InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Art. 451 al 2 si 3 Noul Cod de Procedura civila. Reducere onorariu avocat.

(Decizie nr. 201/2014 din data de 04.03.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul GorjArt. 451 al 2 si 3 Noul Cod de Procedura civila. Reducere onorariu avocat.
Dosar nr. _..

R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA

DECIZIE Nr. 201/2014
Sedinta publica de la 04 Martie 2014
Completul compus din:
Presedinte X
Judecator X
Grefier X Pe rol fiind judecarea apelurilor declarate de apelantii intimati P.A si B.E.J.E.M, impotriva sentintei civile nr_/14.10.2013 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. _.., in contradictoriu cu intimatul petent S.P. si intimatul tert poprit C. B.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns intimatul petent S. P, asistat de avocat B.M. lipsa fiind apelanta intimata P.A reprezentata de procurator G.C,apelantul B.J E.M si intimatul tert poprit C.B
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care constatand apelurile in stare de judecata s-a acordat cuvantul.
Procurator G.C. cu studii juridice pentru apelanta intimata P.A. a solicitat admiterea apelului, conform motivelor de apel depuse la dosarul cauzei .
      Avocat B. M pentru intimatul petent S.P. a pus concluzii de respingere a apelurilor ca nefondate cu motivarea ca onorariul executorului judecatoresc este prea mare, iar paratul a executat sentinta de buna voie.

TRIBUNALUL

Asupra apelurilor de fata.
Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 20.06.2013, sub nr. _.., contestatorul S.P. a formulat contestatie la executare impotriva formelor de executare intocmite de catre B.E.J.E.M in dosarul nr. 178/E/2013 pentru ca in contradictoriu cu parata P.A si tertul poprit C.B sa se dispuna anularea formelor de executare.
In motivarea contestatiei contestatorul a aratat ca prin sentinta civila nr. 13262/26.10.2012 ramasa definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. 1047/18.04.2013 a Tribunalului Gorj, din dosarul nr. _.., s-a dispus obligarea sa la plata unei sulte catre reclamanta in suma de 635 lei, precum si a unei cote de 1181 lei din masa partajara.
A sustinut ca prin decizia civila nr. 1047/18.04.2013 s-a admis recursul atat al sau, cat si al reclamantei intimate, s-au modificat IAP-ul si sentinta civila atacata, stabilindu-se alte valori de atribuire fata de parti, reclamantul fiind obligat la plata sumei totale de 1816 lei (sulta si cota de din datorie), compensandu-se cheltuielile de judecata, fara a se mentiona ca se mentin restul dispozitiilor prevazute in sentinta civila nr. 13262/26.10.2012, referitoare la plata sumei de 791 lei, cheltuieli de judecata la fond.
Ca, dupa ramanerea irevocabila a sentintei civile a inceput sa achite din suma datorata, transmitand reclamantei suma de 400 lei in luna mai 2013, insa a primit banii retur deoarece reclamanta a refuzat primirea acestora, iar ulterior, a primit formele de executare a caror anulare o solicita si a constatat ca suma pretinsa de executorul judecatoresc ca si onorariu si taxele aferente depasesc cuantumul debitului datorat.
A sustinut deopotriva ca in prezent a achitat suma de 1816 lei, apreciind astfel ca sumele impuse sunt mari si nejustificate.
Prin sentinta civila nr.7005/14.10.2013 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr.  __, a fost admisa in parte actiunea formulata de contestatorul S.P in contradictoriu cu intimatii P.A, B.E.J.E.M, si tertul poprit C.B.
A fost modificata incheierea B.E.J.E.M din data de 07.06.2013, in sensul reducerii onorariul executorului judecatoresc la suma de 260, 7 lei. A  fost respinsa cererea privind anularea celorlalte forme de executare si a fost obligat B.E.J.E.M.sa achite reclamantului suma de 194 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut ca petentul a contestat formele de executare intocmite in dosarul de executare nr. 178/E/2013 al B.E.J.E.M, ce a avut la baza titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr.13262/26.10.2012 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr__, definitiva prin decizia civila nr. 1047/18.04.2013, pentru care s-a dispus incuviintarea executarii silite (filele 7-9, 12-15 si 18 din dosarul de executare).
S-a retinut ca prin titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 13262/26.10.2012 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. _.., definitiva prin decizia civila nr. 1047/18.04.2013, s-a dispus modificarea IAP, in sensul ca scoate de la masa de impartit 2 vaci, 2 vitei, 20 gaini si 2 porci; s-a dispus majorarea lotului reclamantei cu cota de 1/2 din ratele achitate de aceasta la ING pentru contractul nr. 243544/2008 in perioada octombrie 2010 - august 2011, in suma de 1.181 lei, cota ce trebuie suportata de parat; s-a modificat sentinta civila nr.13262/26.10.2012 in sensul ca scoate din lotul partilor 2 vaci, 2 vitei, 20 gaini si 2 porci, s-a mentinut modalitatea de atribuire a celorlalte bunuri din masa partajara;   s-a constatat ca valoarea cuvenita fiecarei parti din masa partajara este de 2.343 lei, valoarea atribuita reclamantei 1.708 lei, valoare atribuita paratului 2.978 lei si a fost obligat paratul la plata catre reclamanta cu titlu de sulta 635 lei si 1181 lei, cota de   din datorie, cheltuielile de judecata in recurs fiind compensate (filele 12-15).
In ceea ce priveste onorariul executorului judecatoresc, s-a retinut ca acesta a fost calculat la suma de 2718 lei, executorul judecatoresc netinand cont de limitele prevazute in Ordinul nr.2550/2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti si in Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti.
Impotriva sentintei au declarat apel intimatii P.A si B.E.J.E.M, criticand-o pentru netemeinicie si nelegalitate .
Apelanta intimata P.A a sustinut ca in mod gresit a fost redus onorariul executorului judecatoresc, precum si cuantumul cheltuielilor de judecata, deoarece contestatorul nu a dat curs benevol dispozitiilor din titlul executoriu si astfel atat onorariul executorului, cat si demersurile de executare silita se justifica.
Apelantul intimat B.E.J.E.M critica sentinta in apelul declarat pentru faptul ca in mod gresit a fost obligat la plata sumei de 194 lei cu titlu de cheltuieli de judecata si a fost diminuat onorariul acestuia, deoarece titlul executoriu fusese executat si cu privire la predarea bunurilor atribuite in lotul creditoarei, aflate la domiciliul debitorului, intocmindu-se proces verbal de predare bunuri,iar debitorul a achitat dupa primirea somatiei parte din sumele la care a fost obligat cu titlu  de cheltuieli de judecata.
Arata ca plafonul maximal in ceea ce priveste doar executarea predarii bunurilor este de 2200 lei la care se adauga TVA, in incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare onorariul total al executorului (pentru predare bunuri mobile si pentru recuperarea creantei constand in plata sumei de bani) este cu TVA cu tot 2480 lei, organul de executare definitivand predarea efectiva a bunurilor la data de 26 iunie 2013.
Invoca apelantul ca la reducerea onorariului executorului de catre instanta s-a avut in vedere doar activitatea executorului privind recuperarea sumei de bani, nu si predarea bunurilor,desi debitorul nu a facut dovada in instanta ca ar fi procedat conform art. 1005 si urm. C.pr.civ. la oferta reala de plata anterior intocmirii dosarului de executare, nici cu privire la plata sumei de bani, nici cu privire la predarea bunurilor, astfel incat in mod gresit nu s-a avut in vedere si capatul de cerere in executare silita privind predarea bunurilor.
Verificand actele si lucrarile dosarului, in raport de criticile aduse sentintei in apel , tribunalul constata ca apelurile declarate in cauza sunt intemeiate si in baza art. 480 C.pr.civ. se vor admite ca atare si se va schimba sentinta in sensul reducerii onorariului executorului judecatoresc la suma de 1200 lei, in loc de 260,7 lei , urmand a se mentine restul dispozitiilor sentintei pentru cele ce se vor arata in continuare;
Potrivit art. 669 alin. 1 c.pr.civ. partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop. In raport cu dispozitiile art. 669 al. 4 c.pr.civ., sumele datorate ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc prin incheiere pe baza dovezilor prezentate de partea interesata in conditiile legii.
Aceste sume pot fi cenzurate de instanta de executare pe calea contestatiei la executare formulata de partea interesata si tinand seama de probele administrate de aceasta, dispozitiile art. 451 alin. 2 si 3 aplicandu-se in mod corespunzator.
In raport cu dispozitiile art. 453 alin. 2 c.pr.civ., cand cererea a fost admisa numai in parte judecatorii vor stabili masura in care fiecare dintre parti poate fi obligata la plata cheltuielilor de judecata.
In cauza dedusa judecatii , in mod corect s-a stabilit de catre prima instanta ca este nejustificat cuantumul onorariului executorului judecatoresc in ceea ce priveste recuperarea sumelor de bani, insa nu s-a avut in vedere de catre instanta faptul ca executarea silita a avut si un alt capat de cerere privind predarea bunurilor.
Pentru aceste motive apelurile declarate in cauza se vor admite si se va schimba  in parte sentinta, in sensul ca reduce onorariul executorului judecatoresc la suma de 1200, in loc de 260,7 lei, urmand a fi mentinute restul dispozitiilor sentintei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite apelurile declarate de apelantii intimati P.A, B.E.J.E.M, impotriva sentintei civile nr.7005/14.10.2013 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. _., in contradictoriu cu intimatul petent S.P, si intimatul tert poprit C.B
 Modifica in parte sentinta, in sensul ca reduce onorariul executorului judecatoresc la suma de 1200, in loc de 260,7 lei.
Mentine restul dispozitiilor sentintei.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din  04 Martie 2014 la Tribunalul Gorj.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Contestatie la executare

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015