InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Contestatie la titlu. Instanta competenta

(Decizie nr. 751 din data de 25.02.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Competenta materiala; Contestatie la executare; Executarea silita | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 751 din 25 februarie 2011

Prin sentinta civila nr. 2786 din 04.11.2009, pronuntata de Judecatoria Sighetu Marmatiei, a fost admisa in parte actiunea civila inaintata de reclamanta Federatia Comunitatilor Evreiesti din impotriva paratilor M.A., M.I. si S.A., fiind obligati paratii M.I. si S.A. sa predea in deplina proprietate si posesie a reclamantei terenul situat in Sighetu Marmatiei str.M.nr. 6 inscris in CF 3917 nr.top. 461 in suprafata de 412 mp determinat de conturul punctelor B-C-10-9-8-7-6-5-4-B, conform anexei 1 D la expertiza intocmita in cauza.
Totodata instanta a stabilit linia despartitoare dintre terenul proprietatea reclamantei situat in Sighetu Marmatiei str.M.nr. 6 inscris in CF 3917 nr.top. 461 si terenul proprietatea paratilor situat in Sighetu Marmatiei str.M.nr. 4 inscris in CF 3973 nr.top. 462 pe aliniamentul B-C conform schitei 1 D anexa la completarea raportului de expertiza si i-a obligat pe parati sa ridice de pe terenul proprietatea reclamantei constructiile in natura cotet pentru porci, 2 cotete pentru pasari precum si gardul situat pe aliniamentul dintre punctele 5-D din anexa 2 varianta nr. 2 din completarea la raportul de expertiza iar in caz de refuz, a indreptatit-o pe reclamanta sa ridice aceste constructii pe cheltuiala paratilor.
Au fost obligati paratii in solidar sa plateasca reclamantei 60 lei cu titlu de despagubiri cu dobanda legala prevazuta de OG nr. 9/2000 incepand cu data pronuntarii sentintei si pana la data achitarii acestei sume.
Instanta a respins cererile paratilor privind obligarea paratei a preda in deplina proprietate si posesie a reclamantilor terenul situat in Sighetu Marmatiei str.M.nr. 6 inscris in CF 3917 nr.top. 46, radierea inscrierilor din CF 3917 nr.top. 461 facute pe seama paratei si inscrierea in favoarea reclamantilor a dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune de 30 de ani asupra acestui teren.
Au fost obligati paratii in solidar sa plateasca reclamantei 2447,78 lei cheltuieli de judecata.
Prin decizia civila nr. 152/A din 20.09.2010 pronuntata de Tribunalul Maramures, s-a admis apelul declarat de apelantele M.A. si S.A., impotriva sentintei civile nr. 2786 din 4.11.2009, pronuntata de Judecatoria Sighetu Marmatiei care a fost schimbata in parte, in sensul ca paratii M.I. si S.A. au fost obligati sa predea reclamantei in deplina proprietate si posesie terenul situat in Sighetu Marmatiei, strada M. nr. 6, inscris in CF nr. 3917 nr. topo. 461 in suprafata de 390,5 mp determinat de conturul punctelor A-14-4-5-6-7-8-9-10-A conform anexei 1C la raportul de expertiza, stabileste linia despartitoare dintre terenul proprietatea reclamantei Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania, situat in Sighetu Marmatiei, strada M. nr. 6, inscris in CF nr. 3917 Sighet, nr. topo. 461 si terenul proprietatea paratilor M.A., M.I. si S.A., situat in Sighetu Marmatiei, strada Marasesti nr. 4, inscris in CF nr. 3973 Sighet, nr. topo. 462, pe aliniamentul A-14-4, conform schitei 1-C, anexa la raportul de expertiza si a obligat paratii sa ridice de pe terenul proprietatea reclamantei constructiile in natura cotet pentru porci, doua cotete pentru pasari, precum si gardul situat pe aliniamentul dintre punctele 5-D din anexa nr. 2 varianta nr. 1 la completarea la raportul de expertiza, iar in caz de refuz, a fost indreptatita reclamanta sa ridice aceste constructii pe cheltuiala paratilor.
S-au mentinut celelalte dispozitii ale sentintei.
S-a respins cererea de aderare la apel formulata de M.I..
Apelante si M.I. au fost obligati sa achite intimatei Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania, suma de 1.500 lei, cheltuieli de judecata, suma rezultata urmare a compensarii.
Impotriva deciziei tribunalului si a sentintei judecatoriei au formulat contestatie la titlu contestatoarele M.A. si S.A. solicitand lamurirea titlurilor intelesului, precum si intinderea si aplicarea hotararilor date in caz in cele doua hotarari, deoarece nu se intelege care din acestea se vor aplica potrivit modificarilor ulterioare.
Potrivit art. 400 alin. 2 Cod procedura civila "Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa.
Cum in speta hotararea ce se executa este decizia civila nr. 152/A/20.09.2010 a Tribunalului Maramures care a schimbat sentinta civila nr. 2786/04.11.2009 a Judecatoriei Sighetu-Marmatiei iar prin decizia civila nr. 5773/R/09.12.2010 a Curtii de Apel Cluj doar s-a respins recursul, deci doar decizia civila nr. 152/A/20.09.2010 a Tribunalului Maramures reprezinta in intelesul acestui text legal o hotarare ce se executa, reiese ca doar instanta ce a pronuntat aceasta hotarare este competenta sa judece contestatia la propriul sau titlu.
Vazand si dispozitiile art. 2 alin. 4 si art. 400 alin. 2 Cod procedura civila, urmeaza sa admita exceptia necompetentei materiale a Curtii de Apel Cluj, si sa decline competenta de solutionare a contestatiei la titlu, in favoarea Tribunalului Maramures.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta materiala; Contestatie la executare; Executarea silita

Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Indreptatire. - Decizie nr. 202/R din data de 22.01.2013
Contestarea deciziei de imputare emisa urmare auditului Curtii de Conturi. Obligatia conducatorului unitatii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestatiei - Decizie nr. 3451 din data de 03.05.2012
Actiune in granituire si revendicare. Imobile invecinate. Stabilirea liniei de hotar tinand seama de iesirea din indiviziune a partilor - Decizie nr. 441 din data de 02.02.2012
Actiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat in coproprietate. Nechemarea in judecata a tuturor coproprietarilor fondului aservit. Respingere - Decizie nr. 440 din data de 02.02.2012
Desfasurator de calcul al penalitatilor si dobanzilor emis de casa de asigurari de sanatate. Cerere de suspendare a executarii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 4273 din data de 01.11.2011
Contract de antrepriza. Conditii pentru eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat simpla implinire a unor termene contractuale sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la penali... - Decizie nr. 4197 din data de 31.10.2011
Cerere de suspendare a executarii actului fiscal. Conditii. Lipsa aparentei de legalitate a deciziei de impunere prin care in anul 2011 s-au stabilit obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004 - Decizie nr. 4157 din data de 28.10.2011
Societate comerciala radiata urmare inchiderii procedurii falimentului. Litigiu avand ca obiect restituirea unor sume de bani in temeiul Legii nr. 76/2002, aflat in rejudecare. Respingerea actiunii pentru lipsa capacitatii procesuale - Decizie nr. 4138 din data de 28.10.2011
Cerere de suspendare a executarii hotararilor AGOA si AGEA. Lipsa dovedirii urgentei - Decizie nr. 3911 din data de 21.10.2011
Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de intarziere, pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata in contencios administrativ. Calitate procesuala pasiva - Decizie nr. 3692 din data de 11.10.2011
Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neexecutare in termenul stipulat ca "esential". Conditii. Repunere in situatia anterioara. Raportare la moneda euro. calculul penalitatilor de intarziere raportat la pretul transformat in lei - Decizie nr. 3687 din data de 11.10.2011
Contrabanda. Solutionarea laturii civile. Datoria vamala - Decizie nr. 1775 din data de 04.11.2011
Proces penal. Parti. Problema raspunderii pentru fapta minorului. Furt calificat. Introducerea in cauza a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului - Decizie nr. 1703 din data de 26.10.2011
Accident de circulatie. Moartea a trei persoane si vatamarea corporala a altor doua. Indivizibilitate pasiva. Incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. Individualizarea pedepsei - Decizie nr. 1698 din data de 26.10.2011
Rectificare de carte funciara. Sustinerea faptului ca registratorul nu a verificat valabilitatea actului in baza caruia s-a facut intabularea. Respingere - Decizie nr. 3459 din data de 06.10.2011
Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv si instrainat ulterior. Indreptatirea fostului proprietar la despagubiri in conditiile legii speciale - Decizie nr. 3456 din data de 06.10.2011
Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei - Decizie nr. 4794 din data de 21.11.2011
Solutionarea actiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. Casare cu trimitere la instanta de apel, in vederea solutionarii cauzei in limitele investirii primei instante - Decizie nr. 4754 din data de 18.11.2011
Actiune avand ca obiect obligatie de a face, respectiv desfiintarea contructiei. Solutionare in cadrul actiunii in revendicare. Admiterea recursului si apelului si repsingerea actiunii - Decizie nr. 4743 din data de 17.11.2011
Calitate procesuala pasiva. Actiune intentata de angajat impotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor retinute in plus cu titlu de contributii si impozit. Respingere pentru lipsa calitatii procesuale pasive - Decizie nr. 4724 din data de 16.11.2011