InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Calitate procesuala. Recurs declarat de o persoana care nu a fost parte la judecata in fond. Lipsa calitatii de reprezentant

(Decizie nr. 834 din data de 25.02.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 834 din 25 februarie 2011

Prin Sentinta civila nr. 3425 din 29.07.2010 a Tribunalului Salaj s-a admis actiunea formulata de catre reclamanta DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR SALAJ si s-a dispus anularea masurilor dispuse la lit. B din dispozitivul Deciziei nr. 31 din 05.11.2009  emisa de catre Directorul Camerei de Conturi Salaj.
Pentru a hotari astfel instanta de fond a retinut ca in stabilirea masurilor prevazute la lit. B din decizie organul de control a pornit de la premisa nelegalitatii unor clauze contractuale ignorand cu desavarsire starea de fapt si de drept care a condus la acordarea unor drepturi speciale in favoarea angajatilor reclamantei, respectiv existenta unui acord colectiv de munca si a unui contract colectiv de munca perfect valabile atata vreme cat nu au fost desfiintate sau modificate.
A retinut instanta de fond si existenta unor hotarari judecatoresti irevocabile prin care au fost stabilite drepturile salariale.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs parata Curtea de Conturi a Romaniei solicitand modificarea hotararii atacate cu consecinta respingerii actiunii introductive.
In motivarea recursului recurenta arata ca autoritatea publica reclamanta a acordat angajatilor sai drepturi salariale in afara cadrului legal subliniind ca este de esenta regimului juridic al drepturilor salariale ale personalului bugetar faptul ca acestea se stabilesc exclusiv prin lege.
Reclamanta a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale a recurentei, iar in privinta fondului a solicitat respingerea recursului.
Analizand recursul formulat prin prisma exceptiei invocate, Curtea retine urmatoarele considerente:
Reclamanta a solicitat, in contradictoriu cu Camera de conturi Salaj, anularea unor masuri dispuse de catre parata, prin actele intocmite de catre aceasta din urma.
Acesta este cadrul procesual fixat de catre reclamanta, pe parcursul judecatii cauzei in prima instanta fiind citata Curtea de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Salaj de la sediul situat in municipiul Zalau, aceasta mentiune aparand si in dispozitivul sentintei recurate.
Aceasta parte nu si-a delegat reprezentant in instanta si nici nu a depus la dosar vreo pozitie procesuala prin care sa fi invocat lipsa capacitatii sale procesuale de folosinta, dedusa din imprejurarea ca aceasta institutie nu are personalitate juridica sau faptul ca este reprezentata in litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata de catre Curtea de Conturi a Romaniei, solicitand citarea acesteia, in calitate de mandatar si comunicarea catre Curte a intampinarii depuse de catre parati.
Acestea sunt premisele de la care a pornit instanta in analizarea admisibilitatii  prezentei cai de atac, considerandu-se ca nu poate fi retinuta nici imprejurarea ca recurenta ar fi actionat in calitate de reprezentant legal al emitentului actului de sesizare, chiar daca Curtea de Conturi a Romaniei este o singura institutie, care isi exercita functiile prin camerele de conturi judetene.
Dupa cum s-a aratat in doctrina, calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre reclamant si cel care este titularul dreptului din raportul juridic dedus judecatii, precum si intre parat si cel obligat in acelasi raport juridic.
Instanta de control judiciar trebuie sa stabileasca, in privinta calitatii procesuale a partilor, daca acestea au participat la judecata in prima instanta, pentru ca numai persoanele care au fost parti in proces au calitatea de a declara recurs impotriva hotararii de fond.
In privinta altor subiecte de drept care nu au fost parti in proces la fond, s-a retinut ca nu au calitatea de a declara recurs impotriva unei hotarari care a solutionat un litigiu intre alte persoane si care, in aceste conditii, nu le este opozabila.
S-a concluzionat in sensul in care dispozitiile legale care reglementeaza caile de atac se refera numai la promovarea lor de catre parti, adica de persoanele care au participat la judecata pricinii.
In aceste conditii, recursul nu poate fi interpretat de catre instanta in sensul in care recurenta ar fi actionat ca reprezentant legal al emitentului actului de sesizare, intrucat, pe de o parte, nu s-a relevat in sustinerea acestei pozitii procesuale nici un temei legal care sa justifice o astfel de abordare, iar, pe de alta parte, in cererea de recurs nu s-a relevat faptul ca recurenta actioneaza in calitate de reprezentant al reclamantei.
Or, daca in cererea pe care o face, reprezentantul nu-si arata calitatea, el este presupus ca a actionat in nume propriu si nu mai poate pretinde ulterior ca lucreaza ca mandatar, pozitia unanima a doctrinei fiind in sensul in care, in aceste cazuri, cererea va fi respinsa ca fiind formulata de o persoana lipsita de calitate procesuala, de vreme ce reprezentantul nu este titularul dreptului din raportul juridic dedus judecatii, respectiv nu a fost parte in proces la fond.
Coroborand aceste aspecte, rezulta ca exceptia de inadmisibilitate a recursului, derivand din lipsa calitatii procesuale active a Curtii de Conturi a Romaniei, este pe deplin intemeiata, urmand a fi admisa in consecinta, avand drept urmare respingerea recursului.
Pentru a dispune astfel, s-a luat in considerare si faptul ca recurenta nu si-a dezvaluit calitatea de reprezentant al titularei actului de sesizare prin memoriul de recurs formulat, iar sustinerile conform carora aceasta din urma nu ar avea personalitate juridica nu sunt relevante, cu atat mai mult cu cat situatia din speta poate fi asimilata institutiei "capacitatii de drept administrativ".
In consecinta, fata de cele mentionate anterior se va respinge recursul declarat de CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI impotriva sentintei civile nr. 3435 din 29.07.2010, a Tribunalului Salaj, ce va fi mentinuta in intregime.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012