InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Art. 998 - 999 Cod civil. Raspundere civila delictuala a primarilor legat de atributiile in emiterea proceselor verbale de punere in posesie conform Legii Fondului Funciar.

(Decizie nr. 2096 din data de 30.10.2013 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Fondul funciar; Raspundere civila delictuala | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Art. 998 - 999 Cod civil. Raspundere civila delictuala a primarilor legat de atributiile in emiterea proceselor verbale de punere in posesie conform Legii Fondului Funciar.

Cod operator: 2443

R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA
DECIZIE Nr. 2096
Sedinta publica de la 30 Octombrie 2013
Completul compus din:
PRESEDINTE
Judecator
Judecator
Grefier
     
Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din  16.10.2013 privind judecarea recursului declarat de recurentul reclamant D. C. C. impotriva sentintei civile nr._ din data de 05.07.2013 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosar nr. _.
La apelul nominal au lipsit partile.
Procedura completa din ziua dezbaterilor.
  S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, deliberand, tribunalul pronunta urmatoarea decizie. TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de fata:
Prin cererea  inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Carbunesti la data 11.01.2013,  sub numarul _., reclamantul  D. C. C. a chemat in judecata pe paratii P. S. N. si  S.G.,  solicitand obligarea acestora sa-l despagubeasca, fiecare cu suma de 5000 lei, precum si sa plateasca cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca cei doi parati, in calitatea  de primar pe care au exercitat-o, au eliberat doua procese verbale de punere in posesie  numitilor C. I. si fiului acestuia C. C., ambii domiciliati in comuna A., satul L.M., respectiv cele cu nr. 167/23.02.2004 si nr. 552/30.11.1999, eliberate in mod nelegal si in baza carora  s-au eliberat titluri de proprietate pentru suprafete de cate 1000 mp in favoarea acestora.
A mai invederat reclamantul ca, din cauza atribuirii acestor suprafete persoanelor mai sus amintite, pe de o parte terenul la care este indreptatit reclamantul a fost afectat, respectiv diminuat, iar pe de alta parte a fost nevoit sa se adreseze instantei  pentru anularea actelor eliberate abuziv.
Reclamantul nu a indicat temeiul de drept al actiunii.
Cererea a fost legal timbrata.
La data de 08.02.2013 a fost depusa de catre reclamant o precizare la actiune prin care a aratat ca intelege sa judece cu P. S. N., si  S. G., primari ai comunei A., judetul G., cei care au emis actele de proprietate pentru numitii C., in sensul de a fi obligati fiecare la plata sumei de cate 5000 lei, din care 3000 lei reprezinta daune materiale si  2000 lei daune morale reprezentand  stresul psihic si mintal pe care l-a suferit reclamantul.
A mai precizat reclamantul ca actele eliberate paratilor au fost anulate in instanta, printr-o hotarare irevocabila, respectiv decizia nr../2013 a Tribunalului Gorj.

Paratul S. G. a depus intampinare, solicitand respingerea actiunii ca netemeinica si nelegala, motivat de faptul ca, in perioada in care a indeplinit functia de primar, nu a semnat nici un act la care se refera decizia civila nr. _/26.09.2013, pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. _, respectiv procesele verbale de punere in posesie sau actele premergatoare.
Cu privire la contravaloarea lipsei de folosinta a terenului, paratul a aratat ca reclamantul poate actiona in judecata pe cei care au folosit terenul, iar referitor la daunele morale, reclamantul nu a facut dovada ca i-a fost lezata onoarea si demnitatea in colectivitatea in care traieste.
Instanta a incuviintat proba cu expertiza in specialitatea agricultura fiind desemnat, prin tragere la sorti,d-ul expert D. T. care, l-a data de 20.06.2013, a depus decontul justificativ si raportul de expertiza, concluzionand ca totalul contravalorii lipsei de folosinta ( productie posibil de realizat) a terenului de 2700 mp, pe ultimii trei ani, este de 2854 lei.
Prin sentinta civila nr_ din data de 05.07.2013 pronuntata de Judecatoria Tg.Carbunesti in dosar nr_., a fost respinsa actiunea  formulata  de  reclamantul D.C. C., .,  in  contradictoriu  cu  paratii P. S. N.,  si S. G., avand ca obiect daune materiale si morale.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca terenurile de cate 1000 mp pentru care a fost reconstituit dreptul de proprietate numitilor C. I. si C.C., sunt aferente caselor de locuit proprietatea acestora, motiv pentru care, in anul 1991, prin HCJ nr. 1144/1994, li s-a constituit dreptul de proprietate de catre C. J. de F. F. G. la propunerea C.J. de F. F. A., acestora fiindu-le emise si titluri de proprietate nr.1348152/17.02.2000 si 14810579/20.04.2005 tot de catre C. J. F. F. G.. Aceasta HCJ nr. 1144/1994 a fost emisa exclusiv pentru terenurile aferente constructiilor.
Aceste titluri de proprietate au fost anulate la data de 26.09.2012, prin Decizia nr. .., pronuntata de Tribunalul Gorj in Dosarul nr. .., litigiul incepand la data de 16.01.2008 sub nr. _, asa cum rezulta din dosarul atasat.
Instanta a retinut ca lipsa de folosinta a unui imobil poate fi analizata, in cadrul unui litigiu, atat sub aspectul indreptatirii solicitantului cat si sub aspectul persoanelor care pot raspunde pentru aceasta lipsa de folosinta dar si sub aspectul folosirii terenului cu buna sau cu rea credinta.
In speta, pana la data de 26.09.2012, cand li s-au anulat titlurile de proprietate, numitii C. C. si I. au folosit terenul ca proprietari, cererea reclamantului fiind respinsa de mai multe ori de Judecatoria Tg- Carbunesti.
S-a mia retinut ca reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate nu reprezinta o atributie exclusiva a primarului, aceasta fiind a C. J. de F. F. care examineaza propunerile facute de C. L. de F. F.. Emiterea proceselor verbale de punere in posesie intra in atributiile C. L. de F.F., iar faptul ca primarul localitatii este si presedintele acestei comisii nu conduce la concluzia ca acesta este singurul raspunzator pentru actele si faptele juridice ale comisiei.
Mai mult, sub aspectul daunelor materiale, singurii care au beneficiat de folosinta terenurilor au fost cei doi proprietari ai constructiilor de pe acestea, respectiv C. C. si I., acestia fiind raspunzatori pentru lipsa de folosinta a reclamantului, evident daca s-ar constata ca sunt intrunite conditiile legale.
In consecinta, s-a retinut ca cererea de chemare in judecata a celor doi primari, in calitate de parati, este neintemeiata.
Cu privire la daunele morale, intemeiate pe "stresul psihic si mental" ce i s-a provocat mai multi ani pana la anularea titlurilor de proprietate emise numitilor C., instanta a retinut, de asemenea, ca este neintemeiata, primarii necontribuind direct si cu vinovatie la provocarea unui astfel de stres, nefacandu-se vreo dovada in acest sens de catre reclamant.
Avand in vedere aceste considerente, instanta a apreciat ca nu sunt intrunite conditiile art.998, 999 C.civ., aplicabile la data la care paratii au fost primari ai comunei A., in raport cu acestia.
Impotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamantul D. C. C., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
Recurentul a sustinut ca instanta nu a dat dovada de rol activ si nu a dispus administrarea tuturor probelor necesare, analizand cauza numai raportat la faptul ca cei doi parati au fost presedinti ai comisiei locale de fond funciar, nu si la faptul ca au avut si atributii de primar.
Astfel, in timpul mandatului de primar al paratului P.N. S. ( iunie 1996, februarie 2003) a fost intocmit procesul verbal de punere in posesie in favoarea numitului C. I. C.n pentru suprafata de 1000 mp teren curti constructii, paratul in calitate de presedinte al C. L. fiind cel care a inaintat C.J. de fond funciar documentatia in vederea eliberarii titlului. In calitate de primar, acesta avea obligatia sa verifice atat temeinicia documentatiei cat si legalitatea HCJ nr.43/1991 si 1144/1994 si sa  solicite instantei constatarea nulitatii absolute a hotararii de validare privind pe Calin I Constantin.
A mai sustinut  recurentul ca paratul avea posibilitatea sa solicite instantei anularea titlului de proprietate eliberat lui C. I. C., dar in lipsa  demersurilor acestuia, reclamantul a fost nevoit sa promoveze actiuni in instanta pentru anularea actelor eliberate  nelegal paratilor, pe un teren proprietatea sa, in toata aceasta perioada suportand prejudicii materiale ca urmare a faptului ca nu a putut cultiva terenurile dar si prejudicii  morale ca urmare a stresului produs de  deplasarile  dese la instanta si care i-au afectat stare de sanatate.
Cu privire la paratul S. G. a aratat ca, desi reclamantul i-a solicitat de mai multe ori sa nu emita acte premergatoare constituirii dreptului de proprietate in favoarea numitilor C., acesta nu a facut nici un demers pentru a intra in legalitate, nu a intocmit  documentatia in vederea eliberari titlului de proprietate pentru reclamant, desi cererea acestuia a fost validata prin HCJ nr.43/1991, dimpotriva a intocmit acte de proprietate altor persoane, acte care ulterior au fost desfiintate de catre instanta.
Recurentul a solicitat admiterea  recursului, modificarea sentintei si admiterea actiunii asa cum a fost formulata, cu obligarea paratilor la cheltuieli de judecata, in drept  invocand dispozitiile art. 304 pct.7-9 Cprciv.
Intimatul S. G. a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefundat pe motiv ca la data emiterii actelor de proprietate in favoarea numitilor C. I. si C.C., el nu mai avea calitatea de primar al comunei A..
Astfel, a sustinut ca procesul verbal de punere in posesie eliberat numitului C. I. I.  desi este datat 23.02.2004, a fost semnat la 23.02.2005, iar la aceasta data el nu mai era primar, mandatul sau expirand in luna iunie 2004. Referitor la titlurile de proprietate, a precizat ca acestea au fost eliberate in baza unei hotarari a C. J. de fond funciar din anul 1991, deci emisa cu mult inainte de perioada in care recurentul a fost primar.
A mai sustinut ca recurentul nu  a produs dovezi cu privire la prejudiciul  material si moral suferit.
Reexaminand sentinta pronuntata in raport de criticile formulate, tribunalul constata ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente:
Reclamantul a solicitat obligarea celor doi parati la despagubiri civile reprezentand daune materiale si morale pe motiv ca prin eliberarea unor acte de proprietate in favoarea numitilor C. I. si C. I. C., a fost afectat dreptul sau de proprietate.
Astfel, reclamantul a sustinut ca in perioada in care P. S. N. si S. G. au indeplinit functia de primari ai comunei A., acestia au emis acte de proprietate pentru numitii C. C. si C. I., pe un teren pentru care reclamantului i-a fost validata cererea de reconstituire si avand in vedere ca aceste acte au fost anulate la cererea reclamantului prin decizia civila nr. ../26.09.2013 a Tribunalului Gorj, se impune obligarea paratilor la despagubiri, reprezentand lipsa de folosinta a terenurilor reclamantului, precum si daunele morale  ce i se cuvin.
Desi reclamantul nu a motivat in drept actiunea, instanta de fond a calificat-o ca o actiune in pretentii intemeiata pe dispozitiile art.998- 999 Cod Civil, temei juridic precizat si de aparatorul recurentului, la dezbaterea pe fond a recursului.
Din interpretarea dispozitiilor art.998-999 Cod Civil pentru antrenarea raspunderii civile delictuale si respectiv angajarea obligatiei de despagubire, este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii: existenta unui prejudiciu, comiterea unei fapte ilicite, stabilirea legaturii de cauzalitate dintre aceasta si prejudiciu, precum si vinovatia faptuitorului. Asadar, de esenta raspunderi civile delictuale est cauzarea unui prejudiciu prin incalcarea drepturilor  subiective sau a intereselor legitime ale unei persoane, conditii  obiective in absenta carora nu se poate stabili obligatia de repararea in sarcina persoanei  respective.
In speta, din adresa nr.1956/11.04.2013 a Primariei comunei A. rezulta ca paratul P.N. S. a fost primar al comunei A. in perioada iunie 1996-februarie 2003, iar paratul S.G. a indeplinit aceasta functie in perioada mai 2003-iunie 2004, asadar cele doua titluri de proprietate cu nr.14810579/2005 emis lui C. I.e si nr.1348152/2000 emis lui C. C., precum si actele premergatoare, au fost eliberate in perioada mandatelor paratilor.
Potrivit dispozitiilor HG 890/2005 propunerile de validare sau invalidare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate se iau de C. L. de f. f., cu votul majoritatii membrilor, primarul avand un singur vot, in calitatea sa de presedinte. Asadar, solutionarea cererilor de reconstituire nu este atributul exclusiv al primarului ci al comisiei locale de fond funciar.
Din inscrisurile depuse la dosar precum si din dosarele atasate prezentei cauze rezulta ca propunerea C. L. A. de a se intocmi documentatia in vederea eliberarii titlurilor de proprietate si a proceselor verbale de punere in posesie numitilor C. I. si C. C., s-a realizat in considerarea faptului ca terenurile atribuite acestora reprezinta teren aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti, astfel ca le sunt aplicabile dispozitiile art. 23-alin.1 din Legea 18/1991 coroborate cu art.8 din Decretul Lege nr.42/1990.
Referitor la eliberarea titlurilor de proprietate, aceasta a fost obligatorie pentru primari, ca si presedinti ai comisiei locale de fond funciar, cata vreme propunerea  comisiei locale a fost validata prin HCJ nr. 1144/1994.
Imprejurarea ca actele de proprietate eliberate numitilor C. au fost desfiintate prin decizia nr_./26.09.2012 pronuntata de Tribunalul Gorj pe motiv ca terenurile  atribuite acestora fac parte din proprietate reclamantului D. C., iar persoanele in favoarea  carora au fost eliberate actele nu sunt  indreptatite la reconstituire, nu conduce la concluzia ca paratii, in calitate de presedinti ai C. l. A. au comis o fapta ilicita, cu vinovatie, pentru a fi antrenata raspunderea civila delictuala. Gresita interpretare de catre acestia a dispozitiilor art.23 din Legea 18/1991 (care a fost confirmata si de C. j. Gorj in urma exercitarii atributiilor de verificare a propunerilor comisiei Locale) nu echivaleaza cu savarsirea unei fapte ilicite, cu intentia de a crea un prejudiciu reclamantului.
Pe de alta parte, trebuie  avuta in vedere si conduita reclamantului, care din anul 1991, cand i i-a fost validata cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pe terenul atribuit ulterior numitilor C., a stat in pasivitate si nu a urmat procedura speciala prevazuta de Legea 18/1991 in sensul de a se finaliza reconstituirea dreptului sau de proprietate prin eliberarea titlului. Avand in vedere ca prin HCJ nr.43/1991 reclamantului i-a fost validata cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,79 ha teren, aceasta avea posibilitatea formularii unei actiuni in instanta, prin care sa solicite obligarea comisiilor de fond funciar la intocmirea documentatiei si respectiv  emiterea titlului de proprietate, sub sanctiunea obligarii la daune cominatorii, care puteau fi  transformate in daune compensatorii, reprezentand prejudiciul suferit de reclamant pentru lipsa de folosinta a terenului.
Fata de aceste considerente, tribunalul constata ca reclamantul nu a dovedit existenta  conditiilor necesare pentru antrenarea  raspunderii civile  delictuale a paratilor, motiv pentru care, in mod corect instanta de fond a respins actiunea privind obligarea paratilor la despagubiri si avand in vedere ca, criticile recurentului sunt nefondate, urmeaza ca in baza art. 312 Cprciv., recursul sa fie  respins.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge ca nefondat recursul civil formulat de recurentul reclamant D. C. C.impotriva sentintei civile nr_ din data de 05.07.2013 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosar nr_.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica de la 30 Octombrie 2013, la Tribunalul Gorj.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar; Raspundere civila delictuala

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015