InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Neamt

anulare act

(Sentinta civila nr. 1875 din data de 28.11.2008 pronuntata de Judecatoria Targu Neamt)

Domeniu Proprietate publica | Dosare Judecatoria Targu Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Targu Neamt

SENTINTA CIVILA NR. 1875
Obiect dosar:
• anulare act

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.3xxx/321/2007, reclamanta Directia Silvica in nume propriu si ca reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, a chemat in judecata pe paratele X., cu sediul in comuna V., judetul Neamt, Comisia comunala V. si Comisia Judeteana Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand ca prin hotarare judecatoreasca sa se constate ca fiind fals inscrisul intitulat „Anexa la cererea X. nr.340/16.08.2005 si ca atare sa se declare nulitatea acestuia.
In motivarea actiunii, reclamanta a aratat urmatoarele:
In baza actului invocat mai sus a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca prin care Directia Silvica a fost obligata sa puna la dispozitia Comisiei comunale V., cladirile ce se regasesc inscrise in continutul documentului a carui nulitate o solicita.
Sesizand mistificarea acestui document prin contrafacerea lui de catre persoane necunoscute la acea data, s-a adresat Parchetului de pe langa Judecatoria Tg Neamt care, in urma cercetarilor efectuate in dosarul 8XX/P/2007, a stabilit ca acest inscris a fost contrafacut, stabilind totodata si autorul actiunii de contrafacere.
Suntem in fata unui document fals din moment ce insusi reprezentantii parchetului prin ordonanta de scoatere de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ, data la 17.09.2007, au stabilit foarte clar caracterul de inscris fals.
Insusi faptuitorul, cu ocazia cercetarilor penale intreprinse, a recunoscut contrafacerea acestui inscris.
Existenta pe mai departe a acestui inscris ar provoca grave si ireparabile prejudicii, deoarece bunurile inscrise in continutul acestuia se regasesc in dispozitivul unei hotarari judecatoresti, care le creeaza obligatia de a le preda catre alte entitati (X.).
Prin intampinare, parata X. a solicitat respingerea actiunii, avand in vedere urmatoarele motive:
Sintagma din dispozitivul sentintei civile nr.23/9.01.2007 „conform listei Ocolului Silvic Y.” nu se refera la inscrisul depus la Comisia comunala V., sub denumirea de Anexa la cererea X. nr.340/16.08.2005, ci la lista prevazuta de art.66 al.2 din HG.890/2005, ce trebuia intocmita de Regia Nationala a Padurilor Romsilva – Directia Silvica Neamt, cuprinzand inventarul constructiilor de pe terenurile forestiere, anterior precizate”.
Acesta este intelesul dat de Tribunalul Neamt acestei sintagme prin decizia civila nr.1183/RC/2007.
Asa zisul fals sanctionat de primul procuror nu exista ci este o eroare grava a procurorului. De aceea a formulat plangere impotriva rezolutiei date de procuror.
Adevarata lista avuta in vedere de instanta la pronuntarea sentintei civile nr.23/9.01.2007, este anexa 40 la Hotararea nr.20/11.05.2005 a Comisiei locale V., intocmita de aceasta comisie si nu de X., care contine in plus fata de Anexa X., asa zisa falsa „canton Silvic S.” si care coincide perfect cu dispozitivul sentintei civile nr.23/9.01.2007 a Judecatoriei Tg Neamt.
Retrocedarea cladirilor – sediu Ocolului Silvic Y., s-a facut de Judecatoria Tg Neamt, in temeiul art.68 din HG nr.890/2005 si nu pe baza cererii – Anexa la cererea X. nr.340/16.08.2005, depusa la Comisia comunala V. de fond funciar.
In cauza, este indeplinita conditia prevazuta de art.68 din HG.890/2005, iar acest articol prevede: „Sediul ocoalelor silvice si terenurile pe care acestea se afla, trec in proprietatea privata a persoanelor care au redobandit terenuri in proprietate, daca suprafata care se retrocedeaza este mai mare decat jumatate din suprafata administrata de respectivul ocol silvic anterior retrocedarii in proprietate individuala sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice si daca pastreaza destinatia acestora.
Suprafata de padure administrata de ea in asociere, adica de Ocolul Silvic al B.X., este cu mult mai mare decat jumatatea suprafetei administrata de Ocolului Silvic Y..
Ocolul Silvic X., administreaza prin asociere aproximativ 13.000 ha padure, iar jumatatea suprafetei administrata de Ocolului Silvic Y. este de aproximativ 5000 ha padure.
Parata a mai aratat ca nu a inteles si nu intelege sa se foloseasca in instanta de Anexa la cererea X. nr.340/16.08.2005, aceasta reprezentand doar o cerere depusa de Comisiile locala V. si Comisia Judeteana Neamt de fond funciar, in baza Legii 1/2000 si Legea 247/2005 si art.68 din HG.nr.89/2005.
In obtinerea sediului Ocolului Silvic Y., nu s-au folosit de nici un inscris fals, nu au falsificat nimic si, deci nu exista inscris fals de care sa se fi folosit in instanta, ci exista doar probe ca suprafata Ocolului Silvic Y., este mai mica decat suprafata Ocolului Silvic X. si normele legale in baza carora instanta a dispus trecerea in proprietatea X. a cladirilor de pe suprafetele retrocedate si a sediului Ocolului Silvic Y..
Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin sentinta civila nr.23/09.01.2007, pronuntata de Judecatoria Tg Neamt in dosarul 8x/321/2006, s-a admis plangerea formulata de reclamanta X. cu sediul in comuna V., impotriva Hotararii nr.5217/2006 a Comisiei Judetene Neamt in contradictoriu cu Comisia comunala V. si Directia Silvica Neamt si in consecinta: Directia Silvica a fost obligata sa delimiteze si sa puna la dispozitia Comisiei comunale V. suprafata de 4478,74 ha teren cu vegetatie forestiera si cladirile aflate pe teren conform listei intocmite de Ocolul Silvic X.
Prin cladirile mentionate in dispozitivul sentintei civile aratate, figureaza si „Sediul Ocolului Silvic Y.”.
Verificand lista intocmita de Ocolului Silvic Y., care in fapt priveste „Suprafetele exceptate de la retrocedare UP3 X.”, lista redenumita „Anexa la cererea X. nr.340/16.08.2005 si folosita de X. pentru retrocedarea imobilelor din aceasta lista, instanta retine ca aceasta lista este completata cu pct.21 care priveste imobilul „cladire Ocolului Silvic Y., str.Stefan cel Mare nr.10”.
Aceeasi lista intocmita de Ocolului Silvic Y., cu privire la „Suprafetele exceptate de la retrocedare UP3 X.” nu mai cuprinde si imobilul „cladire Ocolului Silvic Y., str.Stefan cel Mare nr.10” (f.39 dosar), in mod evident mentionarea in aceasta lista a imobilului „Cladire Ocolului Silvic Y., str.Stefan cel Mare nr.10”, nu a fost intocmita de cel ce a intocmit lista, respectiv de Ocolului Silvic Y. ci a fost facuta ulterior de alta persoana.
Reclamanta a formulat plangere penala la parchetul de pe langa judecatoria Tg Neamt, prin care a reclamat faptul ca M.M. a depus la Comisia comunala V. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, o cerere de retrocedare insotita de o anexa falsificata.
Prin Ordonanta nr.8XX/P/2007 din 17.09.2007, s-a dispus in temeiul art.249 al.1 Cod procedura penala combinat cu art.11 pct.1 lit.”b”, art.10 lit.”b ind.1” Cod procedura penala si art.91 lit.”c” Cod penal, scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului G.C. pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art.290 al.1 Cod penal si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ retinandu-se ca persoana care a adaugat olograf la nr.crt.21 in inscrisul „Anexa la cererea X. nr.340 din 16.08.2005” si imobilul „Cladire Ocolului Silvic Y., str. Stefan cel Mare nr.10” este G.C., consilier juridic in cadrul M.M.
Acesta a recunoscut completarile olografe de la nr.21 din anexa, precizand ca acest inscris nu a fost luat in considerare de instanta de judecata in procesul civil dintre Directia Silvica si X..
Impotriva acestei ordonante a formulat plangere G.C., iar prin sentinta penala nr.2xx/2008 din 1x.0x.2008, pronuntata de Judecatoria Cluj-Napoca, s-a admis in temeiul art.278 ind.1 Cod procedura penala plangerea acestuia si in consecinta s-a desfiintat ordonanta procurorului in ce priveste temeiul legal retinut pentru dispunerea solutiei de scoatere de sub urmarire penala din art.10 lit.”b ind.1” Cod procedura penala in art.10 lit.”d” Cod procedura penala, retinandu-se ca faptele savarsite de G.C., nu intrunesc elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.290 Cod penal.
Aceasta sentinta penala a ramas definitiva prin respingerea recursului prin decizia penala nr.2xx/2x.0x.2008, pronuntata de Tribunalul Cluj.
Si prin aceasta sentinta penala s-a retinut ca G.C. a adaugat olograf la nr.crt.21 in inscrisul „Anexa la cererea X. nr.340 din 16.08.2005 si imobilul „Cladire Ocolului Silvic Y.”, retinandu-se ca inscrisul in discutie nu a fost avut in vedere de instanta de judecata la pronuntarea sentintei civile nr.23/2007.
Fata de cele retinute, constatand ca inscrisul intitulat „Anexa la cererea X. nr.340/16.08.2005” cuprinde o mentiune necorespunzatoare adevarului, la pct. 21 din acest inscris, este mentionat „Cladire Ocolului Silvic Y., str. Stefan cel Mare, nr.10”, mentiune facuta fara drept si care nu exprima vointa celui care a intocmit acest inscris – Ocolului Silvic Y., in baza art.1174 si urmatoarele Cod civil, va admite in parte actiunea si in consecinta, va anula in parte acest inscris cu privire la mentiunea de la pct.21 „Cladire Ocolului Silvic Y., str.Stefan cel Mare nr.10”.
Instanta nu va retine sustinerea reclamantei ca se impune anularea intregului inscris, avand in vedere ca aceasta nu a facut dovada ca restul mentiunilor din acest inscris nu corespund adevarului, fiind falsificate. De altfel, in actiunea formulata, reclamanta nu a invocat nici un motiv si nu a administrat nici o proba in sustinerea cererii pentru anularea si a celorlalte mentiuni din inscrisul contestat.
Constatand culpa procesuala a paratei X., o va obliga la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata efectuate de aceasta, cheltuieli reprezentand taxa de timbru si onorariu avocat.
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate publica

Apel. Competenta teritoriala exclusiva in materia achizitiilor publice. Anulare sentinta pronuntata de instanta necomnpetenta si trimitere spre judecare instantei competente. - Decizie nr. 26/Ap din data de 18.06.2015
Constructie edificata pe terenul aflat in proprietatea statului. Inadmisibilitatea invocarii dreptului de proprietate asupra terenului aferent, pe temeiul art. 8 din D.L. 42/1990 si art. 36 din Legea nr. 18/1991 modificata. - Decizie nr. 963 din data de 15.06.2004
Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. Incheierea de Camera preliminara nr. 42 din data de 08.02.2017
Recunoa?terea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004) - Sentinta penala nr. 197 din data de 26.04.2017
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1177 din data de 14.10.2014
Preten?ii - Sentinta civila nr. 1463 din data de 10.06.2015
Ac?une in constatare, perfectare vanzare - Sentinta civila nr. 732 din data de 18.03.2015
Ultraj, conducere fara permis, conducere sub influen?a alcoolului - Sentinta penala nr. 177 din data de 27.05.2016
art. 336 alin. 1 Cod penal - Sentinta penala nr. 251 din data de 05.10.2016
Viol - Sentinta penala nr. 102 din data de 24.03.2016
Confirmare renuntare urmarire penala (art. 318 alin. 12 NCPP) - Hotarare nr. Incheierea de camera preliminara nr. 149 din data de 28.04.2017
Evacuare - Sentinta civila nr. 21 din data de 23.02.2017
Actiune in anulare creanta - Sentinta civila nr. 665 din data de 25.03.2016
Taiere ilegala de arbori, furt de arbori - Sentinta penala nr. 78 din data de 30.04.2015
Amenintare,lovire sau alte violente, violenta in familie - Sentinta penala nr. 107 din data de 25.03.2016
Agresiune sexuala, lipsire de libertate in mod ilegal - Sentinta penala nr. 203 din data de 26.11.2015
Contestatie la executare, suspendare executare silita - Sentinta civila nr. 841 din data de 05.06.2014
Inselaciune, art. 215 al 1,2,3 Cod Penal - Sentinta penala nr. 82 din data de 11.05.2015
Ultraj - Sentinta penala nr. 209 din data de 31.10.2014
Plangere contraven?ionala OUG 195/2002R - Sentinta civila nr. 256 din data de 28.01.2016