InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Eroare materiala privind mentionarea caii de atac.

(Decizie nr. - din data de 11.11.2014 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Eroare materiala privind mentionarea caii de atac.

Dosar nr. Cod operator: 2443

R O M A N I A
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA I CIVILA
INCHEIERE
Sedinta din Camera de Consiliu din 11 Noiembrie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE ____
Judecator _____..
Grefier ______. Pe rol se afla judecarea cererii de indreptare eroare materiala formulata de petentii T D si T L, strecurata in dispozitivul deciziei civile nr___.. pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr____.
La apelul nominal facut in sedinta din camera de consiliu au lipsit  partile.
Procedura legal indeplinita, fara citarea partilor.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, constatand cererea in stare de judecata, s-a trecut la solutionare. TRIBUNALUL Asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata la Tribunalului Gorj la data de 29.10.2014 petentii T D si T L au solicitat indreptarea erorii materiale strecurata in dispozitivul deciziei civile nr___.. pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr____., in sensul mentionarii corecte a caii de atac, respectiv " Cu recurs in 15 zile de la comunicare" in loc de "Definitiva" asa cum in mod eronat s-a mentionat.
In motivarea cererii, s-a aratat ca dosarul a fost inregistrat sub imperiul vechiului Cod de Procedura Civila, la data de 17.09.2012, iar potrivit art.25 din noul Cod de Procedura Civila, procesele pornite sub legea veche raman supuse prevederilor acesteia.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.281 din vechiul Cod de Procedura Civila.
Tribunalul, analizand cererea formulata, constata ca aceasta este intemeiata si urmeaza sa fie admisa in temeiul dispozitiilor art.281 alin.1 Cod procedura civila, potrivit carora          "erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la cerere".
In temeiul acestor dispozitii legale, tribunalul va dispune indreptarea erorii materiale strecurate in dispozitivul deciziei civile nr____.. pronuntata in dosarul nr___. al Tribunalului Gorj, in sensul mentionarii corecte a caii de atac ca fiind "Recursul" in loc de "Definitiva". PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DISPUNE Admite cererea  de indreptare eroare materiala formulata de petentii T D si T L, strecurata in dispozitivul deciziei civile nr. pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr.
Dispune indreptarea erorii materiale strecurate in dispozitivul deciziei civile nr___. pronuntata in dosarul nr____  al Tribunalului Gorj, in sensul mentionarii corecte a caii de atac ca fiind "Recursul" in loc de "Definitiva".
Cu recurs.
Pronuntata in sedinta publica din 11 Noiembrie 2014, la Tribunalul Gorj.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Litigii de munca. Incadrarea in grupa de munca - Sentinta civila nr. 111 din data de 04.02.2015
Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015