Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

Plangere impotriva procesului verbal de contraventie

(Sentinta civila nr. 321 din data de 25.02.2015 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Circulatie rutiera | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. (...) petentul (_) a formulat plangere, in contradictoriu cu intimata (_), impotriva procesului verbal de contraventie seria (_) nr. (_/_), pe care il considera nelegal  si netemeinic.
In motivarea plangerii se arata ca la data de (_) a primit prin serviciul postal procesul verbal sus-mentionat.
A mai precizat ca in procesul verbal aratat se retine ca la data de (_) ora (_) intimata a constatat in lipsa petentului ca a circulat pe (_) cu autoturismul proprietate personala, avand nr. de inmatriculare (...), fara a detine rovinieta.
De asemenea, mai arata ca autoturismul sus-mentionat a fost instrainat la data de (_), in baza contractului de vanzare-cumparare numitului (_) data la care a fost radiat si din evidentele (_), asa cum rezulta din adeverinta nr. (_) si inmatriculat pe numele acestuia, conform fisei de inmatriculare auto, astfel ca pentru toate motivele invocate solicita admiterea plangerii si anularea procesului verbal de constatare a contraventiei.
In drept, a invocat dispozitiile OG 2/2001, OG 15/2002 si OUG 63/2006.
A depus alaturat, in copie, inscrisuri.
La data de (_) intimata a formulat intampinare, prin care a solicitat instantei respingerea plangerii, ca nefondata si neintemeiata.
In motivarea intampinarii, dupa descrierea faptei pentru care a fost sanctionat petentul, intimata a aratat ca procesul verbal indeplineste toate conditiile prevazute de OG 15/2002 coroborat cu OG 2/2001, constatarea contraventiei fiind efectuata cu ajutorul mijloacelor specifice ale sistemului informatic, petentul fiind identificat in baza de date furnizate de (_)
In drept, a invocat dispozitiile OG 2/2001 si OG 15/2002.
Intimata a solicitat judecarea cauzei in lipsa,  potrivit art. 223 alin. 3 cod procedura civila.
A depus alaturat, in copie, inscrisuri.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal supus controlului judecatoresc s-a retinut in sarcina petentului ca la data de (_), vehiculul categoria A, cu numarul de inmatriculare (_) a circulat pe (_),  fara a detine rovinieta valabila.
Pentru fapta comisa, petentul a fost sanctionat contraventional, in conformitate cu prevederile art. 8 din OG nr. 15/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda contraventionala in cuantum de (_), intocmindu-se procesul verbal de constatare a contraventiei seria seria (_) nr. (_).
Conform dispozitiilor art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, procesul verbal de contraventie este supus controlului de legalitate si temeinicie al instantei.
Din punct de vedere al legalitatii actului sanctionator, instanta apreciaza ca acesta a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, neexistand nicio cauza de nulitate absoluta care sa poata fi invocata din oficiu. 
  Din punct de vedere al temeiniciei procesului verbal de contraventie dedus judecatii, instanta retine ca la data de (_) autovehiculul cu numarul de inmatriculare (_)  a fost instrainat catre numitul (_), astfel cum rezulta din contractul de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit cat si din adeverinta eliberata la data de (_) de (_) in care se mentioneaza ca autovehiculul in discutie a fost radiat din evidente in baza contractului mentionat.
Articolul 7 din OG nr. 15/2002 stabileste ca "responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile, precum si a achitarii tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine in exclusivitate utilizatorilor romani, iar in cazul utilizatorilor straini, aceasta revine in exclusivitate conducatorului auto al vehiculului".
Termenul de utilizator este explicat chiar in cuprinsul OG 15/2002, la art. 1 alin. 1 lit. b, unde se arata ca: In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza: utilizatori - persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania, denumite in continuare utilizatori romani, respectiv persoanele fizice ori juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in alte state, denumite in continuare utilizatori straini"
Din interpretarea sistematica a acestor texte legale rezulta ca are calitatea de contravenient detinatorul mentionat in certificatul de inmatriculare care are in proprietate sau poate folosi autovehiculul in baza unui drept legal, acesta trebuind sa faca dovada achitarii taxei de drum. In acest sens sunt prevederile art. 1 alin. 6 din Regulamentul pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania potrivit OG nr. 15/2002 (Ordinul 769/01.10.2010).
Tinand seama de faptul ca petentul a instrainat autovehiculul catre o alta persoana din ziua de (_), acesta nu mai avea calitatea de proprietar si nu s-a facut dovada ca ar fi avut calitatea de utilizator la data savarsirii contraventiei in sensul prevazut de art. 7 din O.G. nr.  15/2002.
Avand in vedere acest aspect, continutul constitutiv al contraventiei prevazute de art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 15/2002, dar si caracterul personal al raspunderii contraventionale, instanta retine ca petentul nu se face vinovat de savarsirea contraventiei retinute in sarcina sa, astfel ca prezumtia de temeinicie de care se bucura procesul verbal de contraventie, ca act al autoritatii de stat, a fost rasturnata in cauza.
Pentru considerentele anterior expuse, instanta va admite plangerea si va dispune anularea procesului verbal de contraventie seria (_) nr. (_/_)  si, pe cale de consecinta, va exonera petentul de plata amenzii aplicate prin acesta in cuantum de (_).
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Circulatie rutiera

conducere a unui vehicul fara permis - Sentinta penala nr. xxx din data de 19.04.2018
conducerea sub influenta bauturilor alcoolice - Hotarare nr. 13159 din data de 14.12.2017
Masura blocarii rotilor unui autovehicul. Competenta - Decizie nr. 370/R/2010 din data de 29.03.2010
1 .Contencios administrativ. Plangere contraventionala. Neprecizarea obiectiunilor in mod distinct in procesul - verbal de constatare a contraventiei. - Sentinta comerciala nr. speta 11 din data de 14.01.2008
Vatamare corporala din culpa. Culpa comuna a partii civile si a inculpatului. Respingerea recursului cu privire la majorarea daunelor materiale ?i morale - Decizie nr. 61 din data de 31.12.2013
Aprecierea daunelor morale . Criterii . Majorarea cuantumului in apel - Decizie nr. 65 din data de 22.03.2010
Alcolemie. Analiza toxicologica a probelor de sange la mai mult de trei zile de la recoltare. Sanctiune. - Decizie nr. 30 din data de 15.02.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 658 din data de 02.09.2010
Infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 6 din data de 07.01.2010
Conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice - Sentinta penala nr. 58 din data de 20.05.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 32 din data de 03.03.2010
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 452 din data de 14.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 439 din data de 08.10.2009
conducere fara permis - Sentinta penala nr. 1 din data de 07.01.2009
Conducere sub influenta bauturilor alcoolice, parasire a locului accidentului - Sentinta penala nr. 101 din data de 02.10.2007
Ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 7 din data de 21.01.2009
Gresita apreciere a probelor administrate cu consecinta achitarii unui inculpat. - Decizie nr. 673 din data de 02.06.2011
Gresita achitare. Aprecierea categoriilor de drumuri publice. - Decizie nr. 727 din data de 16.06.2011
Exceptia de nelegalitate a art.3 din HCL nr.505/2008, precum si a art. 9 si 13 din Regulamentul privind reglementarea activitatii de imobilizare/blocare a rotilor vehiculelor si remorcilor, oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice s... - Decizie nr. 2050 din data de 27.10.2010
Preschimbare permis de conducere emis de autoritatile straine.Conditii. - Decizie nr. 359 din data de 09.03.2010