Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Natura termenului in care se poate solicita reconstituirea dreptului de proprietate privata conform Legii nr. 18/1991

(Decizie nr. 416 din data de 17.03.2009 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

Natura termenului in care se poate solicita reconstituirea dreptului de proprietate privata, potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991. Inadmisibilitatea repunerii partii in termenul de a cere reconstituirea dreptului de proprietate, corespunzator prevederilor art.103 Cod procedura civila.
Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Gaesti la 5.09.2008, reclamantul I. M. T., prin mandatar V. I. a solicitat in contradictoriu cu paratele Comisia locala de fond funciar Gura Foii si Comisia Judeteana de fond funciar Dambovita, repunerea in termenul de formulare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 121 ha teren cu vegetatie forestiera, situat pe raza comunei Gura Foii, judetul Dambovita, precum si reconstituirea dreptului de proprietate pentru acest bun, cu motivarea ca s-a aflat in Franta si nu a putut face demersurile necesare, imobilul mentionat apartinand autorului sau C. B. D., reclamantul avand calitatea de stranepot de fiica fata de acesta.
Parata Comisia judeteana de fond funciar Dambovita a formulat intampinare prin care a invocat faptul ca nu sunt indeplinite conditiile art. 103 alin. 1 Cod procedura civila deoarece imprejurarea ca petentul locuieste in Franta nu poate fi considerata ca a impiedicat pe acesta sa formuleze cererea de reconstituire in baza niciuneia dintre legile fondului funciar din 1991 pana in prezent, petentul putand desemna un mandatar anterior asa cum a facut in cauza de fata.
Cu privire la fondul cauzei s-a aratat ca autorul petentului a instrainat in timpul vietii mai multe suprafete de teren si nu figureaza in evidentele registrului agricol pe raza comunei Gura Foii cu suprafata de 121 ha teren cu vegetatie forestiera.
In privinta naturii juridice  a termenului de solicitare a reconstituirii dreptului de proprietate, reclamantul a precizat, prin aparator ca este un termen de prescriptie, susceptibil de suspendare sau intrerupere.
Comisia locala de fond funciar Gura Foii a sustinut inadmisibilitatea cererii de repunere in termen cu aceeasi motivare.
Prin sentinta civila nr. 2082 pronuntata la data de 21.10.2008 Judecatoria Gaesti a respins cererea de repunere in termen formulata de petent ca inadmisibila si a respins plangerea.
Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca atat in Legea nr. 18/1991 cat si in Legea nr. 169/1997, in Legea nr. 1/2002 si in Legea nr. 247/2005 au fost stabilite termene pentru formularea cererilor de reconstituire de catre persoanele interesate care s-au depus si inregistrat la primariile localitatilor pe raza carora se aflau terenurile, dispozitiile legale fiind imperative astfel ca nedepunerea cererilor in termenele stabilite si care de fiecare data au fost prelungite tocmai pentru a da posibilitatea ca persoanele indreptatite sa beneficieze de masurile reparatorii, atrage decaderea din dreptul de a depune cererea de reconstituire pori constituirea dreptului de proprietate.
In consecinta termenul respectiv nu este susceptibil de suspendare sau intrerupere si nici nu poate fi ceruta repunerea in termen in conditiile prevazute prin Decretul nr. 167/1958, asa cum s-a retinut si in motivarea Deciziei nr. 1/1997 a Curtii Supreme de Justitie - Sectiile Unite.
Impotriva sentintei a declarat recurs reclamantul, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, cu motivarea ca in mod gresit s-a considerat ca nu sunt aplicabile dispozitiile art.103 alin.1 Cod procedura civila, pentru repunerea in termen.
In sustinerea criticii s-a aratat ca in conformitate cu textul mentionat, au existat imprejurari fortuite, mai presus de vointa recurentului care l-au impiedicat sa vina in tara si sa formuleze cererea de reconstituire a proprietatii, cata vreme de la varsta de 5 ani a plecat din tara, impreuna cu parintii si, din motive de sanatate, n-a putut reveni dupa revolutie, iar prin procura data Ioanei Voicu, a facut dovada venirii in tara si inceperii demersurilor necesare pentru restituirea proprietatii.
Se solicita admiterea recursului, respingerea exceptiei inadmisibilitatii cererii de repunere in termen si trimiterea cauzei la judecatoria pentru solutionarea fondului litigiului.
Primaria comunei Gura Foii a invocat prin intampinare exceptia lipsei calitatii procesuale pasive pe considerentul ca reclamantul a cerut reconstituirea proprietatii pe raza satului Ionesti care nu este arondat acestei localitati, ci comunei Petresti.
In dovedirea motivelor de recurs s-au depus, in copie, adresa nr.10853/07.12.2007, emisa de OCPI Dambovita lui Dinu Sorin,  certificatul de mostenitor nr. 63/27.04.2001 emis de BNP Mioara Velicu din Bucuresti si cererea adresata de recurent OCPI Dambovita la 04.12.2007.
Examinand hotararea atacata prin prisma actelor dosarului, a criticilor formulate si a dispozitiilor legale aplicabile in materie, tribunalul apreciaza recursul ca nefondat.
Se retine ca in conformitate cu dispozitiile art.103 alin.1 Cod procedura civila, este posibila repunerea in termen de exercitare a caii de atac sau de indeplinire a oricarui alt act procedural, in cazul in care partea dovedeste ca a fost impiedicata sa actioneze in termenul legal, printr-o imprejurare mai presus  de vointa ei.
In speta insa, nu se pune problema repunerii recurentului intr-un termen de exercitare a unei cai de atac sau de indeplinire a unui act de procedura, in intelesul Codului de procedura civila, ci in termenul de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate.
Asa cum se mentioneaza expres in art.9 alin.3 din Legea nr.18/1991, termenul in care trebuie formulata cererea de reconstituire, este prevazut sub sanctiunea decaderii, de unde rezulta ca este un termen imperativ, de drept substantial si nu unul procedural in sensul art.103 Cod procedura civila.
Pe de alta parte, numai prescriptia extinctiva este susceptibil de repunere in termen, in conditiile reglementate de art.19 din Decretul nr.167/1958, imprejurare in care in mod justificat instanta de fond a apreciat ca este inadmisibila repunerea intr-un termen imperativ, de decadere.
Fata de cele ce preced, tribunalul va respinge recursul in temeiul art.312 alin.1 Cod procedura civila, cu consecinta mentinerii sentintei de fond.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010