InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Recursul inadmisibil.Potrivit disp. art. 200 alin. 4 C.pr.civ., impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, reclamantul poate face numai cerere de reexaminare nu si recurs

(Decizie nr. 357/2014 din data de 26.02.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Recursul inadmisibil.
Potrivit disp. art. 200 alin. 4 C.pr.civ., impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, reclamantul poate face numai cerere de reexaminare nu si recurs.
Cod operator: 2443

R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA
DECIZIE Nr. 357
Sedinta publica din _ februarie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE_..
Judecator_.
Judecator _
Grefier_     Pe rol fiind judecarea recursului declarat de recurenta AAM impotriva incheierii nr. _ din _..11.2013 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr_./318/2013 in contradictoriu cu intimatul MG.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care, instanta, din oficiu, invoca exceptia inadmisibilitatii recursului, procedand la solutionare.
     
TRIBUNALUL

Asupra recursului de fata:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu la data de 22.10.2013 sub nr. _/318/2013, reclamanta AAM a solicitat instantei ca prin sentinta ce va pronunta in contradictoriu cu paratul MG, sa fie obligat acesta sa plateasca din cheltuielile ocazionate cu cresterea si ingrijirea fiicei sale AMG, 5 salarii minime pe economie, sa fie obligat sa o ia pe minora la domiciliul sau, la fiecare sfarsit de saptamana si de fiecare data cand este plecata din tara, precum si la plata a din salariul minim pe economie pe toata perioada de sarcina si crestere a copilului, pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv: ianuarie 2011 - iulie 2013.
Cererea nu a fost motivata in fapt.
In drept, cererea nu a fost intemeiata.
In dovedirea cererii, reclamanta nu a depus la dosar inscrisuri.
In temeiul disp. art. 200 C.pr.civ., reclamantei i s-au comunicat in scris lipsurile cererii, cu mentiunea ca in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, sa faca completarile dispuse, sub sanctiunea anularii cererii, respectiv: sa depuna la dosarul cauzei inca un exemplar al cererii de chemare in judecata, pentru a fi comunicat paratului si certificatul de nastere al minorei, in dublu exemplar si in copie conforma cu originalul.
Prin incheierea din camera de consiliu din _11.2013 a fost anulata cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta AAM.
S-a retinut ca cererea de chemare in judecata nu cuprinde cele mentionate in art. 194 C.pr.civ. si ca reclamantei i s-au adus la cunostinta lipsurile cererii de chemare in judecata, precum si obligatia ca in termen de 10 zile de la primirea comunicarii sa indeplineasca obligatiile stabilite de instanta in sarcina acestuia, sub sanctiunea anularii cererii, dar reclamanta nu si-a indeplinit obligatia, astfel ca instanta a facut aplicatiunea disp. art. 200 alin. 3 C.pr.civ.
Impotriva acestei incheieri a declarat recurs reclamanta AAM, sustinand ca in mod nelegal s-a dispus anularea cererii de chemare in judecata. Atasat cererii, a depus la dosar un exemplar al cererii de chemare in judecata  si copie dupa certificatul de nastere al minorei AMG.
Intimatul MG a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca inadmisibil deoarece, fata de solutia pronuntata de instanta de fond, calea de atac este cererea de reexaminare si  nu recursul.
Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul constata ca recursul este inadmisibil.
Potrivit disp. art. 200 alin. 4 C.pr.civ., impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, reclamantul poate face numai cerere de reexaminare.
Fata de aceasta situatie si avand in vedere disp. art. 457 C.pr.civ. potrivit carora hotararea judecatoreasca este supusa numai cailor de atac prevazute de lege, instanta constata ca recursul declarat impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata este inadmisibil si urmeaza a fi respins.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge ca inadmisibil recursul declarat de recurenta AAM, domiciliata in Bumbesti-Jiu, sat_, nr_., judetul Gorj impotriva incheierii nr_ din _.11.2013 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr_./318/2013 in contradictoriu cu intimatul MG, domiciliat in comuna Balesti, sat _., judetul Gorj.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din_. Februarie 2014. la Tribunalul Gorj.
Presedinte,                              Judecator,                                 Judecator,
_.. _ _.
Grefier,
    _..
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Litigii de munca. Incadrarea in grupa de munca - Sentinta civila nr. 111 din data de 04.02.2015
Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015