InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Taxa de prima inmatriculare pentru autoturisme noi. Conformitatea instituirii taxei cu normele dreptului comunitar

(Decizie nr. 1252 din data de 25.11.2008 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Taxe vamale | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Taxa  de prima inmatriculare pentru  autoturisme noi. Conformitatea  instituirii  taxei cu  normele  dreptului  comunitar.

Art.2141-2142 Cod fiscal anterior
 abrogarii prin O.U.G.nr.50/2008
Art.90 alin.1 Tratatul U.E.

Comparand  norma  comunitara cuprinsa in art. 90 alin.1 din Tratatul U.E. al  carei scop  il   constituie asigurarea liberei  circulatii a marfurilor  intre statele membre  prin eliminarea practicilor protectioniste  rezultate din  aplicarea unor impozite interne de orice natura  prin care  se  discrimineaza produsele provenite  din  alte  state  membre cu legislatia interna - art.2141  si 2142  Cod fiscal  se  poate  stabili  ca in  cazul autoturismelor noi  cuantumul  taxei este  aplicat  dupa  aceleasi  criterii, indiferent  ca provin   din Romania sau oricare  alt  stat membru astfel ca legislatia  interna  nu este   contrara  dreptului  comunitar.

Sectia  de contencios administrativ si fiscal - Decizia nr. 1252/CA/25 noiembrie 2008

     Reclamanta T.V.  a solicitat in dosarul Tribunalului Hunedoara nr.2709/97/2008 in  contradictoriu cu paratele ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE V. si DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE H.  obligarea  la restituirea taxei speciale pentru autoturisme incasata nelegal, in cuantum de 683,59 lei, plata dobanzii legale aferente,calculata de la scadenta pana la data platii. In motivarea actiunii se arata ca reclamanta a platit taxa in temeiul art. 214^1 din Codul fiscal pentru autoturismul importat si fabricat intr-un stat al UE , dar ca prin aceasta se realizeaza discriminarea autovehiculelor importate din Comunitatea Europeana in cazul reinmatricularii in situatia in care acestea au fost deja inmatriculate in tara de provenienta, iar pentru vehiculele autohtone nu se percepe aceasta taxa la reinmatriculare. Se invoca preeminenta dispozitiilor art. 90 al. 1 din Tratatul Uniunii Europene fata de dispozitiile din legislatia interna.
Sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Hunedoara prin sentinta nr. 2291/CA/10 09  2008 a admis   actiunea reclamantei impotriva paratei 1, pe care a obligat-o la restituirea sumei de 563,59 lei reprezentand taxa speciala pentru autoturisme, cu dobanda legala aferenta de la data incasarii pana la achitarea integrala a creantei. S-a respins actiunea impotriva celeilalte parate.
Instanta a retinut prin considerentele expuse ca in discutie este o taxa ce se face venit la bugetul statului si fara plata acesteia nu este posibila inmatricularea autoturismelor. Pe fondul cauzei se arata ca taxa a fost perceputa cu incalcarea dispozitiilor art. 90 al. 1 din Tratatul UE , prin faptul ca se determina  discriminarea in materia regimului juridic fiscal pentru autoturismele ce se importa din statele membre UE , fata de autoturismele existente pe piata interna pentru care nu se percepe taxa . A fost invocata jurisprudenta CJE .Instanta a retinut ca in cauza nu s-a emis nici un act administrativ ,ca nu este necesara procedura prealabila in cazul refuzului de restituire a taxei ,iar obiectul actiunii il constituie tocmai legalitatea normei care instituie taxa.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata DGFP in numele si pentru AFP V., prin care solicita modificarea hotararii instantei de fond si respingerea actiunii. Prin motivele de recurs se arata ca potrivit Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea tratatului de aderare a Romaniei la UE , legea-cadru europeana este un act legislativ, dar ramane la latitudinea fiecarui stat membru de a alege forma si mijloacele prin care dispozitiile legii europene devin obligatorii. Art. 90 din Tratat nu sunt aplicabile in cauza, deoarece taxa este platita de toti proprietarii de autovehicule in momentul primei inmatriculari in Romania. Codul fiscal prevede plata acestei taxe pentru autovehicule in momentul inmatricularii , indiferent daca provin din Romania sau din statele membre UE. Textul Tratatului se refera la interzicerea masurilor protectioniste instituite de un stat membru cu privire la anumite produse nationale, prin care se creeaza o situatie dezavantajoasa pentru produsele ce provin din comunitate, nefiind incalcate prevederile Tratatului. Legislatia europeana nu interzice instituirea unor astfel de taxe, ci impune cerinta de a nu fi mai mari decat cele care se aplica produselor nationale similare, fiind o taxa ce se aplica si in alte state UE. Jurisprudenta CJCE invocata de instanta se refera la taxa perceputa de Ungaria si Polonia care era aplicata doar  autoturismelor folosite importate nu si celor noi. Instanta trebuia sa tina cont de prevederile OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare , care prevede ca se restituie diferenta dintre taxa speciala incasata pentru autoturisme in perioada 1.01.2007-30.06.2008 si taxa de poluare pentru autovehicule. Dobanda legala se impune a fi acordata doar de la data pronuntarii hotararii.
In drept s-au invocat prevederile art. 304 pct. 9, 304 ^1 din Codul de procedura civila.
Reclamanta intimata nu a depus intampinare.
Instanta de recurs a pus in discutia partilor necesitatea completarii probatiunii in sensul de a se dovedi ca taxa s-a achitat pentru un autoturism folosit ,provenit din Uniunea Europeana .
Reclamanta a depus ca acte noi factura de cumparare a autoturismului .
Recursul este fondat .
Reclamanta a cumparat cu factura nr.193/19 07 2007  un autoturism S.O. an de fabricatie 2007 prin comanda de la SC A. A. SRL Tg. Jiu  pentru care a achitat taxa de prima inmatriculare in Romania in suma de 563,59 lei la  16 07 2007  in temeiul art. 214^1, 214^2 din Codul fiscal
Taxa a fost perceputa in temeiul art.214^1 din Codul fiscal sub forma taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule. Astfel, legea prevede ca intra sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone inclusiv, cu exceptia celor special echipate pentru persoanele cu handicap si a celor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania. Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul titlu. Pentru autoturismele si autoturismele de teren a caror prima inmatriculare in Romania se realizeaza dupa data de 1 ianuarie 2007 si pentru care accizele au fost platite cu ocazia importului sau a achizitionarii de pe piata interna in cursul anului 2006, taxa speciala nu se mai datoreaza. Intra sub incidenta taxei speciale si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone, inclusiv cele destinate transportului de persoane cu un numar de peste 8 locuri pe scaune in afara conducatorului auto, cu exceptia autovehiculelor speciale destinate lucrarilor de drumuri, de salubrizare, pentru industria petrolului, a macaralelor, precum si a autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, politie, jandarmerie, politie de frontiera, de serviciile de ambulanta si medicina. Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr. 4.1 care face parte integranta din prezentul titlu.
Din punctul de vedere al exigibilitatii, taxa speciala se plateste la momentul primei inmatriculari in Romania (art. 214^2 din Cod).
Pentru a analiza motivul de recurs privitor la gresita  aplicare a normelor comunitare si inlaturare a celor interne trebuie stabilit daca s-a  dovedit in cauza ca autoturismul provine din Uniunea Europeana, pentru ca doar acest fapt atrage aplicarea art.90 al.1 din Tratatul UE.
Tratatul Uniunii Europene  prin art. 90 al. 1 stabileste ca  nici un stat membru nu poate sa impuna, in mod direct sau indirect, asupra produselor altor state membre, impozite interne de orice natura in plus fata de cele impuse direct sau indirect asupra produselor interne similare. Mai mult, nici un stat membru nu poate sa impuna asupra produselor altor state membre impozite interne de natura sa acorde protectie indirecta altor produse.
Ori desi i s-a pus in vedere sa faca dovada provenientei comunitare a autoturismului ,reclamanta nu s-a conformat neexistand nici o dovada in dosar .
Mai mult, din factura depusa la dosar rezulta ca reclamanta a cumparat bunul din Romania .
Dar chiar daca s-ar dovedi ca bunul a fost cumparat de vanzatoare , la randul  sau, din UE,actele depuse in dosarul de fond nu probeaza ca este vorba de un autoturism second hand, ci de unul nou.
Scopul normei comunitare a fost acela de a asigura libera circulatie a marfurilor intre statele membre in conditii normale de concurenta, prin eliminarea practicilor protectioniste rezultate din aplicarea unor impozite interne de orice natura prin care se discrimineaza produsele provenite din alte state. Invocam in acest sens Hotararile CJE din 5 12 2006 -C-290/2005 si c-333-2005 , Akos Nadasdi si altii (Ungaria) ,c-387/2001 Weigel contra Austriei cat si Comisia C. Danemarca C-47/88, prin care Curtea a constatat ca stabilirea unei taxe de prima inmatriculare pentru autoturismele importate  folosite  dintr-un stat membru care este mult mai mare decat cea aplicata produselor autohtone  cu caracteristici tehnice similare are efect discriminatoriu  si este interzisa de prevederile art.90 al.1 TCE.  Din interpretarea textului tratatului cat si a jurisprudentei CEJ rezulta ca taxa stabilita prin art. 214 /1 C.fiscal este discriminatorie numai in ce priveste autoturismele folosite care provin din UE,insa nu si in ce priveste autoturismele noi pentru care exista aceleasi criterii de calculare a taxei indiferent ca provin din alte state membre UE sau din Romania .Este de remarcat ca din certificatul de inmatriculare( filele 9-10 dosar fond) ar rezulta ca autoturismul este nou si nu a mai fost inmatriculat in alt stat membru anterior inmatricularii in Romania, astfel ca in speta nu s-a dovedit nici ca taxa  este aplicata discriminatoriu.
     Potrivit art. 148 din Constitutia Romaniei, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.
     In consecinta, comparand norma  comunitara cuprinsa in art. 90 din Tratat cu legislatia interna - art. 214^1 si 214^2 din Codul fiscal - se poate stabili ca in cazul autoturismelor noi cuantumul taxei este aplicat dupa aceleasi criterii ,astfel ca legislatia interna nu este contrara dreptului comunitar si se constata ca prevederile dreptului intern  au aplicabilitate in cauza  fiind gresit   inlaturate de prima instanta , iar taxa achitata de reclamanta este legala si nu trebuia restituita. In ce priveste motivul de recurs  vizand aplicarea in speta a dispozitiilor OUG nr. 50/2008 privind taxa de poluare  instanta apreciaza ca inmatricularea fiind efectuata sub imperiul  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (art.214/1),se impune a se analiza in speta doar cadrul legislativ respectiv. Instanta nu este sesizata cu o cerere de restituire a diferentei de taxa in temeiul OUG 50/2008.
In consecinta, recursul paratei DGFP H.  formulat in numele si pentru  AFP V. , este fondat, fiind incidente prevederile art.304 pct.9 si 304 /1 Cod procedura  civila si a fost  admis conform art.312 al.2 Cod procedura civila. S-a modificat in parte hotararea atacata  si s-a respins actiunea reclamantei impotriva paratei AFP V., pastrandu-se respinsa si actiunea reclamantei impotriva DGFP H.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxe vamale

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017