Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Braila

SANCTIUNE DISCIPLINARA - FUNCTIONAR PUBLIC CU STATUT SPECIAL

(Sentinta civila nr. 773 din data de 22.10.2009 pronuntata de Tribunalul Braila)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Tribunalul Braila | Jurisprudenta Tribunalul Braila

SENTINTA CONTENCIOS ADMINISTRATIV
NR.773
DATA 22.10.2009
TITLU: SANCTIUNE DISCIPLINARA - FUNCTIONAR PUBLIC CU STATUT SPECIAL
DOMENII ASOCIATE: RAPORTURI DE MUNCA
REZUMATUL SPETEI:

          Prin cererea inregistrata pe rolul pe rolul Tribunalului Braila, reclamantul A, in contradictoriu cu paratul B, a formulat contestatie impotriva Deciziei nr.G 20830 din data de 08.04.2009 prin care i s-a aplicat masura de "mustrare scrisa" solicitand constatarea nulitatii actelor de cercetare precum si anularea deciziei. Totodata, reclamantul a solicitat si obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.
          In motivarea actiunii reclamantul reclamantul a aratat ca motivele de nulitate a actelor de procedura si a deciziei contestat sunt urmatoarele:
          Comisia de disciplina nu a fost legal sesizata intrucat pretinsa abatere a fost constatata de presedintele acesteia urmare a efectuarii cercetarilor in cazul colegului sau, Cazan Aurelian astfel ca, prin raspunsul adresat comisiei subcomisarul Vasioiu Marius a adus la cunostinta rezultatul investigatiilor facute. Or, a aratat reclamantul, in cazul sau sunt doua sesizari si doua inscrisuri emanate de la persoane cu functii si atributii diferite si nu se poate sti exact care este persoana fata de care, in decursul cercetarilor disciplinare trebuia realizata contradictorialitatea si citarea la fiecare termen procedural potrivit art.17 lit.d din O.M.J. nr.2856/2004 si, respectiv, art.24 alin.2 din acelasi ordin. De altfel, a precizat reclamantul, potrivit art.21 alin.2, era necesar ca persoana care a constatat abaterea, sa formuleze si sesizarea dar in cazul sau nu s-a intamplat in acest mod.
          Un alt motiv de nulitate indicat de reclamant a fost acela al mentionarii incorecte de catre Comisia de disciplina a actului normativ incalcat prin savarsirea abaterii disciplinare. In acest sens, s-a precizat ca in exercitarea atributiilor de serviciu functionarul public aflat in serviciul de paza al penitenciarului nu se supune nici unui consemn particular sau general intrucat nu are calitatea de militar si trebuia sa respecte "indatoririle generale si specifice ale posturilor de paza" conform mapei documentare nr.G S 596278/01.07.2008, document existent la posturile de paza.
          Totodata, s-a considerat de reclamant ca in referatul Comisiei de disciplina nu s-au inscris mentiunile obligatorii conform art.30 alin.2 lit.b din O.M.J. nr.2856/2004 respectiv compartimentul in care isi desfasoara activitatea, art.30 alin.2 lit.c din aceleasi ordin, respectiv domiciliul persoanelor audiate si art.30 lit.f si g respectiv propunerea masurii de sanctionare si motivarea acesteia.
          Pe fondul cauzei, reclamantul a sustinut ca a indeplinit si executat sarcinile de serviciu ce-i reveneau in calitate de agent de paza si in conformitate cu documentul mentionat mai sus aflat in postul de paza. Astfel, contrar concluziei comisiei de disciplina, avea obligatia de a soma si retine persoane necunoscute care intra sau ies in/din zona stabilita conform indatoririlor specifice ale postului si, in cazul in care vizibilitatea este redusa si nu se poate identifica persoana, se folosesc mijloacele de iluminare aflate in dotarea postului sau a persoanei care solicita accesul.
          Intrucat din cursul cercetarii a rezultat ca in timpul efectuarii serviciului sau vizibilitatea era foarte buna iar persoana care a patruns pe perimetru era una cunoscuta lui, reclamantul considera ca si-a indeplinit obligatiile ce-i reveneau, identificarea persoanei prin iluminare si schimb de parole fiind inutila si neinclusa in mapa documentara la care a facut referire.
          Reclamantul a mai aratat ca si masura luata impotriva sa este incorecta intrucat nu s-a tinut cont de criteriile de individualizare a sanctiunii prevazute de O.M.J. nr.2856/2004.
          In drept, s-au invocat si prevederile Legii nr.554/2004 si ale Legii nr.293/2004.
          Prin intampinarea formulata in termen procedural, paratul B a solicitat respingerea ca nefondata a actiunii introductive considerand actul contestat temeinic si legal.
          Astfel, a precizat paratul, sesizarea a fost facuta legal de catre conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea reclamantul care a fost audiat de comisia de disciplina in prezenta aparatorului functionarului public cercetat, asigurandu-se astfel respectarea principiului contradictorialitatii.
          Paratul a aratat ca art.30 din Ordinul nr.2856/2004 nu prevede obligativitatea mentionarii in referatul comisiei de cercetare a actului normativ incalcat.
          Nici celelalte motive de nulitate a actelor de cercetare nu sunt indeplinite in opinia paratului care, subliniind o confuzie a reclamantului, a precizat ca referatul final al comisiei de disciplina nr.G 20539/06.04.2004 ( si nu G 19380/17.03.2009) contine toate elementele prevazute de lege.
          Cat priveste apararea reclamantului pe fond, s-a aratat ca legea nu prevede ca exista o diferentiere a modului in care agentul de paza trebuie sa se comporte intre persoanele cunoscute sau necunoscute, seful de tura neavand dreptul de a intra in perimetrul postului de paza fara sa fie insotit de seful de schimb sau loctiitorul sefului de tura. In situatia concreta sustine paratul, reclamantul avea obligatia de a-l soma de seful de tura si de a efectua identificarile legale, similar cu serviciul de paza executat in unitati militare.
          Si sub aspectul criteriilor de individualizare a sanctiunii aplicata reclamantului se apreciaza de parat ca s-au respectat prevederile legale, un lucru important neprecizat de acesta fiind faptul ca in luna noiembrie 2008, cu ocazia efectuarii testarii cunostintelor de specialitate, a primit calificativul "satisfacator".  
          Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:
          Prin actul contestat in cauza, Decizia nr.G 20830/08.04.2009 emisa de directorul B s-a aplicat reclamantului - functionar public cu statut special in cadrul B sanctiunea prevazuta de art.62 lit.a din Legea nr.293/2004 pentru comiterea abaterii disciplinare prevazuta de art.61 lit.b din Legea nr.293/2004 respectiv "neglijenta si superficialitate in indeplinirea atributiilor de serviciu si a dispozitiilor legale in materie".
          Pentru aplicarea acestei sanctiuni s-a retinut ca din verificarile efectuate de catre comisia de disciplina a rezultat ca seful de tura pe schimbul din noaptea de 30/31.12.2008 a ajuns in zona de responsabilitate a postului de paza nr.2 fara sa fie somat si identificat de catre reclamant, acesta incalcand prevederile consemnului particular si general al postului. S-a mai aratat ca agentii din posturile de paza se subordoneaza din punctul de vedere al inviolabilitatii sefului de schimb si loctiitorului sefului de tura si nu sefului de tura astfel incat reclamantul avea obligatia de a-l soma si retine pe seful de tura pana la sosirea persoanelor carora li se subordoneaza.
          In acest mod s-a considerat ca reclamantul a incalcat prevederile din fisa postului si cele din consemnul postului nr.2, prevederile art.46 litera d din Legea nr.293/2004 privind statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor.
          Motivele de nulitate ale actelor de cercetare disciplinara nu au fost retinute de instanta pentru urmatoarele considerente:
          In privinta modalitatii de sesizare ale comisiei de disciplina, s-a observat ca art.22 alin.1 din O.M.J. nr.2856/2004 prevede ca mai multe modalitati printre care si conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carei fapta este sesizata iar art.21 alin.2 al acestui act nu impune obligativitatea (asa cum gresit considera reclamantul) ca persoana care constata abaterea sa faca sesizare.
          In cazul reclamantului, s-a constatat ca, urmare a analizarii sesizarii privind pe agentul C, presedintele comisiei de disciplina a instiintat pe directorul adjunct de siguranta si regim penitenciar de corectitudinea indeplinirii atributiilor de serviciu. Acesta a efectuat cercetari si a sesizat Comisia de disciplina asupra faptei reclamantului din timpul efectuarii serviciului de paza in noaptea de 30/31.12.2008, in cursul cercetarilor fiind si audiat astfel incat s-au respectat atat prevederile legale mentionate in actiune cat si principiul contradictorialitatii.
          Nici motivul incorectei indicari a actului normativ incalcat prin savarsirea abaterii nu a fost considerat real intrucat in elementele prevazute de art.30 din O.M.J. nr.2856/2004 pe care trebuie sa le contina referatul comisiei de disciplina nu este inclus si cel precizat de reclamant.
          De altfel, s-a observat ca referatul criticat de reclamant nr.67/02.04.2009 contine toate mentiunile prevazute de art.30, insa lipsa vreuneia din ele nu este sanctionata de nulitatea actului, contrar sustinerilor din actiunea introductiva, motivele de nulitate prevazute de lege vizand doar actul administrativ de sanctionare conform art.33 din O.M.J. nr.2856/2004.
          Referitor la aspectele de netemeinicie ale deciziei nr.G 20830/08.04.2009, tribunalul a retinut ca reclamantul a fost sanctionat pentru nerespectarea prevederilor din fisa postului, consemnul postului nr.2 si prevederile art.46 lit.d din Legea nr.293/2004, care arata ca "functionarul public din sistemul administratiei si din sistemul administratiei penitenciare are obligatia de a executa cu profesionalism si in termenul stabilit dispozitiile date de conducatorii ierarhici".
          In cauza, atat din decizia contestata cat si din actele de cercetare nu a reiesit ca in sarcina reclamantului s-ar fi retinut neexecutarea dispozitiilor date de conducatorii ierarhici ci ca ar fi incalcat consemnul particular si general al postului de paza, aspecte care pot fi incluse in nerespectarea atributiilor de serviciu, abatere prevazuta de art.61 lit.b din Legea nr.293/2004 (in vigoare la data constatarii faptei) pentru care s-a aplicat sanctiunea contestata.
          Or, pentru verificarea situatiei reale, respectiv daca intr-adevar reclamantul a procedat in mod corect si legal in conditiile in care apararile sale constante, atat in fata instantei cat si in cursul cercetarii disciplinare, au reliefat alte obligatii decat cele indicate de parat, se impunea verificarea atributiilor din fisa postului, fisa consemnului nr.2, a mapei documentare nr.GS 596278 care cuprinde, conform sustinerilor reclamantului, indatoririle generale si specifice ale posturilor de paza precum si a regulamentelor de paza.
          Insa paratul nu a pus la dispozitia instantei aceste inscrisuri invocand caracterul lor secret, in privinta fostei fise a postului reclamantului pentru data de 30/31.12.2008 precizand ca nu mai exista.
          Tribunalul a apreciat insa ca argumentele paratului nu pot fi primite, prin acestea incalcandu-se drepturile reclamantului care sunt prevazute atat de Constitutia Romaniei cat si a Conventiei Europene a Drepturilor Omului.
          S-a observat astfel ca, asa cum s-a statuat in mod constant de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (cauzele Lupsa si Kaya contra Romaniei), nici o persoana care face obiectul unei masuri bazate pe motive de siguranta nationala nu trebuie lipsita de garantii impotriva arbitrajului. In special ea trebuie sa aiba posibilitatea de a cere controlul masurii litigioase de catre un organ independent si impartial, abilitat sa analizeze toate chestiunile de fapt si de drept pertinente pentru a putea statua asupra legalitatii masurii si a sanctiona un eventual abuz al autoritatii. In fata acestui organ de control, persoana respectiva sa beneficieze de o procedura contradictorie pentru a-si putea prezenta punctul de vedere si a respinge argumentele autoritatilor.
          Este adevarat ca reclamantul nu a fost cercetat pentru o astfel de abatere, dar, cu atat mai mult cu cat fapta sa nu este atat de grava sunt valabile argumentele Curtii.
          Totodata, Curtea Constitutionala a stabilit prin Decizia nr.763/2006 ca judecatorul are acces la documentele situate pe niveluri diferite de secretizare potrivit Legii nr.182/2002, normele restrictive in aceasta privinta vizand exclusiv persoana in cauza astfel ca prin aplicarea corecta a legislatiei in materie exercitarea efectiva si corecta a dreptului la aparare este asigurata potrivit exigentelor si normelor constitutionale si conventionale iar riscul de arbitrariu din partea autoritatilor administrative este inlaturat.
          Tribunalul a considerat ca, in lipsa inscrisurilor incuviintate ca probe in cauza, s-ar proceda la o examinare formala a actului contestat fara a se verifica daca reclamantul a savarsit abaterea disciplinara pentru care a fost sanctionat si s-ar incalca drepturile prevazute de C.E.D.O. intrucat acesta nu a beneficiat de protectie impotriva arbitrariului organului emitent al actului administrativ.
          Avand in vedere cele expuse mai sus, tribunalul a apreciat ca prezenta actiune este fondata si a admis-o ca atare. Pe cale de consecinta, a dispus anularea actului contestat, respectiv Decizia nr.G 20830/08.04.2009 emisa de directorul B.
          Ca parte cazuta in pretentii, paratul a fost obligat potrivit art.274 din Codul de procedura civila la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata efectuate de acesta in cursul procesului (taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu aparator).
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
Conflict de munca. Criteriile de acordare ale adaosului pentru sarbatoarea de Pasti prevazut in Contractul colectiv de munca. Functionarea sucursalei in baza delegarilor de competenta. - Sentinta civila nr. 1557/LM/2010 din data de 02.11.2010
Recurs rectificare carnet de munca - Sentinta civila nr. 1719 din data de 25.01.2010
Raspunderea patrimoniala a angajatilor. - Sentinta civila nr. 217 din data de 24.02.2011
Lipsa in gestiune. Raspunderea patrimoniala a mostenitorilor salariatului decedat. - Sentinta civila nr. 835 din data de 16.06.2011
Actiunea in raspundere patrimoniala. Prejudiciul produs de sofer prin depasirea consumului de combustibil. - Sentinta civila nr. 309 din data de 24.03.2011
Drepturi salariale - Sentinta comerciala nr. 472/CA din data de 09.09.2010
LITIGIU DE MUNCA. RASPUNDERE SUBSIDIARA - Decizie nr. 10 din data de 19.01.2010
Functionar public cu statut special. Incetarea raporturilor de serviciu urmare a intervenirii unei hotarari penale definitive de condamnare. Petenta ofiter de politie judiciara. Atacarea ordinului Ministerului Afacerilor de Interne prin care s-a constata - Decizie nr. 62/F din data de 10.04.2014
Acordarea indemnizatiei de dispozitiv - Decizie nr. 488/F din data de 25.04.2008
Spor de confidentialitate solicitat de magistrati admisibilitate. - Decizie nr. 348/F din data de 16.04.2008
Acordarea pentru anumite categorii de politisti din cadrul structurilor teritoriale ale Politiei Romane, a suplimentelor de hrana M12B, daca acestia desfasoara activitati in ture. Aplicabilitatea HG nr. 65/2003 si Ordinul MAI nr. 440/2003. - Decizie nr. 617/R din data de 30.09.2008
Dreptul functionarilor publici angajati in structuri MIRA de a li se plati prima de concediu si sporul de fidelitate. Admisibilitatea chemarii in garantie a Ministerului Economiei si Finantelor. - Decizie nr. 429/R din data de 01.07.2008
Legalitatea acordarii pentru politisti a sporului de fidelitate si a primei de concediu. Drepturile salariale suspendate nu au fost anulate prin actele normative care au determinat suspendarea, anume legile bugetului de stat pe anul 2001-2006 - Decizie nr. 434/R din data de 01.07.2008
Reactualizarea debitului principal cu rata inflatiei si acordarea de dobanzi legale pentru neexecutarea la timp a obligatiilor de plata. Regim juridic si temeiuri de drept. - Decizie nr. 146/R din data de 03.04.2007
Contencios administrativ si fiscal - litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) - Sentinta civila nr. 7/CC din data de 03.02.2010
Sanctiune disciplinara. Vinovatie salariat. - Decizie nr. 1727 din data de 21.10.2013