Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor.

(Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Fondul funciar | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor.

Dosar nr. Cod operator 2443/2442
R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA

Decizia nr.  230
Sedinta publica din 09 iunie 2015
Completul compus din:
Presedinte
                                                      Judecator
Judecator
Grefier
Pe rol se afla pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din data de  02 iunie 2015 privind  judecarea recursurilor civile formulate de recurentii reclamanti C E si U I V si de recurenta parata U M impotriva sentintei civile nr.194/11.02.2015 pronuntata de Judecatoria Motru in dosarul nr., in contradictoriu cu intimatele parate Comisia Locala de fond funciar Slivilesti si Comisia Judeteana de fond funciar Gorj.
La apelul nominal facut in sedinta publica  au lipsit partile.
Procedura de citare  legal indeplinita, din ziua dezbaterilor.
Deliberand, tribunalul pronunta urmatoarea decizie ;
     
TRIBUNALUL

Asupra recursului de fata ;
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Motru sub nr_. reclamantii  UV si C E au chemat in judecata  paratele U M, Comisia Locala de fond funciar Slivilesti, Comisia Judeteana de fond funciar Gorj, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta  sa se constate nulitatea absoluta a titlului de  proprietate nr.1517816 emis la data de  06.07.2010 si sa se dispuna anularea acestuia si a actelor premergatoare emiterii acestui titlu de  proprietate.
In motivare au aratat reclamantii ca, la data de 06.07.2010 a fost emis  titlul de proprietate  nr.1517816 de catre  Comisia Judeteana de fond funciar Gorj pe baza propunerii Comisiei locale de fond funciar Slivilesti , pe numele  UM iar potrivit acestui titlu de proprietate  a fost reconstituit dreptul de proprietate  pentru o suprafata totala de 2505 mp. teren situat  in comuna Slivilesti, in tarlaua 38, parcela 30 (pentru 456 mp. teren arabil  in extravilan), tarlaua 2b, parcela 13 (pentru 926 mp. teren arabil intravilan) si  tarlaua 1, parcela 35/1 (pentru 1123 mp. fanete in intravilan).
Ca, in mod eronat comisia locala a intocmit documentatia  necesara  reconstituirii  dreptului de proprietate pentru suprafata de 2505 mp. teren, deoarece  aceasta suprafata provine de la defunctul U V, bunicul si socrul paratei, actualmente decedat, cu ultimul domiciliu in_.
Ca, in titlul de proprietate nr.1517816 emis pe numele paratei trebuia  sa fie trecuti si ei, reclamantii, ca nepoti  de fiu ai defunctului U V, intrucat tatal reclamantilor , U V. I actualmente decedat a fost frate cu  sotul paratei U M si era normal ca in titlul de proprietate emis pe numele paratei  sa fie si  ei trecuti ca mostenitori ai lui U V. I.
In drept si-au intemeiat  cererea pe disp. Legii 18/1991 republicata , pe dispozitiile Legii 10/2001 republicata si Codul de procedura civila.
Pentru dovada cererii reclamantii au depus la dosarul  cauzei in copie titlul de proprietate  nr.1517816 din  06.07.2010 si copie C.I.
Legal citata parata U M a depus la dosar intampinare , prin care a solicitat respingerea cererii formulata de reclamanti (filele 16,17 de la dosar).
Pe cale reconventionala parata - reclamanta reconventionala a solicitat  ca in contradictoriu cu reclamantii si cele doua comisii de fond funciar sa se constate  nulitatea absoluta (partiala) a HCJ Gorj nr.59/16.12.1991, anexa 2, pozitia 6, in sensul excluderii ca persoana valida  a lui U V. I (autorul reclamantilor), pentru terenurile reprezentand  suprafata totala validata de 6,49  ha.; constatarea  nulitatii absolute (partiale) a titlului de proprietate nr.1515222 din 30.12.2008, a procesului verbal de punere in posesie din data de 26.05.2008 si  a altor acte  premergatoare,  in sensul excluderii din aceste acte a mostenitorilor lui U V. I (care sunt reclamantii din prezenta cauza); obligarea  Comisiei Locale de Fond Funciar  Slivilesti si a Comisia judetene de Fond funciar Gorj sa emita  si sa-i  inmaneze , potrivit  atributiilor legale, acte funciare pentru terenurile  ce totalizeaza 6,1315 ha, doar  pe numele sau, U  P. M, cu excluderea  mostenitorilor lui U V. I , mentinand  restul  clauzelor  din actele funciare contestate, cu cheltuieli de judecata.
In motivare a aratat parata - reclamant reconventionala ca,  in ipoteza in care  U V. I  nu a formulat cerere de reconstituire in anul 1991 in temeiul Legii 18/1991, cerere care sa faca obiectul validarii prin HCJ Gorj nr.59/1991, este evident ca pe numele acestuia nu putea sa se dispuna validarea  pentru suprafata totala de 6,39 ha , prin HCJ Gorj nr.59/1991.
Ca, in situatia in care U V. I ar fi formulat  cerere de reconstituire a proprietatii in anul 1991  in baza Legii 18/1991 acesta nu era o persoana indreptatita la reconstituire, deoarece nefigurand in componenta  familiei lui U P. V in perioada 1959 - 1961 nu a introdus in fostul CAP Miculesti terenurile ce totalizau 6,49 ha , care au fost introduse  in CAP Miculesti doar de persoanele  aflate  in componenta titularului UP. V, printre care s-a aflat si parata U P. M.
A mai aratat parata - reclamanta reconventionala ca, conform vointei autorului U P. V, acesta i-a lasat  prin testamente  olografe si prin actul de vanzare  majoritatea  suprafetelor  din registrul agricol, in contextul in care U V. I avea propria gospodarie, distincta de a lui U P. V.
In drept si-a intemeiat cererea  pe disp.art.119-120 C.proc. civ. din 1865, Art.8-13 din legea 18/1991, art.III, pct.1, lit.a din legea 169/1997, Decizia nr.XI/2007 a Inaltei  Curti de casatie  si Justitie Bucuresti, art.274 C.proc. civ. din 1865 si celelalte dispozitii legale  in materie funciara.
Pentru dovedirea cererii,  parata - reclamanta reconventionala  a depus la dosarul cauzei in copie inscrisurile de la filele  18-21, 39-59..
La termenul de judecata din data de 11.04.2013 reclamantii - parati reconventionali au depus la dosarul cauzei  o precizare de actiune, prin care au aratat ca solicita sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr.1517816 emis la data de 06.07.2010 pe numele paratei U M si sa se dispuna anularea  acestuia si a actelor  premergatoare  emiterii acestui titlu, iar in baza  principiului  de drept  resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis (principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial ), a solicitat  sa se dispuna anularea  actului de vanzare - cumparare incheiat de parata U M si B V. I.
A solicitat de asemenea obligarea  Comisia Locale de fond funciar Slivilesti sa emita o hotarare pentru care  sa-i valideze  cu suprafata de 2505 mp. teren arabil intravilan; obligarea comisie locale sa intocmeasca documentatia necesara in vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de 2505 mp. teren intravilan si sa inainteze Comisiei Judetene de Fond Funciar Gorj, iar aceasta din urma sa fie obligata  la emiterea titlului de proprietate.
Au depus la dosarul cauzei reclamantii - parati reconventionali un raspuns la intampinarea depusa la dosar de parata - reclamanta reconventionala ( filele 29 - 32).
De asemenea au depus la dosar intampinare la cererea reconventionala depusa de parata - reclamanta - reconventionala, prin care au solicitat respingerea  cererii, ca nefondata.(filele 33 - 35).
La termenul de judecata din data de 16.05.2013  atat reclamantii - parati reconventionali , cat si parata - reclamanta reconventionala au depus la dosarul cauzei note de sedinta - filele 66-71 de la dosar.
Din oficiu instanta a  solicitat relatii de la  parata Comisia Locala de fond funciar Slivilesti, relatii comunicate cu  adresa nr.2854 din 21.05.2013 - filele 74 - 79, cu adresa nr.3369/13.06.2013 - filele 83 - 91.
La solicitarea partilor, in cauza a fost incuviintata proba cu inscrisuri, proba cu interogatoriul partilor si proba testimoniala, in cauza fiind ascultati martorii  _
Prin sentinta civila nr. 1932/24.10.2013 pronun?ata de Judecatoria Motru  a fost respinsa actiunea  formulata de reclamantii  U V si C E,  in contradictoriu cu paratele  U M, Comisia locala de fond funciar Slivilesti si Comisia Judeteana de fond funciar Gorj.
A fost respinsa cererea reconventionala introdusa de  parata - reclamanta reconventionala U M.
S-a disjuns capatul de cerere  cu privire la constatarea nulitatii actului de vanzare - cumparare incheiat de parata reclamanta U M cu B V. I si autentificat de BNP C D prin incheierea nr.605 din 16.06.2011 si acorda termen de judecata la data de  21.11.2013 cand partile se vor cita cu copie inscrisuri si mentiunea pentru parati sa depuna intampinare in cel mult 25 de zile sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai putea propune probe si ridica  exceptii.
A fost obligata  reclamanta - parata la 750 lei cheltuieli de judecata catre  parate - reclamanta ce reprezinta onorariu  avocat si cheltuieli transport.
Impotriva acestei sentinte  a declarat recurs reclamanta C E ?i recurenta parata UM iar prin decizia civila nr.110 din 29.01.2015  pronuntata de Tribunalul Gorj,s-a admis recursul , s-a casat sentinta si s-a trimis cauza spre rejudecare  cu indrumarea  ca  instanta  de fond  cu ocazia pronuntarii  sa analizeze  si sa motiveze in fapt  si in drept  atat actiunea precizata cat si  cererea reconventionala.
Cauza a fost reinregistrata pe rolul acestei instante sub nr. dosar .
La termenul de judecata din data de 02.04.2015, reclamantii prin aparator  avocat C  E au  invocat exceptia  lipsei de interes legitim  a paratei reclamante  reconventional  si exceptia tardivitatii  formularii cererii   de catre aceasta , exceptii ce au fost  unite cu fondul  conform dispozitiilor art. 137 C.proc.civ. de la 1865.
La acelasi termen de judecata, in raport de  indrumarile  deciziei de casare , instanta a  incuviintat cererile de probatoriu , fiind  desemnat in cauza  pentru efectuarea  expertizei de specialitate ,domnul expert S E  si s-a solicitat intimatei CLFF Slivilesti  sa comunice, in copie certificata , toate cererile de reconstituire  formulate de recl. U V si C E si modul de solutionare al acestor cereri , respectiv pentru care exista HCJ de validare sau invalidare si pentru care s-au emis titluri de proprietate.
Cu adresa nr. 2202/14.04.2014  CLFF Slivilesti a raspuns la solicitarile instantei , filele 26-31.
Prin sentinta civila nr. 194/11.05.2015 pronun?ata de Judecatoria Motru in dosarul nr., a fost respinsa exceptia  lipsei interesului  reclamantilor formulata de parata-recl.-reconv. U M.
A fost respinsa  exceptia  lipsei interesului  paratei -reclamante  reconventional formulata de recl.UV si C E.
A fost respinsa exceptia  tardivitatii  formularii  cererii reconventionale  formulata de reclamanti.
A fost respinsa cererea  principala  formulata de reclamantii  U V si C E in contradictoriu cu parata U M si paratele Comisia locala de fond funciar Slivilesti si Comisia Judeteana de fond funciar Gorj.
A fost respinsa cererea reconventionala introdusa de  parata - reclamanta reconventionala U M.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a re?inut urmatoarele :
In ce priveste exceptia lipsei interesului reclamantilor U V si C E, privind promovarea actiunii de fata, s-a retinut ca autorul acestora U V. I a fost frate cu sotul paratei , defunctul U V. P , ambii fiind fiii autorului U P. V .
A re?inut instan?a de fond ca in aceste conditii, reclamantii au un interes direct , nascut si actual in promovarea actiunii de fata , urmarind reconstituirea dreptului de proprietate dupa autorul comun.
Fata de aceste considerente, s-a apreciat ca fiind neintemeiate exceptia lipsei interesului reclamantilor in promovarea cererii, situatie fata de care aceasta exceptie a fost respinsa.
Referitor la exceptia lipsei interesului paratei-reclamanta-reconventional , invocata de reclamantii-parati, s-a retinut ca si aceasta exceptie este neintemeiata , parata-reclamanta-reconventional  U M formuland cerere de reconstituire a dreptului de proprietate dupa autorul U P. V.
Prin urmare, a fost respinsa exceptia lipsei interesului paratei-reclamante -reconventional.
In ce priveste exceptia tardivitatii formularii cererii de constatare a nulitatii absolute a HCJ 58/16.12.1991, instanta a respins-o, retinand ca parata-reclamanta nu a formulat o plangere impotriva hotararii comisiei judetene de fond funciar pe temeiul art.53 alin.2 din L.18/1991 asa cum a fost modificata, ci o actiune in constatarea nulitatii absolute a acesteia, care poate fi formulata oricand si de orice persoana interesata.
In aceste conditii, a fost respinsa si exceptia tardivitatii formularii cererii de constatare a nulitatii absolute a HCJ58/1991.
Asupra fondului cauzei, instanta a retinut ca pentru o corecta solutionare  a cauzei s-a impus ca fiecare capat al cererii reclamantilor , respectiv al cererii reconventionale formulate de parata , sa fie analizat distinct.
In fapt, reclamantii au solicitat constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr.1517816 din 06.07.2010 emis pe numele defunctului U V cu mostenitori U M, pentru o suprafata de 2505 m.p. , situata pe teritoriul comunei Slivilesti , jud.Gorj, din care 456 m.p. teren arabil extravilan si 2049 m.p. teren intravilan.
Din inscrisurile inaintate instantei de catre CLFF Slivilesti in primul ciclu procesual (filele 74 -79 din dosar 503/263/2013), s-a retinut ca titlul de proprietate mai sus mentionat a fost emis in baza cererii de reconstituire 21.333/19.03.1991 formulata de parata-reclamanta , testamentul olograf al autorului V P. U (filele 41-42,44,  din dosar) , HCJ 58/16.12.1991 prin care s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate pentru autorul U P.   cu mostenitori U P. M si U V. I .
Sub acest aspect, s-a invocat de reclamanti imprejurarea ca  cererea de reconstituire formulata de U M nu poarta semnatura acesteia.
Art.9 pct.8 din L.18/1991 prevedere ca primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea de reconstituire si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin.4 din acelasi text si daca nu este insotita de toate actele prevazute de lege.
In acest caz, primarul sau secretarul aveau obligatia sa comunice solicitantului sa complineasca lipsurile cererii.
Prin urmare, cat timp asupra cererii formulata de U M,  CLFF Slivilesti s-a pronuntat, reconstituirea dreptului de proprietate fiind validata pentru autorul U V cu mostenitori U V. I si U M , iar parata-reclamanta-reconventional nu a invocat lipsa semnaturii sale de pe cerere , se apreciaza ca aceasta cerere , nefiind contestata pana la momentul litigiului de fata de niciuna dintre parti , si-a produs efectele.
De asemenea, s-a retinut ca , anterior emiterii titlului de proprietate contestat, respectiv la 26.06.2008 si 30.06.2008, reclamantii U V si C E  au declarat pe proprie raspundere in fata notarului public ca sunt descendenti ai autorului U V, decedat la data de 01.10.1969 , care a detinut o suprafata aproximativa de 20.000 m.p. pe teritoriul satului Tehomir, com. Slivilesti, jud.Gorj, ambii descendenti  exprimandu-si acordul ca, pe aceasta suprafata de teren sa se reconstituie dreptul de proprietate pe numele lui U M (filele 50-51 din dosar 503/263/2013).
Ulterior emiterii titlului de proprietate contestat, U M a instrainat terenurile inscrise in titlu de proprietate nr.1517816/06.07.2010 numitului B V. I , prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.605/16.06.2011,    cumparatorul obtinand autorizatie de construire a unei locuinte pe terenul sus mentionat (filele 54,55 din dosar _). Prin urmare, terenul in litigiu a intrat in circuitul civil.
In consecinta, cat timp testamentele olografe ale autorului nu au fost anulate ori constatate ca fiind nule, iar  reclamantii U V si C E, au  declarat pe cale notariala ca sunt de acord ca reconstituirea dreptului de proprietate sa se faca pentru o suprafata determinata de teren pe numele paratei-recl. U M, s-a apreciat ca in speta nu se regasesc cauzele de nulitate prevazute la art.3 alin.1 lit.a din L.169/1997 asa cum a fost modificata, situatie fata de care, a fost respins acest capat al cererii reclamantilor.
In ce priveste celelalte capete de cerere ale actiunii principale, asa cum a fost precizata in sedinta publica din 11.04.2013, respectiv obligarea CLFF Slivilesti sa emita o hotarare reclamantilor prin care sa valideze in favoarea acestora suprafata de 2505 m.p. teren arabil intravilan , obligarea CLFF Slivilesti sa intocmeasca documentatia in vederea emiterii titlului de proprietate pentru aceasta suprafata si sa o inainteze CJFF Gorj , precum si obligarea CJFF Gorj sa emita titlul  de proprietate pentru aceasta suprafata , s-a retinut ca aceste solicitari au fost intemeiate pe principiul anularii actului subsecvent  ca urmare a anularii actului initial.
Cum titlul de proprietate nr.1517816/06.07.2010 nu a fost constatat nul, pe cale de consecinta, au fost respinse si celelalte capete ale cererii reclamantilor.
In ce priveste cererea reconventionala formulata de U M (fila 38 din dosar _), s-a retinut ca aceasta a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu U I. V, C E, CLFF Slivilesti si CJFF Gorj, sa constate nulitatea absoluta partiala a HCJ Gorj nr.59/16.12.1991 , anexa 2, pozitia 6, in sensul excluderii ca persoana validata a lui U V. I, autorul reclamantilor pentru terenurile reprezentand suprafata totala (validata) de 6,49 ha si de asemenea, constatarea nulitatii absolute (partiale) a titlului de proprietate nr.1515222/30.12.2008 a procesului-verbal de punere in posesie din data de 26.05.2008 si a altor acte premergatoare, precum si obligarea CLFF Slivilesti si CJFF Gorj, sa emita acte de proprietate  pentru terenurile in suprafata de 6,39 ha doar pe numele paratei-reclamante U M cu excluderea mostenitorilor U V. I, iar in subsidiar constatarea nulitatii absolute partiale a HCJ Gorj 59/1991, anexa 2, poz.6, in sensul validarii autorului U P. V cu mostenitori U M si mostenitorii U V. I - reclamantii , doar pentru suprafata de 6,1315 ha , mai putin suprafata de 2505 m.p. reconstituita paratei prin titlul de proprietate nr.1515222/30.12.2008.
Din raspunsul CLFF Slivilesti, a rezultat ca titlul de proprietate nr.1517816/06.07.2010 a fost emis in baza HCJ 58/16.12.1991 prin care s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate pentru autorul U P. V , cu mostenitori U P. M si U V. I  pentru o suprafata totala de 6,39 ha (filele 43-47 din dosar).
Intimata CLFF Slivilesti a precizat ca ambele titluri de proprietate emise dupa autorul U P. V, respectiv t.p.nr.1515222/30.12.2008 contestat de reclamanti, cat si titlul de proprietate nr. 1517816/06.07.2010 au fost eliberate in baza aceleiasi validari, cuprinse in HCJ 58/1991 si aceleiasi cereri.
In concluziile raportului de expertiza intocmit in cauza de d-l expert _ , expertul desemnat precizeaza ca terenurile validate se regasesc in registrul agricol la U V. I si la U P. V  si ca , pana in anul 1960, autorul U P. V a avut in registrul agricol suprafata de 8,35 ha teren , iar din anul 1962 , 2 ha teren trec la fiul autorului , U V. I, iar acestuia din urma i se deschide pozitie de rol in anul 1960 cu 2 ha (fila 72 din dosar).
Coroborand raspunsul CLFF Slivilesti cu concluziile raportului de expertiza , s-a retinut ca U V. I a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate dupa autorul U P. V cu cererea nr.2725/07.03.1991 , fiind validata reconstituirea dreptului de proprietate dupa acest autor.
Prin urmare, cererea paratei-reclamante reconventional, de a se constata nulitatea HCJ 58/1991 , pozitia 6, anexa 2 este nefondata , situatie fata de care acest capat al cererii paratei-reclamante a fost respins.
Pe cale de consecinta, au fost respinse capetele cererii reconventionale privind constatarea nulitatii absolute (partiale) a titlului de proprietate nr.1515222/30.12.2008 a procesului-verbal de punere in posesie din data de 26.05.2008 si a altor acte premergatoare, precum si obligarea CLFF Slivilesti si CJFF Gorj , sa emita acte de proprietate  pentru terenurile in suprafata de 6,39 ha doar pe numele paratei-reclamante U M cu excluderea mostenitorilor U V. I.
In ce priveste capatul de cerere avand ca obiect   constatarea nulitatii absolute partiale a HCJ Gorj 59/1991, anexa 2, poz.6, in sensul validarii autorului U P. V cu mostenitori U M si mostenitorii U V. I - reclamantii , doar pentru suprafata de 6,1315 ha , mai putin suprafata de 2505 m.p. reconstituita paratei prin titlul de proprietate nr.1515222/30.12.2008, s-a apreciat ca si acest capat al cererii reconventionale este nefondat.
Insumand suprafetele din cele doua titluri de proprietate emise pentru autorul defunct U P. V, rezulta o suprafata de 6,3820 ha, aproximativ aceeasi cu cea validata prin HCJ58/1991 pe numele acestui autor , respectiv 6,39 ha.
In aceste conditii, mostenitorii autorului pot proceda la iesirea din indiviziune , potrivit dreptului comun.
Fata de aceste considerente, vazand si dispozitiile art.III alin.1 din L.169/1997 asa cum a fost modificata, a fost respinsa si cererea reconventionala.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantii C E si  U I.V si parata UM, criticand-o pentru netemeinicie si nelegalitate.
In  motivarea recursului declarat, recurentii reclaman?i C E si U I.V au criticat sentinta instantei de fond pentru netemeinicie si nelegalitate si au solicitat   admiterea recursului, modificarea sentintei in sensul admiterii cererii.
Criticile aduse de acestia sentintei atacate au privit interpretarea eronata a documentelor aflate la dosarul cauzei de catre instanta de fond , interpretarea gresita a cererii deduse judecatii fapt ce a condus in mod evident la pronuntarea unei sentinte nelegale si netemeinice.
Arata recurentii ca motivele de recurs sunt cele prevazute de art.304 punctul 8 si 9 cod procedura civila. Precizeaza ca motivarea instantei in sensul  respingerii cererii de chemare in judecata  pe considerentul ca  numai parata U M a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate dupa autorul U P.V , este eronata  deoarece in cererea la care face referire instanta de fond  este mentionata U P.M  si nu U M.M, la fila 18 din primul ciclu procesual fiind o copie de pe actul de identitate ala cesteia din care rezulta ca  pe tatal acesteia il chema Mihai.
De asemenea, arata ca parata U M nu era indreptatita a formula cerere de reconstituire  a dreptului de proprietate si ca aceasta nici nu a formulat o astfel de cerere, deoarece in cererea invocata  nu apare numele acesteia si nici semnatura.
Totodata precizeaza ca aceasta nu se regaseste in vreuna din categoriile de mostenitori prevazuta de lege si nu este persoana indreptatita dat fiind faptul ca nu are vocatie succesorala dupa socrul sau U V de la care provin terenurile.
Ca instanta de fond in mod gresit a motivat ca atata timp cat Comisia Locala s-a pronuntat cu privire la cererea paratei  si nu a fost contestata pana la prezentul litigiu aceasta si-ar fi produs efectele avand in vedere ca pe de o parte reclamantii au luat cunostinta de aceasta cerere din dosar iar pe de alta parte  imprejurarea ca s-a pronuntat Comisia Locala cu privire la cerere si a fost validata , nu poate sa complineasca lipsa de legalitate a cererii, a hotararii de validare, a procesului verbal de punere in posesie emise, intrucat de prevederile legii 18/1991 nu beneficiaza orice persoana care formuleaza o cerere ci doar persoanele indreptatite potrivit legii.
Mai arata ca nici imprejurarea ca parata reclamanta a instrainat terenul din titlul de proprietate nu putea conduce la concluzia ca titlul de proprietate ar fi fost legal emis.
Arata recurentii ca din actele dosarului rezulta ca la baza emiterii titlurilor de proprietate  a stat cererea formulata de tatal acestora U V.I , fapt atestat de CLFF Slivilesti  prin adresa nr.2490/2014 si de raportul de expertiza efectuat in cauza. Ca tatal acestora are vocatii succesorale dupa autorul U V de la care provin terenurile fiind fiul acestuia  astfel ca in calitate de nepoti de fiu ai lui U V reclamantii  figureaza in categoria de mostenitori care exclude de la indreptatire pe toti ceilalti mostenitori, deoarece vin prin reprezentare la mostenirea  autorului comun.
Precizeaza ca din aceste motive au interes legitim in cauza, sunt persoane indreptatite la reconstituire cu privire la terenul din titlul de proprietate  ce a fost emis in baza aceleasi hotarari de validare si in baza aceleasi cereri de reconstituire formulate de autorul comun, astfel ca era normal  sa fie trecuti in acest titlu de proprietate. Arata ca parata U M nu era indreptatita sa formuleze cerere de reconstituire a dreptului de proprietate si de altfel aceasta nici nu a formulat deoarece in cererea invocata nu apare numele paratei reclamante reconven?ional ci numele U P.M.
Mai mentioneaza ca instanta de fond in mod gresit a motivat respingerea cererii formulata de acestia pe considerentul ca exista testamentele care nu au fost anulate si nici nu au fost constatate nule, ori asa zise testamente despre a caror existenta au aflat in cursul judecarii cauzei nu indeplinesc conditiile de valabilitate ale testamentelor olografe prevazute de art.859 Cod civil deoarece nu sunt datate, scrise in tot si semnate de mana testatorului, nefiind valide.
Au mai aratat ca din raportul de expertiza intocmit in cauza de expert _ precum si din inscrisurile transmise de CLFF Slivilesti a reiesit fara putinta de tagada ca autorul reclamantilor U V.I a formulat cerere de reconstituire pentru terenurile ce au apartinut lui U P.V respectiv cererea nr.2725/1991 iar titlurile de proprietate au fost emise in baza cererii de reconstituire formulate de tata  cu care parata U M nu are nici o legatura, aceasta fiind casatorita cu fratele tatalui lor care a decedat inaintea bunicului.
Au mai aratat ca din adeverinta nr.2202/14.04.2014 emisa de CLFF Slivilesti a reiesit ca autorul U V.I  a formulat cerere de reconstituire si a fost validat prin HCJ 58/1991 ulterior eliberandu-se doua titluri de proprietate in baza acestei validari respectiv T.P. nr.1515222/2008 pentru 6,1315 ha si T.P. nr.1517816/2010 pentru 0,2505 ha, ca insumandu-se aceste suprafete din cele doua titluri de proprietate se obtine suprafata pentru care autorul lor a fost validat prin HCJ mai sus mentionata.
Apreciaza ca se impune ca in titlul de proprietate nr.1517816 din 06.07.2010 trebuiau sa fie trecuti  recurentii ca nepoti de fiu  ai defunctului U P.V intrucat tatal lor U V.I a fost fiul lui U P.V de la care  provin terenurile cuprinse in titlul de proprietate.
Prin recursul declarat, recurenta parata U  M a solicitat admiterea recursului, modificarea in parte  a sentintei recurate in sensul admiterii cererii reconventionale asa cum a fost formulata cu cheltuieli de judecata.
In subsidiar, a solicitat admiterea recursului casarea in parte a sentintei recurate in ceea ce priveste solutia de respingere a cererii reconventionale si retinerea cauzei spre solutionare pe fond.
In motivarea recursului, a aratat ca instanta de fond in mod gresit a dispus respingerea cererii reconventionale, ca a interpretat in mod eronat probele administrate din moment ce  era evident ca cererea de reconstituire formulata de U V.I  autorul reclamantilor  a vizat strict terenurile ce i-au apartinut acestuia anterior colectivizarii si nu terenurile provenite de la autorul comun U P.V  pentru care nu putea fi validat, deoarece nu le-a solicitat.
Arata ca in conditiile in care din adresa nr.2490/2014 a CLFF Slivilesti  rezulta ca cererea 2725/1991 formulata de UV.I  a stat la baza altei validari pentru terenurile provenite de la socrul acestuia D C.I , pentru suprafata de 6,38 ha, expertiza intocmita in cauza trebuia sa verifice si acest aspect insa acesta nu a fost lamurit. Sustine ca aceleasi aspecte rezulta si din declaratiile martorilor audiati in cauza in primul ciclu procesual inclusiv martorii propusi a fi audiati de catre reclamanti care au  confirmat faptul ca U P.V s-a gospodarit si a trait alaturi de nora sa , autorul lasandu-i prin inscrisuri olografe depuse la dosarul cauzei, terenurile din satul Tehomir pentru a recompensa grija pe care a avut-o fata de acesta, ceilalti copii primind terenuri situate in afara satului Tehomir, in localitatile Miculesti si Croici.
In continuarea motivarii arata recurenta ca  probele au fost analizate de catre instanta de fond dandu-li-se eficienta si au condus la solutia corecta si legala de respingere a cererii principale insa aceeasi motivare nu putea conduce si la respingerea cererii reconventionale.
Precizeaza ca solutia de respingere a cererii reconventionale apare ca neintemeiata si in contradictie cu considerentele hotararii in conditiile in care motivand solutia de respingere a  cererii principale instanta de fond retine existenta testamentelor olografe intocmite de autor dar si declaratiile notariale din data de 26.06.2008 si din data de 30.06.2008 ale reclamantilor.
Arata ca in aceasta situatie sentinta adoptata de instanta de fond cu privire la cererea reconventionala este data cu interpretarea si aplicarea gresita a normelor invocate solicitand pe cale de consecinta admiterea recursului, modificarea partiala a sentintei instantei de fond in sensul admiterii cererii reconventionale intr-una din variantele mentionate mai sus cu cheltuieli de judecata.
Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma criticilor formulate , tribunalul apreciaza recursul declarat de recuren?ii reclaman?i C E ?i U I V ca fiind nefondat , solu?ia  instan?ei de fond de respingerea a ac?iunii principale fiind corecta , insa urmand ca instan?a de recurs sa substituie propria motivare acestei solu?ii . In ceea ce prive?te recursul declarat de recurenta parata U M, acesta este fondat , in cauza fiind incident cazurile  de recurs prev. de art. 304 pct. 8 ?i 9 C.proc.civ. , solu?ia instan?ei de fond fiind pronun?ata cu interpretarea ?i aplicarea gre?ita a disp. art. 8 alin 3 din Legea 18/1991avand in vedere urmatoarele considerente :
Prin ac?iunea principala reclaman?ii U V si C E , in calitate de mo?tenitori ai lui U V.I , au solicitat constatarea nulita?ii absolute a titlului de proprietate nr. 1517816/ 6.07.2010 ?i a actelor premergatoare, emise paratei U M pentru suprafa?a de 2505 mp , teren situat in pct. Scorie , cu motivarea ca aceasta nu este persoana indrepta?ita la reconstituire dupa autorul U V , neavand voca?ie succesorala la mo?tenirea acestuia, fiind nora autorului.
Parata U M s-a aparat sus?inand, pe de o parte, ca are calitatea de mo?tenitor testamentar al autorului invocand in acest sens mai multe inscrisuri intitulate testament provenite de la autor U V , iar , pe de alta parte, ca reclaman?ii nu justifica un interes legitim in promovarea ac?iunii , autorul lor U V. I  nesolicitand la reconstituire terenul in litigiu.
Prin cererea reconven?ionala formulata parata U Ma solicitat sa constate nulitatea absoluta partiala a HCJ Gorj nr.59/16.12.1991 , anexa 2, pozitia 6, ?i a actelor de reconstituire emise in temeiul hotararii , respectiv titlul de proprietate nr.1515222/30.12.2008, procesul-verbal de punere in posesie din data de 26.05.2008, in sensul excluderii ca persoana validata a lui U V. I, autorul reclamantilor, pentru terenurile reprezentand suprafata totala (validata) de 6,49 ha, sus?inand in esen?a ca acesta nu are cerere de reconstituire formulata in temeiul legii 18/1991.
In raport de probatoriul administrat , tribunalul re?ine urmatoare stare de fapt :
Autorul UV, decedat la 14.11.1969, a avut ca descenden?i direc?i pe U V. I, autorul reclaman?ilor , decedat la 18.08.1991 , ?i U P decedat la 1.10.1969, so?ul paratei U M .
In raport de momentul deschiderii succesiunii autorului U V , mo?tenirea acestuia a fost culeasa de fiul sau U V I ?i descenden?ii fiului postdecedat UV. P , prin reprezentare succesorala in condi?iile art. 664-668 C.civ. din 1864, so?ia supravie?uitoare U M nefacand parte din clasa de mo?tenitori care beneficiaza de reprezentare succesorala.
Sus?inerea paratei U M ca a venit la succesiunea lui U V  in calitate de mo?tenitor testamentar , nu poate fi primita, inscrisurile sub semnatura privata intitulate                       " testament" intocmite de autor nu sunt datate, aceste inscrisuri  neindeplinind condi?iile cerute de disp. art. 859 C.civ. ?i in aceasta  situa?ie  nu pot fi calificate ca testament olograf .
Re?ine tribunalul ca autorul reclaman?ilor, U V I a formulat cererea de reconstituire nr. 2725/7.03.1991 solicitand reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafa?a totala de 9,5 ha ,teren arabil ?i padure, insa observandu-se aceasta cerere se constata ca terenul din pct. Scorie , respectiv terenul in litigiu, nu a fost cerut la reconstituire.
In schimb , parata U M prin cererea de reconstituire nr. 21.333/19.03.1991 a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafa?a de 6,49 ha, in cerere regasindu-se men?ionat terenul din pct. Scorie .
Ambele cereri de reconstituire au fost validate prin HCJ 58/1991, dispunandu-se reconstituirea dreptului de proprietate pentru autor U P. V cu mo?tenitori U M ?i UV.I, pentru suprafa?a de 6,39 ha. In baza HCJ 58/1991 au fost emise cele doua titluri de proprietate respectiv titlului de proprietate nr. 1517816/ 6.07.2010 emis lui U M  pentru suprafa?a de 2505 mp ?i titlul de proprietate nr.1515222/30.12.2008 emis pentru U M ?i mo?tenitorii lui U V.I.
In raport de acest aspect , re?ine tribunalul ca instanta de fond a solu?ionat gre?it  exceptia lipsei interesului reclamantilor in promovarea cererii principale, excep?ie invocata de parata U M , imprejurarea ca reclaman?ii au calitatea de mo?tenitori ai autorului U V nefiind suficienta pentru justificarea preten?iilor acestora formulate prin ac?iunea principala atata timp cat reclaman?ii sau autorul lor nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate conform disp. art. 8 din legea 18/1991 pentru terenul in litigiu, astfel ca nu justifica folosul practic urmarit in promovarea ac?iunii.
Interesul legitim, ca o conditie a exercitarii dreptului la actiune, este necesar a fi nascut, direct si actual pentru a justifica pretentiile de natura celor formulate in cauza.
Practica judiciara in materie a decis ca daca reclamantul nu a facut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate nici in nume propriu si nici in calitate de mostenitor, cum este si cazul de fata, nu poate justifica nici un interes legitim in promovarea unei actiuni in desfiintarea titlului de proprietate emis in baza Legii 18/1991altei persoane .
Practica judiciara a mai statuat ca interesul reclamantului este justificat numai daca are la randul sau reconstituit dreptul de proprietate asupra aceluiasi teren, altfel neavand un folos practic in urma anularii titlului paratului pentru ca nu se poate emite un titlu in favoarea sa, atata timp cat nu are la randul sau un drept asupra terenului.
Cum in cauza a rezultat in urma probatoriului ca, pentru terenul in litigiu, reclamantii nu a formulat in nume personal  sau in calitate de mostenitor cerere de reconstituire si ca dreptul de proprietate cu privire la terenul in litigiu i-a fost deja validat paratei U M, se va retine  ca acestia nu au nici un interes legitim in formularea prezentei cereri.
Chiar daca U M nu este persoana indrepta?ita la reconstituire , neavand calitate de mo?tenitor dupa autorul U V, instan?a pentru a verifica legalitatea acestor acte trebuie sa verifice mai intai daca reclaman?ii indeplinesc condi?iile prevazute de lege pentru exercitarea ac?iunii civile, respectiv calitate procesuala ?i interes in promovarea ac?iunii.
Pentru considerentele expuse re?ine tribunalul ca instanta de fond in mod gresit a respins exceptia lipsei interesului reclamantilor , exceptie invocata de parata si nu a analizat conditiile interesului care fundamenteaza actiunea in constatarea nulitatii absolute a actelor de proprietatea, prin raportare la dispozitiile art. III alin.2  din legea 169/1997 si art. 32 alin.1 lit.d si art. 33  C.p.civ. .
In ceea ce prive?te cererea reconventionala formulata de parata U M, tribunalul o apreciaza ca fiind intemeiata in parte urmand a fi admisa in parte respectiv se va constata nulitatea absoluta partiala a  HCJ nr.59/1991, anexa 2 pozitia 6 pentru suprafata de 2505 m.p. situat in punctul "Scorie" si se va dispune reconstituirea dreptului de proprietate pentru acest teren numai in favoarea paratei U M, fiind singura care a solicitat la reconstituire acest teren . Celelalte critici formulate de recurenta parata cu privire la cererea reconven?ionala sunt nefondate , astfel
Din probatoriul administrat in ambele cicluri procesuale respectiv, din cuprinsul cererilor de reconstituire formulate de parti coroborate cu copia registrului agricol al autorului comun  si cu concluziile raportului de expertiza intocmit in cauza, rezulta ca U V.I  a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate dupa autorul comun U P.V  iar ulterior a fost validata reconstituirea in baza cererii 2725/1991 prin HCJ 58/1991 cu referire la suprafata de 6,39 ha.
Se retine ca U V.I , autorul reclamantilor a fost persoana  indreptatita la reconstituire in sensul legii fondului funciar astfel ca in mod corect a fost validata reconstituirea si emis titlul de proprietate nr.1517816/2010 pentru suprafata de 6,1315 ha in favoarea mostenitorilor sai si a intimatei U M.
Este neintemeiata sustinerea recurentei intimate UM in ceea ce priveste  faptul ca s-ar fi reconstituit dreptul de proprietate in favoarea lui U I in baza aceleasi cereri de reconstituire respectiv nr.2725/1991 atat pentru terenurile provenite de la U P.V ( 6,39 ha ) cat si pentru terenurile provenite de la socrul sau pentru 6,38 ha deoarece aceasta nu impieteaza asupra dreptului cuvenit dupa autorul comun.
Se constata a?adar ca petentii au facut dovada  ca sunt persoane indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 6,1315 ha.
In ceea ce prive?te recursul formulat de recuren?ii reclaman?i  pentru considerentele expuse anterior tribunalul il apreciaza ca nefondat, in condi?iile in care instan?a a re?inut ca ace?tia nu justifica un interes legitim in promovarea ac?iunii, cererea lor urmand sa fie respinsa pe excep?ie , ne se mai imune analiza pe fond a criticilor formulate de recuren?ii reclaman?i, caza fiind solu?ionata pe o excep?ie de fond care face inutila cercetarea in fond a pricinii.
In concluzie in raport de disp.art.312 Cod procedura civila, va fi respins ca nefondat recursul declarat de reclamanti  ,va fi admis recursul declarat de recurenta parata,va fi modificata sentin?a recurata in sensul ca va fi admisa exceptia lipsei interesului reclamantilor in promovarea actiunii si se va respinge actiunea ca fiind promovata de persoane fara interes , va fi admisa in parte cererea reconven?ionala formulata de parata constatandu-se nulitatea absoluta partiala a  HCJ nr.59/1991, anexa 2 pozitia 6 pentru suprafata de 2505 m.p. situat in punctul "Scorie" si se va dispune reconstituirea dreptului de proprietate pentru acest teren numai in favoarea paratei U M, singura persoana care a solicitat terenul la reconstituire .
In temeiul art.274 Cod procedura civila, va obliga recurentii reclamanti la plata sumei de 600 lei cheltuieli de judecata in recurs reprezentand onorariul de avocat fata de recurenta parata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite recursul declarat de recurenta parata U M impotriva sentintei civile nr.194 din data de 11.02.2015 pronuntata de Judecatoria Motru in dosar nr. 
Modifica sentinta in sensul ca admite exceptia lipsei interesului reclamantilor C E si  U I.V in promovarea actiunii si respinge actiunea ca fiind promovata de persoane fara interes.
Admite in parte cererea reconventionala formulata de  parata U M.
Constata nulitatea absoluta partiala a  HCJ nr.59/1991, anexa 2 pozitia 6 pentru suprafata de 2505 m.p. situat in punctul "Scorie" si dispune reconstituirea dreptului de proprietate pentru acest teren numai in favoarea paratei U M. Mentine restul dispozitiilor sentintei.
Respinge ca nefondat recursul reclamantilor  C E si  U I.V impotriva sentintei civile nr.194 din data de 11.02.2015 pronuntata de Judecatoria Motru in dosar nr.  Obliga recurentii reclamanti la plata a 600 lei cheltuieli de judecata in recurs, fata de recurenta parata.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica din  09 iunie 2015 la Tribunalul Gorj, Sec?ia I Civila .
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Fondul funciar

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015