Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti

(Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Granituire | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti
Partile au  calitate procesuala dubla in cadrul cererii in granituire atat de reclamanti cat si parati, in sensul ca stabilirea liniei de hotar le profita in egala masura tuturor, astfel ca atat reclamantul cat si paratii pot solicita punerea in executare a sentintei.
.Dosar nr. Cod operator 2443/2442
R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA
DECIZIE Nr. 780
Sedinta publica din 11 Iunie 2015
Completul compus din:
PRESEDINTE
Judecator
       Grefier      Pe rol fiind judecarea apelurilor civile formulate de apelantul contestator _ si de apelantii intimati _ impotriva sentintei civile nr.352/22.01.2015 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr_.. avand ca obiect contestatie la executare.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns  apelanta intimata B C personal si asistata de avocat.., lipsa fiind apelantii intimati B P si P M, reprezentati de avocat _, apelantul contestator G V reprezentat de procurator G C si avocat D...    
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, s-a depus la dosar dovada achitarii taxei de timbru aferente apelurilor, avocat D a depus imputernicirea avocatiala si onorariul pentru avocat, iar avocat _ a depus imputernicirea avocatiala si chitanta privind plata onorariului pentru avocat .
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, tribunalul constata apelurile in stare de judecata, acordand cuvantul.
Avocat D, pentru apelantul contestator , a solicitat admiterea apelului, schimbarea sentintei in parte in sensul respingerii contestatiei la executare formulata de contestatorii B C, B P si P M cu cheltuieli de judecata.
Arata ca doar contestatorul G V era indreptatit sa puna in executare titlul executoriu  reprezentat de sentinta civila nr.2646/2013 completata ulterior ca BEJ N T a omis sa faca compensarea legala in dosarul de executare ../E/2014,  aceasta  compensare fiind pronuntata prin incheiere abia ulterior la cererea contestatorului G  si apreciaza ca actele emise sunt netemeinice si nelegale astfel ca solicita anularea acestora.
A precizat in acelasi timp ca actele de executare intocmite de BEJ T E  sunt corect intocmite  si ca numai aceste executor putea sa efectueze executarea silita cu toate ca dispozitiile legale nu interzic punerea in executare ale unei astfel de hotarari,  fiind vorba de o sentinta avand ca obiect granituirea.
A solicitat totodata ca instanta de apel sa dispuna lamurirea dispozitivului in sensul mentionarii corecte a cheltuielilor de executare si a cheltuielilor de judecata datorate de fiecare parte.
Avocat  _, pentru apelantii intimati, a solicitat  admiterea apelului declarat de acestia si pe fond respingerea contestatiei formulata de contestatorul G V precum si admiterea in tot a contestatiei la executare formulata de  contestatorii BC, B P si P M.
Apreciaza ca apelantii intimati erau indreptatiti sa puna in executare titlul executoriu pentru ca in apel  aveau de recuperat cheltuieli de judecata mai mari  iar BEJ N Ta procedat ulterior la compensarea acestor cheltuieli.
Precizeaza ca instanta de fond in mod  gresit a admis contestatia la executare formulata de contestatorul G V si a redus cheltuielile de executare. Pe de alta parte a aratat ca cheltuielile de executare stabilite de BEJ TE sunt exagerat de mari raportat la activitatea depusa.
Cu privire la apelul declarat de apelantul G V a solicitat respingerea fata de motivele expuse prin intampinare.
Avocat D_  a solicitat respingerea apelului declarat de apelantii B P, B C si P M  ca nefondat aratand ca  incheierea de compensarea emisa de BEJ  N T a fost pronuntata ulterior formularii cererii de catre contestatorul G V dupa ce a acesta primise deja somatia de executare astfel ca actele de executare sunt lovite de nulitate.
A mai precizat ca BEJ N T a stabilit cheltuieli de executare ce depasesc onorariile maximale si minimale stabilite in cadrul Ordinului 2550/2006 al Ministrului Justitiei.
     
TRIBUNALUL

Asupra apelurilor de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr_. pe rolul Judecatoriei Targu Jiu, contestatorul G V in contradictoriu cu  intimatii B C, B P si P M, a formulat contestatie la executare impotriva formelor de executare intocmite de BEJ N I T, respectiv impotriva incheierii nr.5628/03.10.2014 pronuntata in dosarul nr. _/2014, impotriva somatiei din data de 14.10.2014 si a incheierii privind stabilirea cheltuielilor de judecata din data de 14.10.2014.
In motivarea actiunii, contestatorul a aratat ca solicita admiterea contestatiei la executare,  anularea tuturor formele de executare emise in dosarul nr. _/E/2014 de catre BEJ N I T, obligarea creditorilor la plata cheltuielilor de judecata
 A aratat ca prin sentinta civila nr.2646/28.03.2013 i-a fost admisa actiunea in revendicare si stabilire linie hotar, iar prin decizia nr.469/13.05.2014, definitiva si irevocabila prin decizia 1209/08.07.2017 a Curtii de Apel Craiova, a fost stabilita linia de hotar conform raportului de contraexpertiza, i-a fost respinsa cererea privind revendicarea suprafetei ocupate, s-au men?inut celelalte dispozitii si s-au respins celelalte petite. Desi creditorii din prezenta cauza aveau obligatia sa invedereze executorului judecatoresc ca, el, debitorul G V, are de recuperat suma de 526,8 lei cheltuieli de judecata si ca acesta trebuia sa dispuna compensarea legala, acestia au solicitat stabilirea liniei de hotar si punerea in posesie pe o hotarare unde acestia sunt parati fara sa formuleze cerere reconven?ionala.
Or, el a pus in executare hotararea care ii este favorabila la un alt executor, fapt ce justifica formularea prezentei contestatie la executare .
 De asemenea, contestatorul a aratat ca formele de executare intocmite de BEJ N I T  si incheierea privind incuviintari executarii silite emisa de instanta sunt nelegale si nule pentru urmatoarele considerente:  instanta avea obligatia sa observe ca s-au mentinut celelalte dispozitii privind cheltuielile de judecata efectuate de el la fond, respectiv suma de 526,8 lei, fapt ce o determina sa respinga cererea petentului ca fiind nelegala, cu motivarea ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art.665 Cod procedura civila; somatia si incheierea executorului judecatoresc din data de 14.10.2014, sunt nelegale si nule, deoarece contravin normelor in vigoare si ordinii publice. Executorul judecatoresc avea obligatia sa constate ca el, debitorul G V, are de incasat de la creditorii din dosarul nr. _./2014 suma de 526.8 lei cheltuieli de judecata.
In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 453, 703,711 si urmatoarele din  Codul de procedura civila.
Anexat actiunii, in copie, incheierea din 14.10.2014,incheierea nr. _/03.10.2014, somatie, sentinta civila nr. _/28.03.2013.
Prin rezolutia din data de 04.11.2014 s-a stabilit termen de judecata la data de 20.11.2014, termen de judecata la care instanta a incuviintat partilor proba cu inscrisuri si a dispus emiterea unei adrese catre BEJ N I T pentru a depune la dosarul cauzei, in copie conforma cu originalul dosarul de executare nr. _/E/2014.
La data de 02.12.2014, intimatii au depus la dosarul cauzei intampinare prin care au solicitat respingerea contestatiei la executare formulata de contestator, aratand ca prin sentinta civila nr.2646/28.03.2013 pronuntata de Judecatoria Targu-Jiu in dosar nr. _./2012 a fost admisa cererea intimatului G V in parte, respectiv cu privire la actiunea in revendicare si actiunea in grani?uire, fiind respinse celelalte capete ale cererii de chemare in judecata. Prin decizia civila nr.266/18.03.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj, a fost admis apelul formulat de ei, parati din acest dosar, iar sentinta de mai sus modificata in sensul ca "schimba in parte sentinta in sensul ca respinge capatul de cerere privind revendicarea si stabileste linia de hotar conform schitei anexei 3 la raportul de expertiza intocmit in apel ca fiind linia ce pleaca in pct. 1 coltul gardului de la fatada al reclamantului, pct. 2 insemnand picatura stra?inei din coltul de sud - est al cladirii reclamantului, pct. 3 tot picatura stra?inei din coltul de nord - est al cladirii reclamantului, pct. a situat 1 0,70 m la vest de pct. 3 pana la completarea latimii terenului din actul paratilor si pct. 6 care reprezinta coltul terenului detinut de parati si la intersectia dintre reclamant si P D". Intrucat Tribunalul Gorj in apel a omis a se pronunta asupra cheltuielilor de judecata pe care le-au solicitat prin decizia nr.469/13.05.2014 a fost admisa cererea de completare si a obligat pe G V la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 1084 lei.
Au aratat si ca in data de 29.09.2014, in calitate de creditori, au formulat cerere catre BEJ N I T pentru punerea in executare a sentintei civile nr_./28.03.2013 ramasa definitiva prin decizia nr. _/18.03.2014 si completata prin decizia nr_./13.05.2014, urmand ca prin indeplinirea formalita?ilor necesare sa se procedeze la executarea silita a lui G V pentru grani?uire si recuperarea cheltuielilor de judecata in cuantum de 1084 lei, executarea acestui titlu executoriu facand obiectul dosarului de Executare nr. _/E/2014.
Or, avand in vedere obiectul dosarului, respectiv, grani?uire, sunt indreptatiti sa puna in executare aceasta sentinta in aceeasi masura ca si contestatorul G V. Luand in considerare si cheltuielile de judecata in cuantum de 1.084 lei, pe care contestatorul nu le-a achitat, au pus in executare hotararea judecatoreasca pentru recuperarea cheltuielilor de judecata, precum si pentru trasarea liniei de hotar, aspect pentru care prezinta interes in egala masura, avand in vedere faptul ca sentinta ce constituie titlu executoriu are ca obiect trasarea liniei de hotar intre proprietatile lor. Mai mult decat atat, contestatorul incearca sa induca in eroare instanta de judecata, aratand ca ei nu au interes sa execute sentin?a, intrucat asa cum s-a stabilit linia de hotar de catre experti si apoi de Tribunalul Gorj, urmeaza a se intra pe terenul contestatorului si a se ridica o copertina ce-i apartine acestuia si care se afla chiar pe linia de hotar.
Cu privire la cheltuielile de judecata stabilite prin sentinta civila nr.2646/28.03.2013,in cuantum de 526,8 lei, intimatii au aratat ca executorul judecatoresc, prin incheiere a dispus compensarea acestor cheltuieli cu suma ce reprezinta cheltuielile acordate lor in apel,astfel ca a ramas de recuperat de la contestator suma de 557,2 lei.
In ceea ce priveste cheltuielile de executare,  intimatii au aratat ca acestea sunt stabilite in mod corect, nu exced prevederilor legale,fiind stabilite in cuantum minim.
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile art.205 Cod procedura civila.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
Prin sentinta civila nr.352/22.01.2015 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr_.. a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ T E.
A fost admisa in parte contestatia la executare formulata de G V cu domiciliul in _ in contradictoriu intimatii B C, B P si P M cu _
A fost anulata in parte somatia nr. _/E/2014 privind cheltuielile de executare in sensul ca va reduce cheltuielile de executare de la 1351,4 lei la 1151,4 lei.
A fost admisa in parte cererea conexa formulata de B C, B P si P M A fost anulata in parte incheierea nr. _/E2014 in sensul ca reduce cheltuielile de executare de la 2729,4 lei la 1329,4 lei.
Au fost compensate cheltuielile de executare pana la concurenta sumei de 1151,4 lei, va obliga pe contestatorul debitor G V la plata sumei de 178 lei cheltuieli de executare.
Au fost compensate cheltuielile de judecata pana la concurenta sumei de 677lei si obliga intimatii B C, B P si P M la 193 lei.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta s-a pronuntat mai intai asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, exceptie pe care a admis-o, retinand ca potrivit art. 36 C. procedura civila, calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios astfel cum acesta a fost dedus judecatii, iar potrivit art. 644 Cod procedura civila "sunt parti in procedura de executare silita creditorul si debitorul", executorul judecatoresc fiind participant la executarea silita asa cum prevede art. 643 Cod procedura civila, astfel ca in cadrul contestatiei la executare executorul judecatoresc nu are calitate procesuala pasiva, neexistand identitate intre acesta si subiectele raportului juridic, partile raportului juridic fiind creditorul si debitorul.
Ca, potrivit Deciziei ICCJ nr. 162/2003, pronuntata de CCR s-a retinut ca "in cadrul executarii silite ca si in cazul contestatiei la executare, organul de executare nu are interese proprii si in consecinta nu are calitate de parte in proces si nu este necesar sa fie citat ca atare, iar problema unei asemenea calitatii a organului de executare s-ar putea pune numai in ipoteza din art. 399 alin. 1 ultima teza din Codul de procedura civila, atunci cand se face contestatie la executare pentru motivul ca organul de executare refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii".
Astfel instanta a constatat ca executorul judecatoresc poate dobandi calitate procesuala pasiva intr-o contestatie la executare numai atunci cand obiectul contestatiei il constituie refuzul acestuia de a indeplini un act de executare, in toate celelalte cazuri executorul neavand calitate procesuala pasiva.
Pe fondul cauzei, instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. 2646/28.03.2013 pronuntata in dosarul nr_. modificata in parte prin decizia nr. 266/18.03.2014 s-a respins cererea de revendicare, s-a stabilit linia de hotar conform raportului de expertiza intocmit in apel, s-au respins cererile avand ca obiect obligatia de a face si obligatia la plata contravalorii terenului casei reclamantului, paratii fiind obligati sa achite reclamantilor suma de 526,8 lei cheltuieli de judecata.
Ca, prin decizia nr. 469/13.05.2014 a fost admisa cerere de completare dispozitiv si reclamantul G V a fost obligat la plata sumei de 1084 lei cheltuieli de judecata.
La data de 29.09.2014, creditorii B C, B P si P M au formulat cerere de executare silita la BEJ N IT formandu-se dosarul de executare nr. 153/E/2014.
Prin incheierea nr. 5628/03.10.2014 s-a incuviintat executarea silita a titlului executoriu - sentinta civila nr.2646/28.03.2013 pronuntata de Judecatoria Targu Jiu in dosarul nr_. completata prin decizia nr. 469/2014 si definitiva prin decizia nr.266/2014 pronuntata de Tribunalul Gorj. La data de 14.10.2014 BEJ emite incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare in cuantum de 1351,40 lei care se compun din 1.000 lei onorariu executor, 300 lei onorariu avocat, 29,40 lei cheltuieli de corespondenta  si 22 lei taxe judiciare de timbru.
In cadrul acestui dosar de executare se emite somatia prin care se solicita contestatorului G V sa achite suma de 1084 lei cheltuieli de judecata si 1351,40 lei cheltuieli de executare si sa respecte linia de hotar conform dispozitivului titlului executoriu. Impotriva formelor de executare si a incheierii executorului judecatoresc contestatorul G V a formulat contestatie la executare inregistrat sub nr. _. inregistrata la data de 20.10.2014.
La data de 21.10.2014 creditorul G V a formulat cerere de executare silita impotriva debitorilor B C, B P si P M in baza aceluiasi titlu executoriu - sentinta civila nr. 2646/2013 pronuntata in dosarul nr. _, in baza careia s-a format dosarul de executare nr. ../E/2014 BEJ T E C.
Prin incheierea din 21.10.2014 data de executorul judecatoresc s-au stabilit cheltuieli de executare in suma de 2729,40 lei din care 2200 lei onorariu executor, 500 lei onorariu avocat, 29,40 lei cheltuieli cu corespondenta si s-a emis somatia prin care se solicita debitorilor B C, B P si P M sa achite suma de 2729,40 lei cheltuieli de executare si sa respecte linia de hotar stabilita prin titlul executoriu.
Impotriva formelor de executare si a incheierii de stabilire a cheltuielilor de executare debitorii B C, B P si P M au formulat contestatie la executare in dosarul nr. _, dosar conexat la dosarul nr. _ prin incheierea din data de 08.12.2014.
Instanta a constatat cu privire la cuantumul cheltuielilor de executare, ca onorariul executor conform anexei 1 din Ordinul nr. 2550/2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorul judecatoresc in cazul granituirii este de 2200 lei maxim.
Ca, prin incheierea _/E/2014 s-au stabilit cheltuieli de executare reprezentand onorariu executor de 1.000 lei, onorariu avocat 300 lei. Referitor la onorariu executor judecatoresc, instanta a constatat ca acesta a fost stabilit in cuantum normal, insa onorariu avocat in suma de 300 lei este prea mare avand in vedere activitatea acestuia, respectiv formularea cererii de executare silita si depunerea acesteia, asa incat instanta a redus onorariul de avocat de la 300 lei la 100 lei.
Asadar instanta a redus cheltuielile de executare  in dosarul nr. ../E/2014 de la 1351,4 lei la 1151,4 lei stabilite de BEJ T E C in dosarul nr. ../E/2014, constatand ca onorariul executor in suma de 2200 lei nu se justifica, avand in vedere activitatea acestuia privind stabilirea liniei de hotar , astfel ca a redus onorariul executor la suma de 1200 lei din care 1.000 lei pentru stabilire linie hotar si 200 lei pentru cheltuieli de judecata, de altfel si creditorii B C, B P si P M, pentru punerea in executare a aceluiasi titlu executoriu.
Referitor la onorariu avocat in suma de 500 lei, instanta a constatat ca acest este exagerat avand in vedere activitatea acestuia de a formula contestatie la executare, astfel s-a redus onorariul de 500 lei la 100 lei. Astfel instanta a redus cheltuielile de executare in dosarul nr. _/E/2014 de la 2729,4 la 1329,4 lei.
In ceea ce priveste somatia emisa in dosarul nr. _/E/2014, instanta a constatat ca in mod gresit a fost somat debitorul GV sa achite suma de 1084 lei cheltuieli de judecata si ca in mod corect executorul judecatoresc trebuia sa compenseze conform art. 645 alin. 2 Cod procedura civila (ceea ce a facut ulterior prin incheierea din 20.10.2014) suma de 1084 lei cu suma de 526,8 lei, aceasta din urma fiind datorata debitorilor B C, B P si P M, asa incat contestatorul G V trebuia somat sa plateasca cheltuielile de judecata in suma de 557,2 lei.
Ca, sustinerea contestatorului G V, in sensul ca B C, B P si P M  nu sunt creditori pentru ca nu au formulat actiunea privind granituirea si ca nu puteau pune in executare sentinta mentionata mai sus, nu se poate retine pentru ca in actiunea in granituire partile au calitati duble, de creditor si debitor, fiecare avand dreptul sa puna in executare hotararile judecatoresti si in al doilea rand creditorii B C, B P si P M aveau de recuperat si cheltuielile de judecata de la G V.
Instanta nu a retinut nici sustinerea contestatorilor B C, B P si P M  in sensul ca intimatul G V nu avea dreptul sa formuleze cerere de executare silita pentru ca exista o executare silita formulata de acestia, deci nu a retinut aceasta sustinere, pentru faptul ca si G V este creditor in dosarul avand ca obiect granituire.
Fata de cele aratate, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ T E C, a admis in parte contestatia la executare formulata de G V, a anulat in parte somatia nr. privind cheltuielile de executare in sensul ca a redus cheltuielile de executare de la 1351,4 lei la 1151,4 lei, a admis in parte cererea conexa formulata de B C, B P si P M a anulat in parte incheierea nr. _/E2014 in sensul ca a redus cheltuielile de executare de la 2729,4 lei la 1329,4 lei, a compensat cheltuielile de executare pana la concurenta sumei de 1151,4 lei, a obligat contestatorul debitor G V la plata sumei de 178 lei cheltuieli de executare, a compensat cheltuielile de judecata pana la concurenta sumei de 677lei si a obligat intimatii B C, B P si P M la 193 lei.
In temeiul art. 453 Cod procedura civila, a obligat contestatorul G V la plata sumei de 677 lei cheltuieli de judecata din care, 400 lei onorariu avocat, 200 lei taxa de timbru si 77 lei cheltuieli de transport, a obligat contestatorii B C, B P si P M la 870 lei cheltuieli de judecata din care 800 lei onorariu avocat si 70 lei taxa de timbru. A compensat cheltuielile de judecata pana la concurenta sumei de 677 lei si a obligat contestatorii B C, B P si P M la 193 lei cheltuieli de judecata.
Impotriva acestei sentinte a declarat au declarat apel apelantul contestator GV si apelantii intimati B C, B P si P M, criticand sentinta pentru nelegalitate si netemeinicie.
 In apelul declarat de apelantul contestator GV, acesta a sustinut ca in mod gresit instanta de fond a admis in parte contestatia la executare, deoarece  formele de executare  si toate actele procedurale emise  de Biroul Executorului Judecatoresc T E C au fost intocmite  cu respectarea normelor juridice in vigoare si ca executorul judecatoresc  a pus in executare un titlu executoriu ce provenea de la actiunea civila promovata de catre contestator, iar faptul ca paratii  au pus primii in executare titlul executoriu, au indus in eroare executorul judecatoresc, fara sa ii precizeze ca si contestatorul G V are de recuperat cheltuieli de judecata.
Ca din aceste inadvertente redactate de instanta de fond in continutul sentintei civile, rezulta fara de tagada s-a incercat a se acorda un mic ajutor creditorilor din dosarul nr.al Biroului Executorului Judecatoresc N I  T, aratand ca, in opinia sa, doar actele emise de BEJ T E C sunt legate si  intocmite cu respectarea dispozitiilor legale, solicitand astfel continuarea executarii silite doar de catre acesta, considerand ca BEJ NI T a dat dovada de multa superficialitate  si nelegalitate facand compensarea conform art. 645 alin.2 Cprciv, dupa ce a primit  somatia  sa achite suma de 1084 lei in loc de 557,2 lei.
A mai aratat apelantul contestator G V ca in dispozitivul sentintei apelate sunt dispozitii ce nu pot fi puse in executare, solicitand astfel si o lamurire a dispozitivului, respectiv car plateste fiecare cheltuieli de executare si cheltuieli de judecata.
A solicitat admiterea apelului si obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata efectuate cu ocazia rejudecarii apelului.
In apelul declarat de apelantii intimati B C, B P si P M, acestia au aratat ca in mod gresit instanta de fond, judecand ambele contestatii, a admis contestatia  la executare formulata de G V si a redus cheltuielile de executare de la 1351,4 lei la 1151,4 lei in mod nejustificat, astfel ca sau pus in executare titlul atat pentru stabilirea liniei de hotar, cat si pentru recuperarea cheltuielilor de judecata din dosarul nr_., stabilite in apel, in cuantum de 1084 lei.
Ca la data de 30.10.2014 BEJ N I T s-a deplasat  la fata locului, a identificat si a stabilit potrivit raportului de expertiza intocmit in dosarul nr_, linia de hotar intre cele doua proprieta?i si in mod corect a dispus prin incheiere compensarea cheltuielilor stabilite la instanta de fond cu suma ce reprezinta cheltuielile acordate in apel, astfel ca a ramas de recuperat de la intimatul G V suma de 557,2 lei.
De asemenea, apelantii intimati B C, B P si P M, arata ca in dosarul nr_/E/2014 sunt excesiv de mari si a solicitat anularea incheierii de stabilire a cheltuielilor , pe motiv ca nu se pot impune a fi achitate de ei, intrucat executarea silita nu mai are obiect, linia de hotar fiind deja stabilita, dar si pentru ca sunt foarte mari.
A mai invocat apelantii intimati B C, B P si P M ca instanta de fond  in mod gresit  doar a redus aceste cheltuieli de la 2729, 4 lei la 1329,4 lei avand in vedere activitatea depusa de BEJ T E, in mod gresit instanta de fond a redus cheltuielile stabilite  de BEJ T E la 1000 lei pentru stabilirea liniei de hotar si 200 lei pentru cheltuieli de judecata, intrucat acesta a fost investit doar cu cererea pentru stabilirea liniei de hotar, iar in urma dosarului nr_. acestia au avut de recuperat cheltuieli de judecata in cuantum de 1084 lei, nu si intimatul. Ori, in mod eronat, instanta de fond a retinut ca cererea pentru recuperarea cheltuielilor de judecata a formulat-o intimatul GV, in realitate acestia au formulat cererea catre BEJ N I T.
In concluzie, au solicitat admiterea apelului, desfiintarea sentintei atacate si pe fond, respingerea contestatiei la executare formulata de catre G V si admiterea in totalitate a contestatiei lor.
In drept, apelul a fost intemeiat pe  dispozitiile art.480 alin.2 Cprciv.
La data de 06.04.2015 apelantul contestator G V a formulat intampinare la apelul declarat de intimati B C, B P si P M, solicitand respingerea apelului declarat de acestia ca nefondat si obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecata efectuate cu ocazia judecarii prezentei cauze, aratand ca motivele invocate de apelantii intimati sunt nefondate. Totodata,  a mai mentionat ca nu se poate  retine ca BEJ N I T a pus in executare in mod  corect titlul executoriu si l-a  somat  sa plateasca cheltuieli de judecata in cuantum de 1084 lei, intrucat  compensarea acestor  cheltuieli de judecata a fost facuta ulterior  deplasarii sale la sediul executorului judecatoresc.
Apreciaza ca in mod  gresit instanta de fond a admis in parte  contestatia la  executarea formulata de apelantii intimati B C, B P si P M, motiv pentru care a  formulat apel si a criticat solutia de admitere a  cererii, deoarece actiunea in revendicare si granituire a fost introdusa de contestator in calitate de reclamant, iar paratii nu au formulat cerere reconventionala.
La data de 08.04.2015 apelantii intimatii B C, B P si P M au formulat  intampinare fata de apelul declarat de G V si au solicitat respingerea acestuia ca nefundat, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea intampinarii au  reiterat in esenta aceleasi aspecte  expuse prin motivele de apel si au aratat ca nu au indus in eroare executorul judecatoresc si nici instanta de fond prin formularea contestatiei la executare, avand in vedere obiectul actiunii, respectiv  granituire, fiind in egala masura indreptatiti sa puna in executare acest titlu  executoriu, cu atat mai mult cu cat au avut cheltuieli de judecata mari de recuperat.
De asemenea, intimatii apelanti au depus la dosarul cauzei raspuns la intampinarea formulata de apelantul G V la data de 23.04.2015.
Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma criticilor formulate de apelanti, tribunalul constata urmatoarele,
Prin cererea inregistrata sub nr_. pe rolul Judecatoriei Targu Jiu, contestatorul G V in contradictoriu cu  intimatii B C, B P si P M, a formulat contestatie la executare impotriva formelor de executare intocmite de BEJ N I T, respectiv impotriva incheierii nr.5628/03.10.2014 pronuntata in dosarul nr. _, impotriva somatiei din data de 14.10.2014 si a incheierii privind stabilirea cheltuielilor de judecata din data de 14.10.2014.
Prin contestatia la executare ce a format obiectul dosarului nr. _ al Judecatoriei Tg-Jiu, contestatorii debitori B C, B P si P M au atacat  formele de executare si  incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare intocmite in dosarul de executare nr. .. /E/2014 al BEJ T E C.
 Instanta de fond a dispus conexarea dosarului nr. .. la dosarul nr.. prin incheierea din data de 08.12.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu.
Prin sentinta apelata a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ T E C, a fost admisa in parte contestatia la executare formulata de G V in contradictoriu intimatii B C, B P si P M.
A fost anulata in parte somatia nr. privind cheltuielile de executare in sensul ca va reduce cheltuielile de executare de la 1351,4 lei la 1151,4 lei.
A fost admisa in parte contestatia la executare  formulata de B C, B P si P M, a fost anulata in parte incheierea nr. ../E2014 in sensul ca reduce cheltuielile de executare de la 2729,4 lei la 1329,4 lei.
Au fost compensate cheltuielile de executare pana la concurenta sumei de 1151,4 lei,  si obligat contestatorul debitor G V la plata sumei de 178 lei cheltuieli de executare.
Au fost compensate cheltuielile de judecata pana la concurenta sumei de 677 lei si obliga intimatii B C, B P si P M la 193 lei.
Tribunalul constata ca apelurile declarate nu sunt fondate, ca sentinta instantei de fond este temeinica si legala, fiind pronuntata cu respectarea dispozitiilor legale incidente si in baza unui probatoriu complet.
Referitor la apelul declarat de G V, tribunalul constata ca, criticile formulate, desi nu sunt structurate in mod concis, privesc modul de solutionare al contestatiei formulate de contestatorii debitori B C, B P si P M, in sensul ca debitorii nu erau indrepta?i?i sa solicite punerea in executare a titlului executoriu, solicitand totodata o lamurire a dispozitivului in ceea ce priveste plata cheltuielilor de executare si de judecata de catre fiecare parte.
Raspunzand acestor critici, tribunalul retine ca in conformitate cu dispozitiile art. 663 C.pr.civ, executarea silita poate porni numai la cererea creditorului, daca legea nu prevede altfel.
Rezulta din aceste dispozitii legale ca titularul cererii de executare silita este creditorul obligatiei stabilite prin titlul executoriu, cererea putand fi  depusa, personal sau prin reprezentant la biroul executorului judecatoresc.
Tribunalul constata ca titlul executoriu care a fost pus in executare este reprezentat de  sentinta civila pronuntata in cauza avand ca obiect revendicare, granituire si obligatia de a face, retinand ca sentinta civila nr. 2646/2013 din data de 28 martie 2013 in dosarul nr. _ de Judecatoria Tg Jiu a fost  schimbata prin decizia nr. 266 din 18 martie 2014 pronuntata de Tribunalul Gorj, prin admiterea apelului paratilor B C, B P si P M. A fost schimbata in parte sentinta instantei de fond, in sensul ca a fost respins capatul de cerere privind revendicarea si a fost stabilita linia de hotar conform raportului de expertiza intocmita in cauza.
In teoria si practica judiciara s-au conturat ideea ca, in cazul actiunii in granituire in care se tinde spre stabilirea liniei de hotar prin semne exterioare vizibile, atunci cand nu exista un aliniament cert al liniei de hotar, precum si actiunea in granituire prin care se tinde spre restabilirea liniei de hotar incalcate de proprietarul vecin, partile au calitate procesuala dubla, de reclamanti si parati (asemenea partilor din cadrul unui proces de partaj ), ei fiind proprietarii unor terenuri limitrofe si avand acelasi drept la granituire recunoscut de art.584 Cod Civil, norma de drept substantial avand o asemenea consecinta in plan procesual.
Desi in cauza, initial actiunea in granituire a fost dublata de o actiune in revendicarea suprafetei de teren ocupate abuziv prin depasirea aliniamentului corect,  fiind un capat distinct de cerere, capatul de cerere privind revendicarea a fost respins prin schimbarea sentintei in parte de catre tribunal.
Se conchide astfel ca partile au avut calitate procesuala dubla in cadrul cererii in granituire atat de reclamanti cat si parati, in sensul ca stabilirea liniei de hotar le profita in egala masura tuturor, astfel ca atat reclamantul cat si paratii pot solicita punerea in executare a sentintei, asa cum este si cazul de fata.
Constatand ca titlul executoriu nu-i confera apelantului contestator G V calitatea de creditor exclusiv  fata de intimatii apelanti B C, B P si P M, sustinerile acestuia cu privire la acest aspect sunt apreciate neintemeiate.
Cu privire la critica adusa sentintei referitoare la lamurirea dispozitivului, tribunalul retine ca nici aceasta nu este intemeiata, dispozitiile art. 443 C.pr.civ aratand ca partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice, instanta competenta in acest sens fiind instanta de fond, respectiv Judecatoria Tg-Jiu.
De asemenea, tribunalul retine ca in conformitate cu disp. art. 445 C.pr.civ, indreptarea, lamurirea, inlaturarea dispozitiilor contradictorii prin completarea hotararii nu poate fi ceruta pe calea apelului sau recursului, ci numai in conditiile art. 442-444 C.pr.civ.
Cu privire la apelul declarat de intimatii apelanti B C, B P si P M, tribunalul constata ca nici acesta nu este fondat, urmand a fi respins pentru urmatoarele considerente:
Prima critica adusa de intimatii apelanti priveste gresita reducere a cheltuielilor de executare stabilite de BEJ N T, de la 1351,4 lei la 1151,4 lei, aratand ca executorul judecatoresc s-a deplasat la fata locului, a stabilit linia de hotar dintre proprietatile partilor conform raportului de expertiza si a dispus compensarea cheltuielilor de judecata datorate de parti prin incheiere.
Tribunalul constata ca in mod corect instanta de fond a redus cheltuielile de executare stabilite de BEJ N T, de la 1351,4 lei la 1151,4 lei prin reducerea onorariului de avocat de la 300 la 100 lei raportat la activitatea depusa de acesta, activitate care s-a concretizat in redactarea si depunerea cererii de executare silita, asa cum rezulta din dosarul de executare nr. ../E/2014, aflat in copie la dosarul de fond.
Al doilea motiv de apel invocat este referitor la reducerea cheltuielilor de executare stabilite de BEJ T E de la 2729,40 lei la 1329,4 lei, in realitate impunandu-se reducerea acestor cheltuieli la cuantum mult mai redus, avand in vedere ca executarea silita a privit doar stabilirea liniei de hotar.
Tribunalul apreciaza ca instanta de fond a procedat in mod corect prin reducerea cheltuielilor de executarea in cuantumul mentionat mai sus, raportat la activitatea depusa de executorul judecatoresc precum si la limitele onorariilor minimale si maximale stabilite in Ordinul nr. 2550 /2006 al Ministrului Justitiei.
Pentru aceste considerente si in temeiul art.480 alin.1 C.pr.civ, tribunalul respinge apelurile declarate de parti, mentinand ca temeinica si legala sentinta instantei de fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge apelurile formulate de apelantul contestator G V, domiciliat in comuna _ judetul Gorj si de apelantii intimati B C, B P si P M, toti cu domiciliul, impotriva sentintei civile nr.352/22.01.2015 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr_. ca nefondate.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din 11 Iunie 2015, la Tribunalul Gorj.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Granituire

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015