InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Fond funciar. Obligarea Comisiei Judetene de aplicarea fondului funciar la cheltuieli de judecata in actiune privind inaintarea documentatiei de catre comisia locala pentru emiterea titlului de proprietate.

(Decizie nr. 1104/2014 din data de 23.10.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri); Fondul funciar | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Fond funciar. Obligarea Comisiei Judetene de aplicarea fondului funciar la cheltuieli de judecata in actiune privind inaintarea documentatiei de catre comisia locala pentru emiterea titlului de proprietate.

Dosar nr.
Cod operator: 2443

R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA

DECIZIE Nr.
Sedinta publica de la 23 Octombrie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE ___.
Judecator ____..
Grefier _______.
Pe rol fiind judecarea apelului declarat de apelanta parata C.J.G.F.F. impotriva sentintei civile nr__. din data de 20.06.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosar nr. _____ in contradictoriu cu intimata reclamanta P.V. si intimata parata C.L.B.F.F.
La apelul nominal facut in sedinta publica  au lipsit partile,  intimata reclamanta P. V. fiind reprezentata de procurator P.D. si avocat D.C.
Procedura de citare  legal indeplinita.
S-a expus referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care arata ca dosarul este la primul termen de judecata dupa parcurgerea etapei scrise, in cadrul careia  intimata a formulat intampinare in termen legal.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat tribunalul declara deschise dezbaterile asupra apelului ?i acorda cuvantul in ordinea prevazuta de art. 216 cod procedura civila.
Avocat  D C, aparatorul ales al intimatei reclamanta P V solicita respingerea apelului ca nefondat si mentinerea ca temeinica si legala a sentintei instantei de fond, cu cheltuieli de judecata, precizand ca apelanta are culpa procesuala deoarece a eliberat titlul de proprietate numai dupa pronuntarea sentintei.
 
TRIBUNALUL

Asupra apelului de fata ;
Prin cererea inregistrata  la data de 14.03.2014, reclamanta P V, prin procurator  P D,  in contradictoriu cu  paratele CLFFB, CJFFG, a solicitat obligarea acestora sa intocmeasca  si sa inainteze documentatia necesara  si sa-i  elibereze titlul de proprietate pentru suprafata de 1,30 ha teren cu vegetatie  forestiera, situata pe teritoriul comunei B, judetul G, cu cheltuieli de judecata.
 In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca in fapt,  a solicitat  reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul cu vegetatie forestiera ce i se cuvenea de  pe urma autorului sau G D  si, desi a depus acte de proprietate si a facut dovada  dreptului de proprietate pentru acest teren, CLFFB si CJFFG, prin HCJ nr.4511/02.02.2007, i-au invalidat  dreptul, situatie in care a  formulat plangere impotriva  HCJ nr.4511/02.02.2007 pozitia 36 din anexa  de  invalidare, iar prin sentinta civila nr.  , definitiva, i-a fost  admisa plangerea, anulata partial HCJ mentionata si pozitia din anexa de invalidare, dispunandu-se  reconstituirea dreptului de  proprietate pentru suprafata de 1,30 ha teren cu vegetatie forestiera situata pe teritoriul comunei  B, judetul G.
A mai sustinut reclamanta ca a fost  de  foarte multe  ori la CLFFB si a solicitat  intocmirea  documentatiei necesare  si inaintarea  acesteia la CJFFG  in vederea  eliberarii titlului de proprietate, insa desi a trecut mult timp, iar ea este o persoana in varsta si suferinda, nici pana in prezent,  nu i-a fost  eliberat titlu de proprietate pentru  terenul in cauza, ca, abia in toamna  anului 2013, au incheiat un proces verbal de  punere in posesie care, insa, nu face dovada  deplina a dreptului de proprietate,  ea neputand  dispune in mod legal  de proprietatea sa.
In drept, si-a intemeiat actiunea  pe disp. art.53 si urm. din  Legea 18/1991 cu modificarile si completarile  ulterioare, art.3 si urm. din Legea 169/1997. 
 Parata   CLFFB a formulat intampinare prin care  a aratat ca, in baza   adresei nr.1778/14.04.2014, a inaintat catre  OCPI G documentatia  reclamantei privind   eliberarea  titlului de proprietate pentru terenul  forestier obtinut prin sentinta civila nr. a  Judecatoriei Tg-Carbunesti.
A anexat  in copie xerox  adresa nr.1778/14.04.2014.
A solicitat respingerea actiunii si judecata acesteia in lipsa.
CJFFG a formulat intampinare prin care a aratat ca   are competenta sa solutioneze contestatiile, sa invalideze sau sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale si sa emita titluri de proprietate, toate acestea facandu-se, insa, urmare a activitatii comisiilor locale in a caror competenta exclusiva sunt date atributiile de stabilire a suprafetelor de teren ce urmeaza a fi atribuite persoanelor indreptatite, iar punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu poate avea loc decat numai dupa ce s-au facut toate delimitarile necesare, pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, amplasamentul stabilit si intocmirea  documentelor constatatoare, atributii  ce  revin  comisiilor  locale.
Titlul  de proprietate este actul  prin care se finalizeaza activitatea autoritatilor publice  special infiintate in vederea punerii  in aplicare a dispozitiilor legilor fondului funciar, fiind intocmit, potrivit dispozitiilor  art.36 din HG 890/2005, pe baza  documentatiei  inaintate  de  organul local, in speta  CLFFB, aceasta fiind   in culpa pentru eventuale  intarzieri, astfel  ca, nu se poate  retine vreo culpa CJG, cu privire la modul cum si-a indeplinit  obligatiile  prevazute de lege, atata timp cat  aceasta s-a pronuntat  prin emiterea  HCJ nr.4511/2007 de invalidare, conform documentatiei inaintate  de  CLFFB, ori, atat timp  cat documentatia nu a fost inaintata  la comisia judeteana, nu se poate  deduce  si nici  retine existenta  de refuz  sau o tergiversare cu privire la executarea  acestei obligatii, situatie in care se impune si exonerarea  acesteia de la  eventuale   cheltuieli de judecata.
In drept, a invocat   prevederile art.205-208  Cod de procedura civila.
In temeiul  art.223, alin.3 cod procedura  civila, a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
Prin rezolutia  presedintelui de  complet, din data de 5.05.2014,  constatand   ca paratele au depus intampinari, in termenul  prevazut de lege, in temeiul  art.201 alin.2 C.pr.civ., s-a dispus comunicarea  acestora  catre  reclamanta  PV, cu mentiunea  de a depune raspuns   in termen de  10 zile de la comunicare.
La data de  16.05.2014 reclamanta P V  a depus la  dosar  raspuns la intampinari prin care a aratat ca:
Prin intampinarea  depusa de  CLFFB, se  recunosc, de  fapt, ca cele sustinute  de  ea in actiunea  formulata  sunt reale. Astfel, aceasta comisie invedereaza instantei ca, in baza  adresei nr.1778/14.04.2014, a inaintat OCPIG documentatia necesara  privind eliberarea  titlului  de  proprietate pentru terenul forestier obtinut prin sentinta civila  nr.  a  Judecatoriei Tg-Carbunesti, deci exact la  o luna dupa introducerea actiunii sale la instanta (14.03.2014), iar daca nu ii chema in judecata, nici in prezent nu isi indeplineau obligatiile legale in acest sens.
Cu privire la  intampinarea  formulata de parata  CJFFG,   a aratat  ca    obligatiile acesteia izvorasc atat din legile  funciare si celelalte  acte normative, cat  si dintr-o hotarare definitiva a unei instante de  judecata, care este obligatorie.
Prin sentinta civila nr.  pronuntata la data de de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosar nr., a fost admisa in parte cererea formulata de reclamanta PV,   domiciliata in , prin procurator  P. D., domiciliat  in , in contradictoriu cu paratele   CLFFB, cu sediul  in , CJFFG, cu sediul in , avand ca obiect - fond funciar.
A fost obligata CJFFG sa emita titlul de proprietate in favoarea reclamantei conform documentatiei ce i-a fost inaintata cu adresa nr.  1778/14.04.2014 de CLFFB.
A fost respinsa cererea avand ca obiect obligarea CLFFB sa intocmeasca si sa inainteze la CJFFG documentatia necesara emiterii T.P. pentru  1,30 ha, teren cu vegetatie forestiera, ca fiind ramasa fara obiect.
A fost obligata  CJFFG sa plateasca reclamantei suma de 250 lei cheltuieli de judecata.
A fost respinsa  cererea avand ca obiect obligarea CLFFB la plata cheltuielilor de judecata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, s-a retinut ca prin sentinta civila nr.  , pronuntata de Judecatoria Tg. Carbunesti in Dosarul nr. , s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea reclamantei pentru terenul cu vegetatie forestiera in suprafata de 1,30 ha, fara a se proceda la inaintarea de catre parata CLFFB a documentatiei necesare emiterii titlului de proprietate de catre CJFFG, obligatia fiind indeplinita la data de 14.04.2014, dupa introducerea actiunii la 14.03.2014.
In conditiile in care C.L.F.F.B a sustinut si dovedit ca a inaintat documentatia necesara emiterii titlului de proprietate, fapt rezultat din intampinarea depusa de aceasta parata si din adresa nr. 1778/14.04.2014, CJFFG avea obligatia sa emita titlul de proprietate, obligatia nefiind indeplinita pana la data depunerii intampinarii, 28.04.2014 dar nici pana la primul termen de judecata, 20.06.2014.
Fata de aceste considerente  a fost admisa cererea in parte, in sensul ca, in temeiul art. 6 lit.f si art. 36 alin.1 din regulamentul aprobat prin HG nr. 890/2005, s-a dispus obligarea CJFFG sa emita titlul de proprietate in favoarea reclamantei conform documentatiei ce i-a fost inaintata cu adresa nr.  1778/14.04.2014 de CLFFB.
Avand in vedere ca obligatia CLFFB si-a indeplinit obligatia de a intocmi si inainta documentatia la CJFFG, s-a constatat ca cererea avand ca obiect tocmai indeplinirea acesteia obligatii a ramas fara obiect, situatie in care a fost respinsa cererea in acest sens.
Cu privire la cheltuielile de judecata, instanta a constatat ca cererea reclamantei este intemeiata in parte, urmand a dispune obligarea CJFFG la plata cotei de din acestea, culpa comisiei judetene fiind certa, avand in vedere ca sentinta civila nr. 1804/2013 a fost data si in contradictoriu cu aceasta, comisia avand si obligatiile prevazute de art. 6 lit. a si b, dar si pe cele de la art.6 lit.j din regulamentul aprobat prin HG nr. 890/2005. Mai mult, pana la primul termen de chemare in judecata, comisia judeteana nu si-a indeplinit obligatia de emitere a titlului, desi a primit documentatia in cursul lunii aprilie 2014.
S-a retinut ca cererea reclamantei privind obligarea comisiei locale la plata cheltuielilor de judecata nu este  intemeiata, motivat de faptul ca si-a indeplinit obligatia pana la primul termen de chemare in judecata iar reclamanta nu a facut dovada punerii in intarziere a acestei parate, in conditiile legii, respectiv ale art. 1522 C.civ., fiind, deci, aplicabile dispozitiile art. 454 din Codul de procedura civila, astfel ca aceasta cerere a fost  respinsa.
Impotriva acestei sentinte, a declarat apel parata CJFFG, criticand-o pentru netemeinicie si nelegalitate. Prin motivele de apel s-a sustinut ca in mod gresit a fost obligata  la cheltuieli de judecata in cuantum de 250 lei deoarece CJFFG nu isi poate indeplini obligatiile ce ii revin in baza art.6 din HG 890/2005 decat dupa de Comisia Locala intocmeste documentatia si o inainteaza Comisiei Judetene. Astfel ca in speta, culpa pentru intarzierea intocmirii titlului de proprietate ii revine CLFFB care nu a intocmit documentatia in vederea eliberarii titlului.
Totodata, a precizat ca apelanta si-a indeplinit obligatia de a elibera titlul dupa ce  i-a fost transmisa documentatia de catre Comisia Locala, cu adresa 1778/14.04.2014, respectiv la 29.05.2014 deci anterior pronuntarii solutiei instantei de fond ( 20.06.2014 ).
In plus fata de aceste argumente, apelanta a sustinut ca  potrivit disp.art.52 din Legea 18/1991 Republicata, Comisia Judeteana  nu are patrimoniu propriu iar potrivit disp.art.455 Cod procedura civila, daca sunt mai multi parati, acestia vor fi obligati sa plateasca cheltuielile de judecata in mod egal, proportional sau solidar in functie de interesul fiecaruia sau de felul raportului de drept dintre ei.
Apelanta a solicitat admiterea apelului si schimbarea sentintei in sensul  respingerii actiunii ca ramasa fara obiect cu respingerea capatului de cerere privind obligarea CJFFG la cheltuieli de judecata.
 In drept a invocat disp.art.466 si urmatoarele din Legea 134/2010 Republicata.
Intimata PV a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat sustinand, in esenta, ca in mod corect a fost obligata intimata CJFFG la plata cheltuielilor de judecata deoarece CLFFB esti a inaintat documentatia necesara eliberarii titlului la 14.04.2014 iar titlul de proprietate a fost emis mult mai tarziu, respectiv la 29.05.2014, dupa pronuntarea sentintei civile.
Reexaminand sentinta apelata, prin prisma criticilor formulate, tribunalul constata ca apelul este intemeiat.
Potrivit disp.art.5 din HG 890/2005, CJFFG verifica actele de proprietate, stabileste marimea si amplasamentul suprafetelor de teren ce urmeaza fi reconstituite, intocmeste si inainteaza Comisiei Judetene  documentatia necesara in vederea emiterii titlului de proprietate.
Potrivit  disp.art.6 din HG 890/2005,  CJFFG verifica legalitatea propunerilor inaintate de CL, valideaza sau invalideaza aceste propuneri si emite titluri pentru cererile validate.
In speta, instanta a retinut ca CLFFB nu are culpa procesuala deoarece a inaintat documentatia necesara eliberarii titlului de proprietate CJ, dupa promovarea actiunii de catre reclamanta PV dar pana la primul termen de judecata, astfel ca a exonerat-o pe aceasta parata de plata cheltuielilor de judecata, retinand incidenta disp.art.454 Cod procedura civila.
Instanta insa nu a avut in vedere disp.art.6 din HG 890/2005 din care rezulta ca, C J isi indeplineste obligatia de emiterea titlului numai dupa ce CL intocmeste documentatia si o inainteaza celei dintai, astfel ca indeplinirea obligatiei de a emite titlul de proprietate este conditionata de inaintarea documentatiei, de catre CL. Din actele dosarului rezulta ca dupa ce CLFFB, prin adresa nr.1778/14.04.2014, a inaintat documentatia, la 29.05.2014, inainte de pronuntarea sentintei apelate, CJ a eliberat titlul de proprietate in favoarea reclamantei, cu nr.1500967 astfel ca, aceasta nu are culpa procesuala pentru a-i fi aplicate disp.art.453 Cod procedura civila, in opinia tribunalului, culpa procesuala apartinand CL.
In consecinta, pentru considerentele aratate, in baza art.480 Cod procedura civila, se va admite apelul si se va schimba sentinta in sensul ca se va respinge cererea privind obligarea CJFFG la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta.
Se vor mentine restul dispozitiilor sentintei. PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE Admite apelul declarat de apelanta parata CJFFG cu sediul in __., impotriva sentintei civile nr_.. din data de __ pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosar nr. __. in contradictoriu cu intimata reclamanta PV cu domiciliul in __. si intimata parata CLFFB cu sediul in ___..
Schimba sentinta in sensul ca respinge cererea privind obligarea CJFFG la cheltuieli de judecata.
Mentine restul dispozitiilor sentintei.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica de la 23 Octombrie 2014.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri); Fondul funciar

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015