Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Arges

legea 10/2001 - revendicare - fond

(Decizie nr. 18 din data de 31.03.2008 pronuntata de Tribunalul Arges)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Tribunalul Arges | Jurisprudenta Tribunalul Arges

Dosar nr. 2807/109/2007

TRIBUNALUL ARGES
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA Nr. 87

Obiectul: legea 10/2001 - revendicare - fond

      
     
     Asupra actiunii civile de fata;
     Prin cererea  inregistrata pe rolul prezentei  instante sub nr. 10413 din
05.10.2007 reclamanta B V a chemat in judecata pe paratul municipiul Pitesti
solicitand ca prin hotararea  ce se va pronunta acesta  sa fie obligat   sa-i restituie ,
prin  acordarea de masuri reparatorii , un teren in suprafata de 608 mp. situat in
Pitesti , B-dul republicii nr. 162-164 si cheltuieli de judecata  .
     In  motivarea cererii reclamanta arata ca este unica mostenitoare , in calitate
de sora a defunctului D  R, decedata la 29.09.2006 al carei sot a dobandit prin
contractul de  vanzare cumparare autentificat sub nr. 3482/09.02.1948 un teren in
suprafata  de 1200 mp cu care acesta a fost  inregistrat in evidentele fiscale locale .
     Se mai arata ca dupa anul 1990 autoarea sa, apoi reclamanta a intreprins 
demersuri de recuperare a imobilului teren  preluat fara titlu de statul roman .
     Ca urmare  a acestor  demersuri , prin decizia civila  nr. 1049/17.06.1992 a
Tribunalului Arges s-a dispus restituirea in natura pentru o parte din  terenul
revendicat , care era liber de constructie .
     Pentru  diferenta de teren nerestituita , reclamanta solicita acordarea de
masuri  reparatorii in conditiile legii speciale si ale dreptului comun.
     In drept , actiunea a fost intemeiata  pe disp.art. 480  si urm. C.civ. , pe
disp.Legii nr. 247/2005.
     In dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar urmatoarele inscrisuri :
certificatul de mostenitor nr. 227/2006 si nr. 1390/1991 , contractul de vanzare
cumparare nr. 348/1948 , declaratie individuala pentru impunerea  veniturilor
proprietatilor nr. 2609/1950 si  decizia civila nr. 1049/1992 a Tribunalului Arges .
     La termenul de judecata din 17.12.2007  instanta a  pus in vedere reclamantei
asistata de aparatorul ales sa-si precizeze  in fapt, si in drept cererea de chemare in
judecata.
     Prin cererea completatoare aflata la  filele 21-23 reclamanta arata  in esenta 
ca este persoana indreptatita  sa emita pretentii cu privire la imobilul in litigiu ,
datorita raporturilor de natura  succesorala  in care acesta se gaseste  cu proprietarul
initial  D  M , iar odata cu aparitia Legilor  10 /2001 si 247/2005 i s-a creat  cadrul
legal  de a solicita acordarea de masuri reparatorii pentru acest imobil .
     Prin aceeasi cerere completatoare ,  reclamanta arata ca isi intemeiaza  in
drept actiunea pe dispozitiile codului de procedura civila si ale Legii 10/2001 si
respectiv  Legii nr.  247/2005, precum si pe  disp.art. 480 C.civ.
     La termenul de judecata din 18.02.2008 reclamanta , asistata de avocat
precizeaza ca pentru terenul in suprafata de 608  mp. nu a formulat notificare  in
temeiul Legii nr. 10/2001 , iar temeiul de drept al cererii il reprezinta disp.art. 480
C.civ.
     In aceeasi sentinta publica , reclamanta  la solicitarea instantei a precizat ca 
valoarea terenului solicitat este de 370.000 lei  si a solicitat administrarea
urmatoarelor  categorii de probe : inscrisuri si expertiza tehnica prin care sa se
identifice terenul , regimul  juridic al acestuia si sa precizeze expertul daca este
posibila  retrocedarea  in natura , probe incuviintate de instanta.
     Analizand  actele si lucrarile dosarului instanta va retine in fapt urmatoarele :
     Reclamanta  este sora defunctei D R, decedata la data de 29.09.2006,care a
fost singura mostenitoare  a defunctului D M decedat la data  de 24.11.1978 , in
calitate  de sotie supravietuitoare , in  patrimoniul careia se gasea  la data decesului 
suprafata de 1200 mp., teren constructii  situat  in Pitesti, B-dul Republicii  nr.
162164 ,dobandit  prin  contractul de vanzare autentificat sub nr. 3482/1948 , astfel
cum rezulta din inscrisurile  aflate la filele 4-6 dosar.
     In aceasta calitate ,reclamanta a formulat  prezenta cerere prin care revendica
diferenta  de teren de la 826 mp. , cat a  obtinut  in actiunea in revendicare autoarea
sa, D R prin decizia civila nr. 1049/17.06.1992 pana la 1200 mp. cat a avut in
proprietate  sotul acesteia  D M.
     Prin  raportul  de expertiza  intocmit in cauza  de exp. A O, astfel cum acesta
a fost completat s-a transpus in teren actul de vanzare  cumparate nr. 3482/1948
,decizia civila nr. 1049/1992  si s-a  concluzionat ca  terenul in litigiu  ce masoara 
544 mp.  este ocupat de constructia blocului de locuinte nr. 1 situat pe str. Fratii
Golesti nr. 15 si spatiul de siguranta al acestuia.
     Aceleasi concluzii se desprind si din   considerentele deciziei civile nr.
1049/1992( filele 10-13 dosar) , precum si  faptul ca terenul  a intrat in proprietatea
statului fara nici un titlu .
     Asadar , terenul in litigiu  intra sub  incidenta disp.art. 1 alin.2 din Legea nr.
10/2001 reclamanta fiind indreptatita sa solicite masuri reparatorii in temeiul legii
speciale pentru  acesta .
     Insa, asa cum s-a retinut  prin incheierea de sedinta din 18.02.2008 aceasta
nu a formulat  notificare in temeiul art. 22 din actul  normativ mai sus mentionat.
     Neindeplinirea procedurii  prealabile obligatorii  mai sus mentionate atrage
pierderea dreptului de a solicita  in justitie masuri reparatorii in natura sau prin
echivalent potrivit alin.5 din art. 22 .
     Pentru aceste considerente, actiunea formulata de reclamanta intemeiata pe
disp . Legii nr. 10/2001 apare ca nefondata.
     Analizand cererea prin prisma  disp.art. 480 C.civ , instanta va constata ca 
actiunea nu este intemeiata .
     Astfel, actiunea in  revendicare reglementata de disp.art. 480 C.civ. este
actiune reala  prin care proprietarul , care a pierdut  posesia bunului sau, cere
restituirea  acestuia de la posesorul neproprietar.
     Asadar, in cadrul actiunii in revendicare  nu se poate solicita decat  restituirea
in natura a bunului ori reclamanta avand cunostinta  inca din anul 1992  ca terenul
in litigiu  este afectat de constructia unui bloc a solicitat acordarea de masuri
reparatorii ,ceea ce nu este posibil in cadrul  actiunii in revendicare .
     Pentru aceste considerente, instanta in temeiul art. 480 C.civ. si disp.Legii
10/2001  va respinge actiunea ca nefondata.
     
HOTARASTE

     Respinge ca nefondata actiunea formulata de reclamanta B V in
contradictoriu cu paratul  MUNICIPIUL PITESTI PRIN PRIMAR - Pitesti str
Victoriei nr. 24, jud. Arges .
     Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare .
          Pronuntata in sedinta publica de la 31 Martie 2008 la Tribunalul Arges-sectia
civila.

 
 
 
  3

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010