Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Constanta

Imposibilitatea reintegrarii in postul detinut anterior concedierii, cand intre timp a intervenit un caz de incetare de drept a contractului individual de munca.

(Decizie nr. 97/CM din data de 18.03.2014 pronuntata de Curtea de Apel Constanta)

Domeniu Contracte de munca; Desfacerea contractului de munca | Dosare Curtea de Apel Constanta | Jurisprudenta Curtea de Apel Constanta

In cazurile de incetare de drept prevazute de art. 56 alin. 1 Codul Muncii intervenite anterior pronuntarii hotararii judecatoresti de anulare a deciziei de concediere, instanta de judecata nu mai poate dispune reintegrarea salariatului in postul detinut anterior concedierii.
Aceasta solutie este fireasca, intrucat in toate aceste cazuri, chiar daca salariatul nu ar fi fost concediat, relatia contractuala dintre parti ar fi incetat de drept, fara ca vreuna dintre parti sau ambele parti impreuna sa poata impiedica acest lucru.

Art. 56 alin. 1 Codul Muncii

I. Sentinta apelata:
Prin sentinta civila nr. 3319/28.08.2013, Tribunalul Tulcea, sectia civila, de contencios administrativ si fiscal, a admis in parte cererea formulata la 14.05.2013 de reclamantul TG in contradictoriu cu parata SC TP SA si a dispus anularea in parte a deciziei nr. X/25.04.2013, anume sub aspectul individualizarii sanctiunii disciplinare in sensul ca a inlocuit sanctiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de munca cu sanctiunea avertismentului scris, a obligat parata sa plateasca reclamantului o despagubire egala cu salariile indexate, majorte si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, aferente perioadei 29.04.2013 - 21.05.2013, si a respins cererea de reintegrare a reclamantului in functia detinuta anterior ca nefondata.
In motivarea sentintei, tribunalul a retinut ca, in urma analizarii detaliate a imprejurarilor de fapt in care abaterea a fost comisa, a consecintelor ei si a circumstantelor personale ale contestatorului, se impune reindividualizarea sanctiunii dispuse initial si inlocuirea acesteia cu sanctiunea "avertisment scris" prevazuta de art. 248 alin. 1 lit. a) din Codul Muncii.
Pe cale de consecinta, decizia nr. 167/2013 a fost anulata in parte numai sub aspectul individualizarii sanctiunii disciplinare in sensul ca a fost inlocuita sanctiunea desfacerii contractului de munca al contestatorului cu sanctiunea "avertisment scris".
Vazand si dispozitiile art. 80 alin. 1 din Codul Muncii, intrucat concedierea a fost apreciata ca netemeinica, tribunalul a obligat intimata sa-i plateasca reclamantului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, aferente perioadei 29.04.2013 - 21 mai 2013 (data la care a fost inregistrata la intimata comunicarea deciziei de inscriere la pensie a lui TG).
Admiterea in parte a contestatiei a fost determinata de considerarea ca nefondata a cererii de reintegrare a contestatorului in functia detinuta anterior, in conditiile in care, in prezent, acesta este pensionar.

II. Apelul:
Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamantul TG, solicitand schimbarea acesteia in sensul obligarii paratei la reintegrarea reclamantului in functia detinuta anterior concedierii si obligarea paratei sa plateasca acestuia despagubirile egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la 29.04.2013 pana la reintegrarea in functie.
In motivarea cererii de apel, apelantul reclamant a aratat ca tribunalul ar fi trebuit sa admita si cele doua capete de cerere mai sus mentionate, ca urmare a admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere, intrucat acesta doreste sa munceasca in continuare si nu doreste sa iasa la pensie. Se pune intrebarea cum a incetat contractul individual de munca. Daca reclamantul ar dori sa stea la pensie, ar merge la societatea intimata cu o cerere in acest sens, dar are si optiunea de a continua munca.
Prin intampinare, intimata parata a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

III. Analiza apelului:
Potrivit art. 80 Codul Muncii, in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului, instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere. In cazul in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.
Din analiza acestor prevederi legale rezulta ca reintegrarea salariatului concediat nelegal si/sau netemeinic nu este o consecinta esentiala a anularii deciziei de concediere, intrucat aceasta se dispune numai la cererea salariatului in cauza. In caz contrar, legea instituie un caz de incetare de drept a contractului individual de munca, la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.
Acest caz de incetare de drept a contractului individual de munca, care are la baza alegerea salariatului de a nu solicita reintegrarea in postul detinut anterior, se adauga celorlalte cazuri de incetare de drept prevazute de art. 56 alin. 1 Codul Muncii, cu consecinta ca in niciunul dintre aceste cazuri, intervenite anterior pronuntarii hotararii judecatoresti de anulare a deciziei de concediere, instanta de judecata nu mai poate dispune reintegrarea salariatului in postul detinut anterior concedierii.
Aceasta solutie este fireasca, intrucat in toate aceste cazuri, chiar daca salariatul nu ar fi fost concediat, relatia contractuala dintre parti ar fi incetat de drept, fara ca vreuna dintre parti sau ambele parti impreuna sa poata impiedica acest lucru. Or, in conditiile in care contractul individual de munca ar fi incetat de drept si in lipsa concedierii nelegale si/sau neteminice, acesta nu poate sa se afle in fiinta nici dupa ce o asemenea concediere a fost anulata, in ambele cazuri concedierea neaflanu-se in fiinta la momentul actual (fie ca nu a existat niciodata, fie ca a fost anulata).
Potrivit art. 56 alin. 1 lit. c) Codul Muncii, contractul de munca existent inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comuniarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.
Din cuprinsul deciziei nr. Y/14.05.2013 a Casei Judetene de Pensii Tulcea rezulta ca apelantul, care nu a implinit varsta standard de pensionare de 65 de ani, a beneficiat in vederea deschiderii drepturilor la pensia pentru limita de varsta de reducerea cu 4 ani a varstei standard de pensionare, ca urmare a muncii prestate in grupele I si a II-a de munca.
In speta este incidenta teza finala a textului legal mai sus citat, potrivit caruia contractul individual de munca inceteaza de drept la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.
Astfel, chiar daca nu ar fi fost concediat, reclamantul nu ar fi putut continua relatia de munca cu parata datorita incetarii de drept a contractului individual de munca, iar situatia nu poate fi diferita nici daca a fost concediat, iar decizia de concediere a fost anulata, cele doua situatii fiind similare, caracterizate de absenta unei concedieri valabile.
Prin urmare, ca urmare a anularii de catre prima instanta a deciziei de concediere, motivul incetarii contractului individual de munca este cel prevazut de art. 56 alin. 1 lit. c) Codul Muncii, care a intervenit la data comunicarii deciziei de pensionare catre angajator, corect retinuta de prima instanta ca fiind 21.05.2013, astfel cum rezulta din adresa Casei Judetene de Pensii Tulcea depusa la dosarul de fond.
Rezulta astfel ca in mod legal si temeinic tribunalul a respins ca nefondata cererea de reintegrare a reclamantului in functia detinuta anterior concedierii si a acordat acestuia despagubirile prevazute de art. 80 alin. 1 Codul Muncii doar pana la 21.05.2013.
Constatand astfel ca prima instanta a facut o corecta aplicare a legii, pronuntand o hotarare legala si temeinica, astfel cum a rezultat din considerentele de mai sus, in baza art. 480 alin. 1 C. proc. civ., Curtea va respinge apelul formulat in cauza ca nefondat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca; Desfacerea contractului de munca

Drept de semnatura preaviz si decizie de concediere. Analiza oportunitatii desfiintarii postului - Decizie nr. 2671R din data de 14.04.2014
contestatie decizie de sanctionare - Sentinta civila nr. 815/2013 din data de 29.01.2013
Decizia de concediere individuala. Obligativitatea motivarii in fapt si in drept a masurii concedierii salariatului - Decizie nr. 67 din data de 13.11.2013
Decizie de concediere. Indicarea motivelor de fapt ale concedierii colective. Notificarea reprezentantilor salariatilor privind concedierea colectiva. Inaplicabilitatea clauzelor contractului colectiv de munca la nivel de ramura asupra salariatilor une - Decizie nr. 907 din data de 24.04.2013
Concediere colectiva. Efectele incapacitatii temporare de munca a salariatului asupra curgerii termenului de preaviz. Consecintele neacordarii termenului legal de preaviz - Decizie nr. 1418 din data de 04.06.2013
Desfiintarea efectiva a locului de munca. Cauza reala si efectiva. Concediere - Decizie nr. 889 din data de 21.10.2011
Refuzul angajatorului de reintegrare a contestatorului in functia de sef serviciu, in executarea unei hotarari judecatoresti de anulare a masurii de modificare unilaterala a contractului sau de munca. Concedierea salariatului pentru desfiintarea serv... - Decizie nr. 186 din data de 06.03.2009
Contestatie formulata impotriva unei hotarari emise in procedura administrativa de contestare a deciziilor de pensie. Obligatia instantei de a proceda la un examen efectiv al sustinerilor reclamantului. - Hotarare nr. 70/AS din data de 08.04.2014
Contestatie decizie de pensionare. Interzicerea cumulului pensiei de stat cu veniturile de natura salariala provenite de la bugetul de stat daca nivelul acesteia depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie. - Hotarare nr. 113/AS din data de 30.09.2014
Contestatie decizie de pensionare. Recuperarea debitului rezultat in urma recalcularii drepturilor de pensie cuvenite reclamantei prin revizuirea stagiului de cotizare realizat de aceasta. - Hotarare nr. 128/AS din data de 10.06.2014
Conditionarea dreptului de a obtine recalcularea sau revizuirea pensiei de efectuarea unui demers administrativ: contestatie, cerere de revizuire sau de recalculare. - Hotarare nr. 13/AS din data de 04.02.2014
Aplicarea indicelui de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 si art. IV alin. 1 din OUG nr. 1/2014 persoanelor pensionate pentru limita de varsta in perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013, care anterior anului 2011 au beneficiat de pen - Hotarare nr. 179/AS din data de 12.11.2014
Aplicabilitatea art. 149 - 151 din Legea nr. 263/2010 numai in cazul contestatiilor impotriva deciziilor caselor teritoriale si sectoriale de pensii - Hotarare nr. 17/AS din data de 24.02.2014
Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Incasarea unor drepturi salariale necuvenite raportat la criteriile stabilite in contractul colectiv de munca pentru acordarea lor. - Decizie nr. 262/CM din data de 24.06.2014
Protectia drepturilor salariatelor care efectueaza concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani. Situatia gradatiei de merit acordate in invatamantul preuniversitar. - Decizie nr. 203/CM din data de 27.05.2014
Necesitatea reinfiintarii postului desfiintat in cazul unei concedieri efectuate in baza art. 65 Codul muncii, care a fost anulata. - Decizie nr. 386/CM din data de 14.10.2014
Inlocuirea sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de munca cu alta sanctiune. Prerogativa disciplinara a angajatorului de a aplica sanctiunea in temeiul art. 247 Codul muncii, dar cu respectarea criteriilor prevazute de art. 250 - Decizie nr. 286/CM din data de 09.09.2014
Incetare contract de munca. Contestatie decizie de concediere. Reorganizare activitate societate. - Decizie nr. 234/CM din data de 17.06.2014
Imposibilitatea reintegrarii in postul detinut anterior concedierii, cand intre timp a intervenit un caz de incetare de drept a contractului individual de munca. - Decizie nr. 97/CM din data de 18.03.2014
Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. - Decizie nr. 280/CM din data de 20.08.2014