Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere.

(Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Contracte | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Potrivit cu dispozitiile art. 454 C.pr.civ.  paratul nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata daca a recunoscut la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate pretentiile reclamantului, cu exceptia cazului in care in prealabil pornirii procesului , a  fost pus in intarziere de catre reclamant sau se afla de drept in intarziere.
Anterior introducerii actiunii apelantul -reclamant a notificat parata sa se prezinte la sediul Politiei Municipiului Tg-Jiu - Serviciul Rutier in termen de 5 zile de la primirea notificarii pentru a perfecta actele de radiere, respectiv inscriere a autovehiculul  , pe care l-a cumparat de la reclamant  insa nu a dat curs acestei invitatii, fiind radiat ulterior de pe numele apelantului dupa promovarea cererii .
] In aceste conditii, parata a fost pusa in intarziere conform dispozitiilor art. 1522 Noul Cod civil si in consecinta ,tribunalul apreciaza ca parata se afla in culpa procesuala si in raport de dispozitiile art.453 C.pr.civ. urmeaza a fi obligata la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant.
Dosar nr.

R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA

DECIZIE Nr. 508/2015
Sedinta publica din  22 Aprilie 2015
Completul compus din:
Presedinte: X
Judecator :X
Grefier : X

Pe rol judecarea apelului civil declarat de apelantul-reclamant C.L impotriva sentintei civile nr_./24.11.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosar nr., in contradictoriu cu intimata-parata M.R.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns apelantul- reclamant C.L.  lipsa fiind intimata -parata M.R.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata apelul in stare de judecata si acorda cuvantul partilor.
Apelantul -reclamant C.L. solicita admiterea apelului si acordarea cheltuielilor de judecata in cuantum de 500 lei .
     
TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de fata,
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu sub nr. reclamantul  C.L. in contradictoriu cu  parata  M.R a solicitat instantei ca prin sentinta  ce  se  va pronunta, sa fie obligata parata  la inapoierea in original a certificatului de inmatriculare, cartea de identitate a autovehiculului si a numerelor de inmatriculare ale autoturismului marca Ford model Escort cu numar de inmatriculare _. pentru a avea posibilitatea sa demareze el procedura de radiere a acestui autovehicul care l-a vandut paratei din data de 01.12.2013, iar pana in prezent aceasta nu a demarat procedura de radiere si inscriere a acestui autovehicul pe numele ei, cu cheltuieli  de judecata.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca la data de 01.12.2013 a  intervenit  vanzarea-cumpararea autovehiculului marca Ford model Escort cu numar de inmatriculare _. la baza acestei tranzactii a stat contractul de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit incheiata de SC S N COM SRL, targ auto. Ca, dupa ce a trecut perioada de valabilitate a acestui contract s-a ocupat sa radieze acest autovehicul de la Politie, in sensul ca a solicitat un certificat de atestare fiscala de la Primaria B_, compartimentul fiscal.
Ca, a solicitat la Serviciul Public Comunitar al Institutiei Prefectului Gorj prin care s-a mentionat ca autovehiculul cu nr. _ a fost instrainat paratei, lucru ce-l dovedeste cu adresa ce a primit-o de la acest serviciu avand nr.45887/25.05.2014; ca a fost in audienta la Inspectoratul de Politie Judetean Gorj care prin adresa nr. 504047/15.05.2014 a indrumat-o sa  se  adreseze instantei de judecata pentru ca parata sa fie obligata sa radieze si sa inscrie acest autovehicul pe numele sau, operatiuni ce sunt prevazute de lege.
A mai  aratat reclamantul ca intrucat in prezent de?i parata a fost notificata sa se prezinte la Sectia 1 Politie Rurala Tg-Jiu, in data de 26.06.2014 ora 10.00 pentru a putea perfecta aceste acte in vederea radierii acestui autovehicul de pe numele sau cu conditia de a pastra pentru a folosii numerele de inmatriculare _ la alt autovehicul este nevoita sa demareze aceasta obligatie de a-i inapoia certificatul de inmatriculare in original, cartea de identitate si numerele de inmatriculare. A mai precizat ca prin chitanta nr. 3105862 din 14.05.2014 a achitat o taxa in valoare de 30 lei pentru a pastra numerele de inmatriculare . . si ca parata cu rea credinta nu a efectuat aceste operatiuni ce sunt prevazute de lege si foloseste acest autovehicul in traficul auto fara ca acesta sa fie inmatriculat pe numele ei.
In drept, si-a intemeiat prezenta pe dispozitiile art. 1528 C. civ. si art. 149 si art. 194 Cp Civ.
Prin sentinta civila nr_/24.11.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosar nr. _ a fost respinsa cererea formulata de reclamantul C.L. in contradictoriu cu parata M.R.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut  ca reclamantul C.L a instrainat paratei M.R in data de 01.12.2013   autovehiculului marca FORD model ESCORT cu numar de inmatriculare _ conform contractului  de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit, semnat de ambele parti si ca  in data de 26.06.2014 reclamantul a notificat-o pe parata sa se prezinte la Politia Tg-Jiu  pentru a perfecta actele in vedere radierii , desi ar fi trebuit ca partile sa se prezinte la Serviciului Public Comunitar -Regim Permise de Conducere si Inmatriculari a Vehiculelor Gorj.
Ulterior, reclamantul a promovat prezenta cerere prin care a solicitat sa fie obligata parata la inapoierea in original a certificatului de inmatriculare, cartea de identitate a autovehiculului si a numerelor de inmatriculare ale autoturismului marca Ford model ESCORT cu numar de inmatriculare _ pentru a avea posibilitatea sa demareze el procedura de radiere a acestui autovehicul care l-a vandut paratei din data de 01.12.2013 si ca dupa promovarea cererii la data de 13.10.2014 vehiculul a fost radiat, aspect ce rezulta din adresa nr. 42438/06.11.2014 a Serviciului Public Comunitar -Regim Permise de Conducere si Inmatriculari a Vehiculelor.
 Potrivit art. 1650 C.civ. vanzarea - cumpararea este un contract consensual, putand fi incheiat prin simplul acord de vointa al partilor, iar in cazul instrainarii unui vehicul nu se cere incheierea actului in forma autentica.
Astfel, in situatia in care petentul a incheiat  actul  in forma unui inscris sub semnatura privata iar parata a refuzat initial  sa se prezinte la organele competente , reclamantul avea posibilitatea de a promova o actiune in constatarea dreptului de proprietate  asupra autoturismului in patrimoniul cumparatorului, urmand ca radierea inmatricularea sa se faca pe baza hotararii judecatoresti .
In plus, conform disp. art. 11 alin. 1 din OUG 195/2002 obligatia de radiere revine cumparatorului " Proprietarii de vehicule sau detinatorii mandatati ai acestora sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie, conform prevederilor legale".
Avand in vedere aceste considerente, tinand cont si de faptul ca parata  a procedat ulterior la radierea vehiculului, instanta a respins cererea reclamantului.
In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, nici acestea nu au putut fi acordate, avand in vedere modul in care a fost formulata cererea de catre reclamant.
Impotriva sentintei instantei de fond a declarat apel reclamantul C.L criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.  aratand ca instanta de fond i-a respins cererea formulata considerand ca parata in timpul judecarii actiunii sale a procedat la radierea autoturismului marca Ford, model ESCORT cu numar de inmatriculare _.
A aratat apelantul-reclamant  ca aceasta cererea de chemare in judecata a fost inregistrata in data de 21.07.2014, dupa ce parata a fost notificata pentru a se prezenta la Serviciul Public Comunitar - Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Gorj.
Intrucat radierea acestui autoturism s-a realizat in data de 13.X.2014, la aproximativ patru luni de la data notificarii sale apreciaza ca parata datoreaza cheltuieli de judecata , astfel ca instanta de fond in mod nelegal i-a respins acordarea cheltuielilor de judecata motivand faptul ca a avut in vedere modul in care a fost formulata cererea de chemare  in judecata.
A mai aratat apelantul ca in speta de fata parata trebuia sa plateasca cheltuieli de judecata fiind in culpa procesuala deoarece conform art. 454 C.civil, apelantul a formulat o notificare conform art. 1522 alin 5 C.pr.civ, iar parata nu a dat curs acestei notificari, astfel ca in data de 17.11.2014 a fost intocmit procesul verbal de constatare a contraventiei prin care a fost sanctionat pentru ca la data de 20.08.2014 parata a circulat cu autovehiculul cumparat fara rovinieta, iar amenda i-a fost trimisa apelantului care la acea data era proprietar, tocmai datorita faptului ca  parata nu radiase autovehiculul.
Fata de cele mentionate, apelantul apreciaza  ca parata se afla in culpa procesuala si astfel trebuie sa-i plateasca toate cheltuielile de judecata dovedite cu acte si solicitate  in fata instantei de fond. A solicitat si obligarea paratei la plata  cheltuielilor de judecata efectuate in prezentul apel.
Reanalizand actele si lucrarile dosarului, in raport de criticile formulate si dispozitiile legale aplicabile in limitele investirii sale prin cererea de apel, tribunalul constata si retine urmatoarele:
Prin cererea dedusa judeca?ii reclamantul C.L a investit instan?a de judecata cu o actiune civila prin care a solicitat sa fie obligata parata M.R la inapoierea in original a certificatului de inmatriculare, cartea de identitate a autovehiculului si a numerelor de inmatriculare ale autoturismului marca Ford model Escort cu numar de inmatriculare _ pentru a avea posibilitatea sa demareze el procedura de radiere a acestui autovehicul care l-a vandut paratei din data de 01.12.2013 iar pana in prezent aceasta nu a demarat procedura de radiere si inscriere a acestui autovehicul pe numele ei, cu cheltuieli  de judecata.
Prin sentinta apelata a fost respinsa cererea formulata de reclamant, avand in vedere dispozitiile art. 11 alin. 1 din OUG 195/2002 si imprejurarea ca  parata a procedat ulterior la radierea vehiculului. Totodata instanta de fond a respins capatul de cerere privind cheltuielile de judecata,  apreciind ca nu pot fi acordate, in raport de modul de formulare al cererii .
Apelantul-reclamant a criticat sentinta doar cu privire la capatul de cerere privind cheltuielile de judecata, astfel ca in raport de dispozitiile art. 477 C.pr.civ. sentin?a instantei de fond va fi analizata doar sub acest aspect.
Potrivit dispozi?iilor art. 453 C.pr.civ. partea care pierde procesul va fi obligata la cererea partii care a castigat sa-i plateasca acesteia cheltuieli de judecata, iar in conformitate cu dispozitiile art. 454 C.pr.civ.  paratul nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata daca a recunoscut la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate pretentiile reclamantului, cu exceptia cazului in care in prealabil pornirii procesului , a  fost pus in intarziere de catre reclamant sau se afla de drept in intarziere.
In speta de fata, anterior introducerii actiunii la data de 20.06.2014  apelantul -reclamant a notificat parata sa se prezinte la sediul Politiei Municipiului Tg-Jiu - Serviciul Rutier in termen de 5 zile de la primirea notificarii pentru a perfecta actele de radiere, respectiv inscriere a autovehiculul marca Ford Escort cu nr. de inmatriculare _ , pe care l-a cumparat de la reclamant la data de 01.12.2013, insa nu a dat curs acestei invitatii, fiind radiat ulterior de pe numele apelantului la data de 13.10.2014 , dupa promovarea cererii .
In aceste conditii, parata a fost pusa in intarziere conform dispozitiilor art. 1522 Noul Cod civil si in consecinta ,tribunalul apreciaza ca parata se afla in culpa procesuala si in raport de dispozitiile art.453 C.pr.civ. urmeaza a fi obligata la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant in cuantum de 270 lei , din care 100 lei onorariu avocat conform chitantei nr. 47/2014 (fila 34), 150 lei contravaloare transport pentru termenele din 24.11.2014 si 21.07.2014 ( conform chitantelor depuse la filele 31 si 33 ) si 20 lei contravaloare taxa timbru.
Apreciaza tribunalul ca nu se impune acordarea taxei de timbru in cuantum de 10 lei pentru repunerea cauzei pe rol si contravaloare transport in cuantum de 100 lei pentru data de 04.11.2014, cand reclamantul a formulat cererea de repunere pe rol, intrucat cauza a fost suspendata in temeiul art.411 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ. si din culpa sa, nesolicitand judecarea cauzei in lipsa si in aceste conditii nu pot fi imputate paratei aceste cheltuieli.
De asemenea, nu poate fi acordata suma de 90 lei, conform chitantei nr.1343/1.09.2014, intrucat nu are legatura cu cauza de fata .
Fata de considerentele art. 480 alin. 2 C.pr.civ. urmeaza a fi admis apelul, schimbata sentinta in sensul obligarii paratei  la plata sumei de 270 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre apelantul reclamant, urmand a fi mentinute restul dispozitiilor sentintei civile.
 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite apelul civil declarat de apelantul- reclamant C.L domiciliat in B.. , judetul Gorj, _ impotriva sentintei civile nr. _/24.11.2014 pronuntata de Judecatoria Tg - Jiu in dosar nr., in contradictoriu cu intimata - parata M.R. domiciliata in comuna A.., sat S.., jud. Gorj.
Schimba sentinta in sensul ca obliga parata la plata sumei de 270 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, catre apelantul- reclamant.
Mentine restul dispozitiilor sentintei civile.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din  22 Aprilie 2015 la Tribunalul Gorj. 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Contracte

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015