Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Oradea

contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 11878/2014 din data de 02.12.2014 pronuntata de Judecatoria Oradea)

Domeniu Contracte | Dosare Judecatoria Oradea | Jurisprudenta Judecatoria Oradea

SENTINTA CIVILA Nr. 11878/2014

Sedinta publica de la 02 Decembrie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE: ___..
GREFIER: __..

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestatorii S.C. __ si pe intimata S.C. _____., avand ca obiect contestatie la executare.
La apelul nominal facut in sedinta publica partile nu se prezinta.
Procedura de citare este legal indeplinita.
Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica  din data de 24.11.2014, fiind consemnate in acea incheiere, care face parte integranta din prezenta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 02.12.2014, cand in aceeasi compunere si pentru aceleasi motive a hotarat urmatoarele:

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata:
Constata ca, prin contestatia la executare inregistrata pe rolul Judecatoriei Oradea la data de 02.09.2014, sub dosar nr. 18564/271/2014, contestatorii S.C. __.., ca, prin hotararea pe care o va pronunta, instanta sa dispuna anularea actelor de executare Somatie de plata nr. 1 si 2 din 14.09.2014 si a executarii silite insasi ce formeaza obiectul dosarului executional nr. __/2014 al S.E.J. ___.., solicitand instantei de judecata anularea actului de executare Somatie de plata nr. 1 si 2 din 14.09.2014 si a executarii silite insesi ce formeaza obiectul dos. executional nr. __.2014 al S.E.J. _.. ca nelegale, in cauza nefiind indeplinite conditiile prevazute de art. 632 si 662 NCPC, respectiv in cauza nu exista un titlu executoriu si nu exista o creanta certa, lichida si exigibila, precum si anularea Incheierii de incuviintare a executarii silite nr. __./18.07.2014 data in dosar nr. 15759/271/2014, ca fiind data cu nerespectarea dispozitiilor legale in conformitate cu art. 711 alin. 3 C. proc.civ.; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea contestatiei la executare s-a aratat ca intre S.C. ___S.R.L. si creditorul urmaritor S.C. ____ S.R.L. a fost incheiat Contractul comercial de vanzare - cumparare si montaj produse nr. 22/22.08.2013, prin care S.C____.S.R.L. urma sa vanda catre cumparator sisteme de climatizare, asigurand totodata si consultanta tehnica adecvata in vederea punerii corect in aplicare a acestor sisteme. S-a mentionat ca, in vederea garantarii obligatiilor asumate in cuprinsul contractului comercial de vanzare-cumparare si montaj produse, a fost incheiat Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 1028/02.12.2013 de Birou Individual ___, prin care contestatorul ___, in calitate de garant ipotecar fidejusor, a fost de acord cu instituirea ipotecii de rang I pe proprietatea sa - apartament in casa colectiva situat in Oradea str. ___. Contestatorul a sustinut ca garantia constituita prin Contractul de ipoteca imobiliara nr.1028/02.12.2013 a fost data pana la concurenta sumei de 14.775 lei, suma ce reprezenta contravaloarea ultimelor 2 transe de plata din Contractul comercial de vanzare-cumparare si montaj produse nr. 22/22.08.2013, respectiv, prin acel contract de ipoteca imobiliara s-a garantat livrarea si montajul corespunzator a obiectului contractului de vanzare-cumparare - 3 sisteme pentru climatizare marca __ ___.. S-a aratat ca societatea S.C. _.. S.R.L. si-a indeplinit obligatiile intocmai cu intelegerea dintre parti, insa creditoarea urmaritoare a ridicat o serie de pretentii absolut nefondate si in baza acestor pretentii, profitand de faptul ca pentru garantarea executarii contractului comercial a fost incheiat un contract de ipoteca imobiliara, s-a grabit sa solicite executorului judecatoresc punerea in executare a Contractului de ipoteca imobiliara. S-a apreciat ca executarea singulara a contractului de ipoteca imobiliara nr. 1028/02.12.2013 este absolut nelegala, in conditiile in care contractul de ipoteca imobiliara este un accesoriu al contractului comercial nr. 22/22.08.2013, neputand sta singur ca temei - TITLU EXECUTORIU - al unei executari silite. De asemenea, s-a sustinut ca, contractul comercial de vanzare-cumparare si montaj produse nr. 22/22.08.2013 nu este TITLU EXECUTORIU. S-a sustinut ca, potrivit dispozitiilor art. 632 C. proc.civ., executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu, acestea fiind hotararile executorii, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari si inscrisuri care, potrivit legii pot fi puse in executare. S-a apreciat ca un contract comercial de vanzare-cumparare si montaj incheiat sub semnatura privata - in speta, Contractul comercial 22/22.08.2013 - nu poate fi considerat titlu executoriu. In ceea ce priveste Contractul de ipoteca imobiliara nr. 1028/02.12.2013, act ce, intr-adevar, ar putea sa constituie titlu executoriu, s-a solicitat instantei sa ia in considerare urmatoarele imprejurari: in conformitate cu dispozitiile art. 2.344 din Noul Cod Civil, ipoteca este, prin natura ei accesorie si indivizibila; in conformitate cu dispozitiile art. 2.431 din Noul Cod Civil, contractele de ipoteca valabil incheiate sunt, in conditiile legii, titluri executorii; in conformitate cu dispozitiile art. 2.430 din Noul Cod Civil, executarea ipotecii nu poate fi realizata decat in virtutea unui titlu executoriu si pentru o creanta certa, lichida si exigibila; in conformitate cu dispozitiile art. 101 din forma in vigoare a Legii nr. 36/1995, republicata, "inscrisul autentificat de notar care constata o creanta certa si lichida are puterea de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia". Fata de aceste reglementari, contestatoarea a apreciat ca rezulta fara echivoc faptul ca un contract de ipoteca care garanteaza executarea unei obligatii nu poate constitui titlu executoriu de sine statator, decat in masura in care obligatia principala, a carei garantare a fost realizata prin instituirea ipotecii, este la randul ei constatata printr-un titlu executoriu. Contestatoarea a sustinut ca acel contract de ipoteca avand nr. 1028/2013 este accesoriu Contractului comercial nr. 22/22.08.2013 si urmeaza soarta principalului si sub aspectul puterii executorii. S-a sustinut ca, in masura in care contractul comercial nr. 22/22.08.2013 - ce reglementeaza obligatiile ce se garanteaza - nu este un act notarial si nu constata o creanta certa si lichida, nu are cum sa aiba calitatea de a constitui titlu executoriu, iar consecinta lipsei caracterului de titlu executoriu a actului care constata obligatia principala face ca si contractului de ipoteca imobiliara nr. 1028/2013 sa ii lipseasca caracterul de titlu executoriu. De asemenea, s-a invederat ca societatea S.C. ___.S.R.L si-a indeplinit intocmai obligatiile rezultate din contractul comercial de vanzare-cumparare si montaj produse nr. 22/22.08.2013, contractul fiind dus la indeplinire intr-o proportie foarte mare, ramanand de pus la punct doar anumite detalii, astfel ca nu intelege de unde provine suma ceruta de intimata in cuantum de 14.775 euro. In ceea ce priveste capatul 2 de cerere, contestatoarea a aratat ca a solicitat anularea incheierii nr. 7977/2014 data in dos. 15759/271/2014, intrucat a fost pronuntata fara indeplinirea conditiilor legale. S-a apreciat ca, in conditiile in care contractul comercial de vanzare cumparare si montaj produse nr. 22/22.08.2013 nu are cum sa constituie titlu executoriu, instanta investita cu o cerere de incuviintare a executarii silite a unui asemenea act ar fi trebuit sa o respinga, in conformitate cu dispozitiile art. 665 alin. 5 pct. 2 din Noul Cod de Procedura Civila.
In drept, au fost invocate prevederile art. 632, 662, 665 alin. 5 pct. 2, art. 711 si urmatoarele din Codul de Procedura Civila, art. 2344, 2430-2431 din Noul Cod Civil, art. 101 din Legea nr. 36/1995 republicata.
In probatiune, contestatorul a depus la dosarul cauzei inscrisuri.
Intimata, legal citata, a depus intampinare la dosar prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare si pastrarea actelor de executare din dosarul executional nr. ___/2014 al S.E.J. ___.. precum si Incheierea de incuviintare a executarii silite nr. 7977/18.07.2014 data in dosarul nr. 15759/271/2014.
In motivarea intampinarii, s-a aratat ca acest contract de ipoteca autentificat sub nr. ___.12.2013 de catre B.I.N. ___ nu constituie un accesoriu al contractului de vanzare-cumparare si montaj produse nr. 22/22.08.2014, ci este un act de sine statator, care are identificat in cuprinsul sau un debit de 14.775 Euro, pe care societatea ____. S.R.L. il avea de restituit catre intimata, in cazul in care in termenul convenit in acelasi contract de ipoteca, si anume de maxim 120 de zile, nu indeplinea anumite sarcini. S-a sustinut ca neindeplinirea sarcinilor a fost notificata de mai multe ori catre debitoare, una dintre notificari fiind cea transmisa prin executorul judecatoresc in data de 28.04.2014. S-a invederat instantei ca, contractul de ipoteca imobiliara a fost incheiat intrucat in luna decembrie 2013 debitoarea PAC _____ SRL i-a comunicat intimatei ca nu poate livra aparatele contractate, decat in conditiile in care ii va achita contravaloarea integral. De asemenea, s-a aratat ca suma de 14.775 Euro, pentru care s-a instituit ipoteca imobiliara este exact contravaloarea celor 3 aparate care urmau sa ii fie livrate si montate in termenul prevazut in contractul de ipoteca si anume 90 de zile pentru Voluntari si 120 de zile pentru Bragadiru. S-a apreciat ca acest contract este unul de sine statator, prin care intimata a achitat aceasta suma, iar ___ S.R.L. se obliga sa livreze aparatele intr-un termen care nu fusese prevazut initial in contractul de livrare. Totodata s-a aratat ca nu numai ca termenul a fost depasit, insa nici pana in prezent intimatei nu i-au fost livrate si montate aparatele contractate. S-a aratat ca, dimpotriva, pentru a finaliza lucrarile si macar pentru a beneficia de un minim de confort, intimata a contactat o alta firma pentru a finaliza ceea ce S.C. ____. S.R.L. trebuia sa faca. Conform sustinerilor intimatei, ipoteca reprezinta intr-adevar un accesoriu a obligatiei principale in cuantum de 14.775 Euro constatati prin acelasi contract de ipoteca, adica exact creanta certa si lichida, iar exigibilitatea creantei este constatata prin acelasi contract de ipoteca, nu prin contractul de livrare, cum gresit sugereaza debitoarea. S-a aratat ca, daca debitoarea ___.. S.R.L. nu livra aparatele in termenele prevazute era obligata sa restituie banii creditoarei, insa pana in prezent niciuna din cele doua conditii nu au fost indeplinite, motiv pentru care s-a trecut la executarea silita.
Prin raspunsul la intampinare depus la dosar, contestatorii au sustinut ca, potrivit dispozitiilor art. 2344 din Noul Cod Civil, ipoteca este prin natura ei accesorie si indivizibila, ea subzistand cat timp exista obligatia pe care o garanteaza. S-a invederat ca, urmare a obligatiilor contractuale ce urmau sa fie executate, partile au convenit incheierea Contractului de ipoteca nr. ___02.12.2013 pentru garantarea executarii acestui contract. S-a aratat ca, in masura in care contractul comercial de vanzare-cumparare si montaj produse nr. 22/22.08.2013 urma sa nu fie executat in conformitate cu prevederile cuprinse in acesta, iar prin neexecutarea lui sau prin executarea defectuoasa s-ar fi cauzat vreun prejudiciu in patrimoniul S.C. __..S.R.L., aceasta, in calitate de creditor ipotecar, beneficia de garantia contestatorului fidejusor ____. S-a sustinut ca, din contractul de ipoteca, nu rezulta vreo obligatie de plata a unei sume de bani intr-un anumit termen. Chiar in ipoteza in care S.C. ___ S.R.L. nu si-ar fi indeplinit obligatiile asumate prin contractul de vanzare-cumparare nr. 22/22.08.2013, executarea directa a contractului de ipoteca  nr. 1028/02.12.2013 ar fi de neacceptat, singura optiune a intimatei fiind cea de a promova o actiune in instanta prin care sa se constate in mod definitiv faptul ca nu s-a respectat contractul de vanzare-cumparare si montaj si sa se stabileasca prejudiciul in mod cert, urmand ca apoi sa fie valorificat contractul de ipoteca ca accesoriu si garantie pentru executarea obligatiilor asumate.
Instanta a incuviintat pentru parti proba cu inscrisurile depuse la dosar. Din oficiu, instanta a dispus atasarea la prezenta cauza a dosarului executional nr. __..E/2014 al SEJ _____.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt, prin Incheierea din 07.07.2014 emisa de Executorul Judecatoresc ____ din cadrul Societatii de Executori Judecatoresti "___., s-a dispus inregistrarea cererii formulate de creditoarea S.C. ___. S.R.L., prin care s-a solicitat executarea silita a patrimoniilor debitoarei S.C. ___.. S.R.L. si ale garantului fidejusor ___.., in baza titlurilor executorii reprezentate de contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. __.. si de contractul comercial de vanzare - cumparare si montaj produse 22/22.08.2013, coroborate cu notificarea din 24.04.2014.
La solicitarea S.E.J __., prin Incheierea nr. 7___../2014 din 18.07.2014 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosarul nr. __../2014, instanta de executare a incuviintat executarea silita impotriva contestatorilor din prezenta cauza, in baza celor doua contracte mai sus aratate.
Prin somatia de plata nr. 1 din 14.08.2014 emisa de catre S.E.J. B__ in dosarul executional nr. 3___./E/2014, contestatoarea S.C. ____ S.R.L. a fost somata ca, in baza titlurilor executorii reprezentate de contractul de ipoteca imobiliara autentificat cu nr. ____8/2013 de catre B.I.N. ___.., contractul comercial de vanzare - cumparare si montaj produse cu nr. 22/22.08.2013, notificarea nr. 239/14.04.2014 transmisa prin intermediul BEJ ___ si incheierea intocmita de executorul judecatoresc, sa ii achite intimatei creditoare S.C. ____.. creanta stabilita prin titlurile executorii mai sus amintite, in suma de 73.640,63 lei, cu titlu de contravaloare a sumei de 14.775 euro debit si cheltuieli de executare.
Tot la data de 14.08.2014, in acelasi dosar executional cu nr. ___/E/2014, S.E.J. __.. a emis somatia de plata nr. 2, prin care contestatorul _ a fost somat sa ii achite intimatei creditoare S.C. ____. S.R.L. creanta stabilita prin titlurile executorii mai sus amintite, in suma de 73.640,63 lei, cu titlu de contravaloare a sumei de 14.775 euro debit si cheltuieli de executare, cu mentiunea ca, in caz de neplata, se va proceda la executarea silita imobiliara a imobilului adus in garantie prin titlul executoriu mai sus amintit, situat in Oradea, str. ___. ap. 11, jud. Bihor, inscris in CF nr. _____ Oradea, cu nr. top. ____., reprezentand in natura apartamentul nr. 11 din casa colectiva, compus din 2 camere + dependinte Su 41,82 mp. - cota de teren 22 mp., situata in Oradea, str. __.., jud. Bihor. S-a mai mentionat ca cea de a doua somatie se va inscrie in CF in temeiul dispozitiilor art. 821 (1) din Codul de Procedura Civila.
In conditiile in care contestatorii din prezenta cauza au primit somatiile mai sus aratate in data de 20.08.2014 plangerea formulata de acestia la data de 02.09.2014 a fost formulata in termenul legal de 15 zile, prevazut de art. 711 din Noul Cod de Procedura Civila.
Sub aspectul fondului cauzei, instanta retine ca, potrivit prevederilor art. 2431 din Noul Cod Civil, contractele de ipoteca valabil incheiate sunt, in conditiile legii, titluri executorii. De asemenea, potrivit prevederilor art. 2430 din Noul Cod Civil, executarea ipotecii nu poate fi realizata decat in virtutea unui titlu executoriu si pentru o creanta certa, lichida si exigibila.
Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 1028/02.12.2013 de catre Biroul ___., a fost incheiat intre intimata S.C. ___ S.R.L., in calitate de creditoare si beneficiara a dreptului de garantie reala imobiliara, pe de o parte, si contestatorii S.C. ___. S.R.L., in calitate de debitoare, si ___.., in calitate de proprietar - garant fidejusor. Obiectul contractului de ipoteca imobiliara mai sus aratat l-a constituit garantarea obligatiei de plata rezultata din Contractul comercial de vanzare - cumparare si montaj produse nr. __.. pe care distribuitorul S.C. __ S.R.L., prin reprezentant, l-a incheiat in data de 22.08.2013 cu societatea S.C. ___ S.R.L., prin reprezentant, prin act sub semnatura privata, contravaloarea acestuia fiind de 14.775 euro. Prin Contractul mai sus aratat, garantul ipotecar a constituit in favoarea creditoarei o ipoteca de rangul I pe proprietatea sa, situata in Oradea, str. _., jud. Bihor, reprezentand in natura apartamentul nr. 11 din casa colectiva, compus din 2 camere si dependinte cu o suprafata utila de 41,82 mp. si teren aferent de 22 mp., identificat cadastral sub nr. 2006/11 si intabulat in _..(provenita din conversia CF nr. __, conform Incheierii nr. 39185/08.06.2007.
Pentru a vedea in ce consta obligatia de plata rezultata din Contractul comercial de vanzare - cumparare si montaj produse nr. __..08.2013, garantata prin Contractul de ipoteca imobiliara mai sus aratat, instanta apreciaza ca se impune examinarea Contractului comercial mai sus aratat. Astfel, prin art. 1 din Contractul comercial de vanzare - cumparare si montaj produse, mai sus aratat, s-a stabilit ca obiectul acestui contract il reprezinta comercializarea si punerea in functiune, cu toate accesoriile aferente, a trei sisteme pentru climatizare, marca _ - CPG 060140-5 Monobloc, care acopera suprafata de 800 mp. birouri, in baza specificatiilor tehnice si comerciale ale vanzatorului, respectiv a contestatoarei S.C. _.. S.R.L. (putere maxima 40 kw/h pentru incalzire, respectiv 17,5 kw/h pentru racire). Prin acelasi articol din contract s-a mentionat totodata ca vanzatorul, respectiv contestatoarea S.C. ___ S.R.L., va acorda consultanta tehnica necesara precum si documentatia aferenta cumparatorului, respectiv intimatei S.C. __.. S.R.L., astfel incat solutiile alese sa fie puse corect in aplicare. Prin art. 2.1 din Contractul comercial mai sus aratat s-a convenit ca termenul de livrare este de maxim 10 saptamani de la data platii avansului, stabilindu-se totodata ca, in cazul in care termenul de livrare nu este respectat, vanzatorul va suporta penalitati de intarziere de 1%/zi din valoarea facturii achitate de cumparator. De asemenea, prin art. 2.2 din Contractul comercial mai sus aratat, s-a convenit ca, daca marfa nu va fi livrata in maximum 90 de zile de la plata avansului, contractul se considera rezolutionat de plin drept, iar vanzatorul se obliga sa returneze avansul impreuna cu penalitatile aferente.
In baza acestor prevederi contractuale, intimata din prezenta cauza i-a comunicat contestatoarei S.C. __ S.R.L. notificarea cu nr. ___.2014 comunicata prin intermediul _.., prin care contestatoarei i se aducea la cunostinta faptul ca societatea intimata a decis rezolutiunea contractului cu nr. 22/22.08.2013, intrucat nici pana in data de 15.04.2014, contestatoarea nu i-a livrat intimatei cele trei sisteme de climatizare marca _ Rooftop CPG 060140-5 Monobloc, cu specificatiile tehnice aratate in contract, pentru niciuna dintre locatiile Voluntari ori Bragadiru, iar pentru locatia din Bragadiru nu a montat nici tubulatura aferenta, desi intimata a achitat integral contravaloarea acestora inca din data de 11.12.2013, si nu i-a comunicat intimatei niciun raspuns cu privire la o data estimativa a lucrarii ori a finalizarii montajului. Prin aceeasi notificare, mai sus aratata, intimata a somat-o pe societatea contestatoare ca, in termen de maxim 15 zile de la primirea notificarii, sa ii restituie intimatei sumele achitate nejustificat - cele incasate drept avans si nedecontate prin lucrari - 79.380,16 lei, precum si penalitatile de intarziere de 1% pe zi, care de la data primirii anterioarei notificari de punere in intarziere (31.03.2014) si pana la data redactarii notificarii mai sus aratate se ridica la suma de 11.907,02 lei, in temeiul art. 2.1 din contract. Prin notificarea mai sus aratata, intimata i-a adus la cunostinta contestatoarei faptul ca, in cazul in care nu se va conforma somatiei din cuprinsul notificarii, intimata va executa garantia anexata contractului de executie, si anume contractul de ipoteca autentificat sub nr. 1028/02.12.2013 de catre B.I.N. __.
In urma notificarii mai sus aratate, respectiv in urma rezolutiunii unilaterale a Contractului comercial mai sus aratat, intimata din prezenta cauza a trecut la executarea silita directa a Contractului de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 1028/02.12.2013 de catre Biroul Individual Notarial __.. din Voluntari, jud. Ilfov, si a Contractului comercial de vanzare - cumparare si montaj produse nr. ___22.08.2013.
Instanta apreciaza ca suma de 14.775 euro sau echivalentul in lei a acestei sume nu poate face obiectul executarii silite directe. Astfel, ipoteca imobiliara instituita in baza Contractului de ipoteca imobiliara mai sus aratat reprezinta garantia reala imobiliara oferita de catre contestatorul _____.., care poate fi fructificata in situatia in care contestatoarea S.C. __. S.R.L. nu isi executa obligatiile contractuale asumate prin Contractul comercial mai sus aratat.
In acest sens, prin Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 1028/02.12.2013 de catre Biroul Individual Notarial __ din Voluntari, jud. Ilfov, se mentioneaza, in mod expres, urmatoarele: "Eu, ____., garantez cu imobilul proprietatea mea exclusiva si pentru creanta mentionata mai sus, suma care urmeaza sa fie virata de catre creditoare S.C. ___L. si totodata ma oblig ca dupa incasarea banilor sa remit produsele si sa finalizez totodata lucrarile in conformitate cu Contractul Comercial, in termen de 60 de zile de la data platii pentru sediul din Oras ___..
Cu alte cuvinte, contestatoarea S.C. ___. S.R.L. s-a obligat sa execute intocmai Contractul comercial de vanzare - cumparare si montaj produse nr. 22/22.08.2013, dupa primirea pretului pentru produse si pentru montarea acestora de la intimata. Prin Contractul de ipoteca imobiliara mai sus aratat, contestatorul __.. a garantat, cu imobilul proprietatea acestuia, restituirea pretului primit de la intimata, in situatia neexecutarii, de catre S.C. __.. S.R.L., a Contractului comercial de vanzare - cumparare si montaj produse nr. 22/22.08.2013. In consecinta, garantia oferita de catre contestatorul __. capata eficienta juridica doar in situatia rezolutiunii Contractului comercial mai sus aratat, executarea silita a garantiei imobiliare mai sus aratate putand avea loc abia dupa rezolutiunea Contractului comercial, constatata sau dispusa printr-un inscris care, potrivit legii, reprezinta titlu executoriu. 
Insa aceasta rezolutiune a Contractului comercial nu a fost constatata printr-un act autentic sau prin alt inscris care, potrivit legii, sa poata fi considerat titlu executoriu. Astfel, nici Contractul comercial de vanzare - cumparare si montaj produse nr. __..08.2013 si nici Notificarea cu nr. _...04.2014 comunicata contestatoarei din prezenta cauza, prin intermediul B.E.J.A. __, nu reprezinta titluri executorii. De aceea, instanta apreciaza ca, in conditiile in care Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 1028/02.12.2013 de catre Biroul Individual Notarial _.., conditioneaza fructificarea ipotecii, de neexecutarea, respectiv de rezolutiunea Contractului comercial de vanzare - cumparare si montaj produse nr. 22/22.08.2013, se impune ca, pentru executarea silita directa a ipotecii, si inscrisurile care constata rezolutiunea Contractului Comercial mai sus aratat, sa reprezinte, de asemenea, titluri executorii, potrivit legii. Cu alte cuvinte, executarea silita directa a Contractului de ipoteca imobiliara mai sus aratat poate avea loc doar daca si inscrisurile prin care se contesta rezolutiunea Contractului Comercial sus aratat reprezinta titluri executorii, potrivit legii.
Cum aceasta cerinta nu este indeplinita, Contractul Comercial si Notificarea mai sus aratate nefiind titluri executorii, instanta considera ca, potrivit prevederilor art. 632 alin. 1 si 2 din Noul Cod de Procedura Civila, executarea silita pornita in baza contractelor si notificarii mai sus aratate este nelegala, urmand ca, in baza prevederilor art. 711 si urmatoarele din Noul Cod de Procedura Civila, instanta sa admita contestatia la executare astfel cum a fost formulata, si sa dispuna anularea Somatiilor nr. 1 si 2 din 14.08.2014 si a executarii silite insesi, incepute in dosarul executional nr. ___.E/2014 al Societatii de Executori Judecatoresti "___". De asemenea, pentru motivele mai sus aratate, in baza prevederilor art. 711 alin. 3 din Noul Cod de Procedura Civila, instanta va dispune anularea Incheierii de incuviintare a executarii silite nr. 7977/18.07.2014 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosarul nr. ____/2014.           
In baza prevederilor art. 453 alin. 1 din Noul Cod de Procedura Civila, instanta o va obliga pe intimata sa ii achite contestatorului ___. suma de 2.000 lei reprezentand cheltuieli de judecata justificate cu onorariile avocatiale platite de acesta in prezenta cauza, conform chitantelor de la filele ____. din prezentul dosar.
In ceea ce priveste taxele judiciare de timbru achitate de contestatori, acestea vor putea fi solicitate de contestatori in termen de un an de la ramanerea definitiva a prezentei hotarari, conform prevederilor art. 45 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.  

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E

Admite contestatia la executare formulata de contestatorii S.C. __.., in contradictoriu cu intimata S.C. ___.., si, in consecinta:
Anuleaza actele de executare silita Somatia de Plata nr. 1 si Somatia de Plata nr. 2 din 14.08.2014, precum si executarea silita insasi, din dosarul executional nr. __/E/2014 al Societatii de Executori Judecatoresti __.".
Anuleaza Incheierea de incuviintare a executarii silite, cu nr. 7977/2014 din 18.07.2014 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosarul nr. 15759/271/2014.
Obliga intimata sa ii achite contestatorului suma de 2.000 lei reprezentand cheltuieli de judecata.
Fara alte cheltuieli de judecata.
Executorie. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la data comunicarii prezentei hotarari, apel care se va depune la Judecatoria Oradea.  
Pronuntata in sedinta publica din 2 decembrie 2014.

   PRESEDINTE                                                                               GREFIER
   ,______
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 235 din data de 07.03.2012
Revendicare - Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011