Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare

(Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare
Calea de atac formulata impotriva sentintei civile a fost calificata ca fiind recurs in sedinta publica in contradictoriu cu partile. A avut in vedere instanta dispozitiile art. 24 C.pr.civ. potrivit cu care dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor si executarilor silite incepute dupa intrarea acestui in vigoare.
Dosar nr.
Cod operator 2443 R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA

Decizia nr. 198
Sedinta publica din 13 mai 2015
Completul constituit din:
PRESEDINTE X
Judecator X
Judecator X
Grefier X Pe rol fiind judecarea recursul civil declarat de recurenta parata V.I.V impotriva sentintei civile nr. .../16.02.2015 pronuntata de Judecatoria Motru in dosar nr. ...in contradictoriu cu intimata reclamanta PM, avand ca obiect revendicare.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns apelanta parata V.I.V personal si asistata de avocat _ si intimata reclamanta P.M personal si asistata de avocat .... 
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al  cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care interpelate partile arata ca nu mai au alte cereri de formulat sau probe de administrat.
Din oficiu, instanta invoca exceptia tardivitatii formularii recursului si acorda cuvantul partilor pe aceasta exceptie.
Avocat G M solicita respingerea exceptiei. Sustine ca recursul este formulat in termen avand in vedere imprejurarea ca s-a declarat inauntr-ul termenului de 30 de zile, termen indicat de catre judecatorul de fond care a apreciat ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile noului cod de procedura civila raportandu-se la data formularii cererii reconventionale. Recursul fiind formulat in termenul indicat de judecator acesta nu este tardiv si este formulat in termen.
Avocat ... solicita respingerea recursului ca tardiv formulat. Arata ca din actele dosarului rezulta ca sentinta civila a fost comunicata recurentei la data de 02.03.2015, iar recursul a fost formulat la data de 24.03.2015, deci mult dupa termenul legal de 15 zile de declarare si motivare a recursului. In temeiul art. 274 C.pr.civ. solicita sa fie obligata recurenta la plata cheltuielilor de judecata reprezentand onorariu avocat. TRIBUNALUL Asupra recursului civil de fata.
Prin cererea disjunsa din dosarul ...(filele 3,4 13 si 14) reclamanta PM. a chemat in judecata parata V.I.V solicitand obligarea acesteia sa lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de teren de 232 m.p., teren intravilan si sa ridice constructia cotet amplasata pe acest teren.
In motivarea cererii a aratat reclamanta ca a devenit proprietara pe acest teren in anul 2008 potrivit unui act de adjudecare emis de BEJ D.C, iar parata refuza sa lase terenul in linistita posesie.
A mai aratat reclamanta ca, poate sa-si dovedeasca proprietatea asupra terenului revendicat.
In drept cererea a fost motivata pe dispozitiile art. 480 C.civ. din 1864 sau art. 563 C.civ. In dovedirea cererii reclamanta a solicitat administrarea probei cu martori si interogatoriul paratei aratand ca intelege sa se foloseasca si de raportul de expertiza administrat in dosarul ....
Cererea reclamantei a fost inregistrata sub nr. _.
In privinta disjungerii, prin sentinta civila 2494 din 16.12.2013, pronuntata in dosarul ..., s-a retinut ca, potrivit dispozitiilor art. 119 alin. 3 C.proc.civ. din 1865, act normativ aplicabil in dosarul ..., cererea reconventionala depusa peste termen este obligatoriu a fi disjunsa.
De asemenea, prin aceeasi sentinta civila s-a retinut ca sunt aplicabile dispozitiile art. 17 C.proc.civ. din 1865 si art. 99 alin. 4 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, situatie in care cauza disjunsa a ramas sa fie solutionata de acelasi complet.
In ceea ce priveste actul normativ aplicabil, in materie de procedura, tinand cont de data inregistrarii reconventionale (fila 3) instanta a apreciat ca sunt aplicabile dispozitiile Codului de procedura civila.
Parata, legal citata nu a formulat intampinare, dar prezenta in instanta a solicitat administrarea probei cu martori.
Prin incheierea de sedinta din 24.02.2014 a fost incuviintata proba cu martori pentru parti si proba cu interogatoriul paratei, proba solicitata de reclamanta.
In cauza au fost audiati martorii A.M,  S.I, P.D.M, C.L. A fost administrata proba cu interogatoriul paratei.
La termenul de judecata din 18.04.2014, in temeiul dispozitiilor art. 413 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ. cererea a fost suspendata intrucat parata a atacat actul invocat de reclamanta in dovedirea cererii sale si anume actul de adjudecare emis de BEJ D.C, in dosarul .... 
Prin sentinta civila 1063 din 18.06.2014 a fost respinsa cererea formulata de parata din prezenta cauza, sentinta civila intrand in puterea de lucru judecat.
Cauza a fost repusa pe rol la cererea reclamantei.
   Prin sentinta civila nr. .../16.02.2015 pronuntata de Judecatoria Motru in dosar nr. ...a fost admisa in parte cererea in revendicare si obligatia de a  face  formulata de reclamanta P.M in contradictoriu cu parata V.I.V
   A fost obligata parata sa lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de teren de 232 mp,  cu latime  medie de 10,10 m, 23 m lungime  pe latura vestica  si 28,90 m  pe latura estica cu vecinii: N - P F. M, E - P F. M, S - V I V, V - P P M,  asa cum acest teren a fost identificat in raportul  de expertiza aflat  la fila 71 din dosarul ....  A fost respins capatul de cerere referitor la ridicarea constructiilor. A fost obligata parata  la plata catre reclamanta  a sumei de 820 lei  cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca cererea reclamantei este o actiune in revendicare prin care reclamanta solicita ca parata sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie un teren in suprafata de 232 mp cu vecini la N - rest proprietate parata, la E - P F. Ma, la S - drum judetean si la V - PP M, sustinand ca acest teren a fost dobandit in urma unui act de adjudecare ce poarta nr. _E/2008 la BEJ D C.
S-a retinut de catre instanta ca, acest act de adjudecare a fost atacat de parata dar prin sentinta civila nr. 1063 din 18.06.2014, stata in dosarul ... a fost respinsa cererea paratei.
De asemenea, a apreciat instanta de fond ca, dezlegarea pricinii de fata presupune analiza conditiilor actiunii civile in revendicare potrivit Codului civil in vigoare.
Actiunea in revendicare este acea actiune reala prin care proprietarul a pierdut stapanirea bunului sau si cere restituirea acestui bun de la cel care il detine fara temei juridic.
Art. 563 Cod civil prevede ca proprietarul unui bun poate intenta actiunea in revendicare, atat impotriva posesorului cat si impotriva unei alte persoane care stapaneste bunul revendicat.
Regula potrivit careia cel care face o propunere in fata instantei trebuie sa o dovedeasca este aplicata si in materia dovedirii dreptului de proprietate in cadrul actiunii in revendicare.
In speta, s-a retinut ca reclamanta face dovada dreptului sau de proprietate cu actul de adjudecare.
In acest sens, instanta a aratat si faptul ca, potrivit dispozitiilor art. 516 pct. 8 si art. 517 C.proc.civ. din 1865, act normativ aplicabil in legatura cu efectele ce pot fi produse de actul de adjudecare, actul de adjudecare constituie titlu executoriu si poate fi folosit ca titlu de proprietate inclusiv pentru inscriere in cartea funciara.
In cuprinsul raportului de expertiza intocmit in dosarul ...este identificat acest teren (fila 71 din acest dosar).
Instanta a retinut si faptul ca nu sunt aplicabile dispozitiile art. 565 Cod civil intrucat reclamanta nu a invocat existenta unei carti funciare cu privire la imobile.
Din cuprinsul acestui act de adjudecare rezulta ca a fost emis in executarea sentintei civile 2906/2007, pronuntata de Judecatoria Motru, iar ulterior acestuia a fost intocmit un proces verbal de punere in posesie a reclamantei pentru terenurile ce fac parte din actul de adjudecare, proces verbal intocmit de executorul judecatoresc.
Totodata, s-a retinut ca, in prezent, parata  detine posesia asupra terenului  si refuza  sa lase terenul in deplina proprietate.
Fata de considerentele aratate mai sus, instanta a admis cererea si a obligat parata sa lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de teren de 232 mp,  cu latime  medie de 10,10 m, 23 m lungime  pe latura vestica  si 28,90 m  pe latura estica cu vecinii: N - P. F. M., E - P. F. M., S - V. I. V., V - P. P. M.,  asa cum acest teren a fost identificat in raportul  de expertiza aflat  la fila 71 din dosarul ....
Dezlegarea pricinii de fata presupune mai intai stabilirea dreptului aplicabil avand in vedere, pe de o parte momentul realizarii constructiilor si pe de alta parte data intrarii in vigoare a Codului civil.
In acest sens instanta a retinut, mai intai ca toate constructii edificate de parata au fost realizate ori modificate anterior intrarii in vigoare a Codului civil.
Apoi, instanta a aratat ca prezenta cauza se subsumeaza verificarii efectelor accesiunii imobiliare artificiale.
Astfel, potrivit dispozitiilor art. 58 din Legea 71/2011 in toate cazurile in care accesiunea imobiliara artificiala presupune exercitarea unui drept de optiune de catre proprietarul imobilului, efectele accesiunii sunt guvernate de legea in vigoare la data inceperii lucrarii.
Asadar, existand un drept de optiune al proprietarului imobilului teren, efectele accesiunii imobiliare artificiale in prezenta cauza sunt guvernate de dispozitiile Codului civil din 1864.
Potrivit dispozitiilor art. 492 Cod civil din 1864 orice constructie, plantatie sau lucru facut in pamant sau asupra pamantului, sunt prezumate a fi facute de proprietarul acelui pamant.
Art. 494 Cod civil din 1864 reglementeaza situatia in care o persoana a edificat constructii, plantatii sau lucrari pe terenul altuia. Proprietarul terenului pe care au fost facute constructiile devine, prin accesiune, proprietarul acestor constructii.
Efectele accesiunii difera dupa cum constructorul a fost de buna sau de rea credinta.
In speta, din probele administrate  a rezultat ca  parata a  fost constructor de buna  credinta.
In acest sens, prima instanta a retinut ca  parata a avut posesia asupra terenului in temeiul unui titlu pe care l-a considerat valabil, titlu care a produs efecte  pana la emiterea  actului de adjudecare de catre  executorul judecatoresc.
De altfel, titlul paratei  nu a fost contestat pana la aparitia actului de adjudecare care constituie  titlul de proprietate potrivit dispozitiilor legale aratate mai sus.
In cazul constructorului de buna credinta, in mod obligatoriu,  proprietarul terenului devine  si proprietarul constructiei, fara a putea cere daramarea acesteia  sau  ridicarea lucrarilor efectuate.
Dar, pentru a nu se imbogati pe seama constructorului proprietarul terenului  trebuie sa-l despagubeasca. Intinderea obligatiei de despagubire este determinata de partea finala a dispozitiilor art. 494 C.civ. din 1864,  care da posibilitatea  proprietarului terenului  sa opteze intre  plata contravalorii materialelor  si a pretului muncii sau  plata unei sume egale  cu sporul de valoare dobandit de teren.
Proprietarul terenului are posibilitatea sa aleaga  intre  valorile rezultate,  valoarea cea mai mica.
In speta,  reclamanta  a solicitat ridicarea  constructiilor amplasate pe terenul revendicat,  considerand ca  parata este constructor de rea credinta, fara sa  formuleze un capat de cerere care sa acopere situatia  in care parata este de buna credinta.
In aceste conditii, instanta a respins capatul de cerere referitor la ridicarea constructiilor intrucat,  asa cum s-a aratat, parata este de buna credinta si  reclamanta nu a solicitat analizarea acestei situatii fapt ce impune instantei respectarea principiului  de drept potrivit caruia nu se poate acorda mai mult sau mai putin decat a cerut reclamanta.
In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, instanta a retinut aplicabilitatea dispozitiilor art. 453 C.proc.civ., parata fiind obligata la plata catre reclamanta a sumei de 820 lei  cu titlu de cheltuieli de judecata  reprezentate de taxa timbru si onorariu avocat.
La data de 24.03.2015 a formulat apel parata V.I.V ce ulterior in sedinta publica din data de 29.04.2015 a fost recalificat de catre instanta ca fiind recurs.
A solicitat recurenta admiterea recursului si pe fondul cauzei respingerea actiunii formulata de intimata reclamanta. Privitor la primul capat de cerere apreciaza ca instanta l-a admis in mod gresit fara a analiza in profunzime raportul de expertiza ce a fost efectuat de catre expert G L. Astfel, se poate observa atat din schita efectuata de catre expert NC si cat din raportul de expertiza efectuat in dosarul cu nr. ...ca nu au fost individualizate corect suprafetele de teren din actul de adjudecare intrucat  nu exista specificate lungimile acestor bucati de teren si sunt trecute doar latimile care fac parte din terenul situat in pct. "Cureaua cu casa", respectiv suprafata de 232 mp si suprafata de 666 mp, care face obiectul actului de adjudecare, si nici suprafata de 290 mp curti constructii, practic suprafata cu care a ramas scriptic dar care in teren nu se regaseste deoarece nu au fost identificate si masurate corect terenurile nefiind trecute lungimile acestora, astfel ca intr-o eventuala executare silita nu poate fi identificat terenul in suprafata de 232 mp si ar fi lipsita de un drept de proprietate.
Solicita efectuarea unei expertize avand ca obiectiv identificarea terenului curti constructii in suprafata de 290 mp si in continuare suprafata de 232 mp pe care se afla amplasat cotetul si care la momentul in care expertul ...a masurat terenul in dosarul de executare nr.252/E/2008 nu a trecut intentionat lungimile terenurilor,  iar expertul G.. L.. a copia efectiv raportul lui N. C., astfel ca la acest moment nu are decat suprafata de 290 mp.
Precizeaza ca acest obiectiv nu a fost propus de instanta astfel ca este un obiectiv nou. Pentru solutionarea corecta a cauzei este absoluta nevoie ca cele doua suprafete de teren sa fie identificate in teren.
A doua critica vizeaza faptul ca instanta de fond trebuia sa o oblige la jumatate din cheltuielile de judecata sau sa le compenseze intrucat a fost admisa doar in parte cererea de chemare in judecata.
In termen legal intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, respingerea cererii  de a se efectua o alta expertiza in cadrul apelului, intrucat motivarea  instantei s-a bazat pe expertiza efectuata de catre ...in dosarul nr. ....
Terenul revendicat sustine ca a fost clar individualizat in raportul de expertiza, ca intimata in calitate de reclamata a facut dovada dreptului sau de proprietate cu procesul verbal de  licitatie si actul de adjudecare  nr. ../E/2008 intocmit de BEJ D.C, iar dovada ocupatiunii s-a facut cu recunoasterea recurentei.
Mai mult, intre proprietatile celor doua parti s-a stabilit care este linia de hotar si prin sentinta civila nr 2906/2007 s-a stabilit linia de hotar, linie  care este reprezentata de gardul vechi conform schitei din raportul intocmit de expert C. I..
In raport de aceasta sentinta, prin decizia nr. 128 a Tribunalului Gorj si decizia nr. 685 a Curtii de Apel Craiova s-a respins recursul declarat de recurenta. Aceasta sentinta a fost pusa in executare, s-a deplasat la fata locului executorul judecatoresc care a amplasat linia de hotar si a batut tarusi care se afla si in prezent.
Urmeaza pe cale de consecinta sa fie respins primul motiv ca neintemeiat, iar al doilea motiv ce vizeaza cheltuielile de  judecata sa fie de asemenea, respins intrucat partea care pierde procesul urmeaza a suporta cheltuielile de judecata.
Tribunalul analizand exceptia tardivitatii formularii recursului retine urmatoarele:
Calea de atac formulata impotriva sentintei civile nr. 263/16.02.2015 a fost calificata ca fiind recurs in sedinta publica din data de 29.04.2015 in contradictoriu cu partile. A avut in vedere instanta dispozitiile art. 24 C.pr.civ. potrivit cu care dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor si executarilor silite incepute dupa intrarea acestui in vigoare.
In cauza in cadrul procesului inceput la data de 03.04.2012 s-a formulat cerere reconventionala ce a fost disjunsa prin sentinta civila nr. 2494/16.12.2013, cerere reconventionala ce are ca obiect revendicare si obligatie de  a face. Acestei cereri ce a fost formulata in dosarul din care a fost disjunsa i se aplica aceleasi reguli de procedura ca si procesului in cadrul caruia a fost formulata, asadar regulile procesual civile de la 1865, chiar daca cererea reconventionala a fost formulata dupa intrarea in vigoare a noului cod de procedura civila, aceasta fiind formulata in cadrul unui proces deja inceput.
In temeiul art. 282 ind. 1 C.pr.civ. 1865 nu sunt supuse apelului hotararile judecatoresti date in prima instanta in cererile introduse pe cale principala al caror obiect are o valoare de pana la 100000 lei inclusiv, indiferent de calitatea partilor profesionisti sau neprofesionisti, astfel hotararea pronuntata in litigiul de fata  este supusa recursului.
Potrivit dispozitiilor art. 301 C.pr.civ. 1865 termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii daca legea nu dispune altfel.
Comunicarea sentintei catre partea recurenta s-a realizat potrivit dovezii de inmanare la data de 02.03.2015, iar recursul a fost formulat la data de 24.03.2015, potrivit inscrisului de la fila 5, recursul fiind inaintat prin posta instantei judecatoresti.
Potrivit art. 103 C.pr.civ. 1865 neexercitarea oricarei cai de atac si neindeplinirea oricarui alt act de procedura in termenul legal atrage decaderea, afara de cazul cand legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurarea mai presus de vointa ei.
Potrivit art. 101 alin. 1 C.pr.civ. 1865 termenele se inteleg pe zile libere neintrand in socoteala nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.
In speta, termenul de recurs a expirat la data de 18.03.2015, recursul fiind promovat mult dupa implinirea acestui termen, astfel incat sanctiunea care intervine este decaderea din dreptul de a-l exercita.
Recurenta nu a solicitat repunerea in termenul prevazut de lege, astfel incat pe cale de consecinta exceptia tardivitatii se priveste a fi intemeiata, urmand a fi admisa si respins recursul ca tardiv formulat.
In temeiul art. 274 C.pr.civ. 1865 recurenta fiind cazuta in pretentii si in culpa procesuala va fi obligata la plata catre intimata a cheltuielilor de judecata in cuantum de 600 lei. PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE Respinge recursul formulat de recurenta parata V.I.V impotriva sentintei civile nr. .../16.02.2015 pronuntata de Judecatoria Motru in dosar nr. ...in contradictoriu cu intimata reclamanta P.M, ca tardiv formulat.
Obliga recurenta parata V.I.V la plata catre intimata reclamanta P.M a cheltuielilor de judecata in cuantum de 600 lei.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica din 13 mai 2015, la Tribunalul Gorj.

PRESEDINTE X
Judecator X
Judecator X
Grefier X Red. .
Tehnored. .
Jud. fond
2 ex/25 mai 2015

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015