InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Circulatie rutiera

(Sentinta civila nr. 1133 din data de 27.06.2017 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Circulatie rutiera | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

Prin cererea inregistrata la data de 13.01.2017 pe rolul Judecatoriei Moinesti sub nr. de dosar …, petentul SC … SRL a solicitat in contradictoriu cu intimata C… SA ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea procesului verbal de constatare a contraventiei seria … nr. …
A aratat petentul ca a fost sanctionat cu amenda in baza art. 8 alin. 1 din OG nr. … deoarece a circulat cu autoturismul cu nr de inmatriculare … fara a detine rovinieta valabila.
In realitate nu a savarsit aceasta contraventie deoarece nu mai are calitatea de utilizator al autoturismului in cauza, acesta fiind vandut de la data de … si radiat din evidente.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile OG nr. 2/2001.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisuri si s-a facut dovada de achitare a unei taxe judiciare de timbru in cuantum de 20 lei.
Intimata, legal citata, a solicitat respingerea plangerii ca nefondata, petentul se face vinovat de savarsirea faptei pentru care a fost sanctionat, iar procesul verbal este intocmit cu respectarea prevederilor legale in materie.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisuri.
Din actele si lucrarile dosarului, prin prisma probatoriului administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal seria … a fost sanctionat petentul cu amenda in cuantum de … lei retinandu-se ca la data de … autoturismul cu nr. de inmatriculare … apartinand petentului, a circulat pe DN24 fara a detine peaj valabil.
Potrivit art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002 „fapta de a circula fara rovinieta valabila constituie contraventie continua si se sanctioneaza cu amenda”, iar obligatia de plata apartine utilizatorilor conform 7 din ordonanta.
Conform art. 1 alin. 1 lit. B din acelasi text de lege prin utilizator se intelege „persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania, denumite in continuare utilizatori romani, respectiv persoanele fizice ori juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in alte state, denumite in continuare utilizatori straini”.
Din actele depuse la dosar rezulta ca pentru a avea calitatea de utilizator in sensul legii trebuie indeplinite doua conditii: persoana in cauza sa fie inscrisa in certificatul de inmatriculare si sa aiba autoturismul in proprietate.
Daca in prezenta cauza este indeplinita prima conditie, respectiv petenta figureaza in continuare inscrisa in certificatul de inmatriculare, in ce priveste cea de a doua conditie, se constata ca aceasta nu este indeplinita.
Astfel, de la data de … petentul nu mai are calitatea de proprietar al autoturismului, acesta fiind vandut catre o alta persoana care, astfel cum rezulta din inscrisuri, nu si-a indeplinit obligatiile legale si nu a inmatriculat autoturismul pe numele sau.
Fapta culpabila a acestei persoane insa nu poate fi de natura a atrage pentru petent obligatia de a indeplini alte demersuri pentru efectuarea de modificari in certificatul de inmatriculare, aceasta obligatie apartinand noului proprietar.
De asemenea, la data de … autoturismul in cauza a fost scos din evidentele UAT …- Serviciul de impozite si taxe locale.
In concluzie, deoarece nu sunt indeplinite cumulativ cele doua conditii enumerate mai sus, se constata ca petentul nu poate avea calitatea de contravenient, deoarece la data constatarii contraventiei nu mai avea calitatea de utilizator.
Pentru toate aceste considerente va fi admisa plangerea si va fi anulat procesul verbal contestat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Circulatie rutiera

conducere a unui vehicul fara permis - Sentinta penala nr. xxx din data de 19.04.2018
conducerea sub influenta bauturilor alcoolice - Hotarare nr. 13159 din data de 14.12.2017
Masura blocarii rotilor unui autovehicul. Competenta - Decizie nr. 370/R/2010 din data de 29.03.2010
1 .Contencios administrativ. Plangere contraventionala. Neprecizarea obiectiunilor in mod distinct in procesul - verbal de constatare a contraventiei. - Sentinta comerciala nr. speta 11 din data de 14.01.2008
Vatamare corporala din culpa. Culpa comuna a partii civile si a inculpatului. Respingerea recursului cu privire la majorarea daunelor materiale ?i morale - Decizie nr. 61 din data de 31.12.2013
Aprecierea daunelor morale . Criterii . Majorarea cuantumului in apel - Decizie nr. 65 din data de 22.03.2010
Alcolemie. Analiza toxicologica a probelor de sange la mai mult de trei zile de la recoltare. Sanctiune. - Decizie nr. 30 din data de 15.02.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 658 din data de 02.09.2010
Infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 6 din data de 07.01.2010
Conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice - Sentinta penala nr. 58 din data de 20.05.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 32 din data de 03.03.2010
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 452 din data de 14.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 439 din data de 08.10.2009
conducere fara permis - Sentinta penala nr. 1 din data de 07.01.2009
Conducere sub influenta bauturilor alcoolice, parasire a locului accidentului - Sentinta penala nr. 101 din data de 02.10.2007
Ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 7 din data de 21.01.2009
Gresita apreciere a probelor administrate cu consecinta achitarii unui inculpat. - Decizie nr. 673 din data de 02.06.2011
Gresita achitare. Aprecierea categoriilor de drumuri publice. - Decizie nr. 727 din data de 16.06.2011
Exceptia de nelegalitate a art.3 din HCL nr.505/2008, precum si a art. 9 si 13 din Regulamentul privind reglementarea activitatii de imobilizare/blocare a rotilor vehiculelor si remorcilor, oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice s... - Decizie nr. 2050 din data de 27.10.2010
Preschimbare permis de conducere emis de autoritatile straine.Conditii. - Decizie nr. 359 din data de 09.03.2010