Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Litigii de munca - actiune in constatare

(Sentinta civila nr. 323/2015 din data de 22.01.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Dosar nr.
Cod operator: 2443

R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

Sentinta  Nr. 323/2015
Sedinta publica de la 22 Ianuarie 2015
Completul compus din:
PRESEDINTE
Asistent  judiciar
Asistent  judiciar
Grefier Pe rol fiind judecarea cauzei privind pe reclamantul G P V impotriva paratei SC C E OSA.
La apelul nominal facut in sedinta publica reclamantul a lipsit iar parata a fost reprezentata de   consilier juridic N C.
Procedura  legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat s-a acordat cuvantul partii prezente.
Consilier juridic N C  a solicitat respingerea actiunii avand in vedere si concluziile raportului de expertiza efectuat in cauza.

INSTANTA

Prin  cererea inregistrata sub nr. pe rolul Tribunalului Gorj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, reclamantul GP V, a chemat in judecata  C EO, solicitand instantei ca, prin sentinta ce  va pronunta, sa se constate faptul ca adeverintele nr.16157/06.08.2008 si nr.16158/06.08.2008, eliberate de parata, nu corespund inscrierilor din carnetul de munca al reclamantului in sensul ca in adeverintele mentionate nu au fost inscrise functiile detinute in perioada 15.02.1986-25.01.1988, sens in care se solicita eliberarea unor adeverinte care sa fie conforme cu realitatea, sa se dispuna plata catre reclamant a sporului pentru conditii deosebite, a sporului de noapte, precum si plata unor despagubiri materiale si plata unor despagubiri morale in suma de 2.000.000 lei, cu cheltuieli de judecata.  .
In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca in perioada 01.04.1982-01.03.1983, reclamantul a indeplinit functia de  sef de sectie si nu a beneficiat de sporul pentru conditii deodebite si sporul de noapte. Ca drepturile salariale aferente acestor sporuri, raportat la perioada respectiva sunt in suma de 660 lei spor pentru conditii deosebite si de 1150 lei spor de noapte.
In ce priveste perioada 15.02.1986-25.01.1988, cat a indeplinit functia de inginer sef investitii, sporul pentru conditii deosebite  este in suma de 2350 lei si de 3760 lei spor de noapte.
Cu privire la incadrarea in grupa de munca consemnata in adeverinta nr.16158/06.08.2008, reclamantul a aratat ca in perioada 15.02.1986-25.01.1988, cat a indeplinit functia de inginer sef investitii nu i-a fost acordata incadrarea corespunzatoare in grupa de munca.
A mai aratat reclamantul, ca desi a prestat ore suplimentare, fiind cadru  de conducere, nu a fost remunerat corespunzator.
Reclamantul a facut mentiunea ca eliberarea acestor adeverintei este necesara la recalcularea drepturilor de pensiei.
In dovedirea  actiunii a  depus la  dosar  copia carnetului de munca, adeverintele nr.16157/06.08.2008 si nr.16158/06.08.2008 eliberate de parata, solicitari adresate  unitatii parate, aprecieri personale cu privire la activitatea desfasurata.
Parata SC C E  O SA a formulat  intampinare solicitand  respingerea actiunii ca nefondata, motivand in esenta faptul ca adeverintele emise si pe care rclamantul le contesta, au fost eliberate in urma documentelor existente in arhiva societatii,documente ce au fost depuse la dosarul cauzei (filele 35-39)
Reclamantul a formulat raspuns la intampinare, reiterand practic motivele prezentate in actiunea principala.
La data de 20.03.2014,  reclamantul a solicitat efectuarea in cauza a unei expertize de specialitate referitoare la conditiile de munca in care reclamantul si-a desfasurat activitatea, precum si efectuarea in cauza a unei expertize contabile. A mai solicitat reclamantul incuviintarea probei testimoniale, pentru a demonstra conditiile in care acesta si-a desfasurat activitatea.
Prin incheierea de sedinta din data de 05.06.2014 (fila 158), instanta a incuviintat proba cu expertiza contabila solicitata de catre reclamant si a respins efectuarea in cauza a probei cu expertiza tehnica-specialitatea mediu si proba testimoniala, instanta desemnand in acest sens pe doamnul expert A I,stabilind obiectivele expertizei prin incheierea de sedintadin data de 12.06.2014 (fila 161 din dosar).
Analizand  actele si lucrarile dosarului,  instanta retine si constata constata   urmatoarele:
Reclamantul G P V si-a desfasurat activitatea in cadrul I E R ca Inginer principal, Sef de sectie, Sef birou Investitii si Inginer sef Investitii, asa cum reiese din mentiunile inserate in carnetul de munca.
Prin actiunea de fata s-a solicitat instantei ca, prin sentinta ce  va pronunta, sa se constate faptul ca adeverintele nr.16157/06.08.2008 si nr.16158/06.08.2008, eliberate de parata, nu corespund inscrierilor din carnetul de munca al reclamantului in sensul ca in adeverintele mentionate nu au fost inscrise functiile detinute in perioada 15.02.1986-25.01.1988, sens in care se solicita eliberarea unor adeverinte care sa fie conforme cu realitatea, sa se dispuna plata catre reclamant a sporului pentru conditii deosebite, a sporului de noapte, precum si plata unor despagubiri materiale si plata unor despagubiri morale in suma de 2.000.000 lei, cu cheltuieli de judecata.  .
Din analiza intregului material probator inclusiv din analiza raportului de expertiza efectuat in cauza (filele173-179din dosar), instanta a concluzionat faptul ca  nu exista inadvertente intre adeveritele a caror veridicitate reclamantul o contesta si situatia de fapt, consemnata in documentele existente in cadrul paratei si care au fost puse la dispozitia expertului cat si cele puse la dispozitie de catre avocatul reclamantului.
Astfel ca, datele cu privire la acordarea sporului de noapte si acordarea sporului pentru conditii de munca deosebite au fost corect mentionate in adeverintele 16157/06.08.2008 si nr.16158/06.08.2008 eliberate reclamantului de catre C E R.
Pe care de consecinta, reclamantului nu i se cuvin diferente de drepturi banesti aferente perioadei 02.11.1981-10.02.1988.
Cu privire la conditiile de munca in care reclamantul si-a desfasurat activitatea instanta retine ca potrivit Ordinului MMPS si MS nr.50/1990, art.3si Anexa 2, pct.123, activitatea desfasurata de reclamant  in perioada 02.11.1981-10.02.1986 a fost incadrat in grupa a II-a de munca, asa cum s-a specificat si in adeverinta eliberata si valorificata va stabilirea pensiei de catre CP.
Sustinerea reclamantului potrivit careia activitatea desfasurata de catre acesta la locul de munca in conformitate cu exigentele impuse de instituirea starii de necesitate a regimului militarizat in Sistemul Energetic National conform Decretului nr.208/1985, nu are relevanta asupra incadrarii activitatii desfasurate de reclamant in conditii deosebite. Mentiunile din carnetul de munca al reclaamntului pentru perioada 02.11.1981-10.02.1988,  s-a facut cu respectarea Decretului nr.92/1976.
In  aceste conditii, instanta nu retine vreo culpa in sarcina paratei, pentru a o obliga la plata catre reclamant a daunelor materiale solicitate.
In ce priveste solicitarea reclamantului de acordare a daunelor morale, instanta retine faptul ca in cauza de fata nu s-a facut dovada prejudiciului moral suferit; avand in vedere scopul reparator, moral, acordarea daunelor morale trebuie sa se intemeieze pe o legatura de cauzalitate dovedita intre vatamarea pretinsa de catre salariat si fapta angajatorului, de natura a produce pretinsa vatamare; in aceasta situatie sarcina probei apartine salariatului lezat, respectiv a contestatorului din cauza de fata.
Astfel, contestatorul nu a probat existenta si intinderea prejudiciului moral, a existentei si intinderii vatamarii, nefiind suficienta simpla sustinere in sensul lezarii onoarei si demnitatii. Mai mult, masura militarizarii locului de munca nu poate fi retinuta in sarcina angajatorului, fiind o masura impusa la acea vreme .
Avand in vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa respinga actiunea formulata.                                    PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE : Respinge actiunea formulata de reclamantul GPV, cu domiciliul ales la Cabinet Avocat D C, in, jud. Gorj, impotriva paratei SC C E O SA, cu sediul in Tg-Jiu,strada  judetul Gorj, in favoarea Tribunalului Gorj - sectia civila.
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Gorj.
 Pronuntata in sedinta publica, azi 18.09.2014, la Judecatoria Tribunalul Gorj.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015
Lipsa semnaturii pe cererea de apel atrage nulitatea caii de atac declarata - art 470 C.proc.civ. - Decizie nr. 405/2015 din data de 01.04.2015
Obligativitatea instan?ei de a solu?iona cu prioritate excep?iile de procedura sau de fond care fac inutila administrarea de probe sau cercetarea in fond a cauzei - Decizie nr. 421/2015 din data de 02.04.2015
Reconstituirea dreptului de proprietate legea 18/1991 - Decizie nr. 307/2015 din data de 11.03.2015