Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Constanta

Contestatie decizie de pensionare. Recuperarea debitului rezultat in urma recalcularii drepturilor de pensie cuvenite reclamantei prin revizuirea stagiului de cotizare realizat de aceasta.

(Hotarare nr. 128/AS din data de 10.06.2014 pronuntata de Curtea de Apel Constanta)

Domeniu Pensii; Plati; Restituiri | Dosare Curtea de Apel Constanta | Jurisprudenta Curtea de Apel Constanta

In conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) si (4) din Legea nr. 263/2010: "deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii _". In alin. 2) din acelasi articol se prevede ca: "procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional."
In consecinta, in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei deciziilor de pensionare emise de casele teritoriale de pensii, legea instituie o procedura administrativa obligatorie, prealabila sesizarii instantei de judecata.
Procedura prealabila administrativa este reglementata ca o conditie de exercitare a dreptului la actiune, fara ca in aceasta modalitate sa fie incalcat accesul la justitie al beneficiarului pensiei, intrucat dupa parcurgerea fazei prealabile, persoana nemultumita de hotararea prin care a fost finalizata, o poate ataca in justitie, beneficiind de dreptul de a exercita caile de atac.
In motivarea deciziei Curtii Constitutionale nr. 956/13.11.2012 s-a retinut ca in masura in care o persoana face dovada indeplinirii cerintelor legii de a se adresa comisiei de contestatii pentru solutionarea cererilor referitoare la drepturile de asigurari sociale si a faptului ca la termenul legal pentru solutionarea si comunicarea acestora a fost depasit, instantele de judecata, in virtutea rolului activ prevazut de art. 129 alin. (5) din Codul de procedura civila nu ar putea respinge ca prematura ori inadmisibila actiunea, ci ar proceda la solutionarea acesteia pe fond.
Ori, in prezenta cauza reclamanta nu s-a adresat comisiei de contestatii potrivit dispozitiilor art. 149 alin.(1) din Legea nr.263/2010, astfel ca nu sunt incidente dispozitiile deciziei Curtii Constitutionale nr. 956/13.11.2012.

Art. 149 alin.(1), art. 179 alin.(1)  din Legea nr.263/2010
Decizia nr. 956/13.11.2012 a Curtii Constitutionale

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta, sectia I civila sub nr. 3307/118/2012, reclamanta [...] a formulat contestatie impotriva deciziei nr. [...]/06.03.2012 emise de Casa Teritoriala de Pensii Constanta, pentru motive de nelegalitate si netemeinicie.
In motivare, reclamanta a invederat ca in mod nelegal i s-au retinut sume din pensie, sporul este calculat gresit si nu s-a tinut seama de adeverintele depuse la dosarul administrativ.
Au fost anexate cererii carte de identitate, decizia contestata, buletin de calcul, decizia nr. [...]/05.03.2012, anexa la decizie.
Pentru termenul de judecata din data de 25.11.2013, reclamanta a depus la dosar precizari, prin care a invederat ca solicita:
- anularea deciziei de pensionare nr. [...]/05.03.2012, urmand sa-si produca efectele decizia initiala nr. [...]/20.10.2011;
- anularea deciziei de pensionare nr. [...]/06.03.2012 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit si plata sumelor retinute nelegal in baza acestei decizii;
- plata sumelor rezultate din diminuarea pensiei initiale de la 1932 lei la 1929 lei.
Reclamanta a invederat ca nu este de acord cu reducerea stagiului de cotizare cu o zi si a precizat ca sporul de 15% a fost diminuat in mod gresit la 4,73%.
Reclamanta a sustinut ca numarul de puncte realizate este mic prin comparatie cu veniturile si sporurile realizate, motiv pentru care solicita recalcularea drepturilor de pensie.
Parata Casa Judeteana de Pensii Constanta a depus la dosar note scrise, prin care a invederat ca debitul reprezinta pensie incasata necuvenit pentru perioada 06.04.2011-01.04.2012, iar temeiul juridic al recuperarii acestuia il reprezinta art. 181 din Legea nr. 263/2010.
Plata necuvenita in suma de 34 lei a fost generata de diminuarea punctajului mediu anual ca urmare a corectarii datelor de natura salariala.
Facandu-se aplicarea art. 179 din Legea nr. 263/2010, s-a constituit in sarcina beneficiarului un debit in suma de 34 lei.
Pentru dovedirea pretentiilor si a apararilor formulate, instanta a administrat proba cu inscrisuri.
Prin sentinta civila nr. 364 din data de 20 februarie 2014, Tribunalul Constanta-Sectia I civila a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii pe capatul de cerere privind anularea deciziei nr. [...]/05.03.2012 si a respins  ca inadmisibila actiunea pe acest capat de cerere.
 A respins ca nefondata actiunea formulata de reclamanta [...], in contradictoriu cu parata Casa Teritoriala de Pensii, pe restul capetelor de cerere.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut urmatoarele:
Prin decizia nr. [...]/20.10.2011 emisa de parata, s-au stabilit in beneficiul reclamantei drepturi de pensie in cuantum de 1932 lei, corespunzator unui punctaj mediu anual de 77,32769 puncte. In decizie s-a facut mentiunea expresa ca reclamanta a realizat un stagiu total de cotizare de 42 de ani, o luna si 10 zile.
Reverificand dosarul administrativ privind pe reclamanta, parata a emis decizia nr. [...]/05.03.2012, prin care au fost stabilite in sarcina reclamantei drepturi de pensie in cuantum de 1929 lei, corespunzator unui punctaj mediu anual de 77,18608 puncte. A fost revizuit stagiul total de cotizare realizat de reclamanta, care a fost diminuat cu o zi, respectiv de la 42 de ani, o luna si 10 zile la 42 de ani, o luna si 9 zile.
Au fost stabilite in consecinta drepturi incasate necuvenit de reclamanta in cuantum de 34 lei.
Instanta a retinut ca decizia nr. [...]/06.03.2012 emisa de parata in temeiul art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind recuperarea debitului in suma de 34 lei a fost emisa in urma recalcularii drepturilor de pensie cuvenite reclamantei, prin revizuirea stagiului de cotizare realizat de aceasta.
In sedinta publica reclamanta a invederat ca nu a urmat procedura prealabila de contestare a deciziei nr. [...]/05.03.2012 la Comisia Centrala de Contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice.
Or, in absenta unei asemenea contestatii, decizia nr. [...]/05.03.2012 se definitiveaza.
Astfel, potrivit art. 149 al. 1 si 4 din Legea nr. 263/2010, "deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii. Deciziile de pensie necontestate in termenul prevazut la alin. (1) sunt definitive."
Legea reglementeaza asadar o procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional. Legiuitorul a urmarit degrevarea instantelor de judecata de o mare parte a cauzelor privind drepturile de asigurari sociale prin interpunerea comisiilor de contestatii in procedura de solutionare a acestora. Astfel, pensionarii pot supune deciziile de pensii controlului comisiei de contestatii fara a mai parcurge procedura, in principiu de mai lunga durata, din fata instantelor de judecata si, numai in situatia cand nu sunt multumiti de hotararile acestei comisii, pot sa le supuna analizei instantei de judecata.
Pentru motivele expuse mai sus, instanta a respins exceptia inadmisibilitatii actiunii pe capatul de cerere privind anularea deciziei nr. [...]/05.03.2012.
Instanta a respins in consecinta ca inadmisibila actiunea pe capatul de cerere privind anularea deciziei nr. [...]/05.03.2012 si nu va mai proceda la analiza criticilor de nelegalitate si netemeinicie invocate in actiune.
Fiind mentinuta decizia paratei nr. [...]/05.03.2012, instanta a respins ca nefondate restul capetelor de cerere.
Impotriva hotararii mai sus aratate, in termen legal a declarat recurs  reclamanta [...], care a criticat-o pentru netemeinicie si nelegalitate.
Instanta de fond a retinut  ca parata a facut reducerea cuantumului pensiei de la 1932 lei la 1929 lei prin diminuarea punctajului pensiei (din decizia
[...]/05.03.2012) si ca stagiul de cotizare realizat a fost diminuat cu
l (una) zi din decizia [...]/05.03.2012 astfel instituind un debit de 34
lei prin decizia de debit [...]/06.03.2012.
De asemenea, instanta de fond (ca si parata) nu prezinta elementele salariale pe zile, luni si ani care au fost luate in calcul in plus si de ce s-a facut diminuarea acestora.
Privitor la ziua de 22.01.1997, in sedinta de judecata din data de 10.02.2014 s-a incuviintat proba cu inscrisuri pentru a se depune adeverinte din care sa rezulte ca ziua respectiva a fost zi lucrata (munca fara intrerupere) si drept urmare la data de 12.02.2014 a depus la dosarul cauzei adeverinta nr.799/11.02.2014 si copii cu modificarile din cartea de munca. Desi, sentinta civila nr. 364/20.02.2014 a fost pronuntata la data de 20.02.2014, deci dupa 8 zile de la depunerea adeverintelor, instanta de fond nu a luat-o in considerare.
Instanta releva aspectul ca in sedinta publica, la un termen de judecata,  reclamanta recurenta a invederat ca pentru decizia nr. [...]/05.03.2012 nu a urmat procedura prevazuta de art.149 din legea 263/2010.
Insa, in realitate, decizia nr. [...]/05.03.2012 reprezinta raspunsul la contestatia depusa la Casa de Pensii Constanta cu nr. 434 C/22.11.2011, formulata  "impotriva deciziei initiale de pensionare [...] din 20 Oct. 2011."
Subliniaza ca despre aceasta contestatie (434C/22.10.2011) a facut vorbire la punctul 10 din cererea de repunere pe rol formulata la data de 24.10.2013, asa incat nu sunt sustinute aprecierile instantei ca nu a contestat in termen decizia.
Mai mult decat atat, in sustinerea contestatiei adresate Tribunalului Constanta invoca dispozitiile deciziei nr. 956/13.11.2012 pronuntate de Curtea Constitutionala, conform careia reclamanta are dreptul de a se adresa direct instantei, respectiv Tribunalului Constanta.
Analizand sentinta recurata din prisma criticilor formulate, Curtea a respins recursul ca nefondat pentru urmatoarele considerente:
Prin decizia nr. [...]/20.10.2011 emisa de parata, s-au stabilit in beneficiul reclamantei drepturi de pensie in cuantum de 1932 lei. In decizie s-a facut mentiunea expresa ca reclamanta a realizat un stagiu total de cotizare de 42 de ani, o luna si 10 zile si un punctaj mediu anual de 77,32769 puncte.
Reverificand dosarul administrativ al reclamantei, parata a revizuit pensia acesteia si a emis decizia nr. [...]/05.03.2012, prin care a stabilit in favoarea reclamantei drepturi de pensie in cuantum de 1929 lei.
Prin aceasta decizie s-a retinut un punctaj mediu anual de 77,18608 puncte si un stagiu complet de cotizare de 42 ani, o luna si 10 zile la 42 de ani, o luna si 9 zile.
In temeiul art. 179 alin.(1) din Legea nr. 263/2010 parata a emis decizia nr. [...]/06.03.2012 privind recuperarea debitului in suma de 34 lei rezultat in urma recalcularii drepturilor de pensie cuvenite reclamantei prin revizuirea stagiului de cotizare realizat de aceasta.
In conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) si (4) din acelasi act normativ: "deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii _".
Prin alin. 2) din acelasi articol se prevede ca: "procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional."
In consecinta, in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei deciziilor de pensionare emise de casele teritoriale de pensii, legea instituie o procedura administrativa obligatorie, prealabila sesizarii instantei de judecata.
La termenul de judecata din 10.II.2014, la prima instanta, reclamanta a aratat faptul ca nu a urmat procedura prealabila de contestare a deciziei nr. [...]/05.03.2012  la Comisia Centrala de Contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice.
Obiectul controlului instantei de judecata il reprezinta doar hotararile Comisiei Centrale de Contestatii care functioneaza in cadrul Casei Nationale de Pensii Publice potrivit prevederilor exprese ale art. 151 alin.2 din Legea nr. 263/2010.
Procedura prealabila administrativa este reglementata ca o conditie de exercitare a dreptului la actiune, fara ca in aceasta modalitate sa fie incalcat accesul la justitie al beneficiarului pensiei, intrucat dupa parcurgerea fazei prealabile, persoana nemultumita de hotararea prin care a fost finalizata, o poate ataca in justitie, beneficiind de dreptul de a exercita caile de atac.
In acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 121/09.02.2010 in care a statuat ca: "instituirea unei proceduri administrative prealabile, obligatorii, fara caracter jurisdictional nu este contrara principiului liberului acces la justitie cat timp decizia organului administrativ poate fi atacata in fata unei instante judecatoresti."
Liberul acces la justitie semnifica faptul ca orice persoana se poate adresa instantelor judecatoresti pentru apararea drepturilor, a libertatilor sau a intereselor sale legitime, iar nu faptul ca acest drept nu poate fi supus niciunei conditionari.
Prin decizia nr. 956/13.11.2012 a Curtii Constitutionale invocata de reclamanta s-a respins ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 si art. 151 alin. (1) si (3) din Legea nr. 263/2010 si s-a constatat ca dispozitiile privind sistemul unitar de pensii publice sunt neconstitutionale in masura in care se interpreteaza ca nesolutionarea contestatiilor si necomunicarea in termenul legal a hotararilor Comisiei Centrale de Contestatii nu impiedica accesul la justitie.
In motivarea acestei decizii s-a retinut ca in masura in care o persoana face dovada indeplinirii cerintelor legii de a se adresa comisiei de contestatii pentru solutionarea cererilor referitoare la drepturile de asigurari sociale si a faptului ca la termenul legal pentru solutionarea si comunicarea acestora a fost depasit, instantele de judecata, in virtutea rolului activ prevazut de art. 129 alin. (5) din Codul de procedura civila nu ar putea respinge ca prematura ori inadmisibila actiunea, ci ar proceda la solutionarea acesteia pe fond.
Ori, in prezenta cauza reclamanta nu s-a adresat comisiei de contestatii potrivit dispozitiilor art. 149 alin.(1) din Legea nr.263/2010, astfel ca nu sunt incidente dispozitiile deciziei Curtii Constitutionale invocate mai sus.
Pentru considerentele expuse mai sus potrivit art. 312 alin.(1), Curtea a respins recursul ca nefondat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii; Plati; Restituiri

Contestatie formulata impotriva unei hotarari emise in procedura administrativa de contestare a deciziilor de pensie. Obligatia instantei de a proceda la un examen efectiv al sustinerilor reclamantului. - Hotarare nr. 70/AS din data de 08.04.2014
Contestatie decizie de pensionare. Interzicerea cumulului pensiei de stat cu veniturile de natura salariala provenite de la bugetul de stat daca nivelul acesteia depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie. - Hotarare nr. 113/AS din data de 30.09.2014
Contestatie decizie de pensionare. Recuperarea debitului rezultat in urma recalcularii drepturilor de pensie cuvenite reclamantei prin revizuirea stagiului de cotizare realizat de aceasta. - Hotarare nr. 128/AS din data de 10.06.2014
Conditionarea dreptului de a obtine recalcularea sau revizuirea pensiei de efectuarea unui demers administrativ: contestatie, cerere de revizuire sau de recalculare. - Hotarare nr. 13/AS din data de 04.02.2014
Aplicarea indicelui de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 si art. IV alin. 1 din OUG nr. 1/2014 persoanelor pensionate pentru limita de varsta in perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013, care anterior anului 2011 au beneficiat de pen - Hotarare nr. 179/AS din data de 12.11.2014
Aplicabilitatea art. 149 - 151 din Legea nr. 263/2010 numai in cazul contestatiilor impotriva deciziilor caselor teritoriale si sectoriale de pensii - Hotarare nr. 17/AS din data de 24.02.2014
Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Incasarea unor drepturi salariale necuvenite raportat la criteriile stabilite in contractul colectiv de munca pentru acordarea lor. - Decizie nr. 262/CM din data de 24.06.2014
Protectia drepturilor salariatelor care efectueaza concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani. Situatia gradatiei de merit acordate in invatamantul preuniversitar. - Decizie nr. 203/CM din data de 27.05.2014
Necesitatea reinfiintarii postului desfiintat in cazul unei concedieri efectuate in baza art. 65 Codul muncii, care a fost anulata. - Decizie nr. 386/CM din data de 14.10.2014
Inlocuirea sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de munca cu alta sanctiune. Prerogativa disciplinara a angajatorului de a aplica sanctiunea in temeiul art. 247 Codul muncii, dar cu respectarea criteriilor prevazute de art. 250 - Decizie nr. 286/CM din data de 09.09.2014
Incetare contract de munca. Contestatie decizie de concediere. Reorganizare activitate societate. - Decizie nr. 234/CM din data de 17.06.2014
Imposibilitatea reintegrarii in postul detinut anterior concedierii, cand intre timp a intervenit un caz de incetare de drept a contractului individual de munca. - Decizie nr. 97/CM din data de 18.03.2014
Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. - Decizie nr. 280/CM din data de 20.08.2014
Contestatie in anulare formulata pentru motivul incalcarii normelor referitoare la alcatuirea instantei. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 188/CM din data de 13.05.2014
Contestatie decizie de concediere. Reintegrarea contestatorilor pe posturile de?inute anterior. Plata de despagubiri pana la reintegrarea efectiva. Stabilirea criteriilor de individualizare. - Decizie nr. 144/CM din data de 09.04.2014
Concediere disciplinara. Director de agentie al unei societati de asigurari. - Decizie nr. 282/CM din data de 02.09.2014
Concediere colectiva. Modul de indeplinire a procedurii de informare si consultare prealabila in cazul existentei unor organizatii sindicale nereprezentative. - Decizie nr. 260/CM din data de 24.06.2014
Concediere pentru desfiintarea locului de munca. Conditii. Inexistenta unei cauze reale si serioase. - Decizie nr. 19/CM din data de 21.01.2014
Competenta generala a instantelor romane. Termenul de recurs. Identificarea, in cazul muncii pe platforme petroliere mobile, a locului "in care angajatul isi desfasoara in mod obisnuit activitatea", la care se refera art. 19 pct. 2 lit. a) din Regulamentu - Decizie nr. 181/CM din data de 10.06.2014
Competenta generala a instantelor romane in contractele de munca incheiate cu un angajator dintr-un stat membru UE. Incidenta art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001. - Decizie nr. 182/CM din data de 10.06.2014