Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Actiune in constatare

(Sentinta civila nr. 1541 din data de 14.12.2011 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Contracte | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.765/829/2011
                                                    
R O M A N I A
   JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU
                                                
SENTINTACIVILA NR.1541
                         SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 14.12.2011
Complet format din:
PRESEDINTE :
Cu participare:
GREFIER :
     
     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”actiune in constatare” formulata de reclamanta S.C „      S.R.L, in contradictoriu cu parata Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Podu Turcului.
     Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta din data de 07.12.2011, dezbateri ce au fost consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare.
                                              
I N S T A N T A
-deliberand-

     Deliberand asupra cauzei de fata.
     Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 765 la data de9.06.2011, reclamanta  SC     SRL a  chemat in judecata parata  ___  a com   ___ solicitand  instantei de judecata sa constate ca a construit un imobil cu destinatia de chiosc in curtea Grupului  Scolar “Al  Vlahuta” din com Podu Turcului si  sa  oblige parata la incheierea unui contract de concesiune.
     Cauza a fost legal timbrata cu suma de 37 lei si timbru judiciar in valoare de  3 lei.
     In cauza a fost administrata proba cu acte si expertiza in specialitatea constructii.
     Intimata nu a formulat intampinare.
      Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:
     Reclamanta a edificat intre anii 2008-2009 o constructie cu destinatia de chiosc alimentar in curtea Liceului “Alexandru Vlahuta” pe terenul apartinand Primariei com Podu Turcului.
     Desi  reclamanta a solicitat paratei  acordarea unei  autorizatii de constructii  nu a primit o astfel de autorizatie.
     Expertiza in specialitatea constructii efectuata de expert  Metelescu Irina si atasata la  filele 9-23 din dosar a reliefat existenta unei constructii in suprafata totala de  27.11 mp edificata in  curtea Grupului   Scolar “Al  Vlahuta “ din com Podu Turcului.
     Prin adresa atasata la fila 29 din dosar ,Primaria Com Podu Turcului a comunicat reclamantei ca este de acord cu incheierea unui contract de concesiune pentru suprafata de teren pe care a fost edificata constructia.
     Avand in vedere cele aratate anterior , instanta urmeaza sa admita cererea reclamantei sa constate ca a construit o constructie cu destinatia de chiosc alimentar in curtea Grupului Scolar “Al Vlahuta “ din com Podu Turcului urmand sa oblige parata la  incheierea cu reclamanta a unui contract de concesiune pentru suprafata de teren ocupata de constructie.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMALE LEGII
HOTARASTE:

             
     Admite actiunea avand ca obiect „actiune in constatare”formulata de reclamanta S.C ___ S.R.L, cu sediul in localitatea Podu Turcului, judetul Bacau, in contradictoriu cu parata Unitatea Administrativ Teritoriala comuna ___.
       Constata ca reclamanta a edificat constructia cu destinatia „chiosc alimentar” pe terenul apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale a comunei ___.
     Obliga parata la incheierea cu reclamanta a unui contract de concesiune pe suprafata de teren pe care este amplasata constructia.
     Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 1019,3 lei cu titlu de   cheltuieli de judecata.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 14.12.2011.


      PRESEDINTE,                                                         GREFIER,
Red. SDM/tehnoredact. BD;
Ex.4
17.01.2012

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012