Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991

(Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Reconstituiri (fapte, acte, drepturi) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991
Puterea lucrului judecat art. 431 alin 2 C.proc.civ.

Asadar, se retine ca, in contradictoriu cu mostenitoarele autorului defunct HI, ce ulterior au instrainat terenurile prin acte translative de proprietate intervenientilor din cauza de fata, reclamantul a solicitat nulitatea actelor primare de reconstituire si a titlului de proprietate pentru aceeasi suprafata de teren situata in punctul P. pentru care in prezentul litigiu solicita obligarea celor doua comisii la emiterea titlului de proprietate, stabilindu-se cu putere de lucru judecat ca indreptatit la reconstituire pentru aceasta suprafata de teren este autorul HI si nu autoarea reclamantului sau reclamantul din cauza de fata.
In aceste conditii, instanta nu mai poate reveni in cauza de fata, fiind incidente dispozitiile art.431 alin.2 Cpr.civ., potrivit cu care oricare dintre parti poate opune lucrul anterior judecat intr-un alt litigiu, daca are legatura cu solutionarea acestuia din urma.
Astfel, in litigiile ce au fost amintite mai sus a fost cercetat definitiv si stabilit ca persoana indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate  pentru suprafata de 1089 mp situata in pct. P. este autorul HA. I si nu autoarea reclamantului. Avand in vedere functia si finalitatea puterii de lucru judecat, aceea de a asigura stabilitatea si siguranta circuitului civil, posibilitatea promovarii unei a doua actiuni nu este permisa nici  macar atunci cand mijloacele de proba relevante ar fi descoperite ulterior unei judecati revocabile. Altminteri, ar insemna ca judecatile sa nu aiba finalitate, daca s-ar recunoaste partilor posibilitatea de a  obtine redeschiderea proceselor pe aspecte deja transate, pe motiv ca dispun de alte mijloace de proba pentru a dovedi temeinicia pretentiilor.
La fundamentul acestui principiu se afla imutabilitatea jurisdictionala, ceea ce inseamna ca ceea ce a fost deja transat de catre instanta nu mai poate face obiectul reevaluarii sau contestarii ulterioare in instanta.

R O M A N I A
TRIBUNALUL G
SECTIA I CIVILA

DECIZIE Nr. 307/2015
Sedinta publica din 11 martie 2015
Completul constituit din:
Presedinte AES
Judecator ECP
Grefier VO

Pe rol fiind judecarea apelului declarat de apelantul reclamant  TV impotriva sentintei civile nr.1714/12.11.2014 pronuntata de Judecatoria Motru in dosar nr. _ si in contradictoriu cu  intimatele Comisia Locala de Fond Funciar C. , Comisia Judeteana de Fond Funciar G. si intimatii intervenienti DM si  DV.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns apelantul reclamant  TV , asistat de avocat TM, intimatii intervenienti DM si  DV asistati de avocat CM, lipsa fiind intimatele Comisia Locala de Fond Funciar C si Comisia Judeteana de Fond Funciar G.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care constatand apelul in stare de judecata, s-a acordat cuvantul.
Avocat TM pentru apelantul reclamant  TVa solicitat admiterea apelului, schimbarea sentintei, pe fond admiterea actiunii, sa se dispuna reconstituirea dreptului de proprietate si sa fie obligate cele doua comisii la intocmirea documentatiei, emiterea si eliberarea titlului de proprietate pentru suprafata de 1089 mp, precum si respingerea cererii de interventie ca fiind lipsita de interes sau neintemeiata.
In sustinerea motivelor sale arata ca intimatii nu justifica interes in a interveni in prezenta cauza intrucat nu arata ce pretentii au fata de reclamant si nici folosul acestei cereri. In sustinerea cererii de interventie invoca doua contracte, unul de vanzare cumparare si altul cu clauza de intretinere prin care a obtinut proprietatea unor imobile ce nu fac obiect al cererii deduse judecatii. Apreciaza ca sentinta civila nu este temeinica intrucat cu privire la admiterea cererii de interventie  nu au facut dovada ca sunt indreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate, ci au dobandit de la CAP suprafata de 250 mp pentru edificarea unei case, iar in acel punct intervenientii nu puteau sa aiba un alt teren. Mai arata ca autorul intervenientilor HI nu a cerut si nu a detinut teren asa cum rezulta din registrul agricol, autorul reclamantului a solicitat teren si a avut de asemenea teren in punctul toponimic in litigiu.
Mai sustine ca prin sentinta civila cu nr.1052/2013 s-a constatat nulitatea titlului de proprietate emis autorului HI, ca intervenientii au formulat apel, insa acesta a fost respins.
Din raportul de expertiza efectuat in cauza rezulta ca terenul in litigiu nu face parte din terenul ce a facut obiectul celor doua contracte, astfel ca solutia primei instante referitoare la cererea de interventie este hilara intrucat nu s-a acordat si nu s-a cerut nimic prin sentinta pronuntata.
Reclamantului i s-a respins gresit actiunea, acesta facand dovada proprietatii sale, terenul fiind inscris in registrul agricol, iar comisia locala a emis abuziv titlul de proprietate autorului intervenientului. Acest titlu nu mai exista fiind anulat de instanta de judecata. Neintemeiata este si sustinerea intervenientilor referitoare la imprejurarea ca nu le este opozabila sentinta civila pronuntata de instanta de fond in conditiile in care au formulat apel si a fost respins.
Astfel, titlul de proprietate eliberat autorului intervenientilor este anulat in prezent, iar in aceste conditii nu au fost respectate de prima instanta efectele autoritatii de lucru judecat. Totodata, prima instanta nu a acordat nimic partilor, insa respinge cererea principala. O data cu anularea titlului de proprietatea au fost anulate si actele subsecvente. In concluzie solicita admiterea apelului, admiterea actiunii si respingerea ca lipsita de interes a cererii de interventie.
Avocat CM pentru intimatii intervenienti DM si  DV a solicitat respingerea apelului ca nefondat. Arata ca prima instanta a facut o corecta aplicare a dispozitiilor legale in conditiile in care intimatii intervenienti principali au justificat si justifica interes in formularea cererii de interventie prin care doresc apararea dreptului dobandit cu buna credinta prin actele translative de proprietate si stabilirea inexistentei dreptului pretins de reclamant, acesta din urma dorind negarea dreptului de proprietate al intervenientilor.
Terenul dobandit prin actele translative de proprietate a apartinut autorului defunct HI, astfel ca nu exista nici o legatura de filiatie, dreptul de proprietate fiind dobandit de la mostenitorii celui din urma autor. De asemenea, dreptul de proprietate este recunoscut in baza Legii nr.18/1991 cu respectarea disp. art. 23, autorul a formulat cerere, ce a fost validata si in cele din urma eliberat titlul de proprietate pentru suprafata de 2509 mp ce a intrat in circuitul civil prin acte translative de proprietate.
S-a reconstituit dreptul de proprietate cu respectarea dispozitiilor legale de la acel moment, si nu era obligatoriu sa fie respectat vechiul amplasament, suprafata fiind necesara caselor de locuit si anexelor gospodaresti. Nu in ultimul rand este de mentionat si faptul ca hotararile judecatoresti prin care s-a solicitat nulitatea titlului de proprietate si a actelor premergatoare si nulitatea HCJ ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate eliberat autorului HI au intrat in puterea lucrului judecat si sunt opozabile reclamantului in conditiile in care litigiile au fost solutionate in contradictoriu cu reclamantul, fiind aplicabile in cauza disp.art.435 C.pr.civ. Totodata se poate observa ca autoarei TI i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 2,22 ha din 2,24 ha cat a avut la registrul agricol, 350 mp fiind afectati si nu fac parte din terenul  in litigiu, iar in punctul in litigiu i s-a reconstituit suprafata de 7675 mp. Pentru aceste motive nu i se mai poate elibera titlul de proprietate pentru vreo diferenta de teren. Solicita acordarea cheltuielilor de judecata reprezentand onorariu avocat.
Tribunalul retine cauza spre solutionare.
     
TRIBUNALUL

Asupra apelului de fata.
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Motru sub nr. _, reclamantul TV a  solicitat in contradictoriu  cu  paratele  Comisia Locala de Fond Funciar C. si Comisia Judeteana de Fond Funciar G. ,sa se dispuna  reconstituirea dreptului de proprietate  si emiterea titlului de proprietate  pentru suprafata  de teren de 0,1089 mp.  situata  in com. C, sat L., pct. ,,P.". De asemenea, a  solicitat  reclamantul si cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca  mosteneste  terenul mai sus mentionat de la parintii sai care l-au inscris  la  CAP  prin cererea  din data de 01.02.1962.Ca, la aparitia Legii18/1991 autoarea sa, TI  a formulat cerere de reconstituire la data de 27.02.1991 prin care a solicitat reconstituirea  dreptului de proprietate  pentru aceasta suprafata  alaturi de alte suprafete. Ca, nu i s-a eliberat titlul de proprietate nici pana in prezent intrucat Comisia Locala de Fond Funciar C a  intocmit documentatia   pentru HI , iar prin rezolutia  procurorului s-a constatat  ca aceasta documentatie a fost  intocmita in  mod abuziv si fals. Ca, titlul de proprietate emis  pe numele HI  a fost anulat  de catre instanta de judecata .
A mai aratat reclamantul ca suprafata  pentru care solicita  emiterea  titlului de proprietate este  inscrisa in RA  din anii 1959-1962.
In drept, cererea a fost  motivata pe dispozitiile Legii 18/1991.
Cererea de chemare in judecata a fost inaintata catre  parate , iar la data de 09.10.2014, parata Comisia Judeteana de Fond Funciar G. a formulat intampinare, prin care a  aratat  ca titlul de proprietate  este actul prin care  se finalizeaza  activitatea  autoritatilor  special infiintate  in vederea punerii in  aplicare a dispozitiilor  legilor  fondului  funciar  fiind  intocmit  potrivit  dispozitiilor  art. 36 din HG 890/2005 pe baza documentatiei   inaintate  de organul local.
La data de 31.10.2014, reclamantul a raspuns la intampinarea formulata de parata Comisia Judeteana de Fond Funciar G, prin care a aratat ca solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata si sa se dispuna obligarea paratelor, in solidar, la plata cheltuielilor de judecata, chiar daca parata Comisia Judeteana de Fond Funciar G sustine ca nu are atributii  cu privire la  intocmirea  si semnarea  documentatiei premergatoare  eliberarii titlului de proprietate, iar pe de alta parte sustine ca nu are  patrimoniu propriu  si cont deschis.
In virtutea rolului activ consfintit de disp. art. 22 C.proc.civ instanta  a solicitat paratei      Comisia  Locala  de  Fond Funciar C,  sa comunice daca reclamantul sau autorii sai au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1089 m.p. descris in actiune, daca exista HCJ de validare ori invalidare  si motivul pentru care nu a fost emis titlul de proprietate.
Cu adresa nr. 5920 din 23.12.2013 parata Comisia Locala de Fond Funciar C a raspuns la solicitarile instantei.
La data de 08.01.2013 numitii DMC  si DV a depus la dosar cerere de interventie principala  la actiunea formulata de reclamant prin care au aratat ca  autorul lor , HI  a obtinut titlul de proprietate  cu respectarea  cerintelor legale  si inainte de a deceda  a instrainat acest teren  fiicei sale BM ,aceasta la randul  sau facandu-le  lor act de vanzare - cumparare  in vederea edificarii unei constructii.
Ca, reclamantul TV s-a adresat  instantei de fond solicitand  sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate  eliberat autorului  lor, HI  cat si a actelor premergatoare, actiune  cea format obiectul  dosarului nr. _ in care s-a pronuntat sentinta civila  nr. 1052/23.05.2013 a Judecatoriei Motru, hotarare ce nu le este opozabila  si nici definitiva ,in ceea ce ii priveste ,intrucat nu au fost chemati  in procesul respectiv ca  detentori  ai  terenului cuprins in titlul de proprietate  anulat, fiind astfel prejudiciati.
Anexat la cererea de interventie s-au depus inscrisuri, filele 59-75.
Prin incheierea de sedinta din data de 08.01.2014 a fost admisa  in principiu  cererea de interventie  formulata de  DMC si DV  si s-a dispus introducerea  acestora in cauza si citarea in calitate de intervenienti.
In temeiul disp.art.22 C.p.c., instanta  a apreciat  necesar a se reveni cu adresa catre Comisia Locala de Fond Funciar C, sa comunice daca pentru suprafata de 1089 m.p., teren agricol, ce face parte din suprafata de 2509 m.p. pentru care s-a pronuntat sentinta civila nr. 1052/23.05.2013,  situata in punctul ,,P.,, reclamantul sau autorii sai  sau intervenientii sau autorii acestora , au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate , daca exista HCJ de validare ori invalidare, pe numele cui, modul in care au fost solutionate cererile de reconstituire, in registrul agricol al carui autor figureaza aceasta suprafata de teren si cine a prezentat acte de proprietate pentru acest teren.
Cu adresa nr. 189 din 28.01.2014 parata  Comisia Locala de Fond Funciar C  a raspuns la solicitarile instantei.
Prin incheierea de sedinta  din data de 05.03.2014  cauza a fost  suspendata  in temeiul disp. art. 413 alin.1 pct.1 C.proc.civ., pana la solutionarea  definitiva a dosarului  nr. _ si repusa pe rol la cererea  reclamantului la data de 10.10.2014, stabilindu-se termen de judecata la data de 05.11.2014.
Prin sentinta civila nr.1714/12.11.2014 pronuntata de Judecatoria Motru in dosar nr. _, s-a respins cererea principala formulata de reclamantul TV , dom. in com. C, sat. L., Jud. G, in contradictoriu cu   paratele  Comisia Locala de Fond Funciar C,  Comisia Judeteana de Fond Funciar G si intervenienti in nume propriu DM si  DV,ambii cu domiciliul in com. C, sat. L. , Jud. G.
A fost admisa cererea de interventie formulata de intervenienti in nume propriu DM si  DV.
Pentru a pronunta aceasta sentinta s-a re?inut ca reclamantul TV solicita emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de teren de 1089 m.p., situata  in com. C, sat. Lupoaia, pct. ,,P", motivat de faptul  ca pana in prezent, nu i-a fost eliberat titlul de proprietate, intrucat in mod gresit  Comisia Locala de Fond Funciar C a emis titlu de proprietate pentru numitul HI, ulterior acest titlu de proprietate fiind anulat de catre instanta de judecata.
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Motru sub nr_., reclamantul TV a chemat in judecata paratii CI si BP, precum si paratele Comisia Locala de Fond Funciar C si Comisia Judeteana de Fond Funciar G, solicitand instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea titlului de proprietate nr.1315406/26.06.1995 emis pe numele lui HI si a procesului-verbal de punere in posesie din data de 16.01.1995.
Prin sentinta civila nr.1052/23.05.2013 pronuntata de Judecatoria Motru in dosarul nr_., a fost admisa actiunea civila in fond funciar formulata de TV in contradictoriu cu paratii CI si BP , precum si cu paratele Comisia Locala de Fond Funciar C si Comisia Judeteana de Fond Funciar G si s-a dispus anularea partiala a titlului de proprietate nr. 1315406/26.06.1995 pentru suprafata de 2509 m.p.  teren agricol situat in punctul ,,P,, si procesul-verbal de punere in posesie din 16.01.1995 pentru aceasta suprafata de teren. Sentinta a ramas definitiva prin nerecurare.
Ulterior, impotriva acestei sentinte au declarat apel DMC, DN.V, solicitand admiterea apelului, anularea sentintei instantei de fond  si trimiterea cauzei spre rejudecare  pentru a fi solutionata cu citarea tuturor partilor ce au legatura cu titlul de proprietate a carui nulitate se cere. In motivarea apelului s-a aratat ca a fost anulat titlul de proprietate fara a se pune in discutia partilor chemarea in instanta a proprietarului actual al terenului, ca, anuland titlul de proprietate al autorului lor , titlu in baza caruia li s-a transmis lor dreptul de proprietate asupra terenului si cladirilor de pe teren, li s-a incalcat dreptul la aparare si la un proces echitabil, cu atat mai mult cu cat autorii lor s-au mai judecat cu petentul , obtinand castig de cauza si stabilindu-se cu putere de lucru judecat ca terenul a apartinut autorilor lor si procedura de reconstituire este legala, in acest sens invocand sentinta civila nr. 2842/10.11.2008 a Judecatoriei Motru.
Au mai aratat apelantii intervenienti in cauza de fata, ca au fost incalcate dispozitiile art.2 din Legea 169/1997, titlul de proprietate fiind emis la 26.06.1995, L.169/1997, fiind publicata ulterior, iar prin transmiterea dreptului de proprietate catre apelanti, terenul a intrat in circuitul civil si instanta nu mai poate constata nulitatea absoluta a titlului.
Prin decizia civila nr.361/10.04.2014 a fost respins ca inadmisibil apelul declarat de apelantii DMC si DN.V, Tribunalul G retinand ca la instanta de fond intervenientii nu au fost conceptati ca parti, nici ei si nici persoana de la care sustin ca au dobandit terenul , astfel ca sentinta nr. 1052/2013 nu le este opozabila .
In acest sens, s-a retinut ca, potrivit art.435 alin.1 C.proc.civ., hotararea judecatoreasca este obligatorie si produce efecte numai intre parti si succesorii acestora.
Or, intervenientii nu au fost parti in cauza ce a facut obiectul dosarului nr. ...
S-a re?inut ca intre defunctul HI si succesorii in drepturi ai acestuia B. M. si V.M., pe de o parte si reclamantul TVpe de alta parte, s-au purtat mai multe litigii , in cursul carora TVa incercat sa obtina constatarea nulitatii actelor emise in baza L.18/1991 defunctului HI.
Astfel, prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Motru sub nr. .. TI si VE au chemat in judecata pe paratii BM, VM, Comisia Locala de Fond Funciar C si Comisia Judeteana de Fond Funciar G, solicitand instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate nule actele emite in baza L.18/1991, precum si HCJ de validare a Comisia Locala de Fond Funciar C  cu privire la paratele BM ?i VM.
Prin sentinta civila nr.1983 din 09.10.2003, definitiva si irevocabila prin respingerea atat a apelului cat si a recursului declarate in cauza de TI si VE  fost respinsa plangerea formulata de TI ?i VE in contradictoriu cu BM ?i VM, Comisia Locala de Fond Funciar C si Comisia Judeteana de Fond Funciar G (filele 111-112 din dosar).
Ulterior, prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Motru sub nr.58/263/2009, reclamantul TV a chemat in judecata intimatele Comisia Locala de Fond Funciar C si Comisia Judeteana de Fond Funciar G, solicitand instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta a HCJ 76/03.02.1992, pozitia 106 prin care s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate numitului HI  pentru terenurile ce ulterior le-au folosit Butaru Melania si Voicu Maria.
Prin sentinta civila nr.2670/24.11.2009 pronuntata de Judecatoria Motru in dosarul nr.58/263/2009, a fost respinsa exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de detentoarele BM ?i VM si respinsa cererea principala formulata de recl. TV in contradictoriu cu det. BM si intimatele Comisia Locala de Fond Funciar C si Comisia Judeteana de Fond Funciar G. Prin urmare, prin sentinte judecatoresti succesive s-a exercitat controlul asupra legalitatii emiterii titlului de proprietate nr.1315406/26.06.1995 si s-a stabilit o autoritate de lucru judecat fata de toate partile din prezenta cauza ca, titlul a fost emis in baza HCJ76/03.02.1992, definitiva si irevocabila urmare a exercitarii controlului judiciar impotriva acesteia.
Din considerentele sentintei civile nr.2670/24.11.2009 rezulta ca desi titlul de proprietate s-a emis pentru terenul care anterior preluarii lor de catre stat nu a apartinut defunctului HA.I, suprafata de teren in litigiu este situata in intravilanul comunei C, este aferenta casei de locuit si anexelor gospodaresti si intrucat reconstituirea s-a facut anterior L.169/1997, nu erau incidente dispozitiile privind nulitatea absoluta a actelor de reconstituire, cata vreme legea nu obliga in mod explicit la reconstituirea pe vechiul amplasament, stabilind ca reconstituirea in zona colinara, se facea de regula, pe vechile amplasamente , terenul fiind aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti.
Acest aspect  rezulta si din raspunsul Comisia Locala de Fond Funciar C (fila 81 din dosar)  din care rezulta ca HI a primit titlul de proprietate nr.1315406/26.06.1995 datorita faptului ca detinea casa de locuit si anexe construite inainte de 1991.De altfel, si in titlul de proprietate nr.1315406/25.06.1995 emis pe numele lui HI  intreaga suprafata de 2509 m.p. este situata in intravilan (fila 66 din dosar).
Prin urmare, indreptatirea la reconstituire pentru terenul in litigiu a fost analizata in contradictoriu intre reclamantul TV si succesorii defunctului HI, instantele apreciind ca acestia din urma sunt indreptatiti la constituirea dreptului de proprietate pentru terenul in litigiu. In aceste conditii, chiar daca titlul de proprietate nr.1315406/25.06.1995 emis pe numele lui HI a fost anulat din considerente de ordin penal vizand membrii Comisia Locala de Fond Funciar C, se retine ca prin sentinta civila nr. 1052/23.05.2013, a fost anulat doar titlul de proprietate nr.1315406/26.06.1995 si procesul-verbal de punere in posesie, insa nu si hotararea de validare in temeiul careia a fost emis titlul de proprietate mai sus mentionat si in care s-a stabilit indreptatirea la reconstituire a autorului HI.
Impotriva sentintei a declarat apel apelantul reclamant  TV , criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
 S-a sustinut ca referitor la cererea de interventie, hotararea primei instan?e este nelegala, pentru ca intervenien?ii nu au justificat vreun interes pentru formularea unei asemenea cereri  de interventie, avand in vedere ca titlul de proprietate al autorului lor a fost desfiin?at, pe motiv  ca a fost intocmit in mod fals si abuziv, potrivit constatarii organului de urmarire penala.
S-a mai aratat ca hotararea este netemeinica cu privire la admiterea cererii de interven?ie, intrucat intervenientii nu au facut dovada ca ar fi indreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate, autorul lor neavand inscrisa suprafata de teren in registrul agricol  si nici nu a facut cerere de reconstituire pentru acest teren.
Ca autorul intervenientilor a primit de la CAP C prin vanzare cumparare suprafata de 250 mp pe care si-a construit o casa, neavand locuinta in acest punct al satului Lupoaia, deci autorul intervenientilor nu poate sa posede alte suprafete de teren in afara de suprafata de 250 mp.
S-a mentionat ca reclamantului in mod gresit i-a fost respinsa actiunea, desi acesta face dovada proprietatii sale, a formulat cerere de reconstituire si are terenul inscris in registrul agricol, iar comisia locala  prin adresa emisa instantei a precizat ca  reclamantul este proprietarul  suprafe?ei de teren in cauza, este adevarat a mentionat o suprafata mai mica, dar cu amplasamentul respectiv, iar apelantului reclamant nu i s-a putut elibera titlu de proprietate, pentru ca comisia locala a intocmit documentatia in fals  pentru autorul intervenientilor si astfel s-a emis titlu de proprietate pentru HI.
S-a mai aratat ca motivarea sentintei atacate este gresita si contradictorie, instan?a retinand sustinerea intervenien?ilor ca terenul a intrat in circuitul civil si instanta nu mai poate constata nulitatea absoluta a titlului.
Este bizara si aceasta retinere intrucat titlul autorului intervenientilor a fost deja anulat, iar acestia au facut apel la Tribunalul G, prin decizie respingandu-se apelul, considerandu-se ca intervenientii nu au fost parti in proces si nici nu se impunea acest fapt, caci altfel se admitea apelul in contradictoriu cu intervenientii din prezenta cauza.
Prima instanta nu arata finalitatea acestor retineri care privesc anularea titlului de proprietate care nu mai exista si nu face obiectul prezentei cauze. De asemenea, prima instanta afirma si retine in considerentele sentintei ca intervenientii nu au fost parti in cauza ce face obiectul dosarului nr. _ in care a fost anulat titlul autorului intervenientilor, dar nu explica si nu arata consecintele cu privire la emiterea titlului de proprietate pentru apelantul reclamant.
In opina apelantului reclamant prima instanta nu recunoaste hotararea judecatoreasca in care s-a dispus constatarea nulitatii titlului autorului intervenientilor. Acest fapt este inadmisibil, cu atat mai mult cu cat intervenientii au declarat apel in acea cauza care s-a respins. Solutia instantei a fost premeditata caci instanta face referire la unele litigii care au existat intre parti, in care s-au pronuntat hotarari judecatoresti fata de care exista autoritate de lucru judecat, dar nu se retine aceasta exceptie pentru a se respinge actiunea pe acest temei.
Instanta, in mod surprinzator, in considerente incearca sa justifice motivarea sentintei civile nr.2670/24.11.2009 in care arata ca terenul pentru care s-a emis titlul de proprietate pentru HI nu a apartinut acestuia inainte de preluarea de catre stat, dar totusi i se cuvine acestuia deoarece se gaseste langa casa acestuia, iar legea nu obliga la reconstituirea pe fostul amplasament. Desi retine instanta ca HI a primit titlul de proprietate datorita faptului ca detinea casa de locuit, iar terenul se afla in intravilan, aceeasi instanta trebuia sa constate ca acest titlu nu mai exista, iar apelantul nu cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul de 250 mp aflat sub casa sau in curtea autorului intervenientilor atat cat a cumparat de la CAP, ci solicita si terenul pe care autorul l-a acaparat intrucat se regasea in apropierea gospodariei.
In termen legal, intimatii au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea apelului in temeiul art. 480 alin.1 C.pr.civ. cu acordarea cheltuielilor de judecata. Sustin ca sentinta civila este legala si temeinica facandu-se o corecta aplicare a dispozitiilor legale ce reglementeaza motivele de nulitate absoluta a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate, regimul juridic al nulitatii precum si a dispozitiilor legale ce reglementeaza conditiile de exercitare a oricarei actiuni.
Intervenien?ii au justificat si justifica interes, doresc apararea dreptului de proprietate dobandit cu buna credinta si stabilirea inexistentei dreptului pretins de catre reclamant. Sustin ca prin contracte translative de proprietate, ambele intabulate in CF, intervenientii sunt proprietari ai acestor imobile, ce initial au apartinut defunctului HI, care in procedura speciala si cu respectarea dispozitiilor Legii nr.18/1991 au obtinut reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de 2 ha potrivit HCJ nr.76/1992, pozitia 106 din care fac parte terenurile dobandite de catre intervenienti. Tot pentru aceste imobile a fost emis titlul cu  nr.1315406/26.06.1996 pentru 2509 mp ce a facut obiectul contractelor translative de proprietate mai sus aratate.
Initial, suprafata de 1000 mp impreuna cu constructiile ce face parte din suprafata de 2509 mp a facut obiectul contractului de intretinere autentificat sub nr. 1143/1993, iar dupa decesul lui HI acest teren impreuna cu constructiile a fost instrainat de catre beneficiarii contractului de intretinere catre intervenienti. Restul terenului a fost dobandit de intervenienti de la fiica lui HI, dupa partajarea voluntara intre mostenitorii legali ai defunctului Hogea.
Tocmai aceasta situatie juridica corespunde cu starea de fapt si explica in mod amanuntit interesul intimatilor in formularea cererii de interventie in interes propriu si de aceea instanta a analizat modalitatea prin care defunctul H a obtinut dreptul de proprietate asupra terenului validat.
Reconstituirea dreptului de proprietate de catre autorul HI s-a facut cu respectarea procedurii speciale ca urmare a cererii formulate de catre acesta si inregistrata sub nr.259/07.02.1991, ca urmare a validarii s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de 2 ha potrivit HCJ nr.76/1992, suprafata din care fac parte si terenurile dobandite de catre intervenient.
Reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut avand in vedere disp.art.23 si nu disp.art.24, numitul Hogea nu a dobandit teren de la CAP cum in mod eronat sustine apelantul, ci terenul reconstituit este aferent casei de locuit si anexelor edificate inainte de 1991. In mod corect s-a dat eficienta si principiului neretroactivitatii legii civile, faptul ca la momentul emiterii titlului in favoarea lui HI nu era necesar a fi respectat fostul amplasament, dat fiind zona colinara si disp.art.13 din Legea nr.18/1991.
In mod corect a stabilit instanta de fond ca prin sentintele judecatoresti s-a exercitat controlul asupra legalitatii emiterii titlului de proprietate si s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat fata de toate partile prezente in cauza ca acesta a fost emis in baza HCJ 76/1992 urmare a exercitarii controlului judiciar impotriva acesteia din urma.
Cererea reclamantului prin care solicita emiterea titlului de proprietate pentru un amplasament ce se afla cuprins in titlu de proprietate emis lui Hogea nu este admisibila avand in vedere judecatile anterioare ce se bucura de prezumtia lucrului judecat.
Intinderea dreptului de proprietate si amplasamentul acestui drept au fost stabilite prin sentinta 2842/2008 si 2670/2009, pe deplin opozabile partilor, prin care au fost respinse actiunile formulate de reclamant. Sentinta civila nr.1052 nu s-a pronuntat in contradictoriu nici cu vechiul sau vechii proprietari, nici cu actualii proprietari, asa incat aceasta hotarare nu le este opozabila nici unuia dintre ei, fapt retinut din considerentele deciziei 361/2014 pronuntata de Tribunalul G.
Actiunea formulata de reclamant este neintemeiata avand in vedere si o analiza a dreptului ce i-a fost recunoscut acestuia in procedura reconstituirii si analiza actelor de proprietate emise in favoarea acestuia.
Autoarei reclamantului i-a fost validat prin HCJ nr.76/1992 o suprafata de 2,22 ha, suprafata de 2 ari nu a fost recunoscuta si validata, aceasta putand fi chiar in litigiu, care a fost afectat si de constructia caii uzinale pentru 350 mp.
In acelasi timp, prin relatiile emise de organul local se recunoaste ca mostenitorii lui Turea au primit in tarlaua 42 punctul P suprafata de 6635 mp, asa cum rezulta din titlul de proprietate nr.1315483/1995.
Punctul P este in tarlaua 42, diferita de tarlaua 47, unde se afla terenul dobandit de intervenienti, iar in conditiile in care se pretinde contrariul este evident ca mostenitorilor lui TI le-a fost emis titlul de proprietate si proces verbal si in tarlaua 47 pentru suprafata de 1040 mp. In aceste conditii este evident ca daca ambele tarlale ar face parte din acelasi punct toponimic, reclamantului i-a fost deja recunoscuta o suprafata de 7675 mp, mai mult decat pozitia de rol pentru punctul P.
In termen legal, apelantul TVa formulat raspuns la intampinare.
A sustinut ca intervenientii intimati nu au nici un folos si ca atare nici interes pentru formularea cererii de interventie si solicitarea respingerii cererii principale pentru ca titlul de proprietate al autorului lor a fost anulat prin hotarare judecatoreasca. Actele translative de proprietate se refera la alte imobile, iar pentru imobilul ce face obiectul prezentei cauze in suprafata de 1089 mp, titlul de proprietate a fost anulat de catre instanta.
Actele invocate nule nu ii sunt opozabile pentru a fi invocate in cauza de fata, in care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru 1089 mp potrivit dovezilor de proprietate file registrul agricol. Arata ca se invoca totodata aspecte ce nu au legatura cu obiectul cauzei, constatarea organului de urmarire penala fiind in sensul ca titlul de proprietate nu este legal emis si pe cale de consecinta instanta a dispus nulitatea titlului.
Totodata, sustine ca se recunoaste ca terenul pentru care HI a primit titlul de proprietate nu este terenul sau, dar legea permitea emiterea titlului pe alt amplasament. Or, in cauza apelantul reclamant a facut dovada clara ca este proprietarul terenului.
Analizand  criticile invocate de apelantul reclamant, prin prisma dispozitiilor speciale ce reglementeaza materia fondului funciar, instanta retine urmatoarea stare de fapt si de drept:
Prin cererea introductiva de instanta, reclamantul TV , a solicitat in contradictoriu cu cele doua comisii de fond funciar emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de 0,1089 mp teren situat in C, sat Lupoaia, punctul P, cu vecini la nord CF, Sud-DJ 671D, E-rest proprietate, V-TM, mentionand in actiune ca autoarea sa TI a formulat cerere de reconstituire la data de 27.02.1991, ca pana in prezent nu i s-a eliberat titlul de proprietate intrucat organul local in mod gresit a intocmit documentatia pentru HI, ca prin rezolutia procurorului s-a constatat ca documentatia a fost intocmita abuziv, iar ca atare a fost anulat titlul de proprietate prin sentinta civila nr.1052/2013.
In cursul cercetarii judecatoresti, la data de 08.01.2014, au formulat in cauza cerere de interventie principala intimatii intervenienti DMC si DV, solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata.
Au apreciat intervenientii ca justifica interes intrucat in lipsa unei aparari eficiente, in situatia admiterii actiunii vor fi prejudiciati prin diminuarea dreptului de proprietate in conditiile in care autorul HI a obtinut titlul de proprietate cu respectarea cerintelor legale pentru terenul in litigiu, teren ce le-a fost instrainat prin acte autentice.
Prin incheierea de sedinta din 08.01.2014, instanta s-a pronuntat pe admisibilitatea in principiu a cererii de interventie, in temeiul art. 62-64 Cpr.civ. fiind admisa si conceptati in calitate de intevenienti DMC si DV.
Retine tribunalul, analizand inscrisurile depuse la dosarul cauzei,ca in temeiul Legii nr.18/1991, prin cererea inregistrata sub nr.640/27.02.1991 autoarea reclamantului TI a solicitat spre reconstituire terenul cu care s-a inscris in CAP in suprafata de 2,75 ha la punctul 7 din cerere fiind indicat si punctul toponimic La P, in litigiu.
Cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a fost solutionata favorabil, prin HCJ cu nr.76/03.02.1991, Anexa 1, fiindu-i reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 2,22 ha. S-a avut in vedere terenul detinut la registrul agricol de autorul titularei cererii de reconstituire, TV , potrivit cu care acest figura cu suprafata totala de 2,24 ha, intre amplasamentele detinute fiind si punctul P cu suprafata de 0,75 arabil.
Urmare a procedurii prevazuta de Legea nr.18/1991, a fost intocmit procesul verbal de punere in posesie la data de 17.04.1995 pentru o suprafata de 8115 mp, din suprafata totala reconstituita si ulterior titlul de proprietate cu nr.1315483 pe numele mostenitorilor autoarei defuncte TI pentru aceeasi suprafata totala de 8115 mp.
Organul local a sustinut in cursul cercetarii judecatoresti ca in tarlaua 42 a fost reconstituita prin titlul de proprietate suprafata de 6635 mp din totalul de 0,75 mp conform registrului agricol (punctul P), suprafata de 350 mp fiind ocupata de ECF Motru (calea ferata uzinala). De mentionat ca aceste aspecte nu au fost contestate de catre reclamant.
Ulterior, la data de 14.08.2006, a fost eliberat titlul de proprietate  cu nr.1354576 in favoarea mostenitorilor autorului defunct T. M. pentru suprafata de 1040 mp pe teritoriul localitatii C.
Sustine reclamantul ca pentru suprafata de 1089 mp situata in punctul P, comuna C, satul Lupoaia, nu a fost eliberat titlu de proprietate si solicita ca instanta sa oblige organul local la emiterea titlului de proprietate si pentru acest teren.
Intervenien?ii din cauza de fata sustin ca aceasta suprafata de teren a apartinut autorului vanzatorilor HI si a fost reconstituita celui din urma prin titlul de proprietate 1315406/26.06.1995, si ca in ceea ce priveste aceasta suprafata s-au mai purtat litigii in contradictoriu cu acelasi reclamant, litigii ce au fost solutionate in favoarea acestora.
Cele sus?inute de intervenienti au fost dovedite in cursul cercetarii judecatoresti la prima instanta si pentru aceasta tribunalul are in vedere sentinta civila nr. 2842/10.11.2008, fila 59, sentinta civila nr. 2670/24.11.2009.
Astfel, reclamantul a solicitat in contradictoriu cu mostenitoarele autorului defunct HI, BM ?i VM, precum si in contradictoriu cu cele doua comisii locale nulitatea procesului verbal de punere in posesie si a titlului de proprietate emis pe numele defunctului HI pentru  o suprafata de 14 ari, situata in punctul P, precum si nulitatea absoluta a HCJ nr.76/03.02.1992, pozitia 106, prin care s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea autorului HI.
Au retinut instantele in considerentele celor doua sentinte ca titlul de proprietate emis autorului HI a fost eliberat in urma cererii de reconstituire a acestuia cu privire la terenul pe care l-a adus in CAP, ca la data emiterii actelor funciare pe terenul de 2509 mp autorul HI avea amplasata o constructie casa de locuit, ca potrivit art. 13 din Legea nr.18/1991 in formularea avuta la data emiterii titlului de proprietate atribuirea efectiva a terenurilor in zona colinara se facea de regula pe vechile amplasamente, nefiind obligatorie pastrarea fostului amplasament, ca HCJ nr.76/1992 este definitiva si irevocabila, fiind hotararea care a stat la baza emiterii titlului de proprietate a carui legalitate s-a verificat (fila 73), ca suprafata de teren este situata in intravilan, aferenta casei si anexelor gospodaresti si nu sunt incidente dispozitiile privind nulitatea absoluta a actelor de reconstituire, cata vreme legea nu obliga in mod explicit la reconstituirea pe vechiul amplasament. S-a apreciat, in concluzie, ca reclamantul TV nu a facut dovada ca defunctul HI nu a avut calitatea de persoana indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul mentionat.
Asadar, se retine ca, in contradictoriu cu mostenitoarele autorului defunct HI, ce ulterior au instrainat terenurile prin acte translative de proprietate intervenientilor din cauza de fata, reclamantul a solicitat nulitatea actelor primare de reconstituire si a titlului de proprietate pentru aceeasi suprafata de teren situata in punctul P pentru care in prezentul litigiu solicita obligarea celor doua comisii la emiterea titlului de proprietate, stabilindu-se cu putere de lucru judecat ca indreptatit la reconstituire pentru aceasta suprafata de teren este autorul HI si nu autoarea reclamantului sau reclamantul din cauza de fata.
In aceste conditii, instanta nu mai poate reveni in cauza de fata, fiind incidente dispozitiile art.431 alin.2 Cpr.civ., potrivit cu care oricare dintre parti poate opune lucrul anterior judecat intr-un alt litigiu, daca are legatura cu solutionarea acestuia din urma.
Astfel, in litigiile ce au fost amintite mai sus a fost cercetat definitiv si stabilit ca persoana indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate  pentru suprafata de 1089 mp situata in pct. P este autorul H A. I si nu autoarea reclamantului. Avand in vedere functia si finalitatea puterii de lucru judecat, aceea de a asigura stabilitatea si siguranta circuitului civil, posibilitatea promovarii unei a doua actiuni nu este permisa nici  macar atunci cand mijloacele de proba relevante ar fi descoperite ulterior unei judecati revocabile. Altminteri, ar insemna ca judecatile sa nu aiba finalitate, daca s-ar recunoaste partilor posibilitatea de a  obtine redeschiderea proceselor pe aspecte deja transate, pe motiv ca dispun de alte mijloace de proba pentru a dovedi temeinicia pretentiilor.
La fundamentul acestui principiu se afla imutabilitatea jurisdictionala, ceea ce inseamna ca ceea ce a fost deja transat de catre instanta nu mai poate face obiectul reevaluarii sau contestarii ulterioare in instanta.
Este ceea ce in speta urmare?te reclamantul prin promovarea acestei actiuni in cadrul careia pretinde ca este indreptatit sa-i fie eliberat titlul de proprietate pentru suprafata de 1089 mp intrucat in mod gresit a fost intocmita documentatia pentru autorul HI.
In ceea ce priveste criticile din apel, referitoare la imprejurarea ca instanta nu a tinut cont de autoritatea de lucru judecat de izvora?te din puterea sentintei civile nr. 1052/23.05.2013 (fila 4) potrivit cu care a fost anulat titlu de proprietate emis aceluiasi autor HI pentru terenul in suprafata de 2509 mp teren agricol situat in pct. P si procesul verbal depunere in posesie eliberat pentru aceiasi suprafata de teren, tribunalul urmeaza sa retina urmatoarele.
Litigiul finalizat prin sentinta de mai sus a fost promovat de catre acelasi reclamant in contradictoriu cu CI si BP, precum si cu cele doua comisii de fond funciar, cauza acestuia fiind neinceperea urmaririi penale privind acesti invinui?i pentru infractiunile prev. de art. 289 alim. 1, art. 291 si art. 246 C.pen., iar paratii au fost la acea vreme membrii ai Comisiei Locale de fond funciar C.
In aceste conditii nu este indeplinita tripla identitate ceruta de lege  in privinta partilor si cauzei, sentinta civila nefiind opozabila mostenitorilor autorului HI, stare de fapt atestata intocmai de Tribunalul G in considerentele deciziei civile nr. 561/10.04.2014.
Potrivit art. 435 alin. 1 C.pr.civ. hotararea este opozabila si succesorilor partilor, mostenitorilor autorului, para?ii nefacand parte din aceasta categorie de persoane in contradictoriu cu care s-a purtat cauza ce a facut obiectul dosarului nr. _., fila 4.
Asadar, criticile din apel se privesc a fi neintemeiate, starea de fapt si drept fiind corect retinuta si argumentata de prima instanta raportat la aceasta din urma aparare.
In ceea ce priveste criticile din apelul formulat referitoare la gresita solutionare a cererii de interventie formulata de intervenientii intimati DMC si DV.
Tribunalul are in vedere   imprejurarea ca la instanta de fond prin incheierea pronuntata in sedinta publica din data de 08.01.2014 in contradictoriu cu partile prezente, reclamantul ce a beneficiat de asistenta juridica calificata fiind asistat de avocat si intervenienti, instanta de fond s-a pronuntat pe admisibilitatea in principiu a cererii de interventie dispunand introducerea in cauza si citarea in calitate de intervenienti a celor doi mai sus aratati.
La cuvantul pe fond nici reclamantul si nici aparatorul acestuia nu s-au opus asupra admisibilitati in principiu a cererii de interventie, motiv pentru care in temeiul art. 62 - 64 C.pr.civ. aceasta cerere a fost incuviintata in principiu.
Observand prevederile art. 62 - 64 C.pr.civ. se constata ca acestea  reglementeaza atat cererea de interventie principala, cat si cererea de interventie accesorie, precum si procedura de judecata a acestor cereri.
La acel moment se constata ca reclamantul nu a avut opozitie in ceea ce priveste calificarea cererii de interventie, mai mult motivele de apel nu vizeaza si aceasta incheiere ce are caracter interlocutoriu si de care instanta este tinuta, motiv pentru care, tribunalul nefiind investit sa se pronunte in legatura cu admisibilitatea in principiu a cererii de interventie, nu se poate pronunta asupra legalitatii calificarii acestei cereri.
Se retine insa ca, instanta de fond a calificat cererea ca fiind o interventie in nume propriu, cerere ce a fost admisa ca atare in dispozitivul sentintei civile, in considerente fiind aratata opinia potrivit careia in conditiile in care a fost respinsa cererea principala a fost admisa cererea de interventie.
Asadar, interesul de a interveni a fost analizat de instanta la momentul incuviintarii in principiu a cererii de interventie, reclamantul fiind de acord cu solutia pronuntata de instanta potrivit preambulului incheierii de la fila  76. Pentru considerentele aratate tribunalul gaseste de prisos a analiza in acest apel criticile formulate, incheierea de admitere in principiu a cererii de interven?ie, nefiind obiect al apelului potrivit art. 466 alin 4 c.pr.civ.
In ceea ce priveste admiterea pe fond a cererii de interventie, raportat la imprejurarea ca intervenientii nu au dovedit indreptatire la reconstituire a  autorului lor, tribunalul face  trimitere la considerentele de mai sus in care se regasesc explicatiile privind indreptatirea la reconstituire atat a autorul HI, cat si a autoarei reclamantului, relativ la sentintele civile pronuntate in cauzele anterioare ce, de asemenea, au fost analizate.
Pentru considerentele de fapt si de drept mai sus aratate tribunalul apreciaza ca neintemeiate criticile din apelul formulat, motiv pentru care apelul va fi respins  in temeiul art. 480 alin. 1 C.pr.civ., urmand a fi mentinuta sentinta instantei de fond.
In temeiul art. 453 C.pr.civ. apelantul reclamant, fiind partea care a pierdut procesul,  va fi obligat la cererea intervenientilor la cheltuielile de judecata ocazionate cu prezentul apel, in cuantum de 500 lei, onorariu avocat potrivit chitantei de la fila 37.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul reclamant TV , domiciliat in comuna C, sat. L, Jud. G, impotriva sentintei civile nr.1714/12.11.2014 pronuntata de Judecatoria Motru in dosar nr. _ si in contradictoriu cu paratele Comisia Locala de Fond Funciar C, Comisia Judeteana de Fond Funciar G si intervenientii in nume propriu DM si  DV, ambii cu domiciliul in comuna C, sat. L, Jud. G.
Obliga apelantul reclamant la plata cheltuielilor de judecata catre intervenienti in cuantum de 500 lei onorariu avocat.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din 11 Martie 2015 la Tribunalul G.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Reconstituiri (fapte, acte, drepturi)

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015