InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Calea de atac impotriva sentintei. Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare cu privire la un teren pentru pretul de 4.500 lei. Recursul, iar nu si apelul

(Decizie nr. 1959 din data de 01.06.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1959 din 1 iunie 2011

Prin sentinta civila nr. 459 din 5 mai 2009 a Judecatoriei Dragomiresti, s-a admis partial actiunea civila intentata de reclamantul P.M., in contradictoriu cu parata C.M. si in consecinta, s-a dispus rezolutiunea conventiei sub semnatura privata incheiata la 5 aprilie 2008, prin care parata i-a vandut reclamantului un teren in suprafata de 20 ari, cu pretul de 4.000 lei; s-a dispus rezolutiunea antecontractului de vanzare-cumparare imobiliara autentificat in 14 martie 2008, prin care parata i-a vandut reclamantului terenul situat in comuna Rozavlea in locul denumit "Gura Halbocii" in suprafata de 1.900 mp cu pretul de 4.500 lei.
A fost obligata parata sa ii restituie reclamantului, suma de 4.500 lei reprezentand pretul terenului.
S-au respins capetele de cerere privind restituirea sumei de 2.400 lei reprezentand dublul arvonului si a sumei de 3.400 lei reprezentand taxe notariale.
A fost obligata parata sa ii plateasca reclamantului cheltuieli de judecata partiale in suma de 500 lei.
Prin decizia civila nr. 1163 din 16.12.2009 a Tribunalului Maramures, s-a admis recursul declarat de reclamantul P.M. impotriva sentintei civile nr. 459 din 5 mai 2009 a Judecatoriei Dragomiresti, care a fost casata si s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.
Pentru a hotari astfel, instanta de recurs a retinut ca in cauza se impune administrarea probelor necesare pentru elucidarea momentului inserarii in conventia partilor a clauzei de arvuna, la data intocmirii sau ulterior, respectiv daca aceasta reprezinta sau nu vointa partilor contractante.
Prin sentinta civila nr. 753 din 7 octombrie 2010 a Judecatoriei Dragomiresti, s-a admis in parte actiunea civila intentata de reclamantul P.M. impotriva paratei C.M. si in consecinta, s-a dispus rezolutiunea conventiei sub semnatura privata incheiata la 5 aprilie 2008, prin care parata i-a promis reclamantului vanzarea unui teren in suprafata de 20 ari, cu pretul de 4.000 lei. S-a dispus rezolutiunea antecontractului de vanzare-cumparare imobiliara autentificat in 14 martie 2008, la Biroul Notarului Public Urda Maria, prin care parata i-a promis reclamantului vanzarea terenului situat in comuna Rozavlea, la locul numit "Gura Halbocii", in suprafata de 1.900 mp cu pretul de 4.500 lei. A fost obligata parata sa ii restituie reclamantului suma de 4.500 lei reprezentand pretul terenului, precum si dobanda acumulata la CEC de la data depunerii sumei in favoarea acestuia. S-au respins capetele de cerere privind restituirea sumei de 2.400 lei reprezentand dublul arvonului si a sumei de 340 lei reprezentand taxe notariale. S-a luat act de renuntarea reclamantului la capatul de cerere privind obligarea paratei la plata sumei de 1.000 lei reprezentand contravaloarea recoltei.
A fost obligata parata sa ii plateasca reclamantului cheltuieli de judecata partiale in suma de 1.000 lei.
Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca la data de 5 aprilie 2008, intre parata si reclamant s-a incheiat o conventie sub semnatura privata a terenului suprafata de 20 ari situat in locul numit "Valea Halbocii", pentru pretul de 4.000 lei. In conventie s-a inclus clauza de arvuna conform careia "daca P.M. si C.M. se razgandesc, P. pierde arvonul, iar C. da arvonul dublu inapoi, arvon 1.200 ron".
Ulterior, la data de 14 mai 2008, intre aceleasi parti s-a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare cu privire la acelasi teren, in care pretul a fost de 4.500 lei.
Apoi, la data de 16 mai 2008, parata a vandut terenul in litigiu numitului F.I., cu pretul de 5.500 lei, conventie ce a facut obiectul dosarului nr. 775/224/2008 al Judecatoriei Dragomiresti, in care s-a pronuntat sentinta civila nr. 520 din 24.06.2008, in baza careia cumparatorul si-a inscris in cartea funciara dreptul de proprietate asupra terenului in litigiu.
Prin decizia civila nr. 151 din 16.02.2011 a Tribunalului Maramures, s-a admis recursul declarat de reclamantul P.M. impotriva sentintei civile nr. 753 din 7.10.2010 a Judecatoriei Dragomiresti, care a fost modificata in sensul ca a fost obligata parata sa ii restituie reclamantului suma de 4.500 lei reprezentand pretul terenului cu dobanda legala in materie civila, calculata conform O.G. nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti art. 3 alin. (3), la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, diminuat cu 20% incepand cu data introducerii actiunii 12.01.2009 si pana la efectiva achitare.
A fost obligata parata sa ii plateasca reclamantului suma de 1.100 lei cu titlu de cheltuieli de judecata partiale la fond.
Au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei.
A fost obligata intimata sa ii plateasca recurentului cheltuieli de judecata in recurs, in suma de 34 lei.
Pentru a decide astfel, instanta de recurs a retinut ca sentinta este partial nelegala in privinta neacordarii dobanzii legale, calculate la suma de 4.500 lei reprezentand pretul terenului, deoarece parata nu a uzat de procedura ofertei reale urmate de consemnatiune.
Impotriva acestei decizii, a declarat recurs reclamantul P.M., criticand-o ca fiind nelegala si netemeinica, deoarece nu i s-au acordat cheltuielile de judecata ocazionate, precum si taxele notariale, parata fiind vinovata ca la numai 2 zile dupa ce a incheiat conventia cu reclamantul, a incheiat o alta conventie cu un alt cumparator privind acelasi teren, dar la un pret mai mare cu 1.000 lei.
Examinand recursul, curtea retine urmatoarele:
Potrivit art. 299 alin. (1) Cod procedura civila, sunt supuse recursului hotararile date fara drept de apel, cele date in apel, precum si, in conditiile prevazute de lege, hotararile altor organe cu activitate jurisdictionala.
Hotararea atacata de reclamant cu recurs, a fost pronuntata la randul ei tot in calea de atac a recursului, de un complet constituit din 3 judecatori.
Prin urmare, hotararile pronuntate legal in recurs, nu mai pot forma obiectul unui al doilea recurs, deoarece procedura civila romana nu cunoaste institutia juridica a recursului la recurs.
Asa fiind, la termenul din 1 iunie 2011, curtea a invocat din oficiu exceptia inadmisibilitatii recursului, in baza art. 137 alin. (1) coroborat cu art. 299 alin. (1) Cod procedura civila, exceptie pe care urmeaza sa o admita si in consecinta, sa respinga recursul ca inadmisibil. (Judecator Traian Darjan)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012