Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

Anulare proces verbal contraventie

(Sentinta civila nr. 802 din data de 04.06.2015 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Circulatie rutiera | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte


Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. (_/_) petentul (_) a formulat plangere, in contradictoriu cu intimata (_) impotriva procesului verbal de contraventie seria (_/_) solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna anularea acestuia si exonerarea sa de plata amenzii aplicate.
In motivarea plangerii petentul arata ca prin procesul verbal susmentionat a fost sanctionat contraventional cu amenda iin suma de 250 lei, pe motiv ca in ziua de (_), la ora (_) in locul (_) a circulat cu auto inmatriculat sub nr. (_) proprietate personala fara a detine rovinieta valabila. A mai precizat ca, nu sunt adevarate cele retinute in procesul verbal, intrucat are achitata rovinieta pe o perioada de un an de zile, respectiv de la (_) pana la (_), astfel ca amenda i-a fost aplicata nelegal, astfel ca solicita admiterea plangerii.
In drept, plangerea nu a fost motivata.
A depus alaturat, in copie, inscrisuri.
La data de (_) intimaata a formulat intampinare, prin care solicita respingerea plangerii ca nefondata si neintemeiata .
A depus alaturat, in copie, inscrisuri.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
  Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria (.../...) petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 250 lei in temeiul art. 8 alin. 2 din O.G. nr. 15/2002 pentru faptul ca autovehiculul cu numar de inmatriculare (_) apartinand petentului a circulat la data de (_) in loc. (_) fara a detine rovinieta valabila.
Potrivit art. 17 din   O.G. nr. 2/2001 lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.
Potrivit legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica in intelesul prezentei legi:) (_) 4. semnatura electronica extinsa reprezinta acea semnatura electronica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este legata in mod unic de semnatar;
    b) asigura identificarea semnatarului;
    c) este creata prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
    d) este legata de datele in forma electronica, la care se raporteaza in asa fel incat orice modificare ulterioara a acestora este identificabila;
Inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, in ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu inscrisul sub semnatura privata.
Instanta va analiza cu prioritate existenta semnaturii agentului constatator, motiv de nulitate expresa conform art. 17 din O.G. nr. 2/2001.
Din dispozitiile legale amintite mai sus rezulta ca semnatura electronica poate fi incorporata unui inscris in forma electronica destinat a fi citit prin intermediul unui program, nefiind posibila incorporarea unei semnaturi electronice unui alt inscris decat cel electronic..
In aceste conditii, rezulta ca inscrisul comunicat pe suport de hartie de agentul constatator nu intruneste conditiile de valabilitate ale unui proces-verbal de contraventie in sensul dispozitiilor O.G. nr. 2/2001. Astfel, prin modalitatea de intocmire a procesului-verbal nu sunt respectate conditiile de valabilitate prevazute de legiuitor sub sanctiunea nulitatii, iar persoana careia i s-a comunicat in forma scrisa, si de altfel, instanta de judecata, nu poate observa semnatura agentului constatator, element esential al procesului verbal de contraventie.
In acelasi sens s-a pronuntat Inalta Curte de  Casatie si Justitie prin Decizia data in recurs in interesul legii nr. 6/2015 statuand ca: "In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 17 din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile, raportate la dispozitiile art. 4 pct. 1-4 si art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, incheiate potrivit art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) si alin. (3) din acest act normativ, transmise persoanelor sanctionate contraventional pe suport de hartie, sunt lovite de nulitate absoluta in lipsa semnaturii olografe a agentului constatator".
Aplicand acestea la cauza de fata, instanta retine ca procesul - verbal de contraventie contestat  nu poarta nicio semnatura olografa, ci contine doar mentiunea ca a fost generat si semnat electronic, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 si ale H.G. nr. 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001.
Prin urmare, instanta constata ca procesul-verbal de contraventie nu contine unul dintre elementele sale esentiale, respectiv semnatura olografa a agentului constatator, astfel procesul-verbal seria (.../...) a fost nelegal intocmit, urmand a fi anulat, fiind de prisos analizarea temeiniciei plangerii contraventionale.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Circulatie rutiera

conducere a unui vehicul fara permis - Sentinta penala nr. xxx din data de 19.04.2018
conducerea sub influenta bauturilor alcoolice - Hotarare nr. 13159 din data de 14.12.2017
Masura blocarii rotilor unui autovehicul. Competenta - Decizie nr. 370/R/2010 din data de 29.03.2010
1 .Contencios administrativ. Plangere contraventionala. Neprecizarea obiectiunilor in mod distinct in procesul - verbal de constatare a contraventiei. - Sentinta comerciala nr. speta 11 din data de 14.01.2008
Vatamare corporala din culpa. Culpa comuna a partii civile si a inculpatului. Respingerea recursului cu privire la majorarea daunelor materiale ?i morale - Decizie nr. 61 din data de 31.12.2013
Aprecierea daunelor morale . Criterii . Majorarea cuantumului in apel - Decizie nr. 65 din data de 22.03.2010
Alcolemie. Analiza toxicologica a probelor de sange la mai mult de trei zile de la recoltare. Sanctiune. - Decizie nr. 30 din data de 15.02.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 658 din data de 02.09.2010
Infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 6 din data de 07.01.2010
Conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice - Sentinta penala nr. 58 din data de 20.05.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 32 din data de 03.03.2010
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 452 din data de 14.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 439 din data de 08.10.2009
conducere fara permis - Sentinta penala nr. 1 din data de 07.01.2009
Conducere sub influenta bauturilor alcoolice, parasire a locului accidentului - Sentinta penala nr. 101 din data de 02.10.2007
Ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 7 din data de 21.01.2009
Gresita apreciere a probelor administrate cu consecinta achitarii unui inculpat. - Decizie nr. 673 din data de 02.06.2011
Gresita achitare. Aprecierea categoriilor de drumuri publice. - Decizie nr. 727 din data de 16.06.2011
Exceptia de nelegalitate a art.3 din HCL nr.505/2008, precum si a art. 9 si 13 din Regulamentul privind reglementarea activitatii de imobilizare/blocare a rotilor vehiculelor si remorcilor, oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice s... - Decizie nr. 2050 din data de 27.10.2010
Preschimbare permis de conducere emis de autoritatile straine.Conditii. - Decizie nr. 359 din data de 09.03.2010