InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Potrivit dispozitiilor art.26 alin.(3) din Legea nr.10/2001 "decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la sectia civila a tribuna

(Decizie nr. 65 din data de 02.06.2016 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Nationalizare | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Potrivit dispozitiilor art.26 alin.(3) din Legea nr.10/2001 "decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul unitatii detinatoare sau, dupa caz, al entitatii investite cu solutionarea notificarii, in termen de 30 de zile de la comunicare".
          Pe cale de consecinta, doar persoana indreptatita la masuri reparatorii in baza  Legii nr. 10/2001, in favoarea careia a fost emisa respectiva decizie sau dispozitie, poate ataca in instanta, in conditiile art.26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, ipoteza in care competenta materiala de solutionare revine, in prima instanta, tribunalului.
           In schimb, in situatia in care o dispozitie emisa in favoarea unei persoane indreptatite la masuri reparatorii  in baza Legii nr.10/2001 este atacata de catre o terta persoana, alta decat cea in favoarea careia a fost emisa decizia, cenzurarea legalitatii si valabilitatii acesteia se va putea face in conditiile dreptului comun si in nici un caz in conditiile procedurii speciale, reglementata  de Legea nr.10/2001, chiar daca terta persoana ar sustine si emite pretentii proprii cu privire la imobilul ce a facut obiectul dispozitiei atacate.


Curtea a retinut ca normele de competenta de exceptie sunt de stricta interpretare astfel incat, in lipsa unor dispozitii speciale, derogatorii de la dispozitiile de drept comun in materie de competenta, competenta de solutionare in prima instanta a actiunii in anulare sau in constatarea nulitatii absolute introdusa de terti impotriva deciziilor emise in baza Legii nr.10/2001, apartine instantei competente potrivit dreptului comun, in speta, Judecatoriei, potrivit art.1 alin.2 din vechiul Cod de procedura civila.


Sec?ia  civila - Sentin?a  civila  nr. 65/2  iunie  2016

Prin sentinta civila nr…/27.01.2015 pronuntata de Tribunalul Sibiu-sectia I civila a fost admisa exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Sibiu si s-a declinat competenta de solutionare a cauzei civile privind pe reclamantii: C.C., M.C., ambii continuati de mostenitori in contradictoriu cu paratul municipiul Sibiu reprezentat de Primar, intervenienta T.E.H., si intervenientii C.D. si C.P., C.C., C.M., C.M., Z.C.D., Z.G.L., Z.G., avand ca obiect anularea anulare partiala Dispozitie emisa in temeiul Legii nr.10/2002, in favoarea Judecatoriei Sibiu
S-a retinut in considerentele acestei hotararii ca actiunea in anulare sau in constatarea nulitatii absolute introdusa de terti impotriva dispozitiei emisa in baza Legii nr.10/2001 apartine instantei de drept comun, in cazul de fata, judecatoriei.
Retine  tribunalul ca normele de competenta vizate de Legea nr.10/2001 sunt de stricta interpretare, asa incat ele nu se aplica prin asemanare si in cazul actiunilor introduse de terte persoane ce se pretind a fi vatamate prin dispozitia emisa in temeiul legii speciale.
Prin sentinta civila  nr…/….2016 pronuntata de Judecatoria Sibiu s-a admis exceptia de necompetenta materiala a instantei si s-a declinat competenta de solutionare a cauzei civile de fata in favoarea Tribunalului Sibiu.
Pentru a dispune in acest sens judecatoria a retinut ca, chiar daca art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001, care prevede competenta Tribunalului, se refera expres numai la dispozitiile de respingere a cererilor de restituire, el trebuie aplicat pentru identitate de ratiune si in ceea ce priveste dispozitiile de admitere a cererilor, indiferent de persoana care ii contesta legalitatea. In sprijinul acestei interpretari extinctive a textului de lege se invoca Decizia nr. XX/2007 pronuntata de ICCJ in solutionare RIL.
S-a constatat intervenit conflictul negativ de competenta si s-a trimis cauza acestei instante pentru solutionarea conflictului negativ.
CURTEA, in solutionarea potrivit art.22 alin.(2) din Codul de procedura civila(1865) a prezentului conflict negativ de competenta, a retinut urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art.26 alin. (3) din Legea nr.10/2001 "decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul unitatii detinatoare sau, dupa caz, al entitatii investite cu solutionarea notificarii, in termen de 30 de zile de la comunicare".
          Pe cale de consecinta, doar persoana indreptatita la masuri reparatorii in baza Legii nr.10/2001, in favoarea careia a fost emisa respectiva decizie sau dispozitie, poate ataca in instanta, in conditiile art. 26 alin. (3) din Legea nr.10/2001, ipoteza in care competenta materiala de solutionare revine, in prima instanta, tribunalului.
           In schimb, in situatia in care o dispozitie emisa in favoarea unei persoane indreptatite la masuri reparatorii in baza  Legii  nr.10/2001 este atacata de catre o terta persoana, alta decat cea in favoarea careia a fost emisa decizia, cenzurarea legalitatii si valabilitatii acesteia se va putea face in conditiile dreptului comun si in nici un caz in conditiile procedurii speciale, reglementata de Legea nr.10/2001, chiar daca terta persoana ar sustine si emite pretentii proprii cu privire la imobilul ce a facut obiectul dispozitiei atacate.
         Se mai observa ca Decizia nr. XX/ 2007 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in  RIL, a avut o cu totul alta ipoteza de aplicare a dispozitiilor art.26 alin. (3) Cod  procedura  civila, pentru situatia refuzului de a emite decizia sau dispozitia de restituire in temeiul Legii nr. 10/2001, ce nu isi gaseste ratiunea de aplicare in cauza de fata si nu justifica o interpretare extinctiva a acestui text de lege.
Ca atare, Curtea a retinut ca normele de competenta de exceptie sunt de stricta interpretare astfel incat, in lipsa unor dispozitii speciale, derogatorii de la dispozitiile de drept comun in materie de competenta, competenta de solutionare in prima instanta a actiunii in anulare sau in constatarea nulitatii absolute introdusa de terti impotriva deciziilor emise in baza Legii nr.10/2001, apartine instantei competente potrivit dreptului comun, in speta, Judecatoriei, potrivit art.1 alin.2 din vechiul Cod de procedura civila.
In acest sens este si jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Deciziile nr.1073/2006, 1883/2014.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Nationalizare

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017