InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Constanta

Contestatie decizie de concediere. Nedescrierea faptei . Cauze de nulitate absoluta

(Sentinta civila nr. 150 din data de 28.01.2015 pronuntata de Tribunalul Constanta)

Domeniu Raporturi de munca | Dosare Tribunalul Constanta | Jurisprudenta Tribunalul Constanta


 Deliberand asupra cauzei civile de fata constata:
Prin cererea formulata de reclamantul ... in contradictoriu cu parata ... inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr.5792/118/2014 se contesta decizia de concediere nr.315/02.07.2014 .
In motivare reclamantul arata ca la data de 20.06.2014 a fost convocat la sediul societatii din Bucuresti unde i s-a adus la cunostinta faptul ca este cercetat administrativ impreuna cu ... si ... privind faptul ca unul dintre colegii de munca ar fi gasit 10 litri de produs petrolier i data de 16-17 iunie 2014 in incinta unde isi desfasoara activitatea. Reclamantul a precizat ca organele de conducere au incercat sa il invinovateasca de  sustragerea acestui produs. La data de 26.06.2014 reclamantul a fost convocat din nou la sediul societatii pentru continuarea cercetarii administrative.
La data de 27.06.2014 reclamantul s-a prezentat la sediul societatii pentru a-si lua o zi libera motivat de faptul ca trebuia sa isi duca sotia la spital si avea norma de munca depasita cu 16 ore . La poarta a fost asteptat de seful punctului de lucru  solicitandu-se sa le fie verificata alcoolemia reclamantului si altor di colegi. Mai mult reclamantului i-a facut comanda de lucru cu 30 minute inainte sa ajunga la serviciu sa se invoiasca ce contravine Instructiei nr.201 al Ministerului Transporturilor. Reclamantul arata ca a ocupat functia de sef manevra in cadrul societatii parate iar comanda pentru programul deliberand asupra cauzei civile de fata constata: lucru trebuia efectuata cu cel putin 4 ore inainte de a fi chemat la serviciu aratandu-se totodata ca in ziua de 27.06.2014 in graficul de lucru lunar figura liber , iar ulterior acest grafic a fost modificat .
Sustine reclamantul ca a solicitat sa i se dea un mustiuc sigilat dar a fost refuzat. Dupa ce a fost verificat cu alcoolscopul i s-a solicitat sa mearga la spital pentru a i se recolta probe de sange. Testul nu  a fost conform cu procedura de recoltare folosindu-se metoda clasica de tamponare cu alcool sanitar.
Reclamantul invoca exceptia nulitatii deciziei de concediere motivat de faptul ca nu se motiveaza descrierea faptei si nici motivele pentru care au fost inlaturate apararile  salariatului .
Cererii i-au fost anexate inscrisuri.
Parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata aratand ca in data de 27.06.2014 la ora 6 50 s-a prezentat in sala de scoala reclamantul ..., ... si ... in vederea executarii serviciului .Parata a procedat la verificarea stari fizice a salariatilor prin testarea cu aparatul etilotest marca Drager in cazul reclamantului rezultand valoarea de 0,19 mg/l .Reclamantul a contestat datele furnizate de aparatul Drager pe motiv ca nu este verificat metrologic parata solicitand societatii de paza  sa puna la dispozitie un parat etilotest in vederea retestarii .Reclamantul a refuzat sa se supuna la verificarea starii fizice prin testare cu aparatul Drager . Conform procedurilor din ordinul 855/1986 s-a propus reclamantului sa se deplaseze la o unitate sanitara in vederea recoltarii probelor de sange. Recoltarea sangelui s-a efectuat la ... laborator _ obtinandu-se rezultatul 34,7 mg/l.
Se mai arata ca reclamantul nu a formulat nicio cerere de invoire la data de 27.06.2014.
A fost depusa documentatia care a stat la baza emiterii deciziei contestate.
In cursul judecatii a fost administrata proba cu inscrisuri si proba testimoniala.
Analizand materialul probator administrat in cauza , instanta retine urmatoarele:
Prin decizia nr.315/02.07.2014 emisa de parata ...  s-a dispus avand in vedere raportul de cercetare nr.1472/2.07.2014 don care reiese abaterea disciplinara savarsita de reclamantul ... angajat in functia de sef manevra la Punctul de lucru Medgidia incalcand prevederile art.39 pct.2 lit.a si g din codul muncii , ordinul 855/1986 pct.1 si 2 ,Regulamentul Intern cap.II art.11 lit d si e , art.23 lit a si d incetarea contractului individual de munca.
Procedand la analiza  legalitatii actului decizional contestat, prin prisma criticilor formulate de reclamant si raportat la disp. art. 252 din Codul muncii, care reglementeaza con?inutul obligatoriu al unei decizii de sanctionare, se constata ca decizia nr. 315/02.07.2014 nu indepline?te condi?iile prevazute de lege.
Potrivit art. 252 alin. 2 CM, sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat; c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea; d)temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; e)termenul in care sanctiunea poate fi contestata; f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
Dat fiind caracterul imperativ si de ordine publica al acestor prevederi legale, din interpretarea lor gramaticala, logica si sistematica reiese ca, daca dispozitia de sanctionare disciplinara nu intruneste fie si doar una dintre conditiile prevazute de art.252 din Codul muncii, ea este lovita de nulitate absoluta in integralitatea sa.
Or, in cauza, decizia contestata nu cuprinde nici descrierea faptei care constitui abatere disciplinara si nici motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile.
In ceea ce priveste descrierea faptei  simpla referire in continutul deciziei de concediere la raportul de cercetare disciplinara nu este de natura a complini cerinta legii .
Descrierea presupune mentionarea aspectelor care o individualizeaza: in ce consta, modalitatea in care s-a comis, in raport cu care sa se poata verifica temeinicia celor retinute in sarcina salariatului. Prin "descriere" trebuie explicit prezentate acele  aspecte care pot conduce la concluzia ca fapta salariatului reprezinta o incalcare de catre acesta a normelor de disciplina savarsita in legatura cu munca sa, o infrangere a obligatiilor izvorate din contractul individual de munca.
Din "descrierea faptei" trebuie sa rezulte in mod concret in ceea ce a constat actiunea sau inactiunea savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul colectiv de munca aplicabil sau contractul individual, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Or , raportat la aceste considere3nte , simpla indicare a raportului de cercetare disciplinara nu este de natura a satisface cerintele legale referitoare la descrierea faptei.
In ceea ce priveste neindicarea motivelor pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat , tribunalul constata ca numai prin indicarea in decizia de sanctionarea a motivelor pentru care s-au inlaturat aprecierile formulate de salariatul invinuit, se asigura in mod real si efectiv dreptul lui la aparare. Daca nu se arata in cuprinsul ei de ce apararile acestuia au fost inlaturate nu exista certitudinea ca aceste aparari au fost verificate efectiv de catre angajator, putandu-se chiar presupune ca cercetarea prealabila nu si-a atins scopul prevazut de lege.
Enumerarea unor articole de lege si regulamente, astfel cum s-a mentionat in decizia contestata, nu se poate considera motivatie pentru inlaturarea apararilor formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare, fara a face referire la apararile propriu-zise ale salariatului. De asemenea, parata nu poate invoca alte acte exterioare deciziei de sanctionare, precum adresele de convocare ale reclamantului, nota explicativa a  acestuia deoarece motivele pentru care apararile salariatului au fost inlaturate trebuie sa fie prezentate chiar in cuprinsul acelei decizii.
Astfel, intrucat nu respecta conditiile de forma pe care le legea le impune prin dispozitii cu caracter de ordine publica, prevazute tocmai din acest motiv sub sanctiunea nulitatii absolute, instanta apreciaza ca decizia contestata este nelegala urmand a fi desfiintata cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara conform art.80 alin.2 codul muncii si a obligarii paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul conform art.80 alin.1 codul muncii.
Parata , parte cazuta in pretentii , va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata, onorariu avocat, catre reclamant in cuantum de 1500 lei conform chitantei
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca

DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
Conflict de munca. Criteriile de acordare ale adaosului pentru sarbatoarea de Pasti prevazut in Contractul colectiv de munca. Functionarea sucursalei in baza delegarilor de competenta. - Sentinta civila nr. 1557/LM/2010 din data de 02.11.2010
Recurs rectificare carnet de munca - Sentinta civila nr. 1719 din data de 25.01.2010
Raspunderea patrimoniala a angajatilor. - Sentinta civila nr. 217 din data de 24.02.2011
Lipsa in gestiune. Raspunderea patrimoniala a mostenitorilor salariatului decedat. - Sentinta civila nr. 835 din data de 16.06.2011
Actiunea in raspundere patrimoniala. Prejudiciul produs de sofer prin depasirea consumului de combustibil. - Sentinta civila nr. 309 din data de 24.03.2011
Drepturi salariale - Sentinta comerciala nr. 472/CA din data de 09.09.2010
LITIGIU DE MUNCA. RASPUNDERE SUBSIDIARA - Decizie nr. 10 din data de 19.01.2010
Functionar public cu statut special. Incetarea raporturilor de serviciu urmare a intervenirii unei hotarari penale definitive de condamnare. Petenta ofiter de politie judiciara. Atacarea ordinului Ministerului Afacerilor de Interne prin care s-a constata - Decizie nr. 62/F din data de 10.04.2014
Acordarea indemnizatiei de dispozitiv - Decizie nr. 488/F din data de 25.04.2008
Spor de confidentialitate solicitat de magistrati admisibilitate. - Decizie nr. 348/F din data de 16.04.2008
Acordarea pentru anumite categorii de politisti din cadrul structurilor teritoriale ale Politiei Romane, a suplimentelor de hrana M12B, daca acestia desfasoara activitati in ture. Aplicabilitatea HG nr. 65/2003 si Ordinul MAI nr. 440/2003. - Decizie nr. 617/R din data de 30.09.2008
Dreptul functionarilor publici angajati in structuri MIRA de a li se plati prima de concediu si sporul de fidelitate. Admisibilitatea chemarii in garantie a Ministerului Economiei si Finantelor. - Decizie nr. 429/R din data de 01.07.2008
Legalitatea acordarii pentru politisti a sporului de fidelitate si a primei de concediu. Drepturile salariale suspendate nu au fost anulate prin actele normative care au determinat suspendarea, anume legile bugetului de stat pe anul 2001-2006 - Decizie nr. 434/R din data de 01.07.2008
Reactualizarea debitului principal cu rata inflatiei si acordarea de dobanzi legale pentru neexecutarea la timp a obligatiilor de plata. Regim juridic si temeiuri de drept. - Decizie nr. 146/R din data de 03.04.2007
Contencios administrativ si fiscal - litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) - Sentinta civila nr. 7/CC din data de 03.02.2010
Sanctiune disciplinara. Vinovatie salariat. - Decizie nr. 1727 din data de 21.10.2013