InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Contract de arenda. Interpretarea clauzelor in conformitate cu dispozitiile art. 977 - 985 Cod civil.

(Sentinta civila nr. 194 din data de 23.02.2011 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

       3. Contract de arenda. Interpretarea clauzelor in conformitate cu dispozitiile art. 977 -  985 Cod civil.
       
       - Cod civil, art. 977 - 985 Cum din cauza rezulta ca arendasul a platit de fiecare data arenda in bani si nu in produse, si ca atare aceasta a fost intentia comuna a partilor, in interpretarea contractului, conform art. 977 Cod civil, trebuia subinteleasa in acest fel. (TRIBUNALUL CALARASI - SECTIA CIVILA, DECIZIA CIVILA 
Nr.194/R  din23 februarie 2011)
       
       
       Prin actiunea introdusa la Judecatoria Lehliu Gara si inregistrata sub nr. x/249/2010, reclamanta T, a chemat in judecata pe paratul E, solicitand sa se dispuna rezilierea contractului de arendare incheiat intre reclamanta si parat la data de 12.12.2006 si obligarea paratului la plata de daune morale in cuantum de 800 lei deoarece plata arendei aferenta anilor 2007-2009 s-a efectuat cu intarziere, cu cheltuieli de judecata.
       In motivarea actiunii reclamanta arata ca la data de 12.12.2006 a incheiat cu paratul contractul de arendare al terenului arabil in suprafata de 3,03 ha situat in extravilanul loc. T, jud.Calarasi, pe o perioada de 7 ani, expirand la data de 12.12.2013, iar pe perioada derularii contractului paratul nu a respectat termenul pentru plata arendei aferente anului 2009 prevazuta la pct. 5.2 din contractul de arenda.
       Precizeaza ca recoltarea de pe suprafata de teren s-a efectuat in perioada anilor 2007-10.08.2010 in lunile iunie si iulie iar plata aferent perioadei s-a efectuat astfel:
       -pentru anul 2007 plata arendei s-a efectuat in luna noiembrie cu o intarziere de aproximativ 5 luni;
       -pentru anul 2008 plata arendei s-a efectuat in noiembrie;
       -pentru anul 2009 plata arendei s-a efectuat in luna septembrie;
       -pentru anul 2010 plata arendei nu s-a efectuat, chiar daca recoltarea s-a efectuat la data de 25.06.2010, astfel ca s-a depasit termenul de plata prevazut in contract de 45 zile.
       Reclamanta precizeaza ca suma solicitata cu titlu de daune morale reprezinta dobanda legala pe care ar fi incasat-o daca plata arendei s-ar fi efectuat la timp si ar fi depus banii la banca.
       Totodata arata ca plata arendei in bani nu s-a efectuat la pretul stabilit prin intelegerea partilor, paratul a achitat numai 3,5 lei pe un kg de grau, in timp ce la momentul recoltarii pretul unui kg de grau era de 5,3 lei si in acest mod paratul a adus un prejudiciu in suma de 4320 lei (5,3 - 3,5 = 1,8 lei/kg de grau x 800 kg de grau/ha = 1440 lei x 3,03 ha = 4320 lei).
       Reclamanta mai arata ca a incercat sa rezilieze contractul de arenda prin acordul partilor, insa paratul nu a dorit sa se prezinte la discutii desi a fost notificat de 2 ori, precizand ca contractul de arendare va inceta doar la data expirarii, respectiv 12.12.2013, indiferent de vointa reclamantei.
       In drept se invoca dispozitiile Lg.nr.16/1994 si ale  C.pr.civ.
       In dovedirea celor de mai sus, reclamanta solicita proba cu inscrisuri si martori.
       La termenul din 23.09.2010 reclamanta si-a precizat actiunea in sensul ca daunele solicitate vizeaza anul 2008,2009 cand plata arendei s-a efectuat cu intarziere, si anul 2010 cand arenda nu a fost platita.
       Paratul, desi legal citat nu a formulat intampinare, dar s-a prezentat si la prima zi de infatisare si a invederat ca este de acord cu rezilierea contractului, iar plata arendei a efectuat-o in fiecare an, iar pentru 2010 graul se afla in siloz la Fundulea.
       In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si proba testimoniala, fiind audiat un martor pentru fiecare parte.
       Solutionand cauza, prin sentinta civila nr.795/2010, Judecatoria Lehliu Gara a admis in parte actiunea formulata de reclamanta T reprezentata prin mandatar in contradictoriu cu paratul E.
A reziliat contractul de arendare din 12.12.2006 incheiat intre reclamanta si parat si inregistrat la Consiliul Local al com. T sub nr.139 din 14.12.2006.
A respins capatul secund de cerere privind daunele interese.
A obligat paratul la plata catre reclamanta a sumei de 75 lei, cheltuieli de judecata.
       Impotriva acestei sentinte in termen legal a formulat recurs reclamanta T apreciind-o netemeinica si nelegala solicitand admiterea recursului, cu obligarea paratului la plata arendei aferente anului 2010, cu plata cheltuielilor de judecata de la fond si recurs pe urmatoarele considerente:
       Se apreciaza ca instanta a facut o interpretare eronata a normelor legale in vigoare, motiv pentru care, tribunalul, il incadreaza din oficiu, in dispozitiile art.304alin.1 pct.9 C. proc. civ.(incalcarea si aplicarea gresita a legii).
       In mod nelegal i s-a respins capatul de cerere privind plata daunelor materiale deoarece a facut dovada pretului graului conform adresei nr.182858/04.08.2010 a Directorului General Politici Agricole din MADR din care rezulta ca: in perioada 17.06 - 05.08.2009 pretul a oscilat intre 450 - 374 lei / tona, in anul 2010, aceeasi perioada pretul a oscilat intre 475 - 458 lei/tona avand dreptul la restituirea sumei de 1110,192 lei adica 800 kg/ha ori 3,03 ha ori 458 lei / tona. Acest pret este cel mai scazut este pretul graului furajer nu pentru cel de panificatie care este mai mare.
       Conventia partilor a fost ca plata sa se faca in bani si nu in natura, in termen de 45 de zile de la recoltare fapt ce nu-i dadea dreptul arendasului sa depuna in contul acestei sume cantitatea de grau echivalenta la siloz. Plata conform contractului de arenda se face la sediul arendasului sau cel al arendatorului prin mandat postal.
       Cu privire la cheltuielile de judecata arata ca a solicitat contravaloarea a 768 lei (taxa judiciara de timbru si timbru judiciar) dar si cheltuielile constand in transportul reprezentantului sau legal la toate termenele de judecata in cuantum de 150 lei, iar instanta l-a obligat pe parat doar la 75 lei cu acelasi titlu.
       Intimatul parat E prin intampinare, solicita respingerea recursului apreciind sentinta temeinica si legala deoarece si-a executat obligatia platii arendei prin depozitarea in siloz a cantitatii de grau aratata in sentinta recurata, ce corespunde cu prevederile contractului de arenda 51,52,53.
       Contractul nu prevede locul platii in natura si ca atare, conform art.1104(2) C. civil este domiciliul paratului, respectiv localitatea Fundulea, unde a si depozitat graul. Precizeaza ca a achitat cheltuielile de judecata in cuantum de 75 lei la care a fost obligat de instanta de judecata.
       In recurs nu s-au administrat alte probe.
       In raport de actele si lucrarile dosarului, de probele administrate, de motivele de recurs invocate, tribunalul urmeaza in baza art.312 C. proc. civ. a admite recursul pentru urmatoarele considerente:
       Conform precizarilor facute la fond, in sedinta din 23.09.2010, reclamanta si-a precizat actiunea in sensul ca solicita dobanda la sumele achitate cu intarziere in anii 2008 si 2009 iar pentru anul agricol 2009-2010 solicita plata arendei neachitate desi recoltarea a avut loc ca si in ceilalti ani in perioada iunie-iulie.
       Prin recursul formulat reclamanta critica sentinta doar pentru neacordarea arendei ce trebuia achitata in 2010 pentru anul agricol 2009 - 2010.
       Instanta de fond a respins acest capat de cerere retinand ca paratul a facut dovada ca a depus pe numele reclamantei o cantitate de grau la silozul Fundulea in 30.07.2010 executandu-si obligatia contractuala a platii arendei care conform contractului era alternativa: produse si bani.
       Tribunalul, retine ca in conformitate cu art.51,52,53 din contractul de arenda (pg.25 fond) este prevazuta atat plata in natura cat si in bani, schimbandu-se pentru fiecare modalitatea si locul platii. Insa acest contract este un contract tipizat emis in baza Legii 16/1994 legea arendei, partile avand obligatia insa de a stabili in concret cum se face plata contravalorii arendei in natura sau in bani, in natura sau /si in bani.
       Fiecare din parti sustine varianta sa.
       Intr-o atare situatie judecatorul trebuia sa faca interpretarea contractului in raport de dispozitiile art.977 - 985 C. civil.
       Astfel, in cauza rezulta ca arendasul a platit de fiecare data arenda in bani si nu in produse, si ca atare intentia comuna a partilor, in interpretarea contractului, conform art.977 C. civil. trebuia subinteleasa in acest fel.
       Ca atare conform art.5.1 din contractul de arenda paratul datora contravaloarea a 800 kg. grau/ha arendat pentru anul 2010 si nu produse cum gresit acesta a procedat, invocand un acord al reclamantei fara a-l dovedi.
       Apreciind ca obligatia arendasului era plata in lei a arendei, tribunalul urmeaza a admite recursul a modifica in parte sentinta conform art.312 alin.1 si 2 pentru motivul prevazut de art.304 alin.1 pct.8 C. proc. civ.(instanta a interpretat gresit actul dedus judecatii) si art.304 alin.1 pct.9 C. proc. civ.(hotararea a fost data cu aplicarea gresita a legii).
       Ca atare rejudecand, tribunalul va obliga paratul catre reclamanta la plata sumei de 1110,92 lei reprezentand contravaloarea a 800 kg. grau/ha la pretul de 458 lei/tona grau dovedit de reclamanta si necontestat de catre parat.
       Cat priveste motivul privind cheltuielile de judecata, tribunalul urmeaza a inlatura dispozitia privind obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata de 75 lei si a-l obliga conform art.274 si urmatoarele C. proc. civ. la cheltuielile aferente capetelor de cerere admise la fond, de 397 lei(in loc de 75 lei).
       Urmeaza a mentine celelalte dispozitii.
       Urmeaza conform art.274 C. proc. civ. a obliga intimatul E catre recurenta la 389 lei cheltuieli de judecata(recurs).
       
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 235 din data de 07.03.2012
Revendicare - Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011