Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Suspendare apel pentru lipsa partilor

(Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Suspendare a judecatii | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Suspendare apel pentru lipsa partilor.]
Dosar nr.
Cod operator 2443/2442 R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA
INCHEIERE
Sedinta publica de la 24 Iunie 2015
Completul compus din:
Presedinte:  X
Judecator : X
Grefier:  X

Pe rol fiind judecarea cererii de completare a dispozitivului deciziei civile nr. , pronuntata de Tribunalul Gorj, in dosarul nr. _de catre intimatul contestator C.G in contradictoriu cu apelanta intimata Y.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza lipsa partilor si imprejurarea ca niciuna dintre parti nu a  solicitat judecarea cauzei in lipsa.

TRIBUNALUL

Avand in vedere ca la acest termen de judecata,  niciuna dintre parti nu s-a prezentat si nici nu au solicitat judecarea cauzei in lipsa, instanta urmeaza a suspenda judecata pricinii in baza art.411 alin. 1 pct. 2 Cod proc. Civila,, potrivit caruia" Judecatorul va suspenda judecata cand nici una dintre parti, legal citate, nu se infatiseaza la strigarea cauzei. Cu toate acestea, cauza se judeca daca reclamantul sau paratul a cerut in scris judecarea in lipsa..",  pentru lipsa partilor.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

DISPUNE

In baza art. 411 alin 1 pct. 2 C.pr.civ, suspenda judecata  cauzei civile cu privire la  cererea de completare a dispozitivului deciziei civile nr_, pronuntata de Tribunalul Gorj, in dosarul nr. ..formulata de catre intimatul contestator C.G in contradictoriu cu apelanta intimata Y.
Cu recurs, pe toata perioada suspendarii .
Pronuntata in sedinta publica de la 24 Iunie 2015.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Suspendare a judecatii

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015