.02.2012  societatii reclamante  suma  de 6600 lei reprezentand  despagubirii pentru  reparatia  autoturismului BH __..
Se retine  ca   urmare  a  reparatiilor efectuate la  autoturismul  paratului __. de  catre  reclamanta, acesta  a emis factura nr. 5820/13.10.2011, in valoare totala de 13200 lei, achitata  partial, prin virament bancare de catre  societatea  de  asigurare ramanand neachitat un debit de 6600 lei, care s-a refuzat  plata  de catre societatea  de asigurare .
 In motivarea pozitiei sale, chemata in garantie a  aratat ca  prin sentinta penala nr. 647/06.05.2011 s-a stabilit, cu privire la  accidentul de  circulatie existenta unei culpe comune in privinta incalcarii regulilor  de catre cei doi  conducatori auto implicati, anume paratul _ si numitul __., asiguratul sau.
 Potrivit art. 28  din Normele RCA  puse in aplicare prin ordinul CSA nr. 8/2008, aplicabil in speta  fata de data producerii accidentului, in situatia in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea   accidentului sau la marirea pagubei, cel chemat  sa raspunda  va fi raspunzator numai pentru partea din paguba care ii este imputabila,  intinderea raspunderii  fiecarei persoane, va  fi cea care rezulta din acte  iar daca acesta nu rezulta   din  acte,   se va stabili  in parti egale, raporta la numarul partilor implicate incident.
   Raportat insa la dinamica  producerii accidentului rutier, astfel cum acesta a fost stabilita prin sentinta penala nr. 647/06.05.2011  a Judecatoriei Oradea, instanta constata ca sustinerile   chematului in garantie sunt lipsite de suport  probator. Astfel,  din  lectura sentintei penale (f 13-17 dosar) rezulta ca autoturismul  avariat marca Audi cu nr. de inmatriculare BH __  proprietatea paratului  __.,  in momentul  producerii  evenimentului rutier era parcat regulamentar in afara partii carosabile . Prin urmare departe de a fi  contribuit din culpa la producerea accidentului, paratul proprietar al autoturismului este  o  doar a victima a  acestuia.
Intrucat  instanta  a  admis cererea  reclamantei formulata in contradictoriu cu paratul __.   si vazand  prevederile art. 998-999 cod civil si art. 48 si urm din Legea 136/1995  si art. 60 Cod pr. civila   urmeaza a   admite  in parte cererea  de chemare in formulata de paratul __ in contradictoriu cu   ____ SA si va obliga chematii in garantie, in solidar,  sa achite paratului __.  suma de 6600 lei reprezentand  diferenta  reparatii auto BH __ cf. facturii fiscale nr. 5820/13.10.2011.
 Cererea de chemare in garantie formulata de  paratul __ in contradictoriu cu  chematul in garantie   _. urmeaza a fi respinsa. Astfel  s-a retinut calitatea de fidejusor  al   lui  __   iar daca  acesta, in calitate de fidejusor plateste  datoria  catre creditoarea reclamanta, el este cel care se poate  intoarce impotriva debitorului principal, respectiv  impotriva paratului _.  beneficiar al reparatiilor efectuate (iar nu debitorul impotriva fidejusorului cum se solicita).
 In privinta  cererii de chemare in garantie  formulata de  _.. reclamanta in contradictoriu cu in contradictoriu cu   __. si ASIGURAREA _____.SA  prin care se solicita obligarea  acestora la plata  sumei  de  6600 lei reprezentand diferenta  reparatii auto BH _.. cf. facturii fiscale nr. 5820/13.10.2011 se va retine  ca  nu  s-a  facut  dovada  existentei unor raporturi contractuale intre paratul  _..  si ASIGURAREA .. SA care sa il indreptateasca a solicita  vreo suma de bani acesteia si  nici  nu a fost pagubit in vreun fel  prin fapta   chematului in garantie cu   _.., nefiind proprietar al autoturismului avariat. Prin  urmare  cererea formulata urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.
In baza prevederilor art. 453 alin. 1 din Codul de Procedura Civila, constatand culpa procesuala a paratilor  instanta va obliga paratii sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata in suma de 935lei, reprezentand valoarea taxei judiciare de timbru si a onorariului avocatial , cf. documentelor justificative depuse la dosar . Constatand culpa procesuala a chematilor in garantie _..si ASIGURAREA .. ii va obliga  sa achite paratului ___  suma de 435 lei, cheltuieli de judecata  reprezentand valoarea taxei judiciare de timbru .


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite ca fondata actiunea formulata de reclamanta S.C. __ in contradictoriu cu paratii ___, ambii cu domiciliul in com. __  si, in consecinta:
Obliga paratii, in solidar, sa achite reclamantei suma de 6600 lei reprezentand  diferenta  reparatii auto BH __.. cf. facturii fiscale nr. 5820/13.10.2011 
Obliga paratii sa achite reclamantei cheltuieli de judecata in suma de 935lei, reprezentand valoarea taxei judiciare de timbru si a onorariului avocatial.
Respinge  ca nefondata  cererea  de chemare in garantie formulata de paratul __. in contradictoriu cu   __..  si ASIGURAREA __.SA cu sediul  social in  ___  .
 Admite in parte cererea  de chemare in garantie formulata de paratul ___ in contradictoriu cu   _.
Obliga chematii in garantie, in solidar,  sa achite paratului __.suma de 6600 lei reprezentand  diferenta  reparatii auto BH __. cf. facturii fiscale nr. 5820/13.10.2011  si suma de 435 lei, cheltuieli de judecata  reprezentand valoarea taxei judiciare de timbru .
 Respinge ca neintemeiate celelalte pretentii cuprinse in cererea de chemare in garantie formulata de ____.
Cu apel care se depune la Judecatoria Oradea in termen de 30 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 6 martie 2014.

PRESEDINTE               GREFIER
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Circulatie rutiera

conducere a unui vehicul fara permis - Sentinta penala nr. xxx din data de 19.04.2018
conducerea sub influenta bauturilor alcoolice - Hotarare nr. 13159 din data de 14.12.2017
Masura blocarii rotilor unui autovehicul. Competenta - Decizie nr. 370/R/2010 din data de 29.03.2010
1 .Contencios administrativ. Plangere contraventionala. Neprecizarea obiectiunilor in mod distinct in procesul - verbal de constatare a contraventiei. - Sentinta comerciala nr. speta 11 din data de 14.01.2008
Vatamare corporala din culpa. Culpa comuna a partii civile si a inculpatului. Respingerea recursului cu privire la majorarea daunelor materiale ?i morale - Decizie nr. 61 din data de 31.12.2013
Aprecierea daunelor morale . Criterii . Majorarea cuantumului in apel - Decizie nr. 65 din data de 22.03.2010
Alcolemie. Analiza toxicologica a probelor de sange la mai mult de trei zile de la recoltare. Sanctiune. - Decizie nr. 30 din data de 15.02.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 658 din data de 02.09.2010
Infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 6 din data de 07.01.2010
Conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice - Sentinta penala nr. 58 din data de 20.05.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 32 din data de 03.03.2010
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 452 din data de 14.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 439 din data de 08.10.2009
conducere fara permis - Sentinta penala nr. 1 din data de 07.01.2009
Conducere sub influenta bauturilor alcoolice, parasire a locului accidentului - Sentinta penala nr. 101 din data de 02.10.2007
Ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 7 din data de 21.01.2009
Gresita apreciere a probelor administrate cu consecinta achitarii unui inculpat. - Decizie nr. 673 din data de 02.06.2011
Gresita achitare. Aprecierea categoriilor de drumuri publice. - Decizie nr. 727 din data de 16.06.2011
Exceptia de nelegalitate a art.3 din HCL nr.505/2008, precum si a art. 9 si 13 din Regulamentul privind reglementarea activitatii de imobilizare/blocare a rotilor vehiculelor si remorcilor, oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice s... - Decizie nr. 2050 din data de 27.10.2010
Preschimbare permis de conducere emis de autoritatile straine.Conditii. - Decizie nr. 359 din data de 09.03.2010