InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Sentinta care nu este supusa apelului. Actiune al carei obiect are valoarea sub 100.000 lei

(Decizie nr. 1692 din data de 13.05.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1692 din 13 mai 2011

Prin sentinta civila nr. 7500/12.09.2003, Judecatoria Cluj-Napoca a admis actiunea formulata de reclamantii N.M. si N.M. impotriva paratilor U.G., U.F., U.D., U.P., U.M., G.A. si U.M. si in consecinta:
A constatat ca prin titlul de proprietate nr. 28049/729/1997 s-a reconstituit in favoarea numitilor U.G., U.P., U.D. si G.M. dreptul de proprietate asupra suprafetei totale de 3789 mp situate in intravilanul localitatii Floresti, tarla 8, parcelele 35 si 34, suprafata ce se identifica partial cu cea inscrisa in CF 4016 Floresti cu nr.topo. 462/1, 463/1, 464/1 si in CF 2730 Floresti cu nr.topo. 462/2, 463/2, 464/2.
A constatat ca prin antecontractul de vanzare cumparare incheiat la 20.01.2003 paratii de ord.1-3, in calitate de succesori ai numitului U.G., au instrainat reclamantilor suprafata de 1000 mp din terenul in suprafata de 3789 mp descris anterior si a obligat partile la semnarea actului autentic de vanzare cumparare, in caz contrar hotararea urmand sa tina loc de act apt pentru intabulare.
A dispus iesirea din starea de indiviziune creata asupra terenurilor inscrise in CF 4016 Floresti si CF 2730 Floresti, prin parcelare, formare de loturi si atribuire in natura, astfel:
Lotul nr. 1- format din parcela in suprafata de 466 mp inscrisa in CF 2730 Floresti cu nr.topo. 462/2/1, 463/2/1, 464/2/1 s-a reinscris in favoarea vechilor proprietari;
Lotul nr. 2- format din parcela in suprafata totala de 2789 mp inscrisa in CF 4016 Floresti cu nr.topo. nou 462/1/1, 463/1/1, 464/1/1 si inscrisa in CF 2730 Floresti cu nr.topo. nou 462/2/2, 463/2/2, 464/2/2, s-a inscris pe numele paratilor de ord.1-3 potrivit cotelor din CF;
Lotul nr. 3- format din parcela in suprafata de 1000 mp inscrisa in CF 1016 Floresti cu nr.topo. nou 462/1/2, 463/1/2, 464/1/2 si in CF 2730 Floresti cu nr.topo. nou 462/2/3, 463/2/3, 464/2/3 s-a atribuit reclamantilor.
A dispus schimbarea ramurii de folosinta a imobilului in suprafata de 1000 mp in " casa de locuit compusa din 3 camere, 1 bucatarie, 1 baie, 1 camara alimente, 1 antreu, 1 terasa si 1 pivnita cu fundatii din beton, zidarie din caramida si invelitoare de tigla".
A dispus inscrierea in CF a dreptului de proprietate al reclamantilor asupra imobilului in suprafata de 1000 mp cu nr.topo. noi 462/1/2, 463/1/2, 464/1/2, 462/2/3, 463/2/3, 464/2/3 si ramura de folosinta descrisa, bun comun, cu titlu de cumparare.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca prin titlul de proprietate nr. 28049/729/1997 s-a reconstituit in favoarea numitilor U.G., U.P., U.D. si G.M. dreptul de proprietate asupra suprafetei totale de 9589 mp, din care  3789 mp situata in intravilanul localitatii Floresti, tarla 8, parcelele 35 si 34. Suprafata mentionata se suprapune partial, potrivit raportului de expertiza intocmit in cauza cu cea inscrisa in CF 4016 Floresti cu nr.topo. 462/1, 463/1, 464/1 si in CF 2730 Floresti cu nr.topo. 462/2, 463/2, 464/2.
Dintre beneficiarii titlului de proprietate doar paratul U.P. mai este in viata acesta aratand la termenele de judecata ca este de acord cu admiterea actiunii. U.G. a decedat la data de 14.01.2000, succesorii sai fiind U.F., U.G. si U.D.. U.D. a decedat la data de 07.07.1999, unica mostenitoare a acestui fiind U.M.. G.M. a decedat, neavand succesori.
In CF 4016 Floresti proprietari tabulari sunt inscrisi U.F., U.G. si U.D., iar in CF 2730 Floresti proprietari tabulari sunt G.A. si U.M., care au fost rude cu paratii si care au decedat fara a avea mostenitori.
Titlul de proprietate mentionat a fost eliberat pe numele mostenitorilor defunctului U.P., insa de foarte multi ani terenul in suprafata totala de 3789 mp era folosit de familia defunctului U.G..
La data de 20.01.2003 paratii de ordin 1-3 s-au obligat sa transmita reclamantilor dreptul de proprietate asupra suprafetei de 1000 mp si a constructiei in schimbul pretului de 100.000.000 ROL achitat integral.
Fata de cele mentionate, prima instanta a admis actiunea reclamantilor, conform dispozitivului sentintei.
Impotriva sentintei mentionate au declarat apel G.R., B.F., S.V., O.A., O.C.G., O.R.G., P.M.S., in calitate de succesori legali dupa defunctii G.A. si U.M. casatorita G.
Prin decizia civila nr. 568/A din 18 nov. 2010 pronuntata de Tribunalul Cluj s-a admis exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratilor G.A. si U.M., casatorita G.
S-a admis apelul declarat de G.R., S.V., O.A., O.C.G., O.R.G., P.M.S. si B.F., decedata in cursul procesului, mostenitorii sai fiind P.A., B.A., B.A. si B.L. sentinta a fost schimbata in parte, in sensul ca s-au respins capetele de cerere din actiunea reclamantilor N.M. si N.M. avand ca obiect constatarea identitatii dintre terenul din titlul de proprietate nr. 28049/729/1997, tarla 8, parcelele 34 si 35 cu terenurile inscrise in CF 2730 Floresti, cu nr.topo. 462/2, 463/2 si 464/2, iesirea din indiviziune asupra terenurilor inscrise in CF 4016 Floresti si CF 2730 Floresti, schimbarea ramurii de folosinta a imobilului atribuit paratilor U.G., U.F. si U.D., inscrierea in CF a dreptului de proprietate, fiind formulate impotriva unor persoane fara capacitate procesuala de folosinta.
S-au mentinut restul dispozitiilor sentintei.
Pentru a hotari astfel tribunalul a retinut ca prin actiunea formulata si precizata reclamantii N.M. si N.N. au chemat in judecata pe paratii U.G., U.F., U.D., U.P., U.M., G.A. si U.M., ultimii doi in calitate de proprietari tabulari ai imobilului inscris in CF 2730 Bontida, cu nr.topo. 462/2, 463/2, 464/2.
Din actele de stare civila depuse in apel rezulta ca G.A. a decedat la data de 29.09.1958, iar Gal U.M. a decedat la data de 16.03.1977. Apelantii sunt descendentii acestora.
Potrivit art.41 alin.1 C.proc.civ. orice persoana care are folosinta drepturilor civile poate sa fie parte in judecata.
Persoanele fizice dobandesc capacitatea de folosinta in momentul nasterii si o pierd odata cu moartea, potrivit art. 7 din Decretul nr. 31/1954, astfel incat, ca urmare a decesului, paratii G.A. si U.M., casatorita G. si-au pierdut capacitatea de folosinta si nu puteau avea calitatea de parti in proces.
Fata de cele ce preced, avand in vedere ca sentinta atacata a fost pronuntata in contradictoriu cu doua persoane decedate, tribunalul a admis exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratilor G.A. si U.M., casatorita G.
Pe de alta parte, tribunalul a considerat ca in cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 297 alin. 1 C.proc.civ. si nu se impune desfiintarea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare. Astfel, nu se pune problema nelegalei citari a paratilor G.A. si U.M., casatorita G. si nici a introducerii in cauza a mostenitorilor acestora, intrucat acesti parati erau decedati la data introducerii actiunii si nu au decedat pe parcursul judecarii cauzei, pentru a se aplica prevederile art. 243 pct. 1 C. proc. civ.
Solutia legala in cazul chemarii in judecata a unei persoane decedate este admiterea exceptiei lipsei capacitatii procesuale de folosinta, exceptie absoluta, care poate fi invocata pe tot parcursul procesului, deci si direct in apel, si, pe cale de consecinta respingerea cererii formulate in contradictoriu cu acea persoana.
In consecinta, tribunalul a apreciat ca se impune respingerea capetelor de cerere din actiunea care privesc imobilul inscris in CF 2730 Bontida, cu nr.topo. 462/2, 463/2, 464/2, respectiv cele avand ca obiect constatarea identitatii dintre terenul din titlul de proprietate nr.28049/729/1997, tarla 8, parcelele 34 si 35 cu terenurile inscrise in CF 2730 Floresti, cu nr.topo. 462/2, 463/2 si 464/2, iesirea din indiviziune asupra terenurilor inscrise in CF 4016 Floresti si CF 2730 Floresti, schimbarea ramurii de folosinta a imobilului atribuit paratilor U.G., U.F. si U.D., inscrierea in CF a dreptului de proprietate, ca fiind formulate impotriva unor persoane fara capacitate procesuala de folosinta.
Impotriva acestei decizii au declarat recurs paratii U.G., U.F. si U.D. solicitand casarea hotararii recurate cu trimiterea cauzei pentru o noua judecata la Tribunalul Cluj.
In motivarea recursului a aratat ca raportat la valoarea obiectului actiunii solutionate prin sentinta civila nr. 7500/12.03.2003 care rezulta din antecontractul de vanzare-cumparare incheiat intre reclamantii N.M. si N.N. si paratii recurenti U.F., U.G. si N.N. in care pretul imobilului era stabilita la suma de 100.000.000 lei valoare care a fost avuta in vedere de instanta fondului la solutionarea actiunii si stabilirea taxei de timbru, calea de atac impotriva hotararii pronuntate la fond, in considerarea dispozitiilor art. 2821 C.proc.civ. introdus prin disp. art. I pct.94 din Legea nr. 138/2000 era cea a recursului, situatie in care a fost judecata nelegal ca si apel, fiind prezent motivul de recurs prev. de art. 304 pct.1 C.proc.civ.
Mai invoca nelegalitatea hotararii avand in vedere ca apelul s-a formulat de catre mostenitorii paratilor G.A. si sotia U.M. casatorita G., chiar admitand exceptia lipsei capacitatii de folosinta a paratilor G.A. si sotia Maria care in fata instantei de fond au fost citati prin publicitate desi in faza de apel s-a stabilit ca acestia erau decedati, in speta era prezenta ipoteza prevazuta de disp. art. 2972 pct. 1, in sensul ca judecata la fond s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, situatie in care solutia legala era cea a anularii hotararii apelate si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, solutia fiind solicitata expres atat de apelant cat si de paratii recurenti.
Considera ca mentinand hotararea instantei de fond astfel cum s-a dispus prin hotararea tribunalului in sensul ca s-au mentinut dispozitiile sentintei in ce priveste nr.top. 462/1, 463/1 si 464/1 din CF 4016 face ca hotararea de fond care este mentinuta sa fie lipsita de orice eficienta cata vreme lotul de 1000 mp obiect al antecontractului in baza caruia reclamantii au solicitat prestatia tabulara se intinde atat pe nr.top. din CF 4016 Floresti unde sunt alti proprietari decat defunctii G.A. si G.M., proprietari care au fost legal citati in cauza cat si pe nr.top. din CF 2730 Floresti in care proprietari sunt cei doi soti G. antecesorii apelantilor.
In consecinta solicita admiterea recursului, casarea hotararii cu trimiterea cauzei pentru o noua judecata in apel la Tribunalul Cluj, judecata urmand a fi facuta cu aplicarea disp. art. 2972 pct. 1 C.proc.civ.
Reclamantii intimati N.M. si N.M., prin intampinare au solicitat admiterea recursului astfel cum a fost formulat.
Examinand hotararea atacata in raport de motivele invocate, Curtea de Apel urmeaza sa admita recursul pentru urmatoarele considerente:
Obiectul actiunii il reprezinta o actiune in constatare si prestatie tabulara cu privire la o constructie in valoare de cel mult 40.000 lei si un teren in suprafata de 3789 mp in valoare de cel mult 56.835 lei, deci in total 96.835 lei, potrivit valorilor din raportul de expertiza utilizat de notarii publici pentru anul 2003 (fila 62).
Valoarea este sub 100.000 lei, deci devin aplicabile dispozitiile art. 2821 alin. 1 Cod procedura civila care prevad ca "Nu sunt supuse apelului hotararile judecatoresti date in prima instanta in cererile introduse pe cale principala privind pensii de intretinere, in litigiile al caror obiect are o valoare de pana la 100.000 lei inclusiv.
Potrivit art. 2 pct. 3 Cod procedura civila tribunalul judeca, ca instanta de recurs, recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului.
Art. 299 Cod procedura civila prevede ca hotararile date fara drept de apel, cele date in apel, precum si, in conditiile prevazute de lege, hotararile altor organe cu activitate jurisdictionala sunt supuse recursului si ca recursul se solutioneaza de instanta imediat superioara celei care a pronuntat hotararea in apel.
Art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304 din 28 iunie 2004 republicata, privind organizarea judiciara, prevede ca "Apelurile se judeca in complet format din 2 judecatori, iar recursurile, in complet format din 3 judecatori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.
Prin urmare, calea de atac in cauza este recursul iar nu apelul si trebuia solutionat de tribunal in complet de 3 judecatori iar nu ca si apel in complet de 2 judecatori.
Motivul de recurs privind faptul ca admitand exceptia lipsei capacitatii de folosinta a paratilor G.A. si sotia M. care in apel s-a stabilit ca acestia erau decedati, in speta era prezenta ipoteza prevazuta de disp. art. 2972 pct. 1, in sensul ca judecata la fond s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, situatie in care solutia legala era cea a anularii hotararii apelate si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, nu poate fi primit.
Solutia data de instanta de apel este cea corecta dat fiind ca numai cu privire la o persoana in viata judecarea poate fi facuta in lipsa partii care nu a fost legal citata, dat fiind ca in cazul in care o persoana este decedata nu se poate afirma ca ar putea fi legal citata, deoarece nelegala citare este opusul legalei citari, or ambele aceste situatii trebuie analizate cu privire la aceasi persoana, dar cu privire la o persoana lipsita de capacitate de folosinta nu se poate sustine ca ar putea fi legal citata, deci nici ipoteza nelegalei citari nu poate fi luata in considerare, mai ales ca are prioritate exceptia lipsei capacitatii de folosinta.
Cum decizia atacata nu poate fi mentinuta cu privire la acest aspect, dat fiind nelegala compunere, solutia este neprimirea acestui motiv de recurs, date fiind argumentele anterioare.
Fata de cele de mai sus, in temeiul prevederilor art. 304 pct. 1 Cod procedura civila cat si al art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 si art. 315 alin. 1 Cod procedura civila, curtea urmeaza sa admita in parte recursul declarat de paratii U.G., U.F. si U.D. impotriva deciziei civile nr. 568/A din 18 noiembrie 2010 a Tribunalului Cluj, pe care o va casa in intregime si va trimite cauza pentru rejudecare ca recurs la aceeasi instanta, Tribunalul Cluj. (Judecator Ioan Daniel Chis)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012