InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

CIVIL.Rezolutie contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere. Nedovedirea culpei paratilor - debitori cu obligatia de intretinere

(Sentinta civila nr. 1242 din data de 31.01.2012 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Contracte | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria Patarlagele                

      Reclamanta P.S. a chemat in judecata pe paratii  Z.I. si Z.C.I. soti, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa se dispuna rezolutiunea contractului de intretinere incheiat la data de 18.09.2006, la BNP si repunerea partilor in situatia anterioara.
      In fapt, prin contractul de intretinere indicat, s-a stabilit vanzarea imobilelor mentionate, in schimbul  intretinerii  reclamantei si sotului acesteia  pana la intervenirea decesului, inmormantarea si efectuarea datinilor crestinesti pe cheltuiala cumparatorilor.
      Este adevarat ca dupa decesul sotului reclamantei, care a intervenit la scurt timp de la incheierea contractului a mai formulat o alta cerere de rezolvire a contractului, cerere care a fost respinsa definitiv, prin Decizia nr.x/2010.
      S-a retinut ca debitorii nu ar fi avut culpa, deoarece, dupa decesul sotului reclamantei ar fi refuzat sa-i mai primesc la locuinta sa spre a-i acorda intretinerea.
      Se mai arata ca desi considera netemeinica  hotararea reclamanta a  acceptat solutia instantei, sperand ca paratii se vor conforma obligatiilor asumate, insa, au abandonat-o complet. Nici dupa ramanerea definitiva a hotararii nu au schitat cel mai mic gest fata de reclamanta , macar de sprijin moral. Totodata obligatia lor nu inceteaza chiar si in masura in                                                                       
care reclamanta  nu a triumfat intr-o cerere in care a apreciat ca are un interes legitim,cu atat mai mult dupa ce instanta s-a pronuntat, paratii se considera exonerati de obligatia de intretinere pe motivul ca mi-a fost respinsa cererea anterioara si asteapta sa intre in posesia bunurilor, ca si cum li s-ar cuveni pe gratis.
      Se mai arata ca vazand aceasta atitudine, deoarece n-au mai trecut deloc pe la casa reclamantei, le-a solicitat expres prin persoane apropiate reclamantei si paratilor, sa treaca la indeplinirea obligatiilor asumate prin contract,aceasta le-a trimis vorba in mai multe randuri, explicandu-le ca au obligatia de intretinere, chiar si in conditiile in care i-a fost respinsa cererea, insa nu a primit nici un raspuns si nici nu s-au conformat.
     Reclamanta precizeaza ca este  tintuita la pat, de foarte multa vreme, acesta fiind si motivul pentru care instanta s-a deplasat la domiciliul sau pentru interogatoriu,avand nevoie de supraveghere permanenta, avand  grave afectiuni si neputinte, in special locomotorii, o rana veche, urata supuranda la un picior. Astfel  reclamanta considera ca este  victima a initiativei total neinspirate a sotului sau decedat, de a face contractul cu astfel de oameni, dar si o povara pe capul unor cetateni, care se vad obligati pur si simplu, omeneste de starea de necesitate in care se afla sa aiba grija de aceasta, cu eforturi si cheltuieli pe care in mod firesc ar trebui sa le suporte paratii.
     Totodata reclamanta se vede nevoita, cu toate ca a platit pretul intretinerii cu bunurile specificate in contract, sa suporte din venituri proprii, precum si prin efortul si cheltuielile proprii ale tertelor persoane care suplinesc neindeplinirea de catre parati a obligatiilor.
     Concluzionand, reclamanta solicita ca pe baza probelor ce se vor administra, instanta sa constate neindeplinirea culpabila de catre debitori a obligatiei de intretinere si pe cale de consecinta sa admita cererea si sa dispuna rezolutiunea contractului si repunerea partilor in situatia anterioara semnarii acestuia.
     In drept au fost invocate dispoz.art.1020 si 1021 cod civil.
     La dosarul cauzei au fost depuse in copie urmatoarele inscrisuri: contractul de vanzare-cumparare  cu clauza de Intretinere autentificat la data de 18.09.2006 , procura judiciara autentificata  sub nr.134 din 16.01.2008, certificat  de calitate de mostenitor nr.176 din 15.11.2010 si certificatul de deces al  def.P.S.
     Intrucat  la data de  24.10.2010 reclamanta a decedat , actiunea a fost continuata de catre  C.F. aceasta avand calitatea de mostenitor  conform certificatului  de calitate de mostenitor nr.176 din  15.11.2010.
     In dovedirea actiunii  reclamanta  a solicitat instantei  incuviintarea probei testimoniale cu doi martori fiind audiati sub prestare de juramant  Gavrila Maria si Ionescu Nicolae,depozitiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar. De asemenea  s-a administrat proba cu interogatoriul paratilor in conformitate cu dispoz.art.218-225 c.p.civila
raspunsurile fiind consemnate si atasate la dosar,precum si proba cu inscrisuri  ,in acest sens fiind atasate la dosar  sentinta  civila nr.1696/22.12.2009,ancheta sociala  privind pe  P.S. intocmita de Primaria orasului Nehoiu, adresele x/.2009 si xx/2009 emisa de Primaria orasului Nehoiu,adresa nr.584/P/2008 a Parchetului de pe langa Judecatoria Patarlagele,declaratia martorei Ion Alexandrina din dosarul nr.x/2007,precum si cerere de interogare la domiciliu a numitei P.S. in dosarul nr.x/2009.
           La randul lor paratii au solicitat instantei incuviintarea probei testimoniale cu doi martori fiind audiati sub prestare de juramant Ene Elena si Fieraru Stefan,depozitiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar. Totodata  a fost administrata proba cu inscrisuri ,fiind atasate in copie  chitante si facturi fiscale.
           Prin incheierea din camera de consiliu din data de 6.04.2011 a fost admisa cererea  de acordare a  ajutorului public judiciar formulata de reclamanta, dispunandu-se scutirea de la plata a 50 % din taxa judiciara de timbru,respectiv suma de 585 lei.
           Reclamanta,prin aparator a depus note de concluzii scrise .
           Ambii parati au apreciat ca actiunea este  inadmisibila,exceptie invocata in sedinta publica  de la data de 7.04.2011 si respinsa ca fiind neintemeiata  insa, la concluzii pe fond au reiterat sustinerea ca actiunea  este inadmisibila.
           Potrivit practicii judiciare in materie, in cazul pluralitatii de subiecte, obligatia de intretinere este indivizibila numai daca din conventia partilor se poate trage concluzia ca a fost privita ca atare , potrivit deciziei civile a fostului Tribunal Suprem, respectiv ca sotul supravietuitor are actiunea in rezolutiune numai "pro parte" corespunzator cotei sale, nu si pentru cea a creditorului fata de care obligatia s-a executat. Cum  in speta  nu s-a prevazut o astfel de clauza ,drept consecinta a indivizibilitatii, neexecutarea fata de unul dintre creditori poate determina rezolutiunea intregului contract ,iar nu pro parte (pentru cota parte din bun  ce a apartinut creditorului  fata de care obligatia  nu a fost executata  sau proportional cu  numarul creditorilor neintretinuti).
           Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
           La data de 18.09.2006 , intre reclamanta si sotul  acesteia , in calitate de vanzatori si paratul Z.I. casatorit cu parata Z.C.I. , s-a incheiat  un contract de vanzare -cumparare cu clauza de intretinere prin care  vanzatorii au instrainat imobilul situat in orasul  Nehoiu, satul Paltineni, judetul Buzau, compus din locuinta - C1, anexa bucatarie si camara -C2,  anexa camera si prispa - C3, magazie-C4, garaj-C5, magazie - C 6, suprafata de    2067 m.p. teren agricol aferent si 6032 m.p. teren agricol, nr. cadastral 735, T 92.
           Prin acelasi contract vanzatorii si-au rezervat uzufructul viager  pentru toate imobilele. Pretul l-a  constituit intretinerea  vanzatorilor pe tot restul vietii, obligatie care
consta in  asigurarea de catre cumparator a hranei zilnice, aprovizionarea  cu alimente, incalzirea locuintei prin procurarea de combustibil necesar , asigurarea iluminatului electric prin plata facturilor la termen , ingrijirea in caz de boala sau neputinta, cu asistenta medicala si medicamente, ori de cate ori este nevoie, precum si obligatia ca dupa deces sa ii inmormanteze pe vanzatori si sa faca  pomenile dupa datina .
           Reclamanta defuncta P.S. prin cererea de chemare in judecata solicita rezolutiunea contractului  aratand ca paratii nu si-au respectat obligatiile asumate cu toate ca  avea nevoie de supraveghere permanenta,grave afectiuni si neputinte, in  special locomotorii, o rana veche urata supuranda la un picior,fiind tintuita la pat.       Totodata  era intretinuta de terte persoane  care au suplinit  neindeplinirea de catre parati a obligatiilor , precizand ca a trimis vorba in mai multe randuri paratilor explicandu-le ca aui obligatia de intretinere.
           Instanta retine ca  pe rolul Judecatoriei a fost inregistrata cauza cu nr.x/2009 prin care s-a solicitat rezolutiunea contractului  de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere din data de 18.09.2006 si repunerea partilor in situatia anterioara,actiune care a fost respinsa ca nefondata ,solutia fiind mentinuta de catre Tribunalul Buzau prin Decizia nr.x/2010.
          Din declaratiile martorilor Gavrila Maria si  Ionescu Nicolae propusi de catre reclamanta a rezultat faptul ca in ultima perioada a vietii defuncta Pelmus Steliana a fost ingrijita de catre C.F. , insa pe parati nu i-a vazut  acasa la defuncta . Insa, la decesul  defunctei P.S. , familia Z.  a facut inmormantarea si pomenirile ulterioare.
         Din declaratiile martorilor propusi de catre parati  a rezultat ca , usa  casei in care locuia defuncta P.S. era incuiata,iar paratii de fiecare data cand vroiau sa mearga la defuncta gaseau usa incuiata.De asemenea au fost trimise sume de bani de catre parati,insa asa cum arata martora Ene Elena  nu cunoaste daca au fost si primite . Totodata din declaratia  martorei Ene Elena a rezultat ca  de fiecare data cand paratii  vroiau sa se duca la defuncta pentru a-i duce mancare ,usa era incuiata de catre C.F.Martorul Fieraru Stefan  a mentionat ca  atunci cand a vrut sa mearga pe la defuncta P.S. ,nu a putut sa intre  intrucat usa era incuiata.
        Din raspunsurile la interogatoriu ale paratilor  a rezultat ca  desi mergeau de doua, trei ori pe saptamana la defuncta P.S. nu au fost primiti de catre nepoate acesteia C.F.
        Fata de cele retinute instanta apreciaza ca actiunea promovata est e neintemeiata in conditiile in care intretinerea, ca si contract nenumit si sinalagmatic, poate fi desfiintata in conditiile art.1020, 1021 c.civil, si anume pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
asumate.
           Din sustinerile paratilor exprimate prin interogatoriul luat , coroborate cu declaratiile martorilor audiati  in cauza, se retine ca paratii au fost in imposibilitate  de a-si indeplini obligatiile fata de reclamanta defuncta , imprejurarea ca acestia frecventau des domiciliul reclamantei pentru a-i asigura cele necesare traiului insa nepoata  reclamantei beneficiara si a unui testament autentificat sub nr.133/2008 la BNP,incuia usa, nu a permis paratilor sa  se achite de obligatia legala conform contractului incheiat cu defuncta si sotul acesteia.
   In aceste conditii intre defuncta P.S. si parati a incetat orice dialog, reclamanta  nereusind sa probeze  starea de fapt aratata in cuprinsul cererii de chemare in judecata anume ca  paratii au  refuzat  indeplinirea obligatiilor asumate si faptul ca  desi li s-a cerut  in mod expres sa se achite de aceste obligatii,acestia au refuzat.
   Prin urmare coroborand intregul material probator,instanta retine ca reclamanta ,ajutata fiind de catre C.F. - nepoata sa ,a refuzat orice serviciu din partea paratilor, iar neintelegerile dintre parti  se datoreaza intentiei unilaterale a reclamantei de a desfiinta contractul .Nu este  de neglijat nici conduita reclamantei  care a mai promovat o actiune  de rezolutiune a contractului de vanzare cumparare cu clauza de intretinere, formand obiectul dosarului x/2009.
             Ori, rezolutiunea contractului de intretinere se poate dispune numai in conditiile retinerii unei culpe a debitorilor,ori daca creditorul intretinerii nu a primit intretinerea cuvenita,nu se poate dispune desfiintarea contractului, nefiindu-le imputabila paratilor neexecutarea obligatiei de intretinere fata de reclamanta ,vazand ca nu sunt indeplinite prev. art. 1020 si 1021 c. civ , instanta urmeaza sa respinga ca neintemeiata actiunea .
             Vazand ca reclamanta a beneficiat de ajutor public judiciar in cuantum de 585 lei prin scutire de la plata taxei judiciare de timbru, la data de 6.04.2011, urmeaza ca in baza prevederilor art.18 din OUG nr.51/2008, acestea sa ramana in sarcina statului.
             In temeiul art.274 ia act ca reclamanta solicita plata cheltuielilor de judecata pe cale separata, urmand a oblige pe  reclamanta la plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecata in favoarea paratilor  conform   chitantei nr.x/.2011 reprezentand onorariu avocat.
  
  
  
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 235 din data de 07.03.2012
Revendicare - Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011