InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Incompatibilitatea dispozitiilor Legii nr.9/2012 cu articolul 110 TFUE.

(Decizie nr. 5668 din data de 24.09.2012 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Taxe vamale | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Incompatibilitatea dispozitiilor Legii nr.9/2012 cu articolul 110 TFUE.

In urma suspendarii aplicarii dispozitiilor art. 4 alin (2) din Legea nr. 9/2012, si acest act normativ mentine un regim de impozitare care descurajeaza inmatricularea in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre si care se caracterizeaza printr o uzura si o vechime importante, in timp ce vehiculele similare puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie nu sunt in niciun fel grevate de o asemenea sarcina fiscala.
In aceste conditii Curtea a constat ca neexistand o diferenta relevanta intre versiunea initiala a OUG nr. 50/2008, versiunile ulterioare ale acesteia si dispozitiile Legii 9/2012 (varianta rezultata in urma suspendarii aplicarii alin. 2 al art. 4) si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule reglemenata de cel din urma act normativ este incompatibila cu articolul 110 TFUE.

Sectia de contencios administrativ si fiscal - Decizia nr. 5668/24  septembrie  2012

Prin sentinta administrativa nr. 3535/CAF/2012 Tribunalul Alba a admis actiunea reclamantului si a obligat paratele Administratia Finantelor Publice C. si Administratia Fondului pentru Mediu la restituirea sumei de 4638 lei incasata cu titlu de taxa de poluare si la plata dobanzii legale aferente calculate de la data cererii de restituire si pana la data platii efective.
Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a retinut in esenta ca taxa de poluare solicitata de autoritatile romane reclamantului pentru inmatricularea in circulatie, pe teritoriul Romaniei, a autovehiculului achizitionat de catre aceasta din spatiul comunitar contravine prevederilor art. 110 din Tratatul T.F.U.E., astfel ca se impune admiterea actiunii acestuia.
De asemenea, a retinut ca a fost pronuntata Hotararea Curtii de Justitiei a Uniunii Europene in cauza Tatu C-402/09 care a stabilit ca "articolul 110 T.F.U.E. trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala."
1. Recursul paratei Administratia Finantelor Publice C., prin Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului A.
Parata a solicitat admiterea recursului si modificarea hotararii recurate in sensul respingerii actiunii reclamantului.
In motivarea recursului se arata ca noua lege nu mai face distinctie intre un autovehicul produs in tara si un autovehicul importat, astfel incat nu se mai poate sustine ca aceasta este discriminatorie si incompatibila cu prevederile art. 110 TFUE.
Totodata prin introducerea modificarilor elementelor avute in vedere la calculul taxei, se realizeaza taxarea corecta si reala a poluatorilor, bazata pe cantitatea de emisii cu impact asupra mediului, ajungandu-se la reducerea cuantumului acesteia si cu 25% fata de cuantumul rezultat prin aplicarea prevederilor OG 50/2008.
In drept se invoca dispozitiile Legii 9/2012.
Intimatul-reclamant nu a depus intampinare.
In recurs, nu au fost administrate probe noi.
2. Aprecierile Curtii de Apel
Instanta de fond a facut o aplicare corecta a principului prioritatii dreptului comunitar, dand eficienta acestuia in detrimentul dreptului national aplicabil, incompatibil cu primul.
Astfel, asa cum a retinut si Tribunalul, Curtea de Justitie a Uniunii Europene, raspunzand unei intrebari preliminare cu privire la interpretarea art. 110 T.F.U.E. a stabilit ca "articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala" (cauza Tatu, C-402/09).
Curtea a retinut ca potrivit unei jurisprudente constante, interdictia prevazuta la articolul 110 TFUE trebuie sa se aplice de fiecare data cand un impozit fiscal este de natura sa descurajeze importul de bunuri provenind din alte state membre favorizand produsele nationale si ca articolul 110 TFUE ar fi golit de sensul si de obiectivul sau daca statelor membre le-ar fi permis sa instituie noi taxe care au ca obiect sau ca efect descurajarea vanzarii de produse importate in favoarea vanzarii de produse similare disponibile pe piata nationala si introduse pe aceasta piata inainte de intrarea in vigoare a taxelor mentionate.
Curtea a constat ca raportat la cele mentionate anterior si la principiile expuse in considerentele hotararii este de necontestat ca "OUG nr. 50/2008, in versiunea sa initiala, are ca efect descurajarea importarii si punerii in circulatie in Romania a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre" si ca, desi statele membre pastreaza, in materie fiscala, competente extinse care le permit sa adopte o mare varietate de masuri, acestea trebuie totusi sa respecte interdictia prevazuta la articolul 110 TFUE".
Asa cum a stabilit Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C 263/10 Nisipeanu c. Statului Roman prin Ministerul Finantelor s.a aceleasi consideratii se impun si in ceea ce priveste regimul de impozitare prevazut de OUG nr. 50/2008, astfel cum a fost modificata prin OUG nr. 208/2008, OUG nr. 218/2008, OUG nr. 7/2009 si, respectiv, OUG nr. 117/2009.
 Astfel, Curtea a retinut ca "toate versiunile de modificare a OUG nr. 50/2008 mentin un regim de impozitare care descurajeaza inmatricularea in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre si care se caracterizeaza printr o uzura si o vechime importante, in timp ce vehiculele similare puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie nu sunt in niciun fel grevate de o asemenea sarcina fiscala".
Conform art. 4, alin. 1 din Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (forma initiala) obligatia de plata a taxei intervinea atat, cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare", cat si cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.
OUG 1/2012 a adus suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012.
Astfel, prin actul normativ mentionat anterior s-a stabilit ca incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta aplicarea dispozitiilor art. 4 alin (2) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 17 din 10 ianuarie 2012, se suspenda pana la 1 ianuarie 2013.
De asemenea, s-a stabilit ca contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate, in conformitate cu prevederile art. 4 alin (2) din Legea 9/2012, in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a acestei legi si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pot solicita restituirea acesteia.
Astfel, rezulta ca, in urma suspendarii aplicarii dispozitiilor art. 4 alin (2) din Legea nr. 9/2012, si acest act normative mentine un regim de impozitare care descurajeaza inmatricularea in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre si care se caracterizeaza printr o uzura si o vechime importante, in timp ce vehiculele similare puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie nu sunt in niciun fel grevate de o asemenea sarcina fiscala.
In aceste conditii Curtea constata ca ca neexistand o diferenta relevanta intre versiunea ini?iala a OUG nr. 50/2008, versiunile ulterioare ale acesteia si dispozitiile Legii 9/2012 (varianta rezultata in urma suspendarii aplicarii alin. 2 al art. 4) si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule reglemenata de cel din urma act normativ este incompatibila cu articolul 110 TFUE.
In aceste conditii corect a procedat Tribunalul atunci cand a dat intaietate prevederilor comunitare, lasand inaplicabil dreptul intern incompatibil cu legislatia comunitara, principiu statuat de Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu prilejul solutionarii cauzei Administrazione delle finanze dello stato/Simmenthal, nr.c106/77.
Raportat la considerentele expuse anterior solutia de restituire a taxei de poluare conform art. 117 alin. (1) lit. d) Cod procedura fiscala, la cererea reclamantului este corecta.
In temeiul art. 312 C.p.civ. recursul paratei ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE C. a fost respins.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxe vamale

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017