Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - partaj judiciar - PARTAJ BUNURI COM.

(Hotarare nr. 6214 din data de 21.06.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea disjunsa si inregistrata pe rolul acestei instante la data de 9.11.2005, sub nr. de mai sus, reclamanta VARGA (fosta GANEA) AMALIA a solicitat in contradictoriu cu paratul GANEA OVIDIU partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei respectiv apartamentul nr. 16 situat in imobilul din str. Negoiului, nr. 4, dobandit prin contractul de vanzare-cumparare nr. 5/16.12.2002 incheiat cu SC Locativ SA Targu-Mures cu plata in rate compus din 3 camere si 9 dependinte in suprafata totala de 81,95 mp, la pretul de 25.000 USD; garajul in valoare de 140.000.000 lei si alte bunuri mobile, prin atribuirea catre reclamanta a apartamentului, cu intabularea dreptului de proprietate exclusiva in cartea funciara, respectiv a garajului si autoturismului paratului si impartirea bunurilor mobile in doua loturi egale cu eventuala stabilire a unei sulte in favoarea paratului, cu cheltuieli de judecata.
In motivare reclamanta a aratat ca contributia sotilor la dobandirea acestor bunuri este egala. Reclamanta a invederat ca in decembrie 2002 au cumparat apartamentul sus-mentionat.
In drept au fost invocate prev. art. 617 Cod proc. civ.
In dovedire reclamanta a depus la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: contract de vanzare-cumparare apartament cu plata in rate nr. 5/16.12.2002 (f. 5-9), carte de identitate vehicul (f. 10-11), cartea de identitate a vehiculului cu nr. de inmatriculare MS-06-TWW (f. 31), certificat de radiere si certificat de inmatriculare (f. 32), adresa Unita (f. 33), Incheierea nr. 12282/9.03.2010 (f. 287-288), extras de carte funciara pentru informare nr. 121804-C1-U2 Targu-Mures (f. 291-293), adresa (f. 294), chitante (f. 295), adeverinta nr. 1422/26.05.2010 (f. 296), adeverinta (f. 297).
Prin intampinarea depusa la dosar prin serviciul registratura la data de 24.01.2006 (f. 23-24) paratul a solicitat admiterea in parte a actiunii introductive, cu cheltuieli de judecata. In motivarea a aratat ca desi au existat discutii in sensul unui partaj amiabil atat anterior cat si ulterior pronuntarii divortului, consens nu a existat din cauza pretentiilor exagerate ale reclamantei. Paratul a precizat astfel ca masa bunurilor partajabile se compune din urmatoarele bunuri mobile: o canapea si doua fotolii, un pat dormitor, o masina de spalat, un dulap de baie, un aragaz si o hota, patru scaune si o chiuveta. Paratul a aratat ca nu are pretentii proprii fata de reclamanta ci solicita sa se constate ca comunitatea matrimoniala de bunuri se rezuma la bunurile aratate.
In drept au fost invocate prev. art. 115 si urm. Cod proc. civ, art. 728 si urm. Cod civ. si Decizia Curtii Constitutionale nr. 91/27.03.2001.
In dovedire paratul a depus la dosar facturi fiscale (f. 46-47), contract de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit (f. 152),
La data de 14.02.2006 reclamanta a depus la dosar prin serviciul registratura o extindere a actiunii prin care s-a aratat ca in principal solicita includerea in masa bunurilor comune paratjabile a contravalorii autoturismului VW Bora, Variant 1,9 TDI, inmatriculat sub nr. MS-06-TWW, respectiv suma de 288.000.000 (echivalentul a 8.000 Euro la cursul de 36.000 lei/Euro), acest bun fiind dobandit in timpul casatoriei cu contributia egala a sotilor, prin efectul subrogatiei bunului cu valoarea acestuia iar in subsidiar solicita in contradictoriu cu paratul Ganea Ovidiu si parata Bonta Ana desfiintarea contractului de vanzare-cumparare descris anterior, incheiat in decembrie 2005, cu scopul vadit al fraudarii intereselor sale prin diminuarea masei comune partajabile si cu complicitatea evidenta a cumparatoarei, cu readucerea acestui bun in patrimoniul bunurilor dobandite in timpul casatoriei. S-a precizat ca aceasta vanzare efectuata fara plata unui pret, fara consimtamantul reclamantei este fictiva si are o cauza ilicita.
Reclamanta a aratat ca dupa declansarea dezbaterilor judiciare in procesul de partaj, in luna decembrie 2005 paratul a efectuat o tranzactie fara consimtamantul ei, constand in vanzarea autoturismului sus-mentionat si care a fost indicat in lista anexa a bunurilor mobile partajabile inca din luna iunie 2005. Reclamanta a invederat ca presupusa vanzare a efectuat-o in beneficiul unei prietene apropiate mamei sale, parata Bonta Ana, persoana care cunostea indeaproape problemele familiale ale sotilor, faptul ca au divortat si a introdus actiune civila de partaj si ca autoturismul in litigiu a fost dobandit in timpul casatoriei si ca l-a inclus in masa bunurilor partajabile. Reclamanta a precizat ca intentia paratului a fost de a diminua masa bunurilor partajabile cu o valoare importanta reprezentand pretul autoturismului dobandit in timpul casatoriei iar complicitatea cumparatoarei este evidenta, constand in fictivitatea vanzarii-cumpararii in conditiile in care avea cunostinta de faptul ca este un bun comun supus paratjarii. Reclamanta a mai invederat ca nu s-a platit niciun pret, nu s-a predat posesia autovehiculului, doar s-au efectuat formalitatile de radiere si inmatriculare pe numele cumparatoarei iar paratul continua sa foloseasca autoturismul cu care se deplaseaza zilnic la serviciu si il intretine. Totodata reclamanta a mentionat ca din informatiile furnizate de Serviciul circulatiei rutiere a aflat ca la data de 28.12.2005 autoturismul a fost radiat de pe numele paratului si inmatriculat pe numele paratei Bonta Ana.
La termenul de judecata din data de 22.03.2006 reclamanta a aratat ca nu intelege sa solicite anularea contractului de vanzare-cumparare a autoturismului ci solicita un drept de creanta asupra a din valoarea autoturismului.
La termenul de judecata din data de 20.03.2006 reclamanta a depus la dosar raspuns la intampinare si precizare la actiunea introductiva (f. 48-49) prin care a aratat ca solicita a se constata ca apartamentul si garajul aferent acestuia au fost dobandite in timpul casatoriei si constituie bun comun si ca masa bunurilor comune partajabile se compune din bunuri imobile: apartamentul descris anterior si cumparat cu plata pretului in rate, la pretul de 25.000 USD, echivalentul a 750.000.000 lei, precizarea valorii acestui imobil urmand a se face in raport de rezultatul unei expertize tehnice in constructii, apartament cumparat in timpul casatoriei, pretul acestuia fiind platit doar in procent de 60%, echivalentul a 450.000.000 lei, situatie in care se pune in discutie reluarea ratelor scadente si garajul in valoare de 140.000.000 lei si bunuri mobile: un drept de creanta asupra valorii autoturismului, apreciat la suma de 8.000 de Euro, echivalentul a 280.000.000 lei si o serie de bunuri mobile existente in apartament.
S-a invederat ca contributia sotilor la dobandirea acestor bunuri este egala, solicitand sistarea starii de indiviziune in devalmasie prin atribuirea apartamentului reclamantei, cu intabularea dreptului de proprietate exclusiva in cartea funciara, respectiv a garajului si autoturismului paratului si impartirea bunurilor mobile in doua loturi egale cu eventuala stabilire a unei sulte in favoarea paratului, cu cheltuieli de judecata. Reclamanta a aratat ca apartamentul a fost cumparat prin contractul de vanzare-cumparare nr. 36/7.06.2003 in timpul casatoriei prin licitatie publica si ulterior amenajat si modernizat. Reclamanta a invederat ca a fost prezenta la licitatie dar la redactarea contractului, fiind internata de urgenta in spital, paratul a profitat de absenta ei si a solicitat inscrierea in contract doar a sa, fara a o informa. S-a mai precizat ca pretul de vanzare a apartamentului a fost de 800.000.000 lei iar a garajului de 140.000.000 lei si ca impreuna cu paratul au platit avansul in suma de 255.000.000 lei, diferenta urmand a fi platita in 15 ani.
Reclamanta a aratat ca desi contractul a fost incheiat pe numele paratului iar chitantele de plata a ratelor scadente au fost emise pe numele acestuia, traind si gospodarindu-se ca sot si sotie, impreuna au contribuit la plata acestor sume, imobilul cumparat reprezentand domiciliul lor conjugal. S-a precizat ca atat in timpul casatoriei cat si dupa pronuntarea divortului au convenit ca reclamanta sa suporte toate cheltuielile de intretinere, alimentatie, menaj fara ca paratul sa se implice in acest domeniu iar imprejurarea ca a fost incheiat contractul doar pe numele paratului nu prezinta relevanta asupra calitatii de bun comun dobandit in timpul casatoriei. In ceea ce priveste autoturismul reclamanta a invederat ca este de acord cu includerea unui drept de creanta in masa bunurilor partajabile reprezentand valoarea autoturismului cumparat in timpul casatoriei, dar care dupa divort a fost instrainat fara consimtamantul ei, in mod fictiv, cu complicitatea cumparatoarei, in scopul evident al fraudarii intereselor sale.
Ca urmare a solicitarii instantei au fost comunicate la dosar de catre SC Locativ SA copii ale urmatoarelor inscrisuri: cererea nr. 4040/21.11.2002 (f. 63, 64), chitante si facturi fiscale (f. 65, 66, 74, 80, 87, 90-104, 106, 110, 112), adeverinte (f. 67, 68), certificate fiscale (f. 69, 70), contract de vanzare-cumparare apartament cu plata in rate nr. 5/16.12.2002 (f. 71-73), proces-verbal/25.11.2002 (f. 75-76), contract de vanzare-cumparare boxa cu plata in rate nr. 36/7.11.2003 (f. 77-79), proces-verbal/3.11.2003 (f. 81-82), cererea nr. 3156/16.10.2003 (f. 83), proces-verbal de predare-primire a boxei nr. 7/10.11.2003 (f. 84), contract de vanare-cumparare nr. 6/16.12.2002 (f. 85-86), proces-verbal/25.11.2002 (f. 88-89), situatia financiara Ganea Ovidiu nr. 1790/4.11.2005 (f. 105), plan de achitare a ratelor apartament (f. 107-109), contract de vanzare-cumparare nr. 6/16.12.2002 (f. 111), plan de achitare a ratelor boxa (f. 113), contract de imprumut sub semnatura privata (f. 114), situatia fondului numitei Onea Eugenia nr. 83/28.11.2005 (f. 115),
La data de 1.02.2007 parata SC LOCATIV SA a depus la dosar prin serviciul registratura intampinare si concluzii scrise (f. 157-158) prin care a aratat ca lasa la aprecierea instantei solutionarea actiunii introductive. S-a invederat totodata ca apartamentul a fost instrainat in anul 2002 in urma unei licitatii publice, castigator fiind Ganea Ovidiu si ca desi cererea de participare la licitatie a fost completata sub numele Ganea Ovidiu-Amalia, la licitatia propriu-zisa a participat numai Ganea Ovidiu fara ca acesta sa prezinte o imputernicire din partea sotiei in vederea reprezentarii ei la licitatie, astfel ca doar acesta a fost declarat castigator, procesul-verbal de adjudecare si contractul de vanzare-cumparare fiind intocmit doar pe numele lui. S-a precizat de asemenea ca situatia este identica si in ceea ce priveste achizitionarea garajului nr. 2 si a boxei nr. 7.
La data de 12.04.2007 a fost depus la dosar raportul de expertiza tehnica imobiliara incuviintata in cauza (f. 176-185).
La termenul de judecata din data de 11.09.2005 s-au depus la dosar raspuns la obiectiunile formulate de reclamanta la raportul de expertiza (f. 197-203).
La termenul de judecata din data de 31.10.2007 a fost incuviintata de instanta efectuarea unei noi expertize in constructii, noul raport de expertiza tehnica intocmit fiind depus la dosar la filele 227-233.
La termenul de judecata din data de 11.06.2008 instanta a dispus in temeiul art. 244 alin. 1 pct. 1 Cod proc. civ. suspendarea judecarii prezentei pricini pana la solutionarea actiunii civile ce formeaza obiectul dosarului nr. 1078/320/2007 al Judecatoriei Targu-Mures prin care s-a solicitat constatarea nulitatii absolute a contractului de vanazare-cumparare a imobilului a carui partajare se solicita prin prezenta actiune.
La termenul de judecata din data de 5.05.2010 instanta a dispus repunerea acestei cauze pe rol, fiind depusa la dosar in acest sens copia certificata a Sentintei civile nr. 2146/19.03.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 1078/320/2007 devenita irevocabila prin nerecurare (f. 280-285).
La data de 24.03.2010 reclamanta a depus la dosar prin serviciul registratura extindere a actiunii civile (f. 271) prin care a solicitat includerea in masa bunurilor comune partajabile si a sumei de 36.000 lei, echivalentul a 9.000 de Euro reprezentand chiria incasata de parat cu prilejul inchirierii apartamentului proprietate comuna. Reclamanta a mai invederat ca a fost nevoita sa paraseasca apartamentul deoarece paratul a schimbat yala si i-a interzis sa mai locuiasca acolo iar dupa plecarea ei la scurt timp paratul s-a mutat in locuinta mamei sale iar ulterior in Sanisor unde si-a construit o casa, incercand sa vanda apartamentul fara sa ii recunoasca calitatea de coproprietara devalmasa. S-a invederat ca din anul 2006 permanent in apartament au locuit chiriasi, o perioada au stat 8 muncitori de la o firma din Ungaria care plateau 400 Euro pe luna iar dupa aceea au locuit alte persoane, iar in prezent stau doua femei care lucreaza la SC AZOMURES SA si care i-au declarat ca platesc o chirie de 250 Euro/luna. Reclamanta a aratat ca dat fiind ca sumele reprezentand chirii au fost incasate de catre parat si reprezinta fructele bunului comun, solicita a fi avute in vedere la partaj in cote egale fiecaruia.
La termenul de judecata din data de 5.05.2010 fata de motivele invocate in aceasta cerere de extindere de actiune formulata de reclamanta si precizata la acest termen, instanta, apreciind ca este vorba de o modificare de actiune si avand in vedere termenul la care a fost depusa, fata de prevederile art. 132 si art. 103 alin. 1 Cod proc. civ. a constatat decaderea reclamantei din dreptul de a-si modifica cererea.
In cadrul cuvantului pe fondul cauzei reclamanta a aratat ca solicita atribuirea apartamentului paratului cu obligarea acestui sa plateasca reclamantei sulta corespunzatoare aportului acesteia de pana la momentul pronuntarii divortului, luandu-se in considerare valoarea imobilului din expertiza. Totodata partile au aratat ca bunurile mobile s-au impartit pe cale amiabila.
Reclamanta a depus la dosar prin serviciul registratura "Concluzii scrise" (f. 301-302).
La termenul de judecata din data de 22.03.2006 instanta a administrat proba cu interogatoriul reciproc al partilor, raspunsurile acestora la intrebari fiind consemnate si atasate la dosar la filele 40-42 si 43-45.
Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri constand in actele depuse de catre parti la dosar si proba testimoniala cu martorii Otel Mioara, Farcas Olga Timea, Covrig Claudiu Alexandru, Puiac Emilia, Buta Traian, Bardas Maria) declaratiile acestora date sub prestare de juramant fiind consemnate si atasate la dosar la filele 54, 55-56, 122, 123, 124 si respectiv 130.
La acest dosar a fost conexat dosarul nr. 5824/2006 al Judecatoriei Targu-Mures prin incheierea din 6.12.2006 si acvirat dosarul nr. 6714/2005 al Judecatoriei Targu-Mures.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca actiunea astfel cum a fost precizata este partial intemeiata pentru urmatoarele motive:
Prin sentinta civila nr. 4416/9.11.2005 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 6714/2005 s-a dispus desfacerea casatoriei incheiate intre parti la data de 19.01.2002, prin acordul sotilor si reluarea de catre reclamanta a numelui purtat anterior incheierii casatoriei respectiv acela de Varga. Prin aceasta hotarare irevocabila s-a dispus totodata disjungerea cererii de partaj a bunurilor comune si inregistrarea acesteia sub nr. 9837/2005.
Prin sentinta civila nr. 2146/19.03.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr. 1078/320/2007, instanta a admis cererea formulata de reclamanta Ganea Amalia in contradictoriu cu paratii Ganea Ovidiu, Pop Gorea Paul si Pop Anna si a constatat nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2631/15.12.2006 la BNP "Nagy Gabriela" din Targu-Mures, privind apartamentul nr. 16 compus din 3 camere si dependinte din imobilul situat in Targu-Mures, str. Negoiului, nr. 4, sc. A, jud. Mures, inscris in CF nr. 92215/N Col. Tg. Mures si CF 92215/XVI ind. Tg. Mures nr. cad. 3511/256/1/1/1/2/3/X/VI precum si boxa nr. 7 din acelasi imobil, inscrisa in CF nr. 92215/N col. Tg. Mures si CF nr. 92215/B/VII ind. Tg.Mures, nr. cad. 3511/256/1/1/1/2/3/B/VII. Totodata instanta a dispus repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului in sensul radierii din cartea funciara a dreptului de proprietate al paratilor Pop Gorea Paul si Pop Anna asupra imobilului sus-mentionat, inscrierea dreptului de proprietate al paratului Ganea Ovidiu si respectiv al obligarii paratului Ganea Ovidiu sa restituie paratilor Pop Gorea Paul si Anna pretul apartamentului, echivalentul in lei a sumei de 33.000 USD.
Aceasta hotarare a devenit irevocabila prin nerecurare.
La data de 16.12.2002, intre paratii Ganea Ovidiu in calitate de cumparator si SC Locativ SA in calitate de vanzator, s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare nr. 5 avand ca obiect imobilul situat in Targu-Mures, str. Negoiului, tronson A, nr. 4, ap. 16 compus din 3 camere si 9 dependinte, in suprafata totala de 81,95 mp. Pretul acestui apartament a fost de 24.772 USD cu TVA, respectiv 831.744.672 lei cu TVA la cursul BNR din data licitatiei, conform procesului-verbal de adjudecare din 25.11.2002. Cumparatorul a achitat cu titlu de avans cu chitanta nr. 7322855 si nr. 7322895 suma de 255.000.000 lei cu TVA reprezentand 7.594,71 USD cu TVA la data adjudecarii, iar diferenta de 17.177,29 USD cu TVA urmand a se achita pe o perioada de 15 ani, in 180 rate lunare egale de 95,43 USD cu TVA, cu o dobanda anuala de 6% in USD la soldul restant, conform anexei la acest contract si care face parte din contract. Plata ratelor urma a se face in numerar, in lei, la cursul de schimb comunicat de BNR la data de 1 a fiecarei luni la casieria vanzatorului sau prin virament in contul acestuia pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, incepand cu luna imediat urmatoare celei in care s-a semnat prezentul contract.
Din coroborarea declaratiilor martorilor Covrig Claudiu Alexandru (f. 122), Puiac Emilia (f. 123), Buta Traian (f. 124) si Bardas Maria (f. 130) cu situatia financiara a paratului Ganea Ovidiu (f. 105) instanta apreciaza ca avansul pentru apartament a fost achitat de parat din economiile facute de acesta inainte de casatorie si aflate in contul acestuia deschis la CAR Azomures. Astfel instanta constata ca la data de 26.11.2002, chiar in ziua achitarii sumei de 255.000.000 lei cu titlu de avans (f. 76) reclamantul a retras din cont suma de 310.000.000 lei. Acest aspect se coroboreaza si cu cele declarate de martorul Covrig Claudiu Alexandru care s-a intalnit pe strada cu paratul si mama acestuia dupa ce acestia ridicasera de la CAR Azomures o suma de bani pentru achitarea avansului. Totodata instanta constata ca in acest cont deschis pe numele paratului s-au aflat doar bani depusi inainte de incheierea casatoriei.
Instanta va inlatura cele declarate de martora Farcas Olga Timea (f. 55-56) in sensul ca banii de avans reprezinta economiile partilor dinaintea casatoriei si banii obtinuti la nunta avand in vedere ca acestea nu se coroboreaza cu niciuna din celelalte probe administrate in cauza.
Din coroborarea declaratiilor martorilor Farcas Olga Timea, Buta Traian cu interogatoriul paratului, instanta constata ca cei doi soti si-au impartit in timpul casatoriei obligatiile de plata a datoriilor si a cheltuielilor casniciei, ratele urmand a fi achitate de parat iar celelalte cheltuieli in cea mai mare parte de reclamanta. Instanta, luand in considerare valoarea ratei lunare stabilita prin planul de achitare de la fila 107 din dosar si faptul ca nu s-a dovedit in cauza existenta unor venituri semnificativ mai mari ale vreunuia dintre soti si implicit o cota de contributie mai mare, invoiala partilor cu privire la suportarea datoriilor si cheltuielilor casniciei, apreciaza ca partile au avut o contributie egala la plata lunara a acestor rate pentru apartament.
Totodata instanta constata din analiza clauzelor acestui contract ca dreptul de proprietate asupra acestui imobil a fost dobandit de parti chiar de la data incheierii acestui contract de vanzare-cumparare, a realizarii acordului de vointa al partilor, independent de plata pretului. Ipotecarea acestui imobil si interdictia de instrainare a acestuia nu afecteaza momentul dobandirii dreptului de proprietate. De asemenea, plata pretului in rate nu are consecinte cu privire la momentul transmiterii dreptului de proprietate deoarece este prevazuta ca o modalitatea convenita de parti in ceea ce priveste achitarea contravalorii imobilului. Partile nu au convenit amanarea transferului proprietatii pentru un moment ulterior incheierii contractului printr-o clauza speciala, expresa, pana la implinirea unui termen suspensiv cum ar fi plata pretului sau pana la realizarea unei conditii suspensive.
De asemenea instanta apreciaza ca plata avansului de catre parat din economiile sale dinainte de casatorie determina doar stabilirea unei contributii diferita a acestuia la dobandirea acestui imobil care isi pastreaza caracterul de bun comun datorita momentului dobandirii sale si anume in timpul casatoriei. Nu poate fi considerat un bun mixt adica partial propriu si partial comun deoarece subrogarea reala este expres reglementata numai pentru bunurile proprii prin art. 31 Cod fam.. Pentru bunurile comune nu se aplica subrogarea reala, fiind inutila fata de principiul ca orice bun al sotilor este comun cata vreme nu se dovedeste ca este propriu. In cazul sotilor exista regula comunitatii de bunuri, exceptia fiind aceea ca unele bunuri anume aratate sunt proprii, incat rezulta ca pentru bunurile comune subrogarea partiala este inutila. Numai in lipsa regulii comunitatii de bunuri subrogarea reala s-ar aplica. Astfel, orice bun dobandit de oricare dintre soti, afara de cele considerate de art. 31 Cod fam. ca fiind proprii, sunt bunuri comune, indiferent daca un bun a fost dobandit in parte cu bunuri proprii. Bunurile devin comune in temeiul regulii comunitatii de bunuri din art. 30 alin. 1 Cod fam. si nu in temeiul subrogatiei reale cu titlu universal. Oricum, chiar daca s-ar considera acest imobil un bun mixt, aceasta calificare nu are nicio influenta asupra modului de determinare a contributiei fiecarei parti la dobandirea bunului sau cu privire la atribuirea imobilului, mai exact asupra scopului urmarit de parti in cadrul unui partaj.
Prin urmare, fata de prevederile art. 30 alin. 1 Cod fam. si luand in considerare cele expuse anterior, instanta constata ca apartamentul sus-mentionat reprezinta bun comun al sotilor si face parte din masa bunurilor partilor supuse partajului.
Diferita este insa, avand in vedere cele aratate mai sus, contributia sotilor la dobandirea acestui bun imobil.
Avand in vedere ca ratele cu privire la acest imobil sunt datorate pana in luna decembrie 2017, instanta urmeaza a stabili contributia sotilor la plata acestui apartament pana la data desfacerii casatoriei si implicit cota de contributie a fiecaruia la ratele achitate in perioada ianuarie 2003-noiembrie 2005.
Astfel instanta constata ca din pretul total al apartamentului nr. 16-83.174,47 lei (24.772 USD) (conform contractului de vanzare-cumparare nr.5/16.12.2002) paratul Ganea Ovidiu a achitat exclusiv si integral avansul in cuantum de 25.500 lei (7.594,71 USD) si care reprezinta 30,66% din valoarea totala a apartamentului. Prin urmare a mai ramas de plata 69,34% din valoarea acestui apartament pana la achitarea lui integrala si care urma a fi achitata in 180 de rate. Pana la data desfacerii casatoriei, noiembrie 2005 au fost achitate 35 de rate. Prin urmare, daca 180 de rate echivaleaza cu 69,34% din valoarea imobilului, atunci 35 de rate echivaleaza cu 13,48% din valoarea imobilului. Astfel sotii au achitat in mod egal pana desfacerea casatoriei 13,48% din valoarea imobilului, adica fiecare cate 6,74%.
La data de 7.11.2003 intre paratii Ganea Ovidiu in calitate de cumparator si SC Locativ SA in calitate de vanzator s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare nr. 36 avand ca obiect boxa nr. 7 amplasata in demisolul blocului din Targu-Mures, str. Negoiului, tronson A, nr. 4, cu o suprafata de 2,34 mp. Pretul acestei boxe a fost de 501,23 USD, respectiv 16.992.198 lei la cursul BNR din data licitatiei, conform procesului-verbal de adjudecare din 3.11.2003. Cumparatorul a achitat cu titlu de avans cu chitanta nr. 3760059/4.11.2003 suma de 5.097.633 lei reprezentand 150,37 USD la data adjudecarii, iar diferenta de 350,86 USD urmand a se achita pe o perioada de 3 ani, in 36 rate lunare egale de 9,75 USD, cu o dobanda anuala de 6% in USD la soldul restant, conform anexei la acest contract si care face parte din contract. Plata ratelor urma a se face in numerar, in lei, la cursul de schimb comunicat de BNR la data de 1 a fiecarei luni la casieria vanzatorului sau prin virament in contul acestuia pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, incepand cu luna imediat urmatoare celei in care s-a semnat prezentul contract.
Acest bun a fost dobandit de parti in timpul casatoriei iar din analiza clauzelor contractuale instanta constata ca dreptul de proprietate asupra acestui imobil a fost transmis chiar de la data incheierii acestui contract de vanzare-cumparare. Partile nu au convenit amanarea transferului proprietatii pentru un moment ulterior incheierii contractului printr-o clauza speciala, expresa, pana la implinirea unui termen suspensiv cum ar fi plata pretului sau pana la realizarea unei conditii suspensive.
Fata de prevederile art. 30 alin. 1 Cod fam. si luand in considerare faptul ca in cauza nu s-a dovedit ca acest bun a fost achitat doar din economiile proprii ale unuia dintre soti sau din valoarea unui bun propriu, respectiv ca ar fi operat subrogarea reala, instanta constata ca boxa nr. 7 reprezinta bun comun al sotilor si face parte din masa bunurilor supuse partajului, prezumtia relativa de bun comun nefiind rasturnata.
Avand in vedere ca ratele cu privire la acest imobil s-au platit pana in noiembrie 2006, instanta va stabili contributia sotilor la plata acestei boxe pana la data desfacerii casatoriei, mai exact cota fiecaruia la avansul si ratele achitate in perioada decembrie 2003-noiembrie 2005.
Fata de imprejurarea ca nu s-a dovedit in cauza existenta unor venituri semnificativ mai mari ale vreunuia dintre soti si implicit o cota de contributie mai mare, invoiala partilor cu privire la suportarea datoriilor si cheltuielilor casniciei apreciaza ca partile au avut o contributie egala la plata avansului si a ratelor lunare datorate pentru aceasta boxa.
Astfel instanta constata ca din pretul total al boxei nr. 7-1.699,22 lei (501.23 USD) (conform contractului de vanzare-cumparare nr. 36/7.11.2003) reclamanta si paratul au achitat in mod egal avansul in cuantum de 5.097,633 lei (150,37 USD) si care reprezinta 30% din valoarea totala a boxei. Prin urmare a mai ramas de plata 70% din valoarea acestei boxe pana la achitarea integrala si care urma a fi achitata in 36 de rate. Pana la data desfacerii casatoriei, noiembrie 2005 au fost achitate 24 de rate. Prin urmare, daca 36 de rate echivaleaza cu 70% din valoarea imobilului, atunci 24 de rate echivaleaza cu 46,66% din valoarea imobilului. Astfel sotii au achitat in mod egal pana desfacerea casatoriei 76,66% din valoarea boxei, adica fiecare cate 38,33%.
La data de 16.12.2002 intre paratii Ganea Ovidiu in calitate de cumparator si SC Locativ SA in calitate de vanzator s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare nr. 6 avand ca obiect garajul nr. 2 amplasat in Targu-Mures, str. Negoiului, tronson A, nr. 4, in suprafata totala de 19,26 mp. Pretul acestui garaj a fost de 4.125,49 USD cu TVA, respectiv 138.517.452 lei cu TVA la cursul BNR din data licitatiei, conform procesului-verbal de adjudecare din 25.11.2002. Cumparatorul a achitat integral pretul garajului la data adjudecarii conform chitantei nr. 7322896 din data de 26.11.2002.
Din coroborarea declaratiilor martorilor Covrig Claudiu Alexandru, Buta Traian, Bardas Maria cu contractul de imprumut (f. 114) rezulta ca banii pentru achitarea acestui garaj au apartinut mamei paratului care la data de 14.12.2008 a imprumutat suma de 140.000.000 lei de la martora Bardas Maria. Instanta mai retine din declaratia acestei martore ca intentia mamei paratului a fost de a gratifica doar pe fiul ei, avand in vedere ca celuilalt fiu i-a dat o suma egala cu valoarea garajului.
Prin urmare, avand in vedere ca banii cu care a fost cumparat garajul au fost donati paratului de mama acestuia in timpul casatoriei partilor iar dispunatorul nu a prevazut ca reprezinta bun comun, instanta constata ca si bunul in care a trecut aceasta valoare isi pastreaza calitatea de bun propriu, prezumtia relativa de bun comun fiind rasturnata.
Prin urmare, fata de incidenta prevederilor art. 31 lit. b Cod fam. cu privire la acest bun, instanta constata ca bunul imobil-garajul nr. 2 situat in blocul de locuinte amplasat in Targu-Mures, str. Negoiului, nr. 4, tronson A, este bun propriu al paratului Ganea Ovidiu.
In ceea ce priveste autoturismul marca Volkswagen Bora inmatriculat sub nr. MS-06-TWW, instanta constata ca, potrivit declaratiilor martorilor Otel Mioara (f. 54), Farcas Olga Timea, Covrig Claudiu Alexandru, acesta a fost cumparat de parti in timpul casatoriei.  De altfel acest aspect nu este contestat de parat. Avand in vedere momentul dobandirii, instanta constata ca acesta a reprezentat un bun comun atat timp cat nu s-a dovedit ca banii cu care autoturismul a fost cumparat au provenit din valoarea unui alt bun propriu al vreunuia dintre soti sau din economiile vreunuia dintre soti dinainte de incheierea casatoriei. Chiar daca in cauza s-a dovedit potrivit declaratiile martorilor audiati ca paratul a mai avut si alte masini inainte de casatorie, acesta nu a reusit sa faca dovada ca banii obtinuti din vanzarea acestora au fost folositi pentru achizitionarea autoturismului sus-mentionat. In ceea ce priveste sustinerea referitoare la faptul ca o parte din banii cu care s-a achitat aceasta masina era o suma imprumutata, instanta constata ca, in timp ce martorii Covrig Claudiu Alexandru si Buta Traian (f. 122, 124) arata ca acesti bani ar fi fost imprumutati de la numitul Sturza Cristian, paratul, in cadrul raspunsului la intrebarea nr. 10 din interogatoriu arata ca o parte din bani au fost imprumutati de la numitul Ban Marcel.
Fata de sustinerea reclamantului si declaratiile acestor martori cu privire la existenta unui imprumut instanta apreciaza ca nu s-a facut o dovada clara a faptului ca suma imprumutata despre care face referire paratul este aceeasi cu cea mentionata de martori. Nici destinatia sumei imprumutate de la numitul Sturza Cristian nu este dovedita cu certitudine, avand in vedere cele declarate de acesti martori cu privire la modalitatea in care au luat cunostinta de acest aspect.
Totodata instanta constata ca fata de probele de la dosar nu poate fi desprinsa concluzia ca suma de bani in valoare de 109.141.347 lei retrasa din cont de parat la data de 1.03.2004 (f. 105) a fost folosita pentru plata acestui autoturism. Datele ce rezulta din probele administrate cu privire la cumpararea acestui bun sunt insuficiente pentru a forma convingerea instantei in acest sens. Niciun martor nu face referire cu privire la faptul ca o parte din banii pentru aceasta masina ar fi provenit din economiile paratului dinainte de casatorie. Prin urmare instanta constata ca paratul nu a facut dovada acestei sustineri.
Avand in vedere insa ca autoturismul a fost vandut de parat in timpul casatoriei, mai exact la data de 10.01.2005 in schimbul sumei de 234.000.000 lei potrivit contractului de vanzare-cumparare aflat la fila 152 din dosar, instanta constata ca acest bun nu poate fi inclus in materialitatea lui in masa partajabila insa suma obtinuta din vanzarea acestuia face parte din masa bunurilor comune. Atat timp cat paratul a sustinut, desi nu a dovedit ca parata nu a avut nicio contributie la dobandirea acestui bun, instanta apreciaza ca doar paratul a beneficiat de banii obtinuti din vanzarea acestuia. De altfel din interogatoriul paratului rezulta doar ca reclamanta ar fi stiut de vanzare si nu ca banii obtinuti din vanzare ar fi fost folositi de ambii soti. In cauza nu a fost dovedita o contributie mai mare a vreunuia dintre soti la achizitionarea acestui bun.
Prin urmare, fata de cele expuse instanta va constata ca reclamanta are un drept de creanta in cuantum de 50% din suma de 23.400 lei obtinuta din vanzarea autoturismului Volkswagen Bora inmatriculat sub nr. MS-06-TWW, conform contractului de vanzare-cumparare din 10.01.2005.
Pentru a stabili cota de contributie totala a reclamantei la dobandirea bunurilor comune instanta va avea in vedere ca aceasta a avut o cota de contributie de 1/15 din valoarea apartamentului, care potrivit raportului de expertiza tehnica intocmit in cauza (f. 232) este de 202.043 lei (valoarea actuala de circulatie), o cota de contributie de 3/8 din valoarea boxei, care potrivit raportului de expertiza tehnica intocmit in cauza este de 971 lei (valoarea actuala de circulatie) si un drept de creanta in cota de 1/2 din suma de 23.400 lei obtinuta din vanzarea autoturismului Volkswagen Bora. Prin urmare, parata a contribuit la dobandirea bunurilor comune cu suma de 25.533 lei, suma ce reprezinta sulta pe care reclamantul va fi obligat sa o plateasca acesteia. Raportand aceasta suma la valoarea totala a masei partajabile (202.043+971+23.400) instanta constata ca reclamanta a avut o contributie de 11,27 % din valoarea masei partajabile.
Fata de sustinerile partilor si cele aratate mai sus, vazand si dispozitiile art. 36 alin. 1 teza a II-a din Codul familiei si ale art. 6731 Cod procedura civila instanta va dispune sistarea starii de codevalmasie a partilor asupra bunurilor din masa partajabila prin atribuirea catre paratul Ganea Ovidiu a apartamentului nr.16 situat in Targu-Mures, str.Negoiului, nr. 4, sc.A, et. III, jud. Mures la valoarea actuala de circulatie de 202.043 lei, cu obligarea preluarii pasivului, respectiv achitarea ratelor si dobanzilor pana la plata in totalitate a pretului apartamentului stabilit prin contractul de vanzare-cumparare nr.5/16.12.2002 si a boxei nr. 7 amplasata in demisolul blocului din Targu-Mures, str.Negoiului, nr. 4, Tronson A, la valoarea actuala de circulatie de 971 lei.
Avand in vedere ca exista o diferenta in plus intre valoarea bunurilor atribuite paratului si dreptul sau valoric, diferenta egala cu cea dintre dreptul valoric al reclamantei, instanta va dispune obligarea paratului Ganea Ovidiu sa plateasca reclamantei suma de 25.533 lei cu titlu de sulta.
In masura pretentiile admise, instanta va respinge restul pretentiilor reclamantei ca neintemeiate.
Avand in vedere ca fata de obiectul acestei cauze nu se pate retine culpa procesuala a vreuneia dintre parti care are atat calitatea de reclamant cat si de parat si ca hotararea de partaj profita fiecareia dintre parti, instanta va respinge cererea reclamantei de obligare a paratului Ganea Ovidiu la plata cheltuielilor de judecata si cererea paratului Ganea Ovidiu de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata ca neintemeiate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 300 din data de 21.03.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 387 din data de 02.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1564 din data de 21.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1340 din data de 27.10.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 674 din data de 08.09.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 809 din data de 30.09.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 390 din data de 13.05.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 194 din data de 07.04.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 170 din data de 15.04.2009
Nulitate titlu proprietate - Sentinta civila nr. 71 din data de 25.02.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 625 din data de 02.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 619 din data de 02.12.2009
iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 605 din data de 18.11.2009
partaj succesoral - Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009