Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei

(Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri); Plati | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - art. 248 alin 1 C.proc.civ.

Potrivit dispozitiilor art.248 aliniat 1 Cod procedura civila, instanta se va pronunta cu prioritate asupra exceptiilor de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei.
Potrivit dispozitiilor art.14 aliniat 5 Cod procedura civila, instanta este obligata sa supuna discutiei partilor toate cererile si exceptiile invocate. R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA
DECIZIE nr. 421
Sedinta publica de la 02 aprilie 2015
Completul compus din:
PRESEDINTE MAC
Judecator RBT
Grefier CB Pe rol  fiind judecarea apelului declarat de apelantul reclamant PL impotriva sentintei civile nr.1771 din data de 21.10.2014 pronuntata de Judecatoria Tg. Carbunesti in dosar nr_. in contradictoriu cu intimatul parat BCA, avand ca obiect pretentii.
La apelul nominal facut in sedinta publica s-a prezentat intimatul parat BCA asistat de avocat IC, lipsa fiind apelantul reclamant PL reprezentat de avocat DAD.
Procedura de citare  legal indeplinita.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat tribunalul declara deschise dezbaterile asupra apelului ?i acorda cuvantul in ordinea prevazuta de art. 216 cod procedura civila.
Avocat DAD solicita admiterea apelului,  anularea hotararii sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta. Precizeaza ca instanta de fond, in virtutea rolului activ, avea posibilitatea de a pune in discutie exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului si introducerea in cauza a societatii  asiguratoare.
Avocat Ionitoiu Cristina, aparatorul ales al intimatului parat BCA solicita respingerea apelului ca nefondat si mentinerea ca temeinica si legala a sentintei instantei de fond, considerand ca in mod corect instanta de fond a respins actiunea reclamantului. Depune la dosar concluzii scrise.
 
TRIBUNALUL

Asupra apelului de fata ;
Prin cererea adresata Judecatoriei Tg.Jiu in data de 30.06.2014 si inregistrata sub numarul _  reclamantul PL ,in contradictoriu cu paratul BCA a solicitat  obligarea  paratului la plata  sumei de 1835 lei reprezentand contravaloare facturilor seria GJ VGM, nr. 09798238 din 03.03.2014, respectiv seria GJ VGM, nr. 09798239 din 03.03.2014, emise de service auto  Intreprinderea Individuala VM, pentru reparatie autoturism Volkswagen Passat, cu obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata in prezenta cauza.
In motivarea  in fapt a cererii, reclamantul a precizat ca in dimineata zilei de 05.05.2014, in timp ce conducea autoturismul proprietate personala marca VW Passat, nr. de inmatriculare GJ 055984, pe raza comunei. B., jud. G., indreptandu-se spre locul de munca, a fost acrosat in partea stanga fata de autoturismul  marca Skoda, cu nr. GJ 69 ABC, condus de paratul BCA.
Considera reclamantul ca vinovat de producerea accidentului rutier se face paratul, care nu a  adaptat viteza la conditiile de drum (carosabil acoperit cu polei) si a pierdut  controlul directiei de deplasare, intrand in coliziune cu autoturismul condus de reclamant .
Reclamantul  a incercat solutionarea amiabila a incidentului ,insa paratul a refuzat orice discutie in acest sens si nu a vrut nici macar sa se deplaseze  impreuna la societatea de  asigurari pentru a deschide un dosar de dauna.
Organele de politie competente, in urma verificarilor efectuate, au constatat ca vinovat de producerea accidentului rutier este paratul, acesta din urma fiind si sanctionat cu amenda contraventionala.
Reclamantul a mai incercat solutionarea litigiului si prin intermediul Biroului de Mediator SAM insa paratul nu a dat curs solicitarilor .
In drept, au fost invocate dispozitiile art.  1357 si urmatoarele Cod Civil.
Paratul a depus la dosar  intampinare  prin care a invederat instantei ca este de acord sa achite  pretentiile reclamantului cu exceptia sumei de 500, 5 lei reprezentand contravaloarea unui electromotor, acesta nefiind trecut  in autorizatia de reparatii seria  CR nr. 2513047 ,iar inlocuirea acestei piese nu era necesara deoarece reclamantul a plecat de la locul accidentului  cu autovehiculul in stare de functionare.
Solicita  obligarea reclamantului la cheltuieli de judecata .
La data de  06. 10. 2014  reclamantul a depus la dosar  precizare de actiune in care a mentionat ca in factura 09798239 din 03.03. 2014 emisa de service auto - Intreprindere individuala VM la pozitia 3 a fost trecut  din gre?eala  "electromotor " in loc de  "electroventilator".
A fost depusa copia facturii nr.19798239/2014 ce cuprinde indreptarea erorii cu privire la piesa mentionata in precizare, copia certificatului de inmatriculare, autorizatie provizorie si copie contract vanzare-cumparare.
Prin sentinta civila nr.1771 pronuntata la data de 21.10.2014, a fost respinsa actiunea formulata de reclamantul PL ,CNP .., cu domiciliul in  _, in contradictoriu cu paratul BCA,  CNP _,domiciliat in _ , avand ca obiect  pretentii.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca la data de 06.06.2014 a fost incheiat procesul-verbal de contraventie seria CP nr. 4949838  prin care paratul BCA a fost sanctionat cu  avertisment pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.101 alin. 1 pct. 9 din OUG 195/2002 retinandu-se in sarcina acestuia ca la data de 05.02.2014 ,ora 08,00, a condus autoturismul  marca Skoda  cu nr. de inmatriculare GJ-69-ABC  pe drumul vicinal 94 Pesteana Jiu , neadaptand viteza la conditiile de drum ,polei, intrand in coliziune  cu autoturismul marca Volkswagen Passat u nr. de inregistrare GJ 055984 rezultand avarierea autoturismului.
Din probele administrate nu rezulta ca paratul ar fi contestat acest proces-verbal de contraventie , imprejurarile producerii accidentului rutier nefiind  contestate, acesta precizand ca este de acord sa achite suma solicitata de reclamant, cu excep?ia  contravalorii electroventilatorului , fiind de acord sa achite si contravaloarea acestei piese doar in situatia in care este mentionata in autorizatia de reparatie.
S-a retinut ca potrivit autorizatiei de reparatii seria CR nr.2513047/06.02.014, autoturismul condus de reclamant prezenta urmatoarele avarii: far, lampa semnalizare stanga sparte, bara protectie fata rupta,capota fata usor indoita,aripa stanga fata indoita,janta stanga fata indoita , radiator indoit, grila fata sparta.
S-a retinut ca pentru  autoturismul condus de parat a fost incheiata polita de asigurare de raspundere civila auto RCA nr.000674532  cu valabilitate 14.09.2013-13.03.2014 ,valabila la data   producerii accidentului rutier.
        Potrivit art. 50 din Legea nr. 136/1995, despagubirile se acorda de catre asigurator pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuielile de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea ori distrugerea de bunuri.
           In conformitate cu dispozitiile art. 54 alin. 1 din acelasi act normativ "despagubirea se stabileste si se efectueaza conform art. 43*) si 49, iar in cazul stabilirii despagubirii prin hotarare judecatoreasca, drepturile persoanelor pagubite prin accidente produse de vehicule aflate in proprietatea persoanelor asigurate in Romania se exercita impotriva asiguratorului de raspundere civila, in limitele obligatiei acestuia, stabilita in prezentul capitol, cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor raspunzatoare de producerea accidentului in calitate de intervenienti fortati."
        Precizarea expresa  a calitatii procesuale in care ar putea figura persoana raspunzatoare de producerea accidentului releva intentia fara echivoc a legii de a nu mai permite obligarea sa directa, conjunct sau in solidar cu asiguratorul. In consecinta, instanta a constatat ca potrivit noii reglementari din Legea nr. 136/1995, persoana vinovata de producerea accidentului rutier, in speta paratul , nu poate fi obligata direct prin hotarare judecatoreasca sa il despagubeasca pe reclamant, in conditiile existentei unei asigurari valabile obligatia de plata incumband  asiguratorului , considerente pentru care a fost respinsa actiunea promovata de reclamant.
            Paratul neavand culpa procesuala, a fost  respins si petitul accesoriu privind obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.
Impotriva acestei sentinte, a declarat apel reclamantul PL ,criticand-o pentru netemeinicie si nelegalitate.
In dezvoltarea motivelor de apel a sustinut ca  sentinta este pronuntata cu aplicarea gresita a legii si cu incalcarea rolului activ de catre instanta de judecata. Astfel, instanta a retinut ca potrivit dispozitiilor Legii 136/1995, persoana vinovata de producerea accidentului rutier nu poate fi obligata in mod direct la despagubiri, prin hotarare judecatoreasca, in conditiile existentei unei polite de asigurare. In aceste conditii, instanta avea obligatia sa invoce din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, sa o puna in discutia partilor si sa rezolve, cu prioritate acest incident procedural.
A mai sustinut apelantul ca potrivit dispozitiilor art.70 Cod procedura civila, instanta avea posibilitatea sa introduca fortat in cauza,  alte persoane, daca raportul dedus judecatii o impune, dar instanta nu a dat eficienta acestor dispozitii legale.
Din dispozitivul sentintei nu rezulta temeiul sub care a fost respinsa actiunea, respectiv daca a fost respinsa pe fond sau pentru neregularitati procedurale.
Apelantul a solicitat admiterea apelului, anularea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleasi instante, in drept fiind invocate dispozitiile art.480 alin. 3 Teza finala Cod procedura civila.
Intimatul BCA a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat pe motiv ca reclamantul avea cunostinta de existenta politei de asigurare RCA pentru autoturismul condus de parat si cata vreme a stabilit cadrul procesual prin cererea de chemare in judecata, instanta a respectat dispozitiile art.9 aliniat 2 si pe cele ale art.22 alin. 6 Cod procedura civila, potrivit carora limitele procesului sunt stabilite de reclamant iar judecatorul nu poate sa depaseasca limitele investirii.
A mai aratat ca prin solutia pronuntata instanta nu a creat nici o vatamare reclamantului, care are posibilitatea sa formuleze o noua actiune, in contradictoriu cu societatea de asigurari.
Reexaminand actele si lucrarile dosarului, prin prisma criticilor formulate, tribunalul constata ca apelul este intemeiat pentru urmatoarele considerente:
Prin actiunea introductiva reclamantul PL ,in contradictoriu cu paratul BCA a solicitat  obligarea  paratului la plata  sumei de 1835 lei reprezentand contravaloare facturilor seria GJ VGM, nr. 09798238 din 03.03.2014, respectiv seria GJ VGM, nr. 09798239 din 03.03.2014, emise de service auto  Intreprinderea Individuala VM, pentru reparatia autoturismului Volkswagen Passat, avariat din culpa paratului.
Instanta de fond a respins actiunea cu motivarea ca, potrivit dispozitiilor Legii 136/1995, persoana vinovata de producerea accidentului rutier, in speta paratul, nu poate fi obligata direct la despagubiri, prin hotarare judecatoreasca, in conditiile existentei unei polite de asigurare iar in speta, avand in vedere ca paratul este beneficiarul unei asigurari valabile, acesta nu are calitate procesuala, societatea de asigurari fiind cea care trebuie obligata insa reclamantul nu a inteles sa o cheme in judecata.
Solutia instantei de fond este gresita, fiind pronuntata cu incalcarea dispozitiilor art.248 si art.14 Cod procedura civila.
Astfel, potrivit dispozitiilor art.248 aliniat 1 Cod procedura civila, instanta se va pronunta cu prioritate asupra exceptiilor de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei.
Potrivit dispozitiilor art.14 aliniat 5 Cod procedura civila, instanta este obligata sa supuna discutiei partilor toate cererile si exceptiile invocate.
In speta in momentul in care a constatat ca paratul a depus la dosar o polita de asigurare  de raspundere civila auto RCA, valabila la data producerii accidentului, avand in vedere si dispozitiile Legii 136/1995, instanta avea obligatia sa invoce din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului BCA si sa o supuna dezbaterii partilor.
De asemenea, in situatia in care considera ca asiguratorul are calitate procesuala, instanta avea posibilitatea sa introduca fortat in cauza, societatea de asigurari, in temeiul dispozitiilor art.78 alin 2 Cod procedura civila, aspect care de asemenea trebuia pus in discutia partilor.
Solutionand  cauza pe exceptia lipsei calitatii procesuale pasive pe care nu a supus-o dezbaterii contradictorii, instanta nu a rezolvat fondul litigiului si a pronuntat o sentinta nelegala, motiv pentru care, in baza art.480 alin 3 Cod procedura civila, se va admite apelul reclamantului, se va anula sentinta si se va trimite cauza spre rejudecare aceleasi instante.
Cu prilejul rejudecarii, instanta va stabili corect cadrul procesual, va pune in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale pasive precum si introducerea fortata in cauza a societatii de asigurari si in baza probelor administrate va pronunta o sentinta care sa rezolve fondul cauzei.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite apelul declarat de apelantul reclamant PL cu domiciliul in _, impotriva sentintei civile nr.1771 din data de 21.10.2014 pronuntata de Judecatoria Tg. Carbunesti in dosar nr_ in contradictoriu cu intimatul parat BCA,  cu domiciliul in ..,  avand ca obiect pretentii.
Anuleaza sentinta si trimite cauza spre rejudecare aceleasi instante.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din 02 aprilie 2015.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri); Plati

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015