Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Contestatie la executare. Apel tardiv.

(Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Contestatie la executare. Apel tardiv.
Dosar nr.
Cod operator 2443/2442
R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA
DECIZIE Nr. 600
Sedinta publica din 12 Mai 2015
Completul compus din:
PRESEDINTE X
Judecator X
Grefier X

     
Pe rol fiind judecarea apelului formulat de apelanta contestatoare X  impotriva sentintei civile nr.6947/13.11.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr_., in contradictoriu cu intimatii G.M si BEJ D.C.R. avand ca obiect contestatie la executare.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns consilier juridic _ pentru apelanta contestatoare X   lipsa fiind intimatii G.M  si BEJ D.C.R.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care a invederat instantei ca apelul nu a fost declarat in termenul legal.
Din oficiu, tribunalul a invocat exceptia tardivitatii formularii apelului, acordand cuvantul asupra exceptiei.
Consilier juridic C V, pentru  apelanta contestatoare X a solicitat respingerea exceptiei tardivitatii.
Tribunalul a ramas in pronuntare asupra exceptiei tardivitatii declararii apelului.
     
TRIBUNALUL

Asupra apelului de fata:
Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Targu - Jiu  sub nr......, contestatoarea X a formulat, in contradictoriu cu intimatii G.M si BEJ D.C.R contestatie la executare impotriva formelor de executare instituite in dosarul nr. _/2014 de biroul executorului judecatoresc D.C.R cu, respectiv incheierea emisa in acest dosar in data de 02.07.2014, precum si impotriva incheierii Judecatoriei Tg-Jiu prin care s-a incuviin?at executarea silita.
In motivarea actiunii, contestatoarea a aratat ca numitul G.M a solicitat Tribunalului Gorj sa dispuna recalcularea rentei ca indemnizatie de veteran de razboi la cuantumul soldei de grad si de functie a unui sublocotenent din cadrul MAPN. Prin sentinta nr. 5516/2011 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. ....., sentinta modificata prin decizia Curtii de Apel Craiova s-a stabilit ca numitul G.M este indreptatit la o renta in procent de 50% din solda de grad a unui sublocotenent incepand cu data de 01.03.2008. In data de 25.11.2011 numitul GM cu cererea inregistrata la nr. 37754, a solicitat punerea in executare a sentintei civile nr. _/2011 pronuntata de Tribunalul Gorj, modificata prin decizia nr. ../04.11.2011 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, iar Casa de Pensii Gorj i-a comunicat ca pana la data de 01.01.2008 a beneficiat de o renta in procent de 25% din solda de grad a unui sublocotenent, iar dupa aceasta data a beneficiat de o renta in procent de 50% din solda de grad a unui sublocotenent. Numitului G.M i s-a mai comunicat ca urmeaza sa-i fie achitate cheltuielile de judecata conform dispozitivului sentintei, fapt adus la indeplinire cu ordinul de plata nr. 443/28.12.2011, acesta primind suma cu mandatul po?tal nr.14.002.
Or, obiectul actiunii numitului G.M in dosarul nr. ..... 1-a reprezentat recalcularea rentei ca procent atat din solda de grad cat si din solda de functie, Tribunalul Gorj a admis contestatia, iar instanta de recurs a reformat sentinta Tribunalului Gorj nr. 5516/2011, in sensul ca a admis recursul stabilind ca in mod corect a fost calculata renta la solda de grad.
Or, numitul G.M pe intreaga perioada a procesului nu si-a exprimat nemul?umirea fata de procentul avut in vedere la stabilirea rentei, deoarece la determinarea acestor drepturi s-a avut in vedere un procent de 50%.
Contestatoarea a precizat si ca numitul _ nejustificat s-a adresat executorului judecatoresc, intrucat prin adresa nr. 37755/20.12.2011 i-a fost comunicat faptul ca renta stabilita este in conformitate cu decizia Curtii de Apel Craiova nr. .. pronuntata in data de 04.11.2011.
Or, prin intocmirea acestui dosar de executare silita, executorul judecatoresc si-a depasit atributiile conferite de lege.
De asemenea, contestatoarea a criticat si incheierea pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu prin care s-a incuviin?at executarea silita in dosarul intocmit de executorul judecatoresc D.C.R nr. ../2014, motivat de faptul ca in cauza sunt incidente prevederile art. 665 alin. (5) pct. 6 din Codul de procedura civila. Ori, potrivit prevederilor art. 153 lit. g din Legea nr. 263/2010 numitul G.M avea posibilitatea sa se adreseze Tribunalului Gorj privind modul de stabilire a drepturilor de asigurari sociale ca urmare a deciziei Curtii de Apel Craiova nr. .. ce reprezinta titlul executoriu in dosarul de executare nr. _/2014.
La data de 09.09.2014, intimatul G.M a depus la dosarul cauzei, prin serviciul Registratura, intampinare. 
Prin intampinare, paratul a solicitat respingerea actiunii ca fiind netemeinica si nelegala, aratand ca la o simpla analiza a deciziei nr.9219, se poate observa ca intimata pana in prezent nu a respectat dispozitiile acestei decizii irevocabile si executorii. Pe de alta parte se poate observa si in recursul formulat de reclamanta impotriva sentintei Tribunalului Gorj nr_./2011 catre Curtea de Apel Craiova faptul ca nu sustine motivatia prezentei contestatii la executare, respectiv ca renta cuvenita ar fi fost stabilita si acordata in procent de 50%, a unui subaltern MAPN, ci de 25% din solda de grad a unui sublocotenent MAPN, conform precizarilor reclamantei, in recursul invederat.
Or, reclamanta nu a binevoit sa acorde drepturile creditorului,conform prevederilor instantei, in mod legal si in conformitate cu art.622 alin.2, motiv pentru are s-a adresat organului de executare, care a dispus formele de executare impotriva debitoarei, prin deschiderea dosarului executoriu nr.......
 In drept, intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile art.632, art.634 si art.663 alin.1 C.proc.civ.
In sustinerea, intimatul a anexat in copie, procura judiciara, recursul reclamantei impotriva sentintei nr.5516/2011 a Tribunalului Gorj, Decizia nr.9219/2011 a Curtii de Apel Craiova, decizia nr.85458/23.06.2014, dovada cheltuielilor de executare in suma totala de 624 lei, cupoane pensie 2011, convocarea nr.27/01.09.2014-expert contabil.
La data de 25.09.2014, contestatoarea a depus la dosarul cauzei, prin serviciul Registratura, raspuns la intampinare prin care a reiterat cele aratate in cererea de chemare in judecata.
In cauza, s-a administrat proba cu inscrisuri.
Prin sentinta civila nr.6947/13.11.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr...... a fost respinsa contestatia la executare privind pe contestatoarea X in contradictoriu cu intimatii G.M hai prin mandatar X  si BEJ D.C.R.
 Pentru a pronunta ceasta sentinta, prima instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. 5516/2011 pronuntata de Tribunalul Gorj - Sectia Conflicte de Munca in dosarul nr. ..... sentinta irevocabila prin decizia nr. 9219/04.11.2011 s-a dispus obligarea intimatei X sa achite reclamantului o diferenta dintre renta de 50 % din solda de grad a unui sublocotenent si cea efectiv acordata de 25 % de la data de 01.03.2008 pana la data acordarii integrale, iar la data de 28.04.2014 creditorul a formulat cerere de executare silita pentru punerea in executare a sentintei civile nr. 5516/2011.
Prin incheierea din 28.04.2014 BEJ DCR a admis cererea formulata de creditorul G.M si s-a dispus deschiderea dosarului de executare nr. ......
Prin incheierea nr. 2345/05.05.2014 s-a dispus incuviintarea executarii silite a titlului executoriu reprezentat de sentinta nr. 5516/2011 pronuntata de Tribunalul Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale ce priveste pre creditorul G.M si debitoarea X.
La solicitarea BEJ D.C.R s-a intocmit un raport de expertiza contabila de catre expert _. avand ca obiectiv stabilirea diferentei dintre renta in procent de 50 % din solda de grad a unui sublocotenent si cea efectiv acordata de 25 % de la data de 01.03.2008 si pana la data acordarii integrale, expertul fiind numit prin incheierea din 02.07.2014 a executorului judecatoresc, incheiere ce a fost comunicata ambelor parti.
Impotriva incheierii de incuviintare a executarii silita pronuntata de Judecatoria Targu Jiu si a incheierii executorului judecatoresc, X a formulat contestatie la executare.
Fata de starea de fapt constatata, instanta a retinut ca potrivit art. 622 alin. 1 cod procedura civila "Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie", iar potrivit alin. 2 "in cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, care incepe odata cu sesizarea organului de executare".
Potrivit art. 655 Cod procedura civila cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza prin incheierea data in camera de consiliu fara citarea partilor, iar potrivit art. 662 alin. 1 "executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa, lichida si exigibila",iar potrivit alin. 3 "Creanta este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine elementele care permit stabilirea lui".
Verificand sentinta nr. 5516/2011, ce constituie titlu executoriu potrivit art. 632 alin. 2 Cod procedura civila, instanta a constatat ca acesta indeplineste conditia prevazuta de art. 662 alin. 3 Cod procedura civila, prin dispozitivul sentintei, X fiind obligata la plata diferentei dintre renta de 50 % si cea de 25 % efectiv acordata, deci acest titlu executoriu cuprinde suficiente elemente pentru determinarea creantei, executorul judecatoresc numind un expert pentru a calcula aceasta diferenta.
Astfel, s-a apreciat ca motivarea contestatoarei in sensul ca incheierea prin care s-a incuviintat executarea silita nu este legala si nu poate fi retinuta pentru considerentele de mai sus.
Referitor la incheierea din data de 02.07.2014 prin care executorul judecatoresc a dispus numirea unui expert contabil pentru a calcula diferenta dintre renta de 50 % si renta de 25 % efectiv acordata, instanta a constatat ca executorul judecatoresc a procedat corect prin numirea unui expert contabil care sa calculeze cuantumul sumelor cuvenite avand in vedere procentele din titlul executoriu, instanta neputand retine sustinerea contestatoarei in sensul ca intimatul G.M trebuia sa se adreseze Tribunalului Gorj privind modul de stabilire a drepturilor salariale si nu sa se adreseze unui executor judecatoresc. De asemenea, nu s-a retinut aceasta sustinere pentru ca intimatul deja are un titlu executoriu prin care s-au stabilit drepturi salariale, iar calcularea cuantumului acestor drepturi, cunoscand procentul de 25 % acordat deja, se poate realiza de un expert contabil numit de executorul judecatoresc, expert ce a fost numit prin incheierea de sedinta din 02.07.2014, fiind aplicabile prin asemanare disp. art. 628 alin. 2 Cod procedura civila.
In concluzie, instanta a constatat ca incheierea de incuviintare a executarii silite este legala, creanta fiind certa, lichida si exigibila, iar incheierea executorului judecatoresc prin care s-a dispus numirea unui expert contabil pentru determinarea cuantumului drepturilor intimatei  cunoscand procentul acestora, este de asemenea legala.
Cu aceste considerente, instanta a respins contestatia la executare.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel X, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, solicitand  admiterea apelului, schimbarea sentintei in tot, iar pe fond respingerea actiunii ca neintemeiata.
S-a sustinut prin motivele de apel ca numitul G.M in mod nejustificat s-a adresat executorului judecatoresc, intrucat prin adresa nr.37755/20.12.2011 i-a fost comunicat faptul ca renta stabilita de X este in conformitate cu decizia Curtii de Apel Craiova nr.9219 pronuntata la data de 04.11.2011, sustinand ca acesta nu are nici-o paguba si prin urmare institutia apelanta nu are de acorda acestuia nici-o diferenta de renta, iar sustinerile creditorului privind acordarea unor sume de bani ar duce la o imbogatire fara just temei.
A mai aratat apelanta ca prin contestatia formulata a criticat si incheierea pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu prin care s-a incuviintat executarea silita in dosarul intocmit executorul judecatoresc D.C.R nr......, motivat de faptul ca in cauza sunt incidente prevederile art. 665 alin.5 pct.6 din Codul de procedura Civila, iar instanta nu a determinat suma datorata creditorului, revenind aceasta obligatie institutiei apelante.
Apelanta contestatoare a mai aratat ca in ceea ce priveste numirea unui expert, a invederat faptul ca institutia nu contesta faptul ca executorul judecatoresc este indreptatit sa actualizeze in raport  de indicele de inflatie eventualele drepturi banesti restante in urma unei expertize dispuse in acest sens, dar nu are competenta sa stabileasca diferente  de drepturi banesti restante in urma unei expertize dispuse in acest sens, dar nu are competenta  sa stabileasca diferente de drepturi banesti reprezentand asigurari sociale de stat reglementate de legi speciale de art.153 lit.g din Legea 263/2010.
In raport de disp.art.248 din NCPC, tribunalul va analiza cu prioritate exceptia tardivitatii apelului formulat de  apelanta contestatoare X exceptie invocata din oficiu de instanta, fata de care se retin urmatoarele:
Obiectul cererii cu care a fost investita instanta de judecata il reprezinta contestatia la executare formulata de contestatoare Casa Judeteana de Pensii Gorj impotriva formelor de executare instituite in dosarul nr. _ de Biroul executorului judecatoresc D.C.R cu, respectiv incheierea emisa in acest dosar in data de 02.07.2014, precum si impotriva incheierii Judecatoriei Tg-Jiu prin care s-a incuviin?at executarea silita.
Prin sentinta civila nr.6947/13.11.2014 a fost solutionata cauza, sentinta fiind comunicata contestatoarei la data de 08.01.2015, astfel cum rezulta din dovada  de comunicare aflata la fila 98 din dosarul de fond.
Apelul impotriva sentintei mentionate a fost declarat la data de 02.02.2015 de catre apelanta contestatoare potrivit rezolutiei de primire, fila 3 din dosarul de apel.
Potrivit disp.art.650 alin.3 din NCPC " hotararile pronuntate de  instanta de executare sunt executorii si pot fi atacate numai cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, daca prin lege nu se dispune altfel", iar in conformitate cu disp.art.181 alin.1 si 2, termenele in afara de cazurile in care legea dispune altfel se calculeaza dupa cum urmeaza: cand termenul se socoteste pe zile nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul si nici ziua in care aceasta se implineste".
In speta de fata, termenul de apel nu a fost respectat in conditiile in care comunicarea sentintei apelate s-a realizat catre apelanta contestatoare la data de 08.01.2015, ultima zi de formulare a apelului impotriva sentintei atacate raportat la dispozitiile anterior mentionate fiind data de 19.01.2015.
In aceste conditii, potrivit art.185 din NCPC, neexercitarea caii de atac si neindeplinirea oricarui act de procedura in termenul legal atrage decaderea din exercitarea dreptului in afara de cazul in care legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca intarzierea s-a datorat unor motive temeinic justificate( ceea ce nu s-a dovedit in cauza de fata), iar actul de procedura facut peste termenul legal este lovit de nulitate.
Fata de considerentele expuse, in raport de disp.art.480 alin.1 NCPC  raportat la art.650 alin.3 din NCPC coroborat cu art.185 NCPC , se va respinge apelul ca tardiv formulat. PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge apelul formulat de apelanta contestatoare X cu sediul in Tg-Jiu, _ judetul Gorj, impotriva sentintei civile nr_/13.11.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr......, in contradictoriu cu intimatii G.M domiciliat in comuna ., .., judetul Gorj si BEJ D.C.R cu sediul in Tg-Jiu, .., judetul Gorj, ca tardiv formulat.
Definitiva
Pronuntata in sedinta publica, azi, 12.05.2015, la Tribunalul Gorj.

PRESEDINTE X
Judecator X
Grefier X
.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Contestatie la executare

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015