Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Calitatea procesuala activa pentru introducerea actiunii in constatarea nulitatii absolute a unui titlu de proprietate emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Dambovita o are primarul sau prefectul

(Decizie nr. 223 din data de 17.02.2009 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

DECIZIA CIVILA NR. 223/ 17 februarie 2009 Calitatea procesuala activa pentru introducerea actiunii in constatarea nulitatii absolute a unui titlu de proprietate emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Dambovita o are primarul sau prefectul. Prin plangerea inregistrata la Judecatoria Moreni la data de 12.09.2008, sub nr.2131/262/2008 reclamanta Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor V. L. a chemat in judecata pe paratii N. A.V., S. C., D. E. N. si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor D., solicitand instantei ca prin sentinta pe care o va pronunta sa constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr.6894 eliberat de Comisia Judeteana de Aplicare a Legii Fondului Funciar pe numele N. N.A. la data de 19.05.1993 si partiala a certificatului de mostenitor nr.50/22.03.2006 incheiat de notarul public F. M. cu privire la pct.3 din cuprinsul acestuia - teren faneata in suprafata de 3500 mp situat in extravilan, in tarlaua 9, parcela 156/12, cu vecinii : N-N. C.; E-DE 1029; S-D. A.;, V-R.T.
In motivarea plangerii, reclamanta a aratat ca N. N.F.A., autorul paratilor N. A.V., S. C. si D.E. a formulat cerere de reconstituire asupra unei suprafete de teren de 3500 mp situata in punctele Ciolpani si Visinesti, care a fost validata de comisiile de aplicare a legii fondului funciar procedandu-se la eliberarea titlului de proprietate indicat si a carei anulare solicita, ca amplasamentul pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate  nu coincidea cu vechiul amplasament, la acea data acesta fiind ocupat, asa incat reconstituirea lui era, practic imposibila, suprafata pe care s-a facut punerea in posesie fiind amplasata in pct.Valea lui Dan., ca ulterior emiterii titlului de proprietate ce face obiectul prezentei cereri, s-a constatat ca vechiul amplasament era liber, fapt ce a condus la emiterea unui nou titlu de proprietate respectiv nr. 79042/6.12.1996, insa nu inainte de a se proceda la anularea punerii in posesie in pct. aratat mai sus, iar in conditia coexistentei a doua titluri de proprietate emise ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate asupra aceleiasi suprafete de teren, apreciaza ca fiind intemeiata cererea de constatare a nulitatii absolute a unui dintre titluri si anume a primului, iar cu toate ca ar fi justificata mentinerea primului titlu de proprietate, solicita mentinerea celui de-al doilea deoarece reconstituirea, in principiu, se face pe vechile amplasamente.
Reclamanta a mai mentionat ca potrivit dispozitiilor art.2 alin.1 din Legea 1/2000 reconstituirea se face pe vechile amplasamente daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, iar potrivit  art.III alin.22 din Legea 169/1997, nulitatea absoluta nu opereaza asupra titlurilor obtinute de fostii proprietari pe alte amplasamente daca la intrarea in vigoare a prezentei legi si-au gasit vechile amplasamente de care au fost deposedati atribuite legal altor persoane conform Legii 18/1991, iar per a contrario, nulitatea absoluta va opera in cazul in care vechiul amplasament va fi gasit liber.
Cu privire constatarea nulitatii partiale a certificatului de mostenitor nr.50/22.03.2006, intocmit de NP F. M. in urma decesului lui N.A., reclamanta precizeaza faptul ca acesta cuprinde date inexacte cu privire la bunurile ce compun masa succesorala, printre acestea aflandu-se si terenul asupra caruia s-a reconstituit dreptul de proprietate, drept certificat prin titlul de proprietate a carei anulare se solicita.
La data de 29.09.2008 Comisia locala de aplicare a Legii Fondului Funciar V. L. a depus la dosar un inscris intitulat intampinare, desi are calitate de reclamant in cauza, aratand ca in perioada anilor 1959-1963 defunctul N. A. a predat prin proces verbal nr.84/1961 suprafata de 0,25 ha teren faneata in pct.Ciolpani si 0,1 ha teren faneata la Visinesti. Intrucat suprafata preluata a fost reconstituita conform Legii 18/1991 in  pct.Valea lui Dan, pentru care s-a emis titlul de proprietate nr.6894 autorul a refuzat preluarea, solicitand vechiul amplasament detinut de parintii sai, drept pentru care s-a revenit si s-au retrocedat vechile amplasamente (Ciolpani si Visinesti) pentru care s-a eliberat titlul de proprietate 79042/1996, fara anularea primului titlu. Fata de aceste aspecte solicita mentinerea actiunii si anularea titlului de proprietate nr.6894/1993.
Prima instanta, din oficiu,  a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei.
Analizand exceptia invocata, prin sentinta civila nr. 805/21.10.2008 a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si a respins cererea formulata de reclamanta Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor V. L. impotriva paratilor N. A.V., S. C., D. E. N. si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor D.
Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca potrivit prevederilor art.53 alin.2 din Legea 18/1991 modificata, impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla terenul, iar conform prevederilor art.55 alin.1 din aceeasi lege, poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari  de catre comisie .Cu alte cuvinte numai comisia judeteana poate si are calitate de a face plangere impotriva propriei hotarari si implicit impotriva actelor emise in baza hotararii sale, in speta titlul de proprietate nr.6894719.05.1993.
           In consecinta, instanta de fond a apreciat ca reclamanta nu are calitate procesuala activa pentru a putea cere constatarea nulitatii titlului de proprietate anterior mentionat.
            Cat priveste cel de-al doilea capat de cerere, prima instanta a  retinut ca acesta este accesoriu primului, deoarece are ca obiect anularea unui certificat de mostenitor  in cuprinsul caruia se face trimitere la titlul de proprietate a carui anulare se solicita, iar motivul invocat este existenta unor date gresite, respectiv cele transpuse din acel titlu.
Asa fiind, conform principiului de drept ca accesoriul urmeaza soarta principalului, instanta de fond a constatat ca nici pentru cel de-al doilea capat de cerere, reclamanta nu are calitate procesuala activa.
           Impotriva sentintei civile mentionate a declarat recurs, in termen legal, reclamanta  Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor V. L, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, sustinand ca  interpretarea data de catre judecatorul fondului este defectuoasa, intrucat ea vine in coliziune cu dispozitiile art.III alin.(2), din Legea nr.169/1997, care statueaza ca “ Nulitatea poate fi invocata de primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si de alte persoane care justifica un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecatoresti de drept comun“, ca din textul precitat rezulta ca reclamanta, Comisia Locala de Fond Funciar Valea Lunga, poate promova un astfel de petit de constatare a nulitatii absolute a titlului de proprietate nr.6894 eliberat de Comisia Judeteana de Aplicare a Legii Fondului Funciar, justificand un interes legitim, derivand din existenta in patrimonial sau a unui drept subiectiv incalcat prin emiterea actului juridic atacat, in speta, incalcarea dreptului real de proprietate si ca incalcarea dreptului de proprietate aflat la dispozitia Comisiei Locale de fond funciar Valea Lunga, s-a produs prin eliberarea  celor doua titluri de proprietate pentru aceeasi suprafata, de 3500 mp., dar in locatii diferite, aceleeasi persoane ca efect al unei singure cereri de reconstituire, iar in aceste conditii, ale coexistentei a doua titluri de proprietate  emise ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate asupra aceleiasi suprafete de teren , apare intemeiata cererea noastra de constatare a nulitatii absolute a unuia dintre titluri, si anume, a primului.
Aceeasi recurenta mai sustine ca, desi, in virtutea cunoscutului principiu de drept “ prior tempore, potior in iure“, ar parea justificata mentinerea primului titlu de proprietate, solicita mentinerea celui de-al doilea titlu emis, pe considerentul ca reconstituirea se face, in principiu, pe vechile amplasamente si ca dispozitiile care consacra acest principiu, sunt cele cuprinse in Legea nr.1 din 12.01.2000, art.2, alin.1 “ _ reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane“, iar o alta dispozitie care poate fi invocata in favoarea anularii actului initial este reprezentata de art.III alin.2 ind.2 din Legea 169/ 1997 : “ Nulitatea absoluta nu opereaza asupra titlurilor obtinute de fostii proprietari pe alte amplasamente daca la intrarea in vigoare a prezentei legi si-au gasit vechile amplasamente de care au fost deposedati atribuite legal altor persoane conform Legii 18/1991“, per a contrario, nulitatea absoluta operand in cazul in care vechiul amplasament va fi gasit liber.
Analizand sentinta recurata, prin prisma criticilor formulate, a actelor si lucrarilor dosarului, precum si a dispozitiilor legale aplicabile in cauza, tribunalul prin decizia civila nr.223/ 17 februarie 2009 a respins, ca nefondat, recursul declarat de recurenta petenta Comisia Locala V. L. de aplicare a Legii fondului funciar, impotriva sentintei civile nr. 805 pronuntata la data de 21.10.2008 de catre Judecatoria M. in dosarul nr. 2131/262/2008 in contradictoriu cu intimatii N. A. V., S. C.,, D. E. N. si Comisia Judeteana D. pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si a mentinut hotararea atacata.
Pentru a decide astfel, tribunalul a retinut ca potrivit art.III alin ( 2 ) din Legea nr.169/1997, nulitatea poate fi invocata de catre primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si de alte persoane care justifica un interes legitim.
Calitatea procesuala activa pentru introducerea actiunii in constatarea nulitatii absolute a unui titlu de proprietate emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Dambovita o are primarul sau prefectul.
Astfel, potrivit art.5 lit.1) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.890/2005, primarul “ inainteaza sub semnatura actiuni in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevazute de art.III din Legea nr.169/1997 “.
O dispozitie similara exista in art.6 lit.i ) din acelasi regulament, in ceea ce priveste legitimarea procesuala activa a prefectului de a introduce actiuni in constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate.
In consecinta, in aceste ipoteze comisia locala sau judeteana de fond funciar nu au calitate procesuala activa pentru a introduce o actiune in constatarea nulitatii absolute, ele avand doar posibilitatea de a identifica terenurile atribuite ilegal si de a sesiza, dupa caz, primarul sau prefectul, pentru ca acestia sa promoveze o actiune in constatarea nulitatii absolute.
Legitimarea procesuala a acestor persoane este justificata prin interesul intrarii in legalitate a actelor eliberate in baza Legii nr.18/1991 si al rezolvarii pe cat posibil a tuturor cererilor de reconstituire in functie de actele primare.
Fata de aceste considerente, cum in raportul juridic dedus judecatii nu exista identitate intre persoana reclamatei si titularul dreptului in acelasi raport juridic, calitatea procesuala fiind o conditie esentiala de admisibilitate a actiunii si intrucat sanctiunea lipsei calitatii procesuale este respingerea cererii, se apreciaza ca prima instanta a pronuntat hotararea cu aplicarea corecta a legii, astfel ca in cauza nu opereaza motivul de casare prevazut de art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, motiv pentru care tribunalul in temeiul dispozitiilor art. 312 din Codul de procedura civila va respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta petenta Comisia Locala V. L. de aplicare a Legii fondului funciar, urmand a mentine sentinta primei instante.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010